ME
NU

OMELIE / Omelie TR

14 nov 2021
14/11/2021 - OLAĞAN DEVRE – 33. Pazar Günü – B

14/11/2021 - OLAĞAN DEVRE – 33. Pazar Günü – B

İlk Okuma Dan. 12, 1-3 Mezmur 15/16 İkinci Okuma İbr. 10,11-14.18 İncil Mk. 13,24-32

Bugünkü okumaları anlatmak bana biraz zor geliyor. Çünkü alıştığımız bir konuşma tarzına sahip değiller. Ama yine de deneyeceğim: En azından dikkatimizi Mesih İsa’ya çekmeye çalışacağım.

“O günü ve o saati” sadece Peder bilmektedir. Hiç kimse bunu değiştiremez: o gün ve o saatte güneş kararacak ve yaratılan tüm gerçekler hizmetlerini durduracaklardır, çünkü “İnsanoğlu tüm şanı ile” gelecektir. Bu gizemli bir peygamberliktir: Ne ile ilgilidir? Dünyanın sonu mu? İmanlılara zulüm edilmesi mi? Kilise’nin yaşamı mı?

Biz bunları anlamakta zorluk çekiyoruz: İlk yüzyılda yaşamış Hristiyanlar gibi zor durumda olsak ve onlarınki gibi İsa’ya karşı çok güçlü bir sevgimiz olsa, bu konuşma tarzını anlayabiliriz. Fakat her durumda “İnsanoğlunun büyük güç ve görkemle bulutlar içinde” gelişinin büyüklüğünü ve yeniliğini tahmin edebiliriz. Bu gerçek, Hristiyanların kafasını o kadar çok meşgul etmeli ki incir ağacının yapraklarının yeşermesi gibi normal doğanın hareketleri bile bunu hatırlatması gerekir. “O yakındadır, kapıdadır”!

Dünya tüm önemli şeyleriyle ve ilahlarıyla geçmektedir: güneş, ay, yıldızlar ve güçler insanların rüyalarını, arzularını, zenginliklerini, kötü huylarını ve yalancı büyüklüklerini gösteren imaj ve görüntülerden başka nelerdir ki? Dünyanın büyüklerine bakın: Milyonlarca kişileri yönetip, kocaman milletleri yönlendirmişlerdir, kanunlar yapmış, hükümdarlıklar kurmuş ve yıkmışlardır, yıllarca tarihe hükmetmişlerdir! Hepsi yok olmuştur, çökmüştür, hükmetmek ve başarılı olmak, ilahlaşmak isteyen herkes de aynı sona mahkûmdur.

Her şeyin, herkesin üzerinde daima var olan, İsa’dır, kendini alçaltmış ve haçta ölmüş olan İsa’dır. O, Golgota tepesinde, şanının tahtı olan haçta ayakta kalmaktadır. O, haçtan bize sevginin tamlığını, Allah’ın gerçek yüzünü gösterdi. O gelmeye ve ilk, en arzulanan ve en beklenen olmaya devam etmektedir: O, bulutlar üzerinde gelmektedir, hiç kimse O’nu deviremez ve yerini alamaz. Bakışlarımız O’na dikilmiş kalmaktadır. Arzumuz O’dur. O; bizi mükemmel, Peder’e hoş, gerçek insan olmamızı mümkün kılan kurbanı sundu! O kurban sayesinde günahlarımız affediliyor, öyle ki hafiflemiş oluyoruz ve geleceğe sevinçle bakabiliriz. Evet, geleceğe bakabiliriz, ölümü de geçen o geleceğe korkusuzca ve meraklanmadan bakabiliriz.

“Milletin evlatlarına dikkat eden” Mikael de orada olacaktır. Yani tarihin her devresinde Allah’ın yanılmaz ve sevgi dolu gücü bize eşlik etmektedir. Hiçbir şey ve hiç kimse unutulmayacaktır, çünkü herkes uyanacaktır: “Kimileri ebedi hayata, kimileri ise ebedi utanca”! Hikmetliler, güneşin ve yıldızın yerini alacaklardır.

Kutsal Yazı yazarlarının ve Rab’bin de kullandıkları büyük ve acayip, korkutucu ve güven verici imajlar, bu dünyanın karışıklığında doğru yönü bulmamızı sağlar. İsa gerçekten de bizim tek güvencemiz ve sevincimizdir. Mezmur’un söylediği gibi: “Rab’bim, sen mirasım ve bana düşen payım, kaderim senin elindedir. Rab her zaman gözlerimin önündedir. Hiç sarsılmam, o benim sağımda oldukça”.

O zaman Gelmekte Olana, Peder’in bize İmmanuel olarak, yani Bizimle Olan Allah olarak yolladığı Kişiye korku ile değil, kararlılık ve denge ile yönelelim!

  1. PAZAR GÜNÜ OKUMALARI

1.OKUMA: DANYEL 12,1-3

"O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikael görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın - adı kitapta yazılı olanlar - kurtulacak.

Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

  1. MEZMUR’DAN

Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin[ii].

Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

  1. OKUMA: İBRANİLER 10,11-14.18

Her kâhin, günden güne tapınakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Ama Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Allah'ın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur.

İNCİL: MARKOS 13,24-32

Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra, güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanoğlu'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, kendi seçtiklerini, yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna kadar, dört yelden alıp bir araya toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yapraklarını sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki İnsanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez.