ME
NU

OMELIE / Omelie TR

19 mag 2019
19/05/2019  -  PASKALYA DEVRESİ  -  5. PAZAR GÜNÜ  - C YILI

19/05/2019  -  PASKALYA DEVRESİ  -  5. PAZAR GÜNÜ  - C YILI

  1. Okuma Hav. Kit. 14,21-27 * Mezmur 145 * 2. Okuma Vahiy 21,1-5  *İncil Yh. 13,31-35

 

Bu günkü İncil'in metni bizi, İsa'nın Son Akşam Yemeği sırasında öğrencileriyle yaşadığı en samimi anına götürmektedir. Yahuda İskariyot çıkmıştı; bunun için İsa öğrencilere daha özgürce yüreğini açabiliyor: O'nun yanında, O'na danışmadan gizlilikte almış kararları gerçekleştirmeyi isteyen ve parayı seven kapalı bir yüreğin ağırlığı kalmadı. Yahuda, ölüme yol açan Şeytan'ın projelerini gerçekleştirmek için evden çıktı. İsa, Peder'e olan kendi sevgi sunuşunun doruk noktasına ulaştığının bilincindedir; artık O'nun yaşamının amacı, O'nun, "Senin isteğini yapmak üzere, ey Allah, işte geldim" diyen sözleri gerçekleşmektedir. Artık Peder'in "şanı", yani O'nun sevgi dolu isteği görünmek üzeredir.

Peder'in şanı tamamen Oğul'dadır. Oğul harika bir sevginin güzelliğini ve büyüklüğünü, hikmetini ve kutsallığını gösteriyor. Bu sevgi sonuna kadar insanın özgürlüğüne saygı göstermek isteyen bir sevgidir: O kadar ki, koşulsuzca kendisini sunmayı bilmektedir. Peder ve Oğul tamamen yaşanmış sınırsız bir sevgi aracılığıyla birbirlerine tanıtıyorlar. İsa kendini sunuyor ve Peder, Oğlu'nun sunuşunu kabul ederek ve Oğlu ile birlikte kalarak, O'nu "hemen" yüceltecek, yükseltecektir. "Hemen", Hoşea Peygamberin söylediği gibi, "üçüncü günde" demektir.

Artık az zaman kaldı, yalnızca birkaç saat. İsa bunu iyice bilip, açıkça bildiriyor. Rab'bin, öğrencilerine en çok söylemeyi arzuladığı son samimi düşüncelerin, yüreğinden gelen son öğütlerin zamanı geldi.

Mesih İsa öğrencilerinin de, kendi yüceltmesine katılabilsinler diye, Peder'i yüceltmelerini istiyor. Bu da, O'nun sevgisinin bütünlüğüne katıldıklarında gerçekleşecek. Bunun için İsa onlara en değerli, en önemli sözünü, daha önce çeşitli şekillerde vermiş olduğu öğretişinin amacı ve özeti olan "kendi buyruğunu" duyuruyor. Bu emir yenidir ve daima yeni olacaktır; ilk defa olarak duyuluyor, onu yaşayanların hayatını da yeniliyor. "Birbirinizi seviniz". Allah'ı ve komşunu kendin gibi sevmeye emir eden buyruk zaten Eski Ahitte vardı; İsa'nın getirdiği yenilik bu sözdedir: "birbirinizi"; yani "sevmeye gayret et, ama aynı zamanda alçakgönüllülükle başkalarının sevgi eylemlerini de kabul et". Başkalarının ayaklarını yıkamak büyük bir sevgidir, buna rağmen insanlar arasında birliği yerleştirmek için yetmez. Bizim de, başkalarının ayaklarımızı yıkamalarını kabul etmemiz gerekiyor: O zaman gerçek bir birlik doğabilir. Alçakgönüllülük, yumuşak huyluluk, kardeşleri saymak lazım. Küçük ve güçsüz olmayı, başkalarının yardımlarına ve düzeltmelerine muhtaç olmayı, kardeşlerin bizim için acı çekmelerini de kabul etmek gerekir. Birliği doğuran davranış, budur. Fakat bu da yetmez. İsa bize, "Sizi sevdiğim gibi" diyor. Birbirimizi sevme tarzını icat etmemeliyiz, İsa onu bize göstermektedir. İsa, sadece Havarilerin ayaklarını yıkamanın sembolik eylemi aracılığıyla değil, haçta tamamen gerçekleşmiş sevginin bütünlüğünü yaşayarak, bize örnek oldu. "Gibi" kelimesi, sadece alınacak sevgi örneğini değil, sevginin nedenini de ifade ediyor, yani "madem ki, ben sizi sevdim, siz de..."! Biz iyi olduğumuz için değil, başkaları layık oldukları için değil de, İsa bizi sevdiği için, biz sevmekteyiz. Sevmemizin nedeni bu olursa, o zaman sevgimiz özgür, karşılıksızdır ve... Allah'ın sevgisi gibidir!

Böyle bir sevgiyi yaşayarak, gerçekten yeni bir şehirde bulunuyoruz: Allah'ın yaşadığı kente, "gökten" inen kutsal kente. "Taht'tan yükselen kudretli ses" şöyle diyordu: "İşte, Allah'ın evi insanlar arasındadır. Allah, onların arasında yaşayacak ve... kendisi onların arasında bulunacak". Allah, Mesih İsa'nın öğrencilerinin arasında yaşamaktadır: Bu, onların birbirlerine olan sevgilerinden bellidir! Bu şekilde gözyaşları silinebilir ve Allah "her şeyi yeniden" yapabilir.

İsa'nın öğrencileri, Haçtan ve Dirilmiş İsa'nın sözlerinden kaynayan Kutsal Sırları kutlamak için ve Rab'bi övmek için toplandıkları zaman, gökten inen bu kutsal kent yeryüzünde de görünebilir.

Bu toplanmayı kolaylaştırmak için, zor durumlarda ve ayartmalar olduğunda da sadakatle devam ettirmek için, Pavlus ve Barnabas, İncil'i duyurdukları şehirlerde (Listra, Konya, Derbe), cemaatleri düzenliyorlar. Başladıkları misyonu bitirmek için, kendilerini göndermiş olan cemaate dönüp, her şeyi anlatıyorlar: Bu da, Kilise için mütevazı bir sevgi eylemi ve birlik kaynağıdır. Mesih İsa, O'nu sevenler tarafından bu şekilde yüceltilmiş oldu: Demek oluyor ki, "güveyi için süslenmiş bir gelin gibi gökten inen" Kilisedeki çeşitli hizmetlerin organizasyonu da, Müjde ve sevgidir!

OKUMALAR

 

Havarilerin İşlerinden 14,21-27

 

O kentte de Müjde'yi duyurup birçok öğrenci edindiler.

Antakya'ya dönüş

Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlaracesaret verdiler. «Tanrı'nın Egemenliğine, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerek» diyorlardı. İmanlılar için her toplulukta ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları, inanmış oldukları Rab'be emanet ettiler.
Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Allah'ın Sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle, artık tamamlamış bulundukları görev için Allah'ın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Allah'ın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, diğer uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.

 

144 Mezmurdan 

RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

 

  • Vahiy Kitabından 21,1-5

 

Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi, gökten, Allah'ın yanından indiğini gördüm. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: «İşte, Allah'ın konutu insanların arasındadır. Allah onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Allah'ın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır.»
Tahtın üzerinde oturan dedi ki, «İşte her şeyi yeniliyorum.» Sonra, «Bunları yaz!» dedi. «Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.»

 

İncil Yuhanna 13,31-33.34-35

 

Yahuda dışarı çıkınca İsa, «İnsanoğlu şimdi yüceltilmiştir» dedi. «Allah da O'nda yüceltilmiş bulunuyor. Allah O'nda yüceltildiğine göre, Allah O'nu kendinde yüceltecek, ve hemen yüceltecektir. Çocuklar! Kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız, ama Yahudilere söylediğim gibi, şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.»