ME
NU

OMELIE / Omelie TR

26 set 2021
26/09/2021 - OLAĞAN DEVRE 26. Pazar Günü – B

26/09/2021 - OLAĞAN DEVRE 26. Pazar Günü – B

İlk Okuma Say. 11,25-29 Mezmur 18/19 İkinci Okuma Yak. 5,1-6 İncil Mar. 9,38-43.45.47-48

İki kişinin peygamberlik yapmasından, yani Allah’ın Sözünü duyurmasından endişe duyan gence, Musa bu cümle ile cevap verdi: “Keşke Rab tüm halkın üzerine Ruh'unu indirseydi de, tüm halk peygamber olsaydı”. Onlar resmen bu göreve atanmamışlardı, ama Allah’ın Sözü’nü bildiriyorlardı. Bunu daima pişmanlığa ve hayatın değişmesine çağıran o Allah için cesaretle ve sevgiyle yapıyorlardı, yani Allah’ın Ruhu’nun sayesinde bunu yapıyorlardı! Yeşu’nun kalbinde kıskançlık denenmesi yer alıyordu. Musa bunu ona açıkladı ve bütün insanlar Allah’ın peygamberleri olsaydı bunun iyi olacağını söyledi. Böylece Allah’ın Kendisi şan alırdı!

İsa’nın, havarisi Yuhanna’ya öğretisi de buna benzerdi. Yuhanna, İsa’nın öğrencisi olmadığı için İsa’nın adıyla şeytanları kovan birine bunu yapmayı yasaklamıştı. Keşke herkes İsa’nın adını ağzına alsa! “Mucizeler” çoğalacak ve Allah’ın hükümranlığı güçle kendini gösterecektir. Kim İsa hakkında iyi konuşuyorsa ilahi bir eylem yapmaktadır ve Peder’in sevgisiyle işbirliği yapmaktadır. Aynen İsa’nın öğrencilerini sevenler ve onlara yardım edenler, Peder’in sevgisini gerçekleştirirler ve mükâfatlandırılacaklardır. Kim İsa’nın adını sevgiyle söylüyorsa gerçek bir peygamberdir, dünyaya Allah’ın sevgisini ekmektedir. Onun İsa ile birliği artacaktır ve O’nu daha iyi tanıyacaktır. Tersine - ve şimdi İsa tatlılıkla konuşmamaktadır – sakın, başkalarına kötü örnek olmayın veya kötüleri örnek almayın! Kötü örnek olmak; O’na giden iman yolunda, O’nu dinlemeye bir engeldir, O’ndan uzakta kalmaya götüren her düşünce, her eylem ve her harekettir.

Birinin tek Kurtarıcı olan İsa’ya yaklaşmasını engellemektense ölmek daha iyidir! Birinin kurtuluşunu engellemek veya durdurmak en büyük günahtır! Kötü örnek alma riskine daha kolay girenler; küçükler, akıl ve irade bakışında daha zayıf olanlar, psikoloji olarak daha kırılgan olanlardır. Fakat kendimize de dikkat etmeliyiz: Elimiz, ayağımız, gözümüz İsa ile birlik olmamızı engelleyebilir.

İsa; el, ayak ve göz derken ne demek istiyordu? Eğer elimiz, yani işimiz ve meşguliyetimiz, eğer ayaklarımız, yani gittiğimiz yerler veya seyahatlerimiz, eğer gözler, yani gördüğümüz ya da okuduğumuz şeyler İsa’yı dinlememizi veya O’na itaat etmemizi engelliyorsa, onlara mutlaka mani olacağız. Ne pahası olursa olsun, onlardan sakınacağız. İsa bunu güçlü bir ifade kullanarak şöyle diyor: El ve ayağı kes, gözü çıkarıp at. Neden? Çünkü hiçbir şey Kendisinden daha değerli değildir. Yaşamımızda hiçbir şey İsa’nın yerini alamaz. Hatalı, antika, cahil, hazırlıksız sayılmak, O’ndan uzak olmaktan iyidir. Yüreğimizden imanımızın zenginliğini uzaklaştırmaktansa fakir kalmak iyidir!

Güçlü sözler ve tasvirlerle Aziz Yakup zenginliğin bizi birçok kötü davranışa sürüklemeye çalıştığını söylemektedir. Etrafımıza bakarsak bizlerin ve Kilisemizin özellikle zenginler tarafından hor görüldüğünü görürüz. Biz de onların arasında olmak ister miyiz? O halde aldatıcı zenginlik hırsından sakınalım. Bu hırs bizi kendimize hizmet edenlere bile, bizim için çalışanlara bile, adaletsizce davranmaya sürüklerdi. Daima aradığımız, arzuladığımız hazinemiz sadece Rab olmalıdır! O zaman hayatımız ve davranışımız devamlı bir peygamberlik, birlik ve ümit mesajı, bütün küçüklere ve fakirlere bir sevgi ilanı olacaktır.

Hayatımızın her anının Peder’in sevgisinin bir işareti, İsa’yı gösteren ufacık bir ışık olabileceğini bilerek yaşamak ne güzeldir! Peygamber veya tanık olmak, seçimlerimizin ve eylemlerimizin ana ölçütü olacaktır. “Bunu mu, onu mu yapayım?” diye sorguladığımızda Peder’in merhametini en çok hangisi bildiriyorsa, İsa’nın öğretisini en çok hangisi gösteriyorsa, hangisi Allah’ın güçlü ve hikmetli sevgisini “söylüyorsa” onu yapacağım!

OKUMALAR

Birinci okuma Sayılar 11,25-29

Sonra RAB bulutun içinde inip Musa'yla konuştu. Musa'nın üzerindeki Ruh'tan alıp yetmiş ileri gelene verdi. Ruh'u alınca peygamberlik ettilerse de, daha sonra hiç peygamberlik etmediler.

Eldat ve Medat adında iki kişi ordugahta kalmıştı. Seçilen yetmiş kişi arasındaydılar ama çadıra gitmemişlerdi. Ruh üzerlerine konunca ordugahta peygamberlik ettiler.

Bir genç koşup Musa'ya, "Eldat'la Medat ordugahta peygamberlik ediyor" diye haber verdi.

Gençliğinden beri Musa'nın yardımcısı olan Nun oğlu Yeşu, "Ey efendim Musa, onlara engel ol!" dedi.

Ama Musa, "Sen benim adıma mı kıskanıyorsun?" diye yanıtladı, "Keşke RAB'bin bütün halkı peygamber olsa da RAB üzerlerine Ruhu'nu gönderse!"

Mezmur 19

RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

İkinci okuma Yakup 5,1-6

Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize servet kattınız. Bakın, ekinlerinizi biçmiş olan işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı, tüm güçlere egemen olan Rab'bin kulağına erişti. Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektiniz. Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz.

İncil Markos. 9,38-43. 47-48

Yuhanna O'na, «Öğretmenim» dedi, «senin adınla cin kovan birinigördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık.»
Ona engel olmayın!» dedi İsa. «Çünkü benim adımla mucize yapıp da hemen ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan, bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır.

«Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin seni günaha sokarsa, onu kes. Çolak olarak yaşama kavuşman, iki el sahibi olarak sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın seni günaha sokarsa, onu kes. Tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki ayak sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa, onu çıkarıp at. Allah'ın Egemenliğine tek gözle girmen, iki göz sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir.