ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03 mar 2019
03/03/2019 - OLAĞAN DEVRESİNİN  8. PAZAR GÜNÜ  -  C YILI

03/03/2019 - OLAĞAN DEVRESİNİN  8. PAZAR GÜNÜ  -  C YILI

1. Okuma Sirak 27,4-7 *Mezmur 92 *2.Okuma 1.Kor 15,54-58 *Incil Lk 6,39-45

 

Birinci okumanın sözleri kolay ve inandırıcıdır. Yazar ayırt etmeye bize yardım etmek için kolay örnekleri kullanıyor: «Kalburu çalkalayınca geriye çerçöp kalır, aynı biçimde bir insan konuşunca kusurları belli olur. Çömlekçinin yaptığı işin deneyi ocaktır, bir insanı sınamak için konuşurken onu dinlemek gerekir.» İçimizdeki ve çevremizdeki her şey, Baba'nın armağanı değildir: Duyduğumuz, gördüğümüz ve içimizde gerçekleşen her şeyi Rab’bin Sözünün ışığında ayırt etmeliyiz. Yoksa aldanmaya ve günaha düşebiliriz. Ayırtma yeteneği, daima kullanılması ve geliştirilmesi gereken Rab’bin büyük bir armağanıdır.

İsa da Sirak'ın kullandığı aynı örnekleri kullanıp onları geliştiriyor ve onlarla öğrencilerini eğitiyor: Bir kör başka bir köre rehberlik yapar, hiç görmeyen biri az kusurlu gören başkasını düzeltmek ister, bir kötü adam iyiliği öğretmek ister.

'Kör' kimdir? Allah’ı görmeyen, İsa’yı Allah’ın Oğlu olarak kabul etmeyen, Rab’bin okulunda öğrenmediğinden Rab’bin isteğini tanımayandır. O zaman anlıyorum ki, Rab'bin Sözü ilk önce benim içindir.

İsa’nın öğrencisi, Rab’bin okulunda yetişmiş olanın yardımını aramalıdır. Öğretmen olmak için öğretme isteği yetmez. Önce hazırlanmak lazımdır. Bütün öğretenlere dinlememeye dikkat et! İsa’nın okulundan bir insanın gelip gelmediğini ayırt et!

Düzeltilmeye daima ihtiyacımız var. Peder’in gözleriyle olayları doğru bir biçimde görmek için hepimizde engeller var. Bu engeller; Allah’ın Sözünü bilmemektir, önyargılardır, üstünlük duygularıdır, kızgınlık, gururdur...

Eğer kendi gözüne bir çöp girdiğinden bir kardeşimiz ağlarsa, ona yardım etmeden önce kendi kendimize bu soruyu soralım: “Ben iyi mi görüyorum? Gözlerimde engeller var mı?” Yoksa kardeşime daha çok zarar vereceğim. Ve de daha iyi görmek için iyi görenlerden, yani Rab’bin okulundan gelenlerden, orada yetişenlerden, alçakgönüllü olanlardan, İncil’den öğrenenlerden, İncil’i yaşamaya beni götürebilenlerden yardım dilemeliyim. Başkaları düzeltebilmem için, düzeltilmemi kabul etmeliyim.

Çevremizde iyi ve kötü insanlar, yani İsa’ya bizi yaklaştıran ve O’ndan bizi uzaklaştıran insanlar var. Dinleyeceğimiz iyi insanlar kimlerdir? Hangilerinden gerçekten yardım edileceğiz? İyi olanın ancak ve ancak Allah olduğunu biliyoruz. İsa'nın O'nunla birleşmiş olduğunu, hatta O'nunla bir olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden sadece İsa’nın yanında kalanları dinleyeceğiz! Onların sözü bizim için gerçek bir yardım olacaktır. Rab’den uzak olan kişi bize kurtuluşu veremez. Çünkü Peder’den bize verilmiş tek Öğretmen ve Kurtarıcı İsa’dır. Böylece ayırt edersek, dış görünüşler bizi aldatamayacak. İyi meyve yalnız iyi insanlardan gelir; iyi insanlar İsa’ya ait olanlar ve O’nun öğrettiği gibi yaşayanlardır.

Biz de iman konusunda başkalarına yardım edebilmek için İsa’ya imanımızı güçlendireceğiz, O’nun Sözünde kendi kendimizi eğiteceğiz, O'nun Kutsal Ruh'una bizi değiştirmeye izin vereceğiz ve O'nun kardeşleri ile birlik içinde yaşayacağız.

Hayatımız, devamlı kusurlarımıza ve ölümlü bedenimizde olan günaha eğilime karşı bir mücadeledir. Yenecek miyiz? Yenilecek miyiz? Allah'tan uzaklık olan günahın gücü, ölme korkusu ile bizi dolduruyor. Yenecek miyiz?

Aziz Pavlos da kendi kendine bu soruyu sorup şu cevap verdi:”Yüce Allah’a şükürler olsun! Çünkü Rab'bimiz Mesih İsa sayesinde bize zafer kazandırdı”. O zaman günahtan faydalanarak öldüren ölümden bile de korkmayacağız. Rab ile birleşmiş olarak korkmayıp yaşayacağız: Nitekim İsa kendi dirilişi aracılığıyla ölümü zararsız kıldı. Bu yüzden zorluklara rağmen dirilmiş İsa'ya iman ve sevgide sabit ve sarsılmaz kalacağız. Bu zorluklar; bizim için, kardeşlerimiz için de gerçek refah kaynağı olacaklar. Alleluya!

OKUMALAR

 

  1. Okuma Sirak 27,4-7

Kalburu çalkalayınca geriye çerçöp kalır, aynı biçimde bir insan konuşunca kusurları belli olur.

Çömlekçinin yaptığı işin deneyi ocaktır, bir insanı sınamak için konuşurken onu dinlemek gerekir.

Ağacın yetiştiği meyve bahçesi verdiği ürünün kalitesine göre değerlendirilir, aynı biçimde bir insanın sözleri duygularını açığa vurur.

Bir insanı konuşmadan övme, çünkü onu sınayacak olan sözleridir.

 

Mezmur 92

Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,

Sabah sevgini,

Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

 RAB'bin evinde dikilmiş,

Tanrımız'ın avlularında serpilecek.

Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,

Taptaze ve yeşil kalacaklar.

 "RAB doğrudur! Kayamdır benim!

O'nda haksızlık bulunmaz!" diye duyuracaklar.

 

2.Okuma 1.Kor 15,54-58

Kardeşlerim, çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.

«Ey ölüm, zaferin nerede?
Ey ölüm, dikenin nerede?»

Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa'dan alır. Allah'a şükürler olsun! Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur.
Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab'bin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab'bin işinde her zaman gayretli olun.

 

Incil Lk 6,39-45

İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı: «Kör köre kılavuzluk edebilir mi? Her ikisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır.
«Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken, nasıl olur da kardeşine, `Kardeş, izin ver de gözündeki çöpü çıkarayım' dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.

«İyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan, yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler.