ME
NU

OMELIE / Omelie TR

04 ott 2020
04/10/2020 - OLAĞAN DEVRE 27. Pazar Günü – A -

04/10/2020 - OLAĞAN DEVRE 27. Pazar Günü – A -

İlk Okuma  Yeşaya 5,1-7  Mezmur  79/80 İkinci Okuma  Filipelilere 4,6-9   İncil  Matta 21,33-43

 

Yeşaya bize Allah'ın halkı için olan sevgisini göstermektedir. Allah halkını özenle seçerek, diğer halklar için, dürüstlük ve birlik örneği olmasını istemiştir. Peygamber bunu bağ örneği ile anlatmaktadır. Çiftçi cömertçe yorgunluk harcayarak onu özenle ekip biçmektedir ve sonucunda, tabii ki, özel üzümler elde etmeyi beklemektedir. İsa da aynı örneği kullanarak Kendisinin, öğrencileri tarafından bol ürün veren gerçek bağ olduğunu anlatmaktadır.

Ve işte Allah şöyle sormaktadır: “Bağımda yapmadığım ve daha yapabileceğim ne var? Tatlı üzüm versin diye umuyordum, niçin yabani üzüm verdi? Evrenin Allah'ının bağı, İsrail Evidir. Sevdiği fidanlar Yahuda oğullarıdır. Rab hak ve adalet bekliyordu, oysa ne görüyoruz? İşte, zorbalık!  Doğruluk bekliyordu, oysa ne duyuyoruz? İşte, feryatlar!” (Yeşaya 5, 1-7). İsrail halkı sadakat örneği olacağına ahlakını bozdu ve insanların kötü alışkanlıklarını ve egoizmlerini izleyerek Allah'ını tanımayan pagan halkların davranışlarını örnek aldı! İsa bunun farkına varıyor:  Peygamberler tarafından beklenmiş, ilahi sevginin tamamını kendisinde taşıyan kişi olarak çeşitli işaretlerle gösterilen bizzat Kendisi, yargılanıp kabul edilmemektedir. Halkın başkanları O'nu tanımayı bilmemekte, hatta olaylardan ispat edilen gerçeği reddederek O'nu yok etmenin yollarını aramaktadırlar. Ve işte İsa; bazılarının – kim bilir? - belki tövbe edip iman etmesi için, başkanların seçimlerinin küçüklerin ve sade insanların Kendisine olan imanlarının da engellenmemesi için, sevgi ile aynı zamanda da kararlılık ile yalancılığı göstermektedir. Bu sebepten bir mesel anlatmaktadır. Yeşaya'nın daha önce kullandığı sahibinin her özeninin konusu olan bağ örneğini kullanmaktadır. Bağ iyidir, ama kötü bağcılar sadece kendi karlarını arayarak efendilerinin haklarını tanımamaktadırlar. Efendi birçok kere iyilikle, onlara sadık hizmetkârlarını göndererek onları ikna etmeye çalışmaktadır, fakat boşuna! Sonunda onların kötülüklerine rağmen saygı duyacaklarından, onu dinleyeceklerinden de emin olarak oğlunu göndermektedir. Burada İsa'nın Kendisinden bahsettiğini, Kendi görevini ve kimliğini göstermekte, aynı zamanda şiddetli şekilde nasıl öleceğini de önceden söylemekte olduğunu anlamaktayız.

İsrail'in başındakiler, artık çok fazla maddi avantajlarının olmasından dolayı halkın hizmetinde olan kendi rollerini tanıyamaz olmaktadırlar, Allah'a bağımlı olmak da istememektedirler: O'nun tarihin içine girmek konusunda kabiliyetsiz olduğunu düşünmektedirler. Bunun için İsa onların mahvolacaklarını önceden söylemektedir: Onlar Allah tarafından gönderilen kişiyi reddetmekteler, bu sebepten Allah da onlardan her otoriteyi kesecektir. Bu otorite başkasına verilecektir: Başka bir halka, İsa'nın seçtiği ve sütunları yaptığı havarilerin aracılığıyla kurmaya başladığı o halk. Dünyaya Allah'ın doğruluğunu getirerek Allah'a şan verecek olan halk, “Kilise”dir. Fakat Kilise de daima Allah'ın Oğluna bağlı yaşamak için dikkat etmelidir!

Aziz Pavlus Kilise'de değerli inşaatçılar olmamız için bazı tavsiyeler vermektedir. İlk önce kendi kendimize yetinemeyiz, Allah'a arzu ve şükran duaları ile başvuracağız. Bu şekilde Allah'ın Kendisi içimizde daima yenilenen bir yürek yaratabilecek, “gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünüp benimseyen” bir yürek. Bunun örneğini Azizler de, birçok zorlukla karşılaşmış olan Aziz Pavlus da göstermektedir: Allah tarafından onaylanmış olan kardeşlerimizin, alçakgönüllü, uysal, kuvvetli örneklerini daima gözümüzün önünde tutacağız! 

 

 

OKUMALAR

 

1.Okuma: Yeşaya 5,1-7

Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım: Toprağı verimli bir tepede Sevgilimin bir bağı vardı. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Sevgilim diyor ki: "Ey Yeruşalim'de yaşayanlar ve Yahuda halkı, lütfen benimle bağım arasında hakem olun! Bağım için yapmadığım ne kaldı? Ben üzüm vermesini beklerken niçin yabanıl üzüm verdi? Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim: Çitini söküp atacağım, varsın yiyip bitirsinler; duvarını yıkacağım, varsın çiğnesinler. Viraneye çevireceğim onu; budanmayacak, çapalanmayacak; dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim." Her Şeye Egemen RAB'bin bağı İsrail halkı, hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. RAB adalet bekledi, zorbalık gördü; doğruluk bekledi, feryatlar duydu.

 

Mezmur 79/80

Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin,

Ulusları kovup onu diktin.

Onun için toprağı hazırladın,

Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.

Niçin yıktın bağın duvarlarını?

Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,

Orman domuzları onu yoluyor,

Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.

Ey Her Şeye Egemen Allah, ne olur, dön bize!

Göklerden bak ve gör,

İlgilen bu asmayla.

İlgilen sağ elinin diktiği filizle,

Kendine seçtiğin oğulla!

Asman kesilmiş, yakılmış,

Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!

Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Allah,

Bizi eski halimize kavuştur,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

 

2.Okuma: Aziz Pavlu’un Filipililere Mektubundan 4,6-9

Kardeşler, hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Allah'a dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman her türlü kavrayışı aşan Allah'ın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.
Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Allah sizinle olacaktır.

 

İncil: Matta 21,33-43

«Bir benzetme daha dinleyin: toprak sahibi bir adam, bağ dikmiş, çevresini çitle çevirmiş, üzüm sıkmak için bir çukur kazmış, bir de bekçi kulesi yapmış. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıkmış. Bağbozumu yaklaşınca, üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yollamış. Bağcılar adamın kölelerini yakalamış, birini dövmüş, birini öldürmüş, diğerini de taşlamışlar. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yollamış. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yapmışlar. Sonunda bağ sahibi, `Oğlumu sayarlar' diyerek bağcılara onu yollamış.
«Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, `Mirasçı bu; gelin, onu öldürüp mirasına konalım' demişler. Böylece onu yakalayıp bağdan dışarı atmış ve öldürmüşler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?»
İsa'ya şu karşılığı verdiler: «Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek; bağı da, ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak.»
İsa onlara şunu sordu: «Kutsal Yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı?
`Yapıcıların reddettiği taş,
işte köşenin baş taşı oldu.
Rab'bin işidir bu,
gözümüzde harika bir iş!'

«Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Allah'ın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirecek bir ulusa verilecek.