ME
NU

OMELIE / Omelie TR

04 mar 2018
04/03/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 3. Pazar - B

04/03/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 3. Pazar - B

  1. Okuma Ç覺k覺 20,1-17 * Mezmur 19 * 2. Okuma 1Kor 1,22-25 * 襤ncil Yh 2,13-25

 

"Rabbin yasas覺 eksiksizdir: ruha canl覺l覺k verir. Rabbin kurallar覺 dorudur: kalbi sevindirir. Rabbin buyruklar覺 bir 覺覺kt覺r: gözleri ayd覺nlat覺r".

Bu sözlerle, Allah'覺n kendi halk覺 için Musa'ya teslim ettii buyruklar覺 kabul ediyoruz. Allah bize, içgüdümüzden, tepkilerimizden gelen ve bizi aldatan hileleri yenebilmemiz için, bu buyruklar覺 veriyor. Onlar覺 uygularsak, kiisel hayat, ailenin ve toplumun hayat覺 rahat, uyumlu ve yürei sevindiren bar覺la dolu olur.

Bu buyruklar覺 yerine getirenin yürei gerçekten huzurlu ve sevinçli olacak, gözleri aç覺k ve 覺覺kla dolu olacak, ruhu sabit ve rahat olacakt覺r! Hiç kuku yok ki, biz bunlar覺 yaamaya balamak için, etraf覺m覺zdaki tüm insanlar覺n onlar覺 uygulamalar覺n覺 beklememeliyiz; bu buyruklar覺n, Allah'覺n hikmetli istei olduunu bilmekteyiz, bu yüzden ilk olarak onlar覺 uygulamaya biz balayal覺m!

Rab ile, O'nun ismini ç覺kar覺m覺z için kullanmaktan kaç覺narak, putlarla ve büyülerle kar覺覺k olmayan, güven ilikisini besleyeceiz.

O'na yedinci günü adayaca覺z; eelencemizle deil, tersine O'nun Sözleri ile, O'nun sevgisinin eylemleri ile bu günü dolduraca覺z.

Aile ve toplum içinde sevgi ve sayg覺 ilikilerini besleyeceiz, çünkü ancak ve ancak Allah her insan覺n hayat覺n覺n Rab’bidir! Cinsel hayat düzenli olacak, bencilliimize ve zevkimize deil, Allah'覺n sevgisine hizmet edecektir! Zenginlik ve elimizdeki mallar yüreimize sahip olmayacak; dünyada kardelere hizmet edebilmemiz için, Rab’den ald覺覺m覺z araçlar olarak say覺lacaklard覺r. Az覺m覺zdan ç覺kan sözler zarar vermeye deil, Allah'覺n sevdii tüm insanlarla birlik kurmaya yarayacaklard覺r. Hem sevgi hem de sahip olma ile ilgili olan bütün arzular覺m覺za hakim olaca覺z.

Gerçekten Allah'覺n emirleri bir hazinedir, bize elik eden bir 覺覺kt覺r, bütün seçimlerimizde, i hakk覺nda, sosyal ilikilerde, günlük yaant覺m覺z hakk覺nda, bizi yöneten yöntemlerdir.

Vaftize haz覺rlananlar ve ciddi olarak yaamak isteyen vaftizli olanlar, Allah'覺n bu sözlerini, evlat sevgisiyle okumaya ve 襤sa'n覺n bize örnek verdii gibi, hayat覺n her durumunda bütün anlamlar覺n覺 kefetmeye dikkat ediyorlar.

襤sa, Yerualem'deki Mabede girdiinde, kukusuz u sözleri hat覺rlad覺: "Ben senin Allah’覺n覺m. Ben’den baka Allah’覺n olmayacakt覺r!”. Çünkü Peder'inin Evinin, O'nunla kar覺lamak için ayr覺lm覺 olan o yerin, bir pazara çevrildiini gördü. Orada baz覺 kiiler h覺rslar覺n覺 ve açgözlülüklerini gideriyorlard覺 ve ticaretleri arac覺l覺覺yla, Allah'la ticaret yapman覺n mümkün olduunu düündürüyorlard覺. Bu ekilde, fakir insan覺n alçak gönüllüünden çok, zenginlerin ba覺lar覺n覺 deerlendiren ve paraya dikkat eden bir Allah'覺n imaj覺 yay覺l覺yordu! 襤sa bu tür bir yalan覺 ne kabul edip, ne de ona katlanabiliyordu. O, hepsinin temeli olan ilk emrini yerine getirmek ve getirtmek istedi. Etkili ve anlaml覺 bir davran覺la, kutsal yeri hayvanlardan, paradan ve özellikle ticaret yapanlardan ar覺tmak istedi.

襤sa’ya soru soran Yahudiler, O’nun verdii cevap oldukça gizemli buldular. akirtler de onu hemen anlamad覺lar; sadece 襤sa'n覺n ölümü ve diriliinden sonra, Kutsal Ruh taraf覺ndan ayd覺nlan覺nca, u sözlerini hat覺rlad覺lar: "Bu Mabedi y覺k覺n, üç günde onu yeniden kuraca覺m". Nitekim üçüncü günde 襤sa kendi bedenine anl覺 yaam覺 verdi! O zaman akirtler 襤sa'n覺n, kendi bedenini, gerçek ve son Mabet olarak, göstermek istediini anlad覺lar: 襤sa, Allah'la, sevgisiyle, Sözüyle, hikmetiyle kar覺lama yeridir; Peder'in houna giden gerçek kurban覺n sunulduu yerdir! 襤sa'n覺n bedeni, Yahudilerin yok etmeye karar verdii Mabettir! Bunu baard覺klar覺n覺 düünüyorlard覺...

襤manl覺lar, yukardan gelen lütuf sayesinde, çarm覺ha gerilmi Olan'覺n, Allah'覺n sevgisini gösterdiini ve devaml覺 ba覺lad覺覺n覺 anlarlar. Haça gerilmi 襤sa, Allah'覺 içtenlikten arayan覺n yüreini kendine çeker! Haça gerilmi 襤sa, Peder'in gerçek hikmetidir, en derin ve en somut sevgisidir. Kendi bilgeliinden gurur duyana göre, haça gerilmi 襤sa, ak覺ls覺zl覺kt覺r; kendi iyiliini ve sevaplar覺n覺 beenene göre, haça gerilmi 襤sa, rezalettir.

Bizler ise, 襤sa'ya alçakgönüllülükle yakla覺r覺z! Ve ayn覺 alçakgönüllülükle Allah'覺n buyruklar覺n覺 kabul etmek ve yerine getirmek isteriz! Böylece hayat覺m覺z ayd覺nlanm覺 ve kuvvetlenmi olur, biz de içten özgür, denemelerde güçlü, dirilmi Rabbimizin anl覺 yüzünü görme bekleyiinde, sevinçli oluruz!

 

OKUMALAR 

 

Ç覺k覺 Kitab覺ndan Sözler 20,1-17

 

Sina da覺nda Tanr覺 Musa'ya öyle dedi: Seni M覺s覺r'dan, köle olduun ülkeden ç覺karan Tanr覺n Yahve benim. Benden baka tanr覺n olmayacak. Kendine yukar覺da gökyüzünde, aa覺da yeryüzünde ya da yer alt覺ndaki sularda yaayan herhangi bir canl覺ya benzer put yapmayacaks覺n. Putlar覺n önünde eilmeyecek, onlara tapmayacaks覺n. Çünkü ben, Tanr覺n RAB, k覺skanç bir Tanr覺'y覺m. Benden nefret edenin babas覺n覺n iledii günah覺n hesab覺n覺 çocuklar覺ndan, üçüncü, dördüncü kuaklardan sorar覺m. Ama beni seven, buyruklar覺ma uyan binlerce kuaa sevgi gösteririm. Tanr覺n Yahve'nin ad覺n覺 bo yere az覺na almayacaks覺n. Çünkü Yahve, ad覺n覺 bo yere az覺na alanlar覺 cezas覺z b覺rakmayacakt覺r. abat Günü'nü kutsal sayarak an覺msa. Alt覺 gün çal覺acak, bütün ilerini yapacaks覺n. Ama yedinci gün bana, Tanr覺n RAB'be abat Günü olarak adanm覺t覺r. O gün sen, olun, k覺z覺n, erkek ve kad覺n kölen, hayvanlar覺n, aran覺zdaki yabanc覺 hiçbir i yapmayacaks覺n覺z. Çünkü ben, RAB yeri göü, denizi ve bütün canl覺lar覺 alt覺 günde yaratt覺m, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden abat Günü'nü kutsad覺m ve kutsal k覺ld覺m. Annene, babana sayg覺 göstereceksin ki, Tanr覺n RAB'bin sana verecei ülkede ömrün uzun olsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaks覺n. Komuna kar覺 yalan yere tan覺kl覺k etmeyeceksin. Komunun evine, kar覺s覺na, erkek ve kad覺n kölesine, öküzüne, eeine, hiçbir eyine göz dikmeyeceksin.

 

Mezmur 19(18),8.9.10.11.

 

RAB'bin yasas覺 eksiksizdir: Ruha canl覺l覺k verir; Rabbin örettikleri gerçektir; saf kimseye hikmet verir. RAB'bin kurallar覺 dorudur, yürei sevindirir, RAB'bin buyruklar覺 ar覺d覺r, gözleri ayd覺nlat覺r. RAB korkusu pakt覺r, sonsuza dek kal覺r, RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. Uyar覺rlar kulunu, Onlara uyanlar覺n ödülü büyüktür.

 

Aziz Pavlus'un Korintlilere 1. Mektubundan Sözler 1,22-25.

 

Kardelerim, Yahudiler mucizeler ister, Yunanl覺lar ise hikmet ararlar, ama biz çarm覺ha gerilmi olan Mesih'i tan覺t覺yoruz. Bu, Yahudiler için bir yüzkaras覺 say覺l覺r, dier uluslar için bir ak覺ls覺zl覺kt覺r. Fakat çar覺lm覺 olanlar için, ister Yahudi, ister Yunanl覺 olsunlar, Mesih, Tanr覺'n覺n gücü, Tanr覺'n覺n hikmetidir. Çünkü Tanr覺'da görünen ak覺ls覺zl覺k, insan hikmetinden üstündür, Tanr覺'da görünen güçsüzlük insan gücünden daha üstündür.

 

Aziz Yuhanna Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 2,13-25.

 

Yahudilerin F覺s覺h bayram覺 yak覺nd覺. 襤sa da Kudüs'e gitti. Tap覺na覺n avlusunda s覺覺r, koyun ve güvercin satanlarla orada oturmu para bozanlar覺 gördü. 襤pten bir kamç覺 yaparak hepsini, koyunlar ve s覺覺rlarla birlikte tap覺naktan kovdu, para bozanlar覺n paralar覺n覺 döktü ve masalar覺n覺 devirdi. Güvercin satanlara, «Bunlar覺 buradan kald覺r覺n, Babam覺n evini pazar yerine çevirmeyin!» dedi. Örencileri, «Senin evin için gösterdiim gayret beni yiyip bitirecek» diye yaz覺lm覺 olan sözü hat覺rlad覺lar. Yahudiler 襤sa'ya, «Bunlar覺 yapt覺覺na göre, bize nas覺l bir mucize göstereceksin?» diye sordular. 襤sa u cevab覺 verdi: «Bu tap覺na覺 y覺k覺n, üç günde onu yeniden kuraca覺m.» Yahudiler, «Bu tap覺nak k覺rk alt覺 y覺lda yap覺ld覺, sen onu üç günde mi kuracaks覺n?» dediler. Ama 襤sa'n覺n sözünü ettii tap覺nak kendi bedeniydi. 襤sa ölümden dirilince örencileri bu sözü söylediini hat覺rlad覺lar, Kutsal Yaz覺'ya ve 襤sa'n覺n söyledii bu söze iman ettiler. F覺s覺h bayram覺nda 襤sa'n覺n Kudüs'te bulunduu s覺rada yapt覺覺 mucizeleri gören birçoklar覺 O'nun ad覺na iman ettiler. Ama 襤sa bütün insanlar覺n yüreini bildii için onlara güvenmiyordu. 襤nsan hakk覺nda kimsenin O'na bir ey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insan覺n içinden geçenleri biliyordu.