ME
NU

OMELIE / Omelie TR

24 apr 2016
24/04/2016 - PASKALYA DEVRES襤 5穠 PAZAR GN - C


24/04/2016 - PASKALYA DEVRES襤 5ª PAZAR GÜNÜ - C

1ª Okuma Hav 襤 14,21-27 * Mezmurdan 144 * 2ª Okuma Vahiy 21,1-5 * 襤ncil Yh 13,31-33.34-35


MED襤TASYON


Vahiy Kitab覺n覺n sonunda aziz Yuhanna, vizyonlar覺ndan bir bakas覺n覺 daha anlatmaktad覺r. Biz onun gördüünü göremesek de anlat覺s覺n覺 emin bir ekilde dinliyoruz. Yuhanna, “yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü” gördü, çünkü “önceki gök ve yeryüzü ortadan kalkm覺t覺; deniz de yok olmutu”. Bu güzel, hatta çok güzel bir haberdir. Art覺k deniz yoktur: Deniz tasviri, insan için tehlikeli durumlara iaret eder. Deniz, insan覺n daima güvensiz, sabit olmayan, tehlike içinde bulunduu yerdir. Gök ve yeryüzü de önceki gibi deildirler. Bu tasvirler bize neler öretiyor? 襤sa yeryüzünde kabul edildii zaman, insanlar覺n O’nu dinleyip takip ederek yaad覺klar覺 zaman, her ey yenidir ve öncekinden farkl覺d覺r. imdi 襤sa’ya itaat eden insanlar, yeni emri yaamaktad覺rlar; birbirlerini sevmekte, kibri ve kendini beenmeyi yok etmekte, k覺skançl覺klar覺 ve çekememezlikleri ortadan kald覺rmakta, öfkeyi ve boluklar覺 geride b覺rakmakta, kendilerini sapt覺ran cinsel h覺rslar覺n peinden gitmemekte, birbirlerini aldatmak amac覺yla yalan ve sahtelii kullanmamaktad覺rlar. Art覺k yeryüzü önceki gibi deildir. Fakat görünmez gerçeklerin yeri olan gök de, önceki gibi deildir. 襤sa’ya iman edenlerin göklerinde yabanc覺 ilahlar için, kader korkusu ve ans endiesi için art覺k yer kalmam覺t覺r. Burada falc覺 eytanlar için, - sevgi balar覺 kurmak ya da çözmek için; Allah’覺n evlatlar覺n覺n istikametlerini deitirmek amac覺yla çar覺da bulunanlar için de - art覺k yer yoktur. Yeni gökte ve yeni yeryüzünde sadece tek Rab olan 襤sa için yer vard覺r.

Bahsedilen deiimin tümü yeni emir sayesinde gerçeklemektedir; o emir ki, 襤sa’n覺n örencilerini bütün dünya için ho; yaad覺klar覺 yeri de yaanabilen ve sal覺kl覺 bir yer haline getirir. Yeni emir! Bu, 襤sa’n覺n her ilikide yaad覺覺 o bilgeliktir. Ebeveynlerine kar覺 襤sa, gerçek sevgiyi yaad覺: Yani, hem onlar taraf覺ndan sevilmeye izin verdi, hem de onlara boyun eerek, onlar覺 sevdi. Kendisine yaklaanlar ile de bu yeni emri yaad覺: Bunlar, ac覺 çeken ve hasta olan, hakikate susayan ve günahla bozulan erkekler ve kad覺nlar idiler. Ayn覺 ekilde 襤sa, örencileri ve havarileri ile de zaman geçirdi: Onlar覺 dinledi ve onlara eitim verdi, onlara gerçekletirecekleri görevleri teslim etti, onlara dinlendirdi ve dua etmelerine yard覺mc覺 oldu, onlar覺 zorluklardan ve korkulardan kurtard覺. 襤sa, kendi hayat覺n覺 bu “emir” ile tan覺mlad覺. Bu emre yeni diyordu, çünkü o gerçekten yeni idi. imdiye kadar bizler sadece “seveceksin”, Allah’覺 ve komunu seveceksin ifadelerini duyduk. imdi ise 襤sa bize, “birbirinizi seviniz” diyor. Yani dierlerinin sevgisini kabul et; senin de onlar覺n hizmetlerine, onlar覺n iyiliklerine muhtaç olduunu anlayabilmen için alçakgönüllü ol! Allah’覺n senin faydan için dierlerinden yararland覺覺n覺 kabul et! Kardelerinin, senin için yapt覺klar覺na deer ver! Sen de sev, fakat muhtaç olduunu bilen kimsenin o alçakgönüllülüüyle sev! Sev, ama hiç kimseden, sana hiçbir kar覺l覺k veremeyenden de, daha üstün olmad覺覺n覺 bilerek sev! Bu emir gerçekten yenidir, çünkü senin hayat覺n覺 da yeni k覺lar: 襤lk önce iç hayat覺n覺, sonra da aile hayat覺n覺 ve toplumsal hayat覺 yeniden ina eder. Hatta eer sadece sen deil de, bütün mahalle cemaati bu emri yaarsa, o zaman o yer derin bir deimeye tan覺k olur, gerçekten yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü haline gelir. O yer, 襤sa’n覺n an覺 olur; 襤sa onu, kendi fedakarl覺覺n覺n meyvesi olarak, Baba’ya sunabilir.

Yeni emri yaayabilmemiz için bize 覺覺k ve güç veren ve yeryüzünü “yeni” k覺lan 襤sa’n覺n fedakarl覺覺d覺r. Bu fedakarl覺a kat覺lmakla bizler övünürüz. Gerçekten de, Aziz Pavlus’un dedii gibi, “Allah’覺n ülkesine girmek için birçok s覺k覺nt覺lardan geçmemiz gerekir”. 襤sa ile ve 襤sa sayesinde yaayan kii; 襤sa’y覺 seven, O’na hizmet eden kii, iç sevinçle yaamaktad覺r, çünkü Rab’bin doluluunu tan覺r. Fakat ayn覺 zamanda da o, aynen 襤sa gibi, haç覺 ta覺maktad覺r.

Yeni gök ve yeni yeryüzü, bizimdir. Onlar, bize aitler, bizler ki d覺tan bak覺ld覺覺nda çeliki gibi görünen u durumu yaamaktay覺z: Arkam覺zda dünyay覺 ve onun bütün yalanlar覺n覺 b覺rak覺p 襤sa ile birlikte hayat覺n taml覺覺n覺 yaamaktay覺z, ayn覺 zamanda da insanlar覺n hakaretlerine ve zulümlerine, denenmelere ve iftiralara maruz kalmaktay覺z. Bu yüzden çok ac覺 çekiyoruz. Acaba, bu bir çeliki midir? Bu, 襤sa’n覺n öngörüp u sözlerle özetledii durumdur: “Eer benim yüzümden size hakaret ederlerse, zulmederlerse, yalan yere sizin için her türlü kötü söylerlerse ne mutlu sizlere! Sevinin ve neeyle coun, çünkü göklerde ödülünüz büyük olacakt覺r”. O zaman 襤sa’ya ait olduumuz için sevinelim ve sars覺lmadan O’nun yolunda sebat gösterelim! 襤sa emindir; O, ruhlar覺m覺z覺n çoban覺 ve koruyucusudur. Mezmurdan okuduumuz gibi, karanl覺k vadide yürüsek bile, korkumuz yoktur. 襤sa ile birlikte olduumuz müddetçe, tehlikeli denizde deil, daima sabit karaday覺z. 襤sa sabitliimizdir. 襤sa taraf覺ndan desteklenmi ve yüreklendirilmi olarak, birbirimizi sevmeyi örenmeye devam edelim: Böylece bu dünyada 襤sa’n覺n an覺 olaca覺z. Dünya da, kar覺l覺kl覺 sevgimizden, bizi 襤sa’n覺n örencileri olarak tan覺yacak ve 襤sa’y覺 da tan覺maya balayacakt覺r.

 

OKUMALAR


Havarilerin 襤lerinden 14,21-27

O kentte de Müjde'yi duyurup birçok örenci edindiler.

Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek örencileri ruhça pekitirdiler, imana bal覺 kalmalar覺 için onlaracesaret verdiler. «Tanr覺'n覺n Egemenliine, birçok s覺k覺nt覺dan geçerek girmemiz gerek» diyorlard覺. 襤manl覺lar için her toplulukta ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onlar覺, inanm覺 olduklar覺 Rab'be emanet ettiler.
Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler.
Perge'de Tanr覺 sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle, art覺k tamamlam覺 bulunduklar覺 görev için Tanr覺'n覺n lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vard覺klar覺nda inanl覺lar topluluunu bir araya getirip Tanr覺'n覺n kendileri arac覺l覺覺yla neler yapt覺覺n覺, dier uluslara iman kap覺s覺n覺 nas覺l açt覺覺n覺 anlatt覺lar. Oradaki örencilerin yan覺nda uzun bir süre kald覺lar.


144 Mezmurdan

RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

RAB herkese iyi davran覺r,

Sevecenlii bütün yap覺tlar覺n覺 kapsar.

Bütün yap覺tlar覺n sana ükreder, ya RAB,

Sad覺k kullar覺n sana övgüler sunar.

Krall覺覺n覺n yüceliini anlat覺r,

Kudretini konuur;

Herkes senin gücünü,

Krall覺覺n覺n yüce görkemini bilsin diye.

Senin krall覺覺n sonsuz bir krall覺kt覺r,

Egemenliin kuaklar boyunca sürer.

RAB verdii bütün sözleri tutar,

Her davran覺覺 sevgi doludur.


Vahiy Kitab覺ndan 21,1-5


Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkm覺t覺. Deniz de yoktu art覺k. Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi güveyi için haz覺rlanm覺 süslü bir gelin gibi, gökten, Tanr覺'n覺n yan覺ndan indiini gördüm. Tahttan yükselen gür bir sesin öyle dediini iittim: «襤te, Tanr覺'n覺n konutu insanlar覺n aras覺ndad覺r. Tanr覺 onlar覺n aras覺nda yaayacak. Onlar O'nun halk覺 olacaklar, Tanr覺'n覺n kendisi de onlar覺n aras覺nda bulunacak. Onlar覺n gözlerinden bütün yalar覺 silecek. Art覺k ölüm olmayacak. Art覺k ne yas, ne alay覺, ne de 覺st覺rap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkm覺t覺r.»
Taht覺n üzerinde oturan dedi ki, «襤te her eyi yeniliyorum.»
Sonra, «Bunlar覺 yaz!» dedi. «Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.»


襤ncil Yuhanna 13,31-33.34-35

Yahuda d覺ar覺 ç覺k覺nca 襤sa, «襤nsanolu imdi yüceltilmitir» dedi. «Tanr覺 da O'nda yüceltilmi bulunuyor. Tanr覺 O'nda yüceltildiine göre, Tanr覺 da O'nu kendinde yüceltecek, ve hemen yüceltecektir. Çocuklar! K覺sa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaks覺n覺z, ama Yahudilere söylediim gibi, imdi size de söylüyorum, benim gideceim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim örencilerim olduunuzu anlayacakt覺r.»