ME
NU

OMELIE / Omelie TR

12 set 2021
12/09/2021 - OLAĞAN DEVRE – 24. Pazar Günü – B

12/09/2021 - OLAĞAN DEVRE – 24. Pazar Günü – B

İlk Okuma Yeşaya. 50,5-9a Mezmur 114/115 İkinci Okuma Yak. 2, 14–18 İncil Mr. 8, 27–35

Havari Yakup’un sözleri daima güncel ve gereklidir. İman somutlaşmalıdır, görünür olmalıdır, yoksa boşuna bir oyuncaktır. Rabbimiz Mesih İsa’ya olan imanımızı görünür kılan sevgi eylemlerimizdir. Yakup bunlara “eylem” diyor: “Eylemlerimle sana imanımı göstereceğim”! İmanı olduğunu söyleyen, ama bunu görünür kılmaya çalışmayan, iman yerine bir yanılmacaya sahiptir. Belki de bunun için Aziz Pavlus imanın bir itaat olduğunu söyler. Kim Rabbimiz Mesih İsa’ya iman ederse O’na itaat eder ve kendini inkâr etme pahasına da olsa herkese hizmet eder ve herkesi sever. Kendini inkâr etmek iman eden için ters bir şey değildir, çünkü o, haçtaki Rabbine hayranlıkla bakar ve haçta ölürken O’nu sever.

Bugünkü İncil metni bize gerçek imanın sonucu ve meyvesi olan kendini sunmaya hazır sevgiyi göstermektedir. İsa’ya gerçek iman, duygulara dayanmaz, O’nun kişiliğini tanımaktır. İsa havarilerine şöyle sormaktadır: “Halk benim kim olduğumu söylüyor?” Halk ise İsa’nın yaşama dönen İlyas olduğunu zannediyor ve İlyas hakkında her şeyi bildiklerinden öğrenecek yeni bir şey olmadığını, özellikle de değiştirecek hiçbir şey olmadığını zannetmektedir. “Ya sizler, kim olduğumu söylüyorsunuz?” Bu soruyu cevaplandırmak daha zor, o kadar ki sadece Petrus cevaplandırıyor ve kendi de ne dediğini anlamıyor: “Sen Mesih’sin”. Bu ifade imanın temelidir, gerçek imanın temelidir, fakat gerçek şekilde Allah’ın Sözüne uygun algılanmalıdır. Bu ifadeyi ne anlama geldiğini bilince kullanmak gerekir, çünkü “Mesih’in”öğrencisi olmanın ne demek olduğunu tam olarak algılamak gerekir. Mesih olmak peygamberlerin dediği gibi çok acı çekmek, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmek, öldürülmek ve üç gün sonra dirilmektir”.

İlk okumada Yeşaya bu sırdan bazı şeyler açıklamaktadır. İsa’nın Mesih olduğuna inanmak dolayısıyla kendi yaşamını kaybetmekten, önemli kişiler tarafından hor görülmekten korkmamak ve haçını alarak O’nu takip etmektir. Petrus verdiği cevabı kendisinin bile anlamadığını göstermektedir: Petrus İsa’nın, Kutsal Kitap’a uygun Sözlerini azarlamaya başlamaktadır. Petrus’un hayali huzurlu yaşamak, insanların şanına kavuşmak, büyüklük arzularını doyurmaktır. O, İsa’nın Mesih olduğuna inanmaktadır, ama kendi şartlarına ve düşüncelerine göre! İsa, bunlar şeytanın şartlarıdır, der. Şeytan insanların övgüsünü arar, Mesih ise Kutsal Yazılara itaat ister, imana ve Allah’ın planlarına sadakat arar. Allah’ın planı insanları Oğlu’nun haçı ile kurtarmaktır.

İsa’nın dünyayı haçı ile kurtardığını kabul ettiğimde ve bunun için O’nunla işbirliği yapmayı ve dünyanın günahı için O’nunla birlikte acı çekmeyi kabul ettiğim sürece, gerçekten imanlıyım ve imanım bir oyuncak değildir. Bunun için Yakup bizi güçle imanımızı eylemlerimizle göstermeye çağırmaktadır: Fakirlerin ihtiyaçlarına dikkatli, onlara hizmet etmeye hazır olalım, Allah’ın merhametini gerçekleştirmek için fedakârlık gerekiyorsa da kendimizi sunmaya hazır olalım. Bütün bunları İsa’nın öğrencisi, Rabbine olan sevgisi için yapar, böylece herkes İsa’nın Mesih olmasının ne anlama geldiğini anlayacaktır.

OKUMALAR

1.Okuma Yeşaya 50,5-9a

Rab Yahve kulağımı açtı, karşı koymadım, geri çekilmedim.

Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.

Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

Rab Yahve bana yardım ettiği için utanç duymam.

Kararımdan dönmem, utandırılmayacağımı bilirim.

Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden davacı olan kim, yüzleşelim,

Kimdir hasmım, karşıma çıksın. Bana yardım eden Rab Yahve'dir,

Kim suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi giysi gibi eskiyecek, tümünü güve yiyip bitirecek.

Mezmur 114/115

RAB'bi seviyorum, çünkü O feryadımı duyar.

Bana kulak verdiği için, yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

Ölüm iplerine dolaşmıştım, ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman RAB'be yakardım,

"Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

RAB lütufkâr ve adildir, sevecendir Allahımız.

RAB saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı.

Ey canım, yine huzura kavuş, öünkü RAB sana iyilik etti.

Sen, ya RAB, canımı ölümden, gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

Yaşayanların diyarında, RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

2.Okuma Yakup 2, 14–18

Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, sizden biri ona, «Esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim» derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar? Aynı şekilde, tek başına eylemsiz iman da ölüdür.
Ama biri şöyle diyecektir: «Senin imanın var, benim eylemlerim var.» Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim.

İncil Markos 8, 27–35

İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, «Halk, benim kim olduğumu söylüyor?» diye sordu.
Öğrencileri O'na şu karşılığı verdiler: «Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.»
O da onlara, «Ya siz, ben kimim dersiniz?» diye sordu.
Petrus, «Sen Mesih'sin» cevabını verdi.
Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.

İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor

İsa, İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
Ama İsa dönüp diğer öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, «Çekil önümden, Şeytan!» dedi. «Senin düşüncelerin Allah’ın değil, insanın düşünceleridir.»
Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek; canını benimve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır.