ME
NU

OMELIE / Omelie TR

28 ott 2012
28/10/2012 - Olaan Devre 30. Pazar G羹n羹 - B

28/10/2012 - Olaan Devre - 30. Pazar Günü - B -

(Güne saatine dönü!)

1.Okuma Yer. 31,7-9 * Mezmur 125 * 2.Okuma 襤br. 5,1-6 * 襤ncil Mk. 10,46-52

Yeremya peygamber daha önce, halk覺 iledii günahlar için azarlamaya zorunda kalm覺t覺: Balar覺na büyük cezalar geleceini bildirmiti - bunlar覺n aras覺nda köle olarak sürgün edilmeleri de vard覺 -; imdi ise atalar覺n覺n topraklar覺nda kalm覺 olan fakirleri ve ac覺 çekenleri sevinmeye ça覺rmaktad覺r. Peygamber, sürgün edilenlerin de döneceklerini ve teselli olacaklar覺n覺 müjdeliyor. Hatta kör ve topal bile tekrar kutsal ehir Yerualim’i görebilecek! Sürgünde olanlar覺n dönüü 70 y覺l sonra gerçekleti, ancak Yeremya peygamberin sözleri daha uzun vadeli ve evrensel bir anlam da ta覺makta idiler. Onun müjdesi, tüm zamanlar覺n insanl覺覺n覺 kapsayan sevinçle ilgilidir, o sevinç insanl覺覺n aras覺na Gelmesi Gereken ve vaat edilen Mesih geldiinde gerçekleecektir. Gerçekten de 襤sa’n覺n Eriha’ya var覺覺, körün iyilemesiyle dikkati çeker. Kör, gerçekten yeni bir olay覺n tan覺覺d覺r ve her birimize birçok ey söylemektedir.

襤sa’n覺n ard覺ndan kalabal覺k gider, ancak O’na iman覺n覺 bildiren sadece bir kiidir, o da kördür, O’nu göremez bile. Kör, 襤sa hakk覺nda konuulduunu duyduunda, O’na Mesih ve kraliyet unvan覺 ile hitap eder, O’na: “Davut’un Olu” der. O’na yüksek sesle, çevredekilerin ne düüneceini veya ne diyeceini umursamadan seslenir. 襤man覺 sade ve aç覺k! Kendisi dilencilik yap覺yordu, zaten bir körün yapabilecei tek meslek de bu idi. Tek zenginlii, onu örten ve gerektiinde oturmas覺 için minder vazifesi gören s覺rt覺ndaki abas覺 idi. O, ba覺rmaya devam ediyordu, çünkü kurtuluu için bunun tek ve son çaresi olduunu biliyordu! “Bana merhamet et, bana ac覺” diye tekrar ediyordu: Bu yalvar覺 sadece Allah’a yap覺l覺r: 襤mkâns覺zl覺覺n覺 ve lay覺k olmad覺覺n覺 bilen alçakgönüllü bir yürekten gelen yakar覺t覺r. Niçin birçok kii onu susturmaya çal覺覺yordu? Çünkü o kadar ‘utanmaz’ bir iman herkesin önünde ilan edilemez, ba覺r覺lamaz! Bu büyük iman, imans覺zlara bir suçlama say覺labilirdi. Bu ayn覺 duyguyu bazen biz de yaam覺yor muyuz? Aç覺kça haç iaretimizi yapmaktan çekindiimiz zamanlar veya Pazar günü, bize gelen beklemediimiz bir misafire, Ayine kat覺lmak istediimizi söylemekten çekindiimiz zamanlar… bazen canl覺 bir iman ve Rabbimize olan sevgimizin tan覺kl覺覺n覺 yapmaktan çekiniyoruz. Çevredekiler körü azarl覺yorlar, ama azarlara al覺k覺n olan o, bu defa azarlar覺 hiç dinlemiyor: Yalanc覺 sözler olduunu anl覺yor. Bu, tek kurtar覺c覺dan ve imandan uzaklat覺rmaya çal覺anlar覺n yalanc覺l覺覺d覺r.

“襤sa durdu”: Herkes a覺rd覺, nefeslerini tuttu. 襤sa bir dilenci ile mi ilgileniyor? Dilenciden mi etkilendi? Ona ac覺yor mu? Hiçbir ey yapamayan birinin sesi sebebiyle tüm kalabal覺k m覺 duracak? 襤sa: “Ça覺r覺n onu” dedi. 襤sa, O’na ümitle seslenenin kim olduunu görmek ve onunla kar覺lamak istiyor. Kör, 襤sa’ya ulamas覺na engel olmamas覺 için abas覺n覺 hemen at覺yor ve Allah’覺n vaatlerini gerçekletirebilene doru kouyor. 襤te, ç覺plak, 襤sa’n覺n önünde! 襤sa, ondan, herkesin önünde iman覺n覺 ilan etmesini istiyor. Herkesin önünde ilan edilen iman sayesinde kör iyileme mucizesini ve özellikle de kurtuluu elde ediyor. 襤man o kiiyi, insanlar覺n günah覺n覺n etkisinden hür k覺ld覺, o günah ki, bizim de Allah’覺n Olunu dostlar覺m覺z ve kurtar覺c覺m覺z olarak kabullenmemizi engellemektedir. Muhtaç olduumuz sadece son, yani ölümden sonraki kurtulu deildir. Bugün günah覺n etkisinden kurtulmaya ihtiyac覺m覺z var, çünkü günah insanl覺覺 mahvediyor ve bölüyor. Günah modalar覺, düünme tarzlar覺n覺, içimizdeki arzular覺 etkiliyor, dolay覺s覺yla aram覺zda bölünmeler, ayr覺l覺klar, özellikle de Sevgi Allah’覺ndan uzaklamalar oluyor: Günah taraf覺ndan etkilenmi arzular覺m覺z bizi 襤sa’dan uzak tutuyor ve O’na olan iman覺m覺z覺 aç覺kça göstermemizi engelliyor. Kör, karanl覺klardan b覺km覺t覺, 覺覺覺 ar覺yordu ve 襤sa’n覺n bunu ona verebileceini kefediyor. Bu sebepten arkas覺ndan kuvvetle, kararl覺l覺kla ba覺r覺yor. Böylece kurtuluyor!

襤sa, körü dinliyor, beni de dinliyor. O, bize merhamet eyleyen, bizim için kendini sunan ve Allah taraf覺ndan k覺l覺nan bakahindir. 襤branilere mektup, Mesih’in üstünlüünü ve an覺n覺 görmemize yard覺m etmektedir, her an O’na yönelmemize cesaret vermektedir. Özellikle de, bizim ve yaad覺覺m覺z dünyan覺n günah覺n覺n yükünü hissettiimizde O’na yönelebileceimizi hat覺rlatmaktad覺r. Çünkü Yeremya’n覺n vaatlerini gerçekletiren, O’dur.