ME
NU

OMELIE / Omelie TR

31 mag 2020
31/05/2020 - PENTEKOST BAYRAMI- A

31/05/2020 - PENTEKOST BAYRAMI- A

襤lk Ok.  Hav 襤l. 2,1-11  *Mezmur  103/104 *  襤kinci Ok.  1Kor 12,3b-7.12-13 * 襤ncil  Yh 20,19-23

 

Her Efkaristiya Ayini Baba'ya olan bir teekkür eylemidir. Toplanm覺 bir cemaatin kalbinden gelen ve Allah'a yükselmi ükran övgüsü, Kutsal Ruh'un mevcudiyetinin meyvesidir! Gerçekten, Peder'in sevgisinin s覺rlar覺n覺 tan覺may覺, deerlendirmeyi ve sevmeyi bilmemiz için 覺覺k veren, Kutsal Ruh'tur! Bize, Allah'覺n Olu ve kurtar覺c覺m覺z olarak, 襤sa'y覺 tan覺tan, Kutsal Ruh'tur! Kutsal Ruh taraf覺ndan ayd覺nlanm覺 ve O'nun birlik gücü sayesinde birlemi olarak, her Efkaristiya Ayininde Allah'a yükselttii ükran Duas覺na Girie kat覺l覺yoruz. Bu önemli dua ile Efkaristiya bölümü balamaktad覺r. ükretmemizin nedenleri say覺s覺zd覺r, çünkü Peder'in bize sevgisini gösterdii olaylar ve yollar say覺s覺zd覺r; iyiliinin s覺rlar覺 s覺n覺rs覺zd覺r. Bugün de ükran Duas覺 u ekilde balamaktad覺r: "Gerçekten, Rab'bimiz, Aziz Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde senin sevgili Olun Mesih 襤sa'n覺n ad覺na sana ükretmek bir görevdir ve bir kurtulu yoludur". ükretmek, gerçekten bir kurtulu kayna覺d覺r! Yorgun ve ümitsiz olduunda, teekkür et ve iyileeceksin! Dü k覺r覺kl覺覺na m覺 urad覺n? Cesaretin mi k覺r覺ld覺? ükret ve dirileceksin. Yaln覺zl覺ktan, denemelerden, baka s覺k覺nt覺lardan dolay覺 m覺 ac覺 çekiyorsun? Her durumda teekkür etmek, Kutsal Ruh'a araya girme f覺rsat覺n覺 veriyor. ükretme nedenlerini özellikle 襤sa'n覺n hayat覺nda buluyoruz: Bu ekilde kendini beenmiliimizden hür oluyoruz, cesaret bulup "Melekler ve bütün Azizlerle birlikte 'Kutsal, Kutsal, Kutsal...'" ilahisini okumaya haz覺r olaca覺z.

Bugün ükredelim çünkü 襤sa sayesinde Kutsal Ruh tüm Kilise üzerine inip onu doldurdu. Peder, 襤sa'n覺n havarilere ve örencilere verdii sözü gerçekletirdi: Üzerlerine ve onlar覺n içlerine Kutsal Ruh'u, yani Kendi 'yaam esintisini', 'Kendi üflemesini', Kendi sevgi gücünü gönderdi: O, Allah'覺n s覺rlar覺n覺 aç覺klayan ve bütün uluslar覺n seslerini tek bir övgüde birletiren Ruh'tur. 襤te bugünkü okumalar覺n ilan ettii Kutsal Ruh'un meyveleri, bunlard覺r.

Birinci okumada, dünyan覺n bütün ülkelerinden gelen büyük bir kalabal覺k gördük. Çeitli kültürlerden gelmelerine ve farkl覺 dillerde konumalar覺na ramen, bunlar覺n hepsi ayn覺 müjdeyi ve ayn覺 sevinci al覺yorlar: 襤sa'n覺n ölümünün ve diriliinin ve O'nun affeden sevgisinin müjdesini almaktad覺rlar!

Korintoslulara Mektupta Aziz Pavlus, Kutsal Ruh'un, Kilise’yi kar覺l覺kl覺 sevgi emrine bal覺 olan itaatte birlemi tek bir beden k覺lmak için, Kilise'yi çeitli ruhsal armaanlar, yetenekler ve hizmetlerle donatt覺覺n覺 aç覺klad覺. Hepimiz farkl覺y覺z, her birimize farkl覺 yetenekler ve farkl覺 görevler verildi; böylece birbirimize yard覺mc覺 olabiliyoruz ve alçakgönüllülükle bakalar覺n覺n hizmetlerini kabul edebiliyoruz: Bu ekilde gerçekten birlii yaamakta yard覺m bulabiliyoruz!

Efkaristiya'y覺 her kutlad覺覺m覺zda, hem ekmek ve arap üzerine, hem de bunlarla beslenenler üzerine Kutsal Ruh'un gelmesi için yalvar覺yoruz. Ekmek ve arap Rab'bin bedeni ve kan覺 olsun diye, onlarla beslenenler de, Rab'de tek bir yürek ve tek bir ruh olsunlar diye, Ruh'a yalvar覺yoruz! Bu dua belirgin bir ekilde yüreimizde kalmakta ve her gün onu Peder'e, evlatlar覺n覺n ayartmalarda dümemeleri için, yükseltmekteyiz. En büyük, en sürekli ve en y覺k覺c覺 ayartma, bölmeye götüren uyumazl覺k ayartmas覺d覺r. Nitekim Allah'覺n ve insan覺n düman覺 olan eytan, canlar覺m覺z覺 bölmek, davran覺lar覺m覺zdan iyi isteklerimizi ay覺rmak, ailelerimizin birliini k覺rmak istiyor. Anlamazl覺k, k覺skançl覺k ve kötülük yaratarak cemaatlerin ve uluslar覺n aras覺ndaki farkl覺l覺klar覺n覺, birbirlerini anlamay覺p yok etmek için kullanmalar覺na çal覺覺yor: T覺pk覺 Babil'de olduu gibi... (Yar. 11,1). Bunun için Kilise'nin duas覺nda ve günlük kiisel duam覺zda devaml覺 olarak Kutsal Ruh'a yalvarmal覺y覺z. Zaten "Hükümranl覺覺n gelsin" dediimizde, Peder'den, bizi 襤sa'yla ve birbirimizle birletiren gücü diliyoruz: Bu güç Kutsal Ruh'tur! "Günlük ekmeimizi bugün de bize ver" diye dua ettiimizde de, Kilise'nin beslenip birlemi ve uysal olarak, gelimesi için gereken besini dilemekteyiz. O zaman Kilise'nin yaam覺 dünyaya Peder'in yaanm覺 isteini gösterecek, her insana ve her topluma Allah'覺n sevgisini tan覺tacak. Dilediimiz o ekmek, Kutsal Ruh'tur! "Ba覺la suçlar覺m覺z覺" dediimizde, 襤sa'n覺n üzerimize üfledii Kutsal Ruh sayesinde kardelerimizi ba覺lama yeteneini zaten alm覺 olduumuzu hat覺rl覺yoruz ve ayn覺 zamanda alçakgönüllülükle Peder'in, merhametine göre, 襤sa'n覺n üflemesinden gelen Kutsal Ruh sayesinde hükmünü deitirmesini diliyoruz.

Mesih 襤sa'y覺, Rab olarak, kabul ettiimiz için, Kutsal Ruh'un üzerimize geldiinden, sevgisinin kalbimizi alevlendirdiinden emin olabiliriz, bununla beraber ayn覺 zamanda, "Gel, Kutsal Ruh, yüce göklerden, nurunla doldur kalplerimizi!" diye yalvarmaya devam ediyoruz.

Kutsal Ruh Kilise'de, dünyada ve yaam覺m覺zda olan eserini sürdürmelidir, bunun için kendimizi O'na açal覺m, O'na diyelim ki, "sert kalpleri yumuat, souk kalpleri 覺s覺t, düzensiz ruhlara düzen ver"; benden bala: Düzeltilmeye ve yard覺m edilmeye ihtiyac覺m var. Gel, Kutsal Ruh!

OKUMALAR

 

Okuma: Havarilerin 襤lerinden 2,1-11

Pentikost günü geldiinde bütün imanl覺lar bir arada bulunuyordu. Ans覺z覺n gökten, güçlü bir yelin esiini and覺ran bir ses geldi ve bulunduklar覺 evi tümüyle doldurdu. Ateten dillere benzer bir eylerin da覺l覺p her birinin üzerine indiini gördüler. 襤manl覺lar覺n hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onlar覺 konuturduu yabanc覺 dillerde konumaya balad覺lar. O s覺rada Kudüs'te, dünyan覺n her ülkesinden gelmi dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi iittikleri zaman büyük bir kalabal覺k halinde topland覺lar. Her biri kendi dilinde konuulduunu duyunca aakald覺lar. Hayret ve ak覺nl覺k içinde, «Bak覺n, bu konuanlar覺n hepsi Celileli deil mi?» diye sordular. «Nas覺l oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi iitiyoruz? Aram覺zda Partlar, Medler, Elaml覺lar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, M覺s覺r ve Libya'n覺n Kirene'ye yak覺n bölgelerinde yaayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudilie dönme Romal覺 konuklar, Giritliler ve Araplar var aram覺zda. Ama her birimiz Allah'覺n büyük ilerinin kendi dilimizde konuulduunu iitiyoruz.»

 

Mezmur 103/104

Yücelt Rabbi, ey ruhum! Ey rab, benim Allah’覺m, sen ne yücesin! Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yapt覺n; yeryüzü yaratt覺klar覺nla dolu.

Yüzünü gizleyince dehete kap覺l覺rlar, soluklar覺n覺 kesince ölüp toprak olurlar.

Ruhun'u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaam verirsin.

RAB'bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yapt覺klar覺yla!

Düüncem ona ho görünsün, sevincim RAB olsun!

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubundan 12,3b-7.12-13

Kutsal Ruh'un arac覺l覺覺 olmadan da hiç kimse «襤sa Rab'dir» diyemez.
Çeitli ruhsal armaanlar vard覺r, ama Ruh birdir. Çeitli görevler vard覺r, ama Rab birdir. Çeitli etkinlikler vard覺r, ama herkeste hepsini etkin k覺lan ayn覺 Allah't覺r. Herkesin ortak yarar覺 için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor. Ruh'un arac覺l覺覺yla birine bilgece konuma yetenei, bir dierine ayn覺 Ruh'tan bilgi iletme yetenei, birine ayn覺 Ruh'la iman, bir dierine ayn覺 Ruh'la hastalar覺 iyiletirme gücü, birine mucizeler yapma gücü, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhlar覺 ay覺rt etme, birine çeitli dillerde konuma, bir dierine de bu dilleri çevirme yetenei veriliyor. 11Bunlar覺n hepsini etkin k覺lan bir ve ayn覺 Ruh'tur. Ruh bunlar覺 herkese diledii gibi, ayr覺 ayr覺 da覺t覺r. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluur ve çok say覺da olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluturur. Mesih de böyledir. 襤ster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olal覺m, hepimiz bir beden olmak üzere ayn覺 Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin ayn覺 Ruh'tan içmesi saland覺.

Kutsal Ruh’a dua

Gel, Kutsal Ruh,

yüce göklerden,

nurunla doldur kalplerimizi!

Gel bize, dükünlerin Babas覺,

gel, nimetlerin kayna覺,

gel, kalplerimizin nuru!

Sen, bizi avutursun,

ruhumuzun aziz misafirisin,

kalplerimizin tatl覺 serinliisin.

Yorgunlukta istirahat,

atete serinlik,

yal覺 gözlerde ümitsin.

Ey mutluun nuru,

müminlerin ruhu,

kalplerimiz seninle dolu.

Senin kudretin olmay覺nca, iyilik kalmaz insanda,

fenal覺k kaplar ruhunu.

Lekeli kalpleri y覺ka,

kuru olanlar覺 sula,

yaral覺 kalpleri sar.

Sert kalpleri yumuat,

souk olanlar覺 覺s覺t,

düzensiz ruhlara düzen ver.

Sana güvenenlere

sana iman edenlere

yedi nimetini ba覺la.

Fazilet ve nimet,

ölümden sonra selamet

ebedi saadet temin et.

Amin.

 

襤ncil: Yuhanna 20,19-23

Haftan覺n o ilk günü akam olunca, örencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulunduklar覺 yerin kap覺lar覺 kapal覺yken 襤sa geldi, ortalar覺nda durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve börünü gösterdi. Örenciler Rab'bi görünce sevindiler. 襤sa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdii gibi, ben de sizigönderiyorum.» Bunu söyledikten sonra onlar覺n üzerine üfleyerek, «Kutsal Ruh'u al覺n!» dedi. «Kimin günahlar覺n覺 ba覺larsan覺z, ba覺lanm覺 olur; kimin günahlar覺n覺 ba覺lamazsan覺z, ba覺lanmam覺 kal覺r.»