ME
NU

OMELIE / Omelie TR

29 mar 2020
29/03/2020 - PASKALYA HAZIRLIK DEVRES襤 - 5. PAZAR GN - A

29/03/2020 - PASKALYA HAZIRLIK DEVRES襤 - 5. PAZAR GÜNÜ - A 

  1. Okuma Hezekiel 37,12-14 Mez 129/130 Okuma Romal覺lar 8,8-11 襤ncil Yuhanna 11,1-45

 

Bu günkü mezmur, iman edenin, günahl覺 duruma dütüünde bile, Allah'a kar覺 besledii derin ümidi gösteriyor. Ümitsizlie dümek yerine Hristiyan, Allah'覺n iyiliini hat覺rlay覺p merhametini bekleyerek, O'na s覺覺n覺yor. Bu ekilde yeniden hayata dönüyor, günahtan diriliyor: Aynen, bugün, Peygamber Hezekiel arac覺l覺覺yla, Allah'覺n bize vaat ettii gibi!

Günaha dütüümüzde yaam Allah'覺ndan uzakla覺p ölü gibi oluyoruz. 襤man覺m覺z覺n zay覺f olduundan dolay覺 ümit etmeyi bilmediimizde de, içimizde 襤sa'n覺n hayat覺 bo ve yüzeysel ilere yer b覺rakt覺覺nda da, ölü gibi oluyoruz.

Romal覺lara Mektupta Aziz Pavlus da ölümden bahsetmektedir. Ölüm; günah yüzünden, Adem'in kibri ve bundan gelen onun itaatsizlii yüzünden dünyaya giren o ölüm, bedenimize hakim olabilir. Bunun için art覺k biz "bedenin etkisine" göre, yani bencilliimizi ve h覺rs覺m覺z覺 izleyerek deil, tersine Kutsal Ruh'un, dirilmi 襤sa'n覺n bize tan覺tt覺覺 ve ba覺lad覺覺 o Ruh'un rehberliinde yaamaya çal覺maktay覺z. O'nun rehberliinde yaad覺覺m覺zda, art覺k ölüm bizi korkutamaz, ölüm korkusu üzerimizde hüküm süremez. Allah'覺n Ruh'u bizim için hayatt覺r. Mesih 襤sa'yla birlikte yaayan kii; sonsuz yaam覺n huzuru ve yeniliini tadar, kendi yaam覺n覺n art覺k bu dünyan覺n s覺n覺rlar覺 içinde kapal覺 olmad覺覺n覺 bilir, özel duygular覺 hissetmezse de, Allah'覺n, sevginin Allah'覺n覺n houna gitmesi huzurunda ve güveninde yaar.

襤sa bizim, tereddüt etmeden, yüzde yüz O'na güvenmemizi istiyor, çünkü O, günahtan gelen ölümden sonra, hayat覺m覺z olmak için gönderildi. Bu günkü 襤ncil'in metni özel bir olay覺 anlatmaktad覺r. Lazar'覺n ölümü 襤sa'y覺 korkutmuyor, aksine 襤sa, onu bekliyormu gibi, onun tamamen gerçeklemesini bekliyormu gibi gözüküyor. Nitekim Lazar'覺n köyü olan Beytanya'ya gitmeden önce birkaç gün bekliyor.

Sonra da oraya var覺nca, Lazar'覺n k覺z kardelerini teselli etmek için evlerine gideceine, dorudan Lazar'覺n cesedinin dört gündür bulunduu mezara gidiyor. K覺z kardelerin ikisinin de gelmesini bekledikten sonra, onlara Kendisini, sadece dost olarak deil de, Allah taraf覺ndan gönderilen kii olarak, yani Kendisine iman edenlere "dirili ve hayat覺” ta覺y覺p ba覺layan olarak, tan覺t覺yor. Marta ve Meryem, O'na olan gerçek ve derin imanlar覺n覺 ifade ettiklerinde, 襤sa gözyalar覺 dökmeye bal覺yor. Bunlar, ilikilerini bozan ölüm için alayan insanlara kar覺 dayan覺ma gözyalar覺 m覺? Gerçekleecek olan olay için ak覺t覺lan sevinç gözyalar覺 m覺? Yoksa Peder taraf覺ndan iitilmenin güvenliinin yaratt覺覺 teselli gözyalar覺 m覺?

Gözleri yaararak, 襤sa ölmü ve sarg覺larla balanm覺 insan覺 ça覺r覺yor ve o insan 襤sa'n覺n sesini iitiyor! Bu nas覺l oluyor? Lazar duyuyor ve itaat ediyor: Mezardan, ölüm yerinden ç覺k覺yor. Lazar, günahtan gelen ölüm ve karanl覺k taraf覺ndan balanm覺 bütün insanlar覺n sembolüdür. 襤sa onlar覺 kurtarmak istiyor: Onlara seslenip, onlara hitap ediyor, onlar覺 ça覺r覺yor ve onlar sesini duyup kabul ediyorlar. Harika bir ey! Ölüyormu gibi yaayan, Baba'n覺n sevgisinden gelen sevincinden mahrum ve sevmeyi bilmeyen insanlar, 襤sa'n覺n sesine cevap veriyorlar! Lazar'覺n sarg覺lardan çözülmesi gerektii gibi, onlar覺n da balang覺çta yard覺m edilmeye çok ihtiyaçlar覺 vard覺r, çünkü birçok ba ve koullar onlara engel oluyorlar. Fakat 襤sa'ya cevap verdikleri için, hemen ayaa kalkabiliyor ve mezar覺n karanl覺覺na s覺rt çevirebiliyorlar.

Lazar benim ve senin yaam覺n覺n çok anlaml覺 ve güzel bir imgesidir. Mesih 襤sa'n覺n sesine cevap verince, içime yeni ve ilahi bir güç giriyor, geçmi ve gelecek ile ilgili her korkuyu yenen bir güç. 襤sa'ya cevap verdiimde, daha önce beni karanl覺kta ve bolukta durduran, bütün balardan beni kurtaran kardeler buluyorum. 襤sa kurtar覺c覺d覺r, dier her arkadal覺覺n sahteliini gösteren gerçek dosttur, 襤sa yaamd覺r, beni bu karanl覺覺n dünyas覺ndan kurtar覺p 覺覺k dolu bir dünyaya getiren yeniliktir! Rab 襤sa, yürekten sana teekkür ediyorum!

 

OKUMALAR

 

1.Okuma Hezekiel 37,12-14

Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki: 'Rab Yahve öyle diyor: Ey halk覺m, mezarlar覺n覺z覺 aç覺p sizi oradan ç覺karacak, 襤srail ülkesine geri getireceim.

Mezarlar覺n覺z覺 aç覺p sizi ç覺kard覺覺m zaman benim RAB olduumu anlayacaks覺n, ey halk覺m.

Ruhumu içinize koyaca覺m, canlanacaks覺n覺z. Sizi kendi ülkenize yerletireceim. O zaman, bunu söyleyenin ve yapan覺n ben RAB olduumu anlayacaks覺n覺z.'" Böyle diyor RAB.

 

 Mezmur 130

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, sesimi iit, ya Rab,

Yalvar覺覺ma iyi kulak ver!

            Ya RAB, sen suçlar覺n hesab覺n覺 tutsan, kim ayakta kalabilir, ya Rab?

            Ama sen ba覺lay覺c覺s覺n, öyle ki senden korkulsun.

RAB'bi gözlüyorum, can覺m RAB'bi gözlüyor, umut bal覺yorum O'nun sözüne.

Sabah覺 gözleyenlerden, evet, sabah覺 gözleyenlerden daha çok, can覺m Rab'bi gözlüyor.

            Ey 襤srail, RAB'be umut bala! Çünkü RAB'de sevgi, tam kurtulu vard覺r.

            襤srail'i bütün suçlar覺ndan O fidyeyle kurtaracakt覺r.

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Romal覺lara Mektubundan 8,8-11

Benliin denetiminde olanlar Allah'y覺 honut edemezler. Ne var ki,  Allah'覺n Ruhu içinizde ya覺yorsa, siz benliin deil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama bir kiide Mesih'in Ruhu yoksa, o kii Mesih'in deildir. Eer Mesih içinizde ise, bedeniniz günahtan ötürü ölü olmakla beraber, aklanm覺 olduunuz için ruhunuz diridir. Mesih 襤sa'y覺 ölümden dirilten  Allah'覺n Ruhu içinizde ya覺yorsa, Mesih'i ölümden dirilten Allah, içinizde yaayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaam verecektir.

 

襤ncil: Yuhanna 11,1-45

Beytanya’da Lazar ad覺nda bir adam hastalanm覺t覺. Onun k覺zkardeleri Marta ve Meryem 襤sa'ya, «Rab, sevdiin kii hasta» diye haber gönderdiler. 襤sa bunu iitince, «Bu hastal覺k ölümle sonuçlanmayacak;  Allah'覺n yüceliine,  Allah Olunun yüceltilmesine hizmet edecek» dedi.
襤sa Marta'y覺, k覺zkardeini ve Lazar'覺 severdi. Bu nedenle, Lazar'覺n hasta olduunu duyunca bulunduu yerde iki gün daha kald覺ktan sonra örencilere, «Yahudiye'ye dönelim» dedi.
 Örenciler O'na, «Rabbî» dediler, «Yahudiler demin seni talamaya kalk覺t覺lar. Yine oraya m覺 gidiyorsun?» 襤sa u kar覺l覺覺 verdi: «Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyan覺n 覺覺覺n覺 görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde 覺覺k yoktur.» Bu sözleri söyledikten sonra, «Dostumuz Lazar uyumutur» diye ekledi, «ama onu uyand覺rmaya gidiyorum.» Örenciler, «Rab» dediler, «uyumusa iyileecektir.» 襤sa Lazar'覺n ölümünden söz ediyordu, ama onlar olaan uykudan söz ettiini sanm覺lard覺. Bunun üzerine 襤sa aç覺kça, «Lazar öldü» dedi. «襤man etmeniz için, orada bulunmad覺覺ma sizin yarar覺n覺za seviniyorum. imdi onun yan覺na gidelim.»`襤kiz' diye an覺lan Tomas dier örencilere, «Biz de gidelim, O'nunla birlikte ölelim!» dedi.

襤sa Beytanya'ya yakla覺nca Lazar'覺n dört gündür mezarda olduunu örendi. Beytanya, Kudüs'e on be ok at覺m覺 kadar uzakl覺ktayd覺. Yahudilerin birçou Marta ile Meryem'i kardelerinin ölümünden dolay覺 teselli etmek için yanlar覺na gelmilerdi. Marta 襤sa'n覺n geldiini duyunca O'nu kar覺lamaya ç覺kt覺, Meryem ise evde kald覺. Marta 襤sa'ya, «Rab» dedi, «burada olsayd覺n, kardeim ölmezdi. imdi bile, Allah'tan ne dilersen Allah'覺n onu sana vereceini biliyorum.» 襤sa, «Kardein dirilecektir» dedi. Marta, «Son gün, dirili günü onun dirileceini biliyorum» dedi. 襤sa ona, «Dirili ve yaam ben'im» dedi. «Bana iman eden kii ölse de yaayacakt覺r. Yaayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?» Marta, «Evet, Rab» dedi. «Senin, dünyaya gelecek olan  Allah'覺n Olu Mesih olduuna iman ettim.» Bunu söyledikten sonra gidip k覺zkardei Meryem'i gizlice ça覺rd覺. «Öretmen burada, seni ça覺r覺yor» dedi. Meryem bunu iitince hemen kalk覺p 襤sa'n覺n yan覺na gitti. 襤sa henüz köye varmam覺t覺, hâlâ Marta'n覺n kendisini kar覺lad覺覺 yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun h覺zla kalk覺p d覺ar覺 ç覺kt覺覺n覺 gördüler. Alamak için mezara gittiini sanarak onu izlediler.
Meryem 襤sa'n覺n bulunduu yere vard覺. O'nu görünce ayaklar覺na kapanarak, «Rab» dedi, «burada olsayd覺n, kardeim ölmezdi.» Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin alad覺覺n覺 gören 襤sa'n覺n ruhunu hüzün kaplad覺, yürei s覺zlad覺. «Onu nereye koydunuz?» diye sordu. O'na, «Rab, gel gör» dediler. 襤sa alad覺. Yahudiler, «Bak覺n, onu ne kadar seviyormu!» dediler. Ama içlerinden baz覺lar覺, «Körün gözlerini açan bu kii, Lazar'覺n ölümünü de önleyemez miydi?» dediler.

襤sa yine derinden hüzünlenerek mezara vard覺. Mezar bir maarayd覺, giriinde de bir ta duruyordu. 襤sa, «Ta覺 kald覺r覺n!» dedi. Ölenin k覺zkardei Marta, «Rab, o art覺k kokmutur, öleli dört gün oldu» dedi. 襤sa ona, «Ben sana, `iman edersen  Allah'覺n yüceliini göreceksin' demedim mi?» dedi.
Bunun üzerine ta覺 kald覺rd覺lar. 襤sa gözlerini gökyüzüne dikerek öyle dedi: «Baba, beni iittiin için sana ükrediyorum. Beni her zaman iittiini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiine iman etsinler diye söyledim.» Bunlar覺 söyledikten sonra yüksek sesle, «Lazar, d覺ar覺 ç覺k!» diye ba覺rd覺. Ölü, elleri ayaklar覺 sarg覺larla bal覺, yüzü bezle sar覺lm覺 olarak d覺ar覺 ç覺kt覺. 襤sa oradakilere, «Onu çözün ve b覺rak覺n gitsin» dedi. O zaman, Meryem'e gelen ve 襤sa'n覺n yapt覺klar覺n覺 gören Yahudilerin birçou 襤sa'ya iman etti.