ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03 ott 2021
03/10/2021 - OLAĞAN DEVRE - 27. Pazar Günü – B

03/10/2021 - OLAĞAN DEVRE - 27. Pazar Günü – B

İlk Okuma Yar. 2,18-24 Mezmur 127/128 İkinci Okuma İbr. 2,9-11 İncil Mk. 10,2-16

Pavlus İbranilere yazdığı mektupta İsa’nın acıları üzerine çok durmaktadır. İsa, şana ölüm tecrübesinden geçerek vardı, bu acı O’nu mükemmel ve bize kurtuluşa kadar rehber kıldı. Biz O’nun kardeşleriyiz, bununla birlikte sadece mükemmelleşmeye değil, birçok günahtan arınmaya da ihtiyacımız vardır. Buna rağmen O, bizden utanmamaktadır ve bizi kardeş diye çağırmaya devam etmektedir. O ki, ölümü tecrübe ederek şana ulaştı, bize de haçımızı taşımamız gerekecek yolu göstermektedir. Haçın bizim için iki yüzü vardır: Bizim ve başkalarının günahının meyvesidir, fakat İsa ile birliğimiz sayesinde bizim için kutsallaştırma ve kurtulma aracıdır.

İnsanların evlilik durumu da, bazen haç sebebi olur: Bugünkü İncil’in anlattığı İsa ile Ferisilerin arasındaki diyalog bunu bize sezdirmektedir. Kadın ve erkek tek başlarına iken eksikliklerinin bilincine çabucak varırlar. Allah’ın içimize koyduğu içgüdüyü takip ederek her kadın veya erkek yaşamını tamamlayabilecek, sevgi verebilmek ve kabul edebilmek için yanında kalabilecek bir kadın veya erkeği arar. Böylece erkek ve kadın bir aile olup Allah’ın Kendisi’nin kutsadığı yeni gerçek meydana getirirler. İsa, Allah’ın niyetinin, erkeğin evli yaşama denemelerini yaparak kadının onu tatmin edecek mi diye bakması olmadığını tekrar söylemektedir. Allah’ın yolu egoizm yolu değildir, sevgi yoludur. Erkek karısı ile ilgilenir, kadın da aynen erkeği ile: Bu, sonuna kadar çünkü Allah’tan gelen sevgi, sabit, devamlı ve sadıktır. Sadakat, iyi ve kötü gün içindir: Kötü gün, birinin denenip günaha düşmesi, ailesini bir otele veya cehenneme çevirmesi olasılığıdır. İşte o zaman haç, tüm zorluklarıyla fakat tüm kurtuluş imkânlarıyla da, kendini gösterir.

İsa’nın öğrencileri, hayret içinde kaldıklarından açıklama istiyorlar. Hristiyanların evlilik yaşamı, diğerlerinkinden farklı gözükmektedir, çünkü haçı reddetmemektedir, tersine onu taşımaktadır: Evli Hristiyanlar, haçın insan yaşamını Allah’ın bir tanıklığına ve bir peygamberliğine dönüştürmesinin bilincindeler. Sadakatsiz eşine doğru eşin sadakati; büyük bir haçtır, fakat aynı zamanda kurtuluşun bir sunuşudur.

Evliliğin haça dönüşebildiğini söylerken, İsa’nın çocukları kabul etmesi yersiz değildir. Çocuklar evliliğin, sevginin meyvesidir hem de evlilerin sevme fırsatlarının artmasıdır, sevgilerinin ve sadakatlerinin devam etmesi için bir ödül ve sebeptir. Birbirini sevmeyen çiftlerin çocukları, yaşamlarını bozan bir haç yüklenirler, çünkü bunu kaldıracak güçleri yoktur. İsa çocukları kutsuyor ve böylece ebeveynlere yaşamları hakkındaki kararları tek duygularına göre karar veremeyeceklerini hatırlatıyor. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin birliğini görmeye ihtiyaç duyarlar. İki kişi evlenirken ebedi ve dayanıklı, ahenkli bir evlilik düşler: Bunun için acıya da katlanmaya hazır olduklarını söylerler ve sevinçleri daha da ışıklı olacaktır.

Sevgileri saf ve sadık olunca eşlerin duydukları sevinç, Allah’ın başlangıçta öngördüğü sevinçtir: "Adem'in yalnız kalması iyi değil. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım". İnsanın birlik içinde yaşaması iyidir, bu kendisine mal olabilse de. İnsanın tek başına olmaması, kendisine, karısına ya da kocasına da sahip olmaması demektir. Eşler, birbirlerine özgür - fakat bağsız değil! - yaşamaya yardımcı olacaklar. Onlardan birisi her istediğini yaparsa, yeniden tek başına olacaktı, üzgünce tek başına olacaktır. Tek başına olmayan insan, itaat etmeyi, dinlemeyi, ‘biz’ kelimesini kullanmayı kabul eden insandır. Özellikle insan eşi ile kendisini tek başına hissetmez çünkü Rab sevgisini onların insani sevgi ile karıştırdı. Ve eşlerin hayatına acı varınca da onlar bu acının İsa’nın, yaşayan Allah’ın Oğlununki gibi kurtaran bir acı olduğunu hatırlayacaklar. Onlar bu acıyı kutsanmış ve değerli, kendileri ve dünya için bir kurtuluş aracı gibi taşıyacaklar.

OKUMALAR

1.Okuma Yaratılış 2,18-24

Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir yardımcı yaratacağım." RAB Allah yerdeki hayvanların, gökteki kuşların, hepsini topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. RAB Allah Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Allah onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.

Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi.

Adem, "İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir" dedi, "ona 'Kadın' denilecek, çünkü o adamdan alındı."

Bu nedenle adam anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak.

Mezmur 129

Ne mutlu RAB'den korkana, O'nun yolunda yürüyene!

Emeğinin ürününü yiyeceksin, mutlu ve başarılı olacaksın.

Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak;

Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

İşte RAB'den korkan kişi böyle kutsanacak.

RAB seni Siyon'dan kutsasın!

Yeruşalim'in gönencini göresin, bütün yaşamın boyunca!

Çocuklarının çocuklarını göresin! İsrail'e esenlik olsun!

  1. Okuma İbraniler 2,9-11

Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Allah’ın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Allah’a uygun düşüyordu. Çünkü kutsal kılanla kutsal kılınanların hepsi aynı Baba'dandır. Bu nedenle İsa onlara «kardeş» demekten utanmıyor.

İncil Markos 10,2-16

Yanına gelen bazı Ferisiler O'nu sınamak amacıyla, «Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?» diye sordular. İsa karşılık olarak, «Musa size ne buyurdu?» dedi.
Onlar, «Musa, erkeğin bir boş kâğıdı yazarak karısını boşamasına izin vermiştir» dediler. İsa onlara, «Musa bu buyruğu size yüreklerinizin katılığından ötürü yazdı» dedi. «Allah, yaratılışın ta başlangıcından insanları `erkek ve dişi olarak yarattı.' Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın.» Öğrencileri evde O'na yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, «Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur» dedi. «Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.» Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, «Bırakın, çocuklar bana gelsin» dedi. «Onlara engel olmayın! Çünkü Allah’ın Egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim, Allah'ın Egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.» Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.