ME
NU

OMELIE / Omelie TR

18 lug 2021
18/07/2021 - OLAĞAN DEVRE 16. Pazar Günü – B –

18/07/2021 - OLAĞAN DEVRE 16. Pazar Günü – B –

1.Okuma Yeremya 23,1-6 Mezmur 22/23 2. Okuma Efeslilere 2,13-18 İncil Markos 6,30-34

İsa’nın başına da terslikler gelmiştir! O, havarilerini dinlendirmek için, sessiz bir yere çekilmek istiyordu, ama bu mümkün olmadı. Birçok kişi tenha olması gereken yere gelerek, İsa ve havarilerin etrafını sardılar. Bu durum İsa’nın gerçek kimliğini göstermesi için sebep olmuştur. Bu durum aracılığıyla O, peygamberlerin ve özellikle Yeremya’nın konuşmuş olduğu, Allah’ın Davut’a söz verdiği kral, “gerçek kral” olarak tanınabilirdi: “Davut’a iyi bir Filiz (adil bir oğul) vereceğim günler yaklaşıyor. O, gerçek bir kral olacak, akıllı davranacak ve ülkede hukuk ve adaleti sağlayacaktır.” O, koyunların refahı ile ilgilenen, ona rehberlik eden bir çoban gibi bir kral olacaktır. Aynı peygamber aracılığıyla Allah, aynen iyi bir çobanın dağılmış ve korumasız kuzularıyla ilgilendiği gibi, halkı ile şahsen ilgileneceğine söz vermektedir: İşte bu iyi çoban İsa’dır; İsa, Allah’tır; halkıyla ilgilenen Allah’ın eli, sesi ve gözleridir. Havarilerin dinlenmesi gereken sakin yerde şimdi halk huzur buluyor, besleniyor. Burada herkes İsa’nın varlığı ve Sözü ile karşılaşıyor ve İsa onları besliyor, güçlendiriyor, aydınlatıyor, yönlendiriyor ve Peder tarafından sevildiklerini hissettiriyor!

İlk okumaya cevap veren Mezmur, Allah’a olan imanımızı belirtmemize yardım etmektedir: O, halkın çobanıdır, o çoban ki İsa bunu görünür ve anlaşılır hale getirmektedir, bize olan özenini de gerçekleştirmektedir. Biz hiçbir şeyden korkmayız, ümidimiz güçlüdür ve geleceğin mutlu olacağından eminiz, çünkü Allah bizimle beraberdir. Bundan şüphe edemeyiz, çünkü Rab’bimiz İsa, bunun için yaşamını vermiştir.

Aziz Pavlus, Rab’bimizin bize gösterdiği özenin bir yönüne dikkatimizi çeker. O, ölümüyle Yasa’yı tamamladı, onu Baba’nın sevgisi ile doldurdu böylece artık o bize yük olmamaktadır: Yasa’nın kuralları, Yahudiler ile putperestler arasında, seçilmiş halk ile diğer halklar arasında bölünme yaratıyordu. Şimdi ise Yasa’nın gereklerini yapmakla değil, İsa’ya olan imanımız sayesinde kurtuluyoruz. Yahudiler de, putperestler de, İsa’nın kanı sayesinde kurtulurlar! Bunun için ‘O, barışımızdır’: İsa’nın önünde her bölünme yok olur. Yahudileri putperestlerden ayıran düşmanlık, İsa sayesinde yok oldu. O, bizi herkesle barıştırdı, vicdanlarımızı yenileyerek Allah ile ve herkesle barıştırdı. O’nun gerçekleştirdiği eylem çok büyüktür!

Günümüzde bizler Yahudiler ile bölünmeleri ve farklılıkları artık bilmiyoruz fakat kültür ve egoizmin yarattığı başka bölünmeleri biliyoruz: Sosyal, kültürel, dini, ırkçı, politik bölünmeleri çok iyi biliyoruz. Ama Rab’bimiz Mesih İsa’nın kabul edildiği yerlerde her türlü düşmanlık, bölünme yok olmaktadır. O’nu izlediğimiz zaman O’nun öğrencilerini kardeşimiz olarak görmek normal gelmektedir, hatta O’nun sayesinde her insan sevgi ile karşılanır, çünkü İsa’nın da onu sevgisini ve sevincini vermek için aradığını bilmekteyiz.

Bazen İsa ile baş başa kalmak için sessiz ve sakin bir yer ararız, O’nun yanında dinlenmek isteriz: O zamanlarda da etrafımızdaki herkesin İsa tarafından sevildiklerini ve kabul edildiklerini anlarız. Tenha bir yerde İsa ile baş başa kalabilmek, büyük bir armağandır: Bu sayede O’nunla dostluğumuzu besler, kardeşlerimiz için de sevgisinin araçları oluruz.

OKUMALAR

Peygamber Yeremya'nın Kitabından Sözler 23,1-6.

Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına! diyor RAB. Halkımı güden çobanlar için İsrail'in Allah'ı RAB şöyle diyor: "Sürümü dağıtıp sürdünüz, onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim, yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım." RAB böyle diyor. "Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek" diyor RAB. İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB. "Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, Rab Doğruluğumuz adıyla anılacak.


Mezmur 23(22),1-3a.3b-4.5.6.

RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür.
İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana.

Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kâsem taşıyor.
Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, hep RAB'bin evinde oturacağım.

Aziz Pavlus'un Efeslilere Mektubundan Sözler 2,13-18.

Kardeşlerim, bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız. Çünkü Mesih'in kendisi barışıklığımızdır. Kutsal Yasa'yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, kendi bedeninde aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı yıktı. Amacı, bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Allah ile barıştırmaktı. O gelip, hem uzakta olan sizlere, hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. O'nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.


Aziz Markos Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden Sözler 6,30-34.

O günlerde, Elçiler, İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi O'na anlattılar. İsa onlara, «Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin» dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Kayığa binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa kayıktan inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda ders vermeye başladı.