ME
NU

OMELIE / Omelie TR

21 ott 2012
21/10/2012 - Olaan Devre 29. Pazar G羹n羹 - B

21/10/2012 - Olaan Devre - 29. Pazar Günü - B

Dünya Misyonerler Günü

1.Okuma Ye. 53,10-11 * Mezmur 32 * 2.Okuma 襤br. 4,14-16 * 襤ncil Mk 10,35-45 

Bugün tüm Katolik Kiliselerinde kutlad覺覺m覺z dünya misyonerler günü, bizi okuma parçalar覺n覺 dikkatle dinlemeye davet eder. Misyonerler günü kutlamak ne demektir? Elbette Kilisenin misyonu hakk覺nda düünmektir… Kilise dünyaya sevgi olan Allah’覺n Sözü ve eylemi olmaya gönderilmitir. Kilise, 襤sa’n覺n mevcudiyetinin var olmaya devam etmesidir, dolay覺s覺yla yaam覺na kat覺lmas覺d覺r. 襤sa’n覺n hayat覺, tüm insanlar覺n, tüm milletlerin kurtuluu için sunulmu hayatt覺r. Sevgimizin, yeryüzünün tüm insanlar覺na ulama yolunu bulmal覺d覺r: Sadece fakirlere deil, özellikle halen Baba taraf覺ndan sevildiklerini, evlatlar覺 olduklar覺n覺 bilmeyenlere ulamak gereklidir… 襤sa gibi kendini Allah’a sunman覺n güzelliini ve taml覺覺n覺 aç覺klamak gereklidir. Kendisiyle kalmak istediklerini söyleyen Yakup ve Yuhanna’ya 襤sa’n覺n verdii cevap da budur. Onlar, o anda isteklerinin anlam覺n覺 ve ne denli zor olduunu bilmiyorlard覺. Rab onlara bunu aç覺klad覺. Biz de 襤sa’n覺n ard覺ndan gitmenin, yani Kilise olman覺n, kupas覺n覺 içmek ve kendi vaftiziyle vaftiz olmak anlam覺na geldiini biliyoruz. Bunlar çok aç覺k sembolik anlat覺mlard覺r: Ayn覺 kupadan içmek, ayn覺 ac覺ya kat覺lmak ve bunu O’nunla birlikte yaamakt覺r; ayn覺 vaftizle vaftiz olmak da ayn覺 eyi baka türlü söylemektir: Yani ac覺y覺 paylamakt覺r! 襤sa’n覺n an覺n覺 paylamak, yaam覺n覺 ölüme kadar sunmakt覺r, yaam覺 sunmakla mükemmel bir sevgi eylemi gerçekletirmektir, ikayet etmeden ve d覺rd覺rlanmadan… Yakup ve Yuhanna o anda bunu anlad覺lar m覺, bilmiyoruz, ama biz imdi anlad覺k, çünkü 襤sa kupas覺n覺 içtikten ve kan覺 ile vaftiz olduktan sonra, ya覺yoruz.

襤ki kardee k覺zan dier on örenciye ve bize, 襤sa, misyonunu devam ettirmenin ne anlama geldiini aç覺klad覺. Yaam覺 hizmete dönütürmektir, hiçbir zaman bakalar覺ndan üstün olmay覺 istemeyerek, daha küçüklere hizmet etmektir. 襤sa, insan kalbinde daima büyük olma arzusunun yatt覺覺n覺 biliyor, bu duygu O’nu takip etmeye balad覺覺m覺zda da kolayl覺kla bizden ayr覺lmaz. O zaman 襤sa büyük olma arzumuzu kabul ediyor, ama gerçekten büyük olmak için, yani Baban覺n yüreinde “büyük” olmak için, ne yapabileceimizi söylüyor. Baba için kimse Olu kadar büyük olmaz! Oul yan覺m覺za geldi, yaam覺n覺 bir armaana ve bir hizmete dönütürdü, insan覺n fakirliinin, güçsüzlüünün, hastal覺klar覺n覺n, hatta onun ölümünün üzerine eildi. 襤sa, bu küçüklüü sayesinde, büyüktür; O, kendisini en küçüü yapt覺覺 için, bizi ise büyük sayd覺覺 için, herkesin aras覺nda en büyüktür. Rab’bin büyüklüü, hayat覺n覺n sunulmas覺 ile tamamland覺: “Can覺n覺 birçoklar覺n覺n uruna fidye olarak vermeye geldi”. O bizim için harika bir örnek. Allah’覺n kendisi, 襤sa’n覺n bize hizmet ettii ekli beendi, O’nu Allah’覺n kar覺s覺na ç覺kabilen “ba kahinimiz” k覺ld覺. 襤branilere mektup, Allah’覺n Olunun bu büyüklüünün alt覺n覺 çiziyor; bu büyüklük de, tamamen bizim zay覺fl覺覺m覺z覺 – tabii ki günah覺n zay覺fl覺覺 hariç - yaamak istemesidir. Yeaya peygamberin bildirdikleri de Allah’覺n kulunun hizmetini aç覺kl覺yor: O, hayat覺n覺 kurban olarak sunduu için çektii ac覺larla birçoklar覺n覺 kurtaracak. O ölüyor, ama sevgisini bu ekilde gösterdii için, Allah, O’nun doruluunu tan覺yarak, O’nu mükâfatland覺r覺yor ve O’nun sayesinde birçok kiiyi doru say覺yor.

Biz “襤man覺m覺za s覺ms覺k覺 sar覺lal覺m” ve “lütufkâr Allah'a cesaret ve güvenle yaklaal覺m” . Baba’ya, aynen akirtlerin 襤sa’ya yaklat覺klar覺 gibi, yanaaca覺z. Onlar istiyorlard覺, biz ise armaan edeceiz! Baba’ya yaklaarak, 襤sa’n覺n sevgisini paylamak istediimizi söyleyeceiz, dolay覺s覺yla da hizmetini en güçsüzlerle, en küçüklerle, zay覺fl覺klar覺ndan dolay覺 bize ac覺 çektirenlerle, sonuncularla paylaaca覺z. Herkese Baba’n覺n sevgi iaretlerini ve Olu’nun ahitliklerini göstermek isteyeceiz. O zaman da Kutsal Ruh’un üzerimizde olaca覺na ve yaam覺m覺z覺 deitirerek kar覺laaca覺m覺z herkes için armaana dönüeceine emin olaca覺z.

Bu ekilde Kilise, misyonunu gerçekletirmeye, sevgi ve bar覺 Allah’覺na an vermeye devam edecek.