ME
NU

OMELIE / Omelie TR

31 gen 2021
31/01/2021 - OLAĞAN DEVRE - 4. Pazar Günü – B

31/01/2021 - OLAĞAN DEVRE - 4. Pazar Günü – B

İlk Okuma Yasa 18,15-20      Mezmur 94/95 İkinci Okuma 1Kor 7,32-35 İncil  Markos 1,21-28

 

Yasa Kitabı, İsrail halkının, tıpkı Adem'in günahından sonra olduğu gibi, Allah'ın varlığından ve sesinden korktuğunu anlatmaktadır. Fakat Allah, Baba gibi sevdiği için halk ile ilişkiye girmek için başka bir yol, artık bizim de bildiğimiz o yolu seçiyor: “Kendi aralarından, senin gibi, bir peygamber çıkaracağım. Onun ağzından benim sözlerimi duyacaklar. Vereceğim bütün emirleri onlara bildirecektir”! Ve işte İsa aramızdadır, bize Allah'ın Sözünü iletiyor, Peder'in projelerini bildiriyor, tekliflerini getiriyor, yollarını gösteriyor. Musa: “Onu dinleyeceksiniz” dedi ve Allah'ın Kendisi, Peder, üç Havariye güçle tekrar etmiştir: “Onu dinleyiniz”!

Bugün Aziz Markos'un İncil'inin ilk sayfasını okurken ilk kez “öğretmekte' olan İsa'ya bakıyoruz: Bunu bir Şabat Günü (bir cumartesi) Kefernahum'daki havrada yaptı. İncil yazarı iki kere dinleyenlerin hayretlerini çiziyor: “Çünkü onları yazıcılar gibi değil, yetki sahibi biri gibi öğretiyordu”. İsa Allah'tan yetki aldı, Allah'ınki ile aynı yetki. Bu yetki; seven kişinin, sevmek için ağzını açıp yaşayan kişinin yetkisidir. Gerçekten de insanı büyüten, onu olgunlaştıran, çocukluktan beri onu çeviren egoist eylemlerin yaralarından iyileştiren sevgidir. Bu otoritenin gerçeğini ve güzelliğini herkes anlayabilmektedir. Biz de bunu anlıyoruz ve İsa'nın Sözünün yüreğimizin arzuladığı ve yaşamdan beklentimizle eşit olduğunu görüyoruz. İsa'nın Sözü; yaşamımıza değer kazandırıyor, onu olgunluğa kadar eriştiriyor, bizi Allah ile ve insanlarla, ailemizle ve cemaatimizle, sosyal çevremizle de mükemmel bir ilişkiye koyuyor. İsa'nın Sözü, bize dünya ve bizi çevreleyen her şeyle bizim aramızda var olan ahenkli ilişkiyi gösteriyor. Hatta bu şeylerin, Allah'ın arzularını ve bize açıklamak istediği gerçekleri kolaylıkla anlayabilelim diye araç olduklarını da açıklıyor.

“Yetkili biri gibi ders veriyordu”. Bu yetki şeytanlar tarafından bile hissedilmektedir: Bugün anlatılan olay hepimize bundan örnek veriyor. Şeytan, kutsal yer olan havrada başkalarıyla dua eden bir kişinin kalbine ve bedenine bile girebilir, ama İsa'nın Sözü'ne dayanamaz! Şeytan; kendisinin insana düşman olduğunu göstermeden önce, İsa'ya herkesin önünde iftira edecek kadar O'na düşman olduğunu gösteriyor. O, İsa'nın “Allah’ın Kutsalı” olduğunu biliyor, ama yine de O'nu yıkıcı derecede kötü niyetli olmakla suçluyor: “Bizi mahvetmeye geldin!”. Kendisini şizofren, kendi kendiyle çelişki içinde olarak gösteriyor. Rab'bin emri onu, kendini gerçekten olduğu gibi, yani insanı parçalayıp ona korkunç bir şekilde acı çektiren gibi, göstermeye mecbur ediyor. Biz İsa'nın da gerçekten kim olduğunu görüyoruz: O, Allah'ın yetkisini, yani insanlara düşman olan her gücü yenen o yetkiyi getirendir! Böylece İsa'ya değer vermek, O'nu dinlemek, Sözünü dinlememizi engelleyecek ayartmaları reddetmek için yardım görmüş oluyoruz: Bu ayartmalar daima O'nun ve bizim düşmanımızdan gelirler!

Havari Pavlus bir Hristiyan'ın ne dereceye kadar İsa'nın Sözüne değer verebileceğini anlatıyor. Bu, herkesin izlediği bir yol değildir, ama daima olanaklı bir yoldur: Rab'bin sevgisi ile ilgilenmek için insan sevgisinden vazgeçilebilir, yani evlenmemeyi seçerek “Rab'bin daha fazla nasıl hoşuna gidebilir” diye uğraşılabilir.

İsa'nın yetkisi her durumda bizi etkilemelidir: Sadece hayrete düşürmekle değil, bizi güvenerek ve severek itaat etmeye yönlendirmekle de. Eğer İsa'nın Sözü bize ilahi yetkisini gösteriyorsa, ben onu dinlemek ve dediklerine göre yaşamak istiyorum. Bu bazen zor olabilir, bazen de ters istikamette yol almak gibi olabilir: Dünyanın istikametinin tersine gitmek olabilir, ama yaşamımızın gerçekleşmesi ve gerçek mutluluğumuz için ters yön değildir!

 

 OKUMALAR 

İlk Okuma Yasa K. 18,15-20

Allah'ınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.

Horev'de toplandığınız gün Allah'ınız RAB'den şunu dilemiştiniz: 'Bir daha ne Allah'ımız RAB'bin sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim, yoksa ölürüz.'

RAB bana, 'Söyledikleri doğrudur' dedi.

'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni Ben cezalandıracağım.

Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü Benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.'

 

Mezmur 94/95

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

 Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

 

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

Çünkü O Allah'ımızdır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

 

Bugün sesini duyarsanız,

Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi,

İnatçılık etmeyin.

Yaptıklarımı görmelerine karşın,

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.

 

İkinci Okuma 1Kor. 7,32-35

Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek, Rab'bi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rab'bin işleri için kaygı çeker. Ama evli erkek karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Böylece ilgisi ikiye bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem de ruhça kutsal olmak amacıyla Rab'bin işleri için kaygı çeker. Ama evli kadın, kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Bunu sizin kendi iyiliğiniz için söylüyorum, özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. Dikkatinizi dağıtmadan, Rab'be adanmış olarak ve O'na yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum.

 

İncil Markos 1,21-28

Kefernahum'a girdiler. Sept günü olunca İsa hemen havraya girip ders vermeye başladı. Halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu. Tam o sırada havralarında bulunan ve kötü ruha tutsak olan bir adam, «Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?» diye bağırdı. «Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalısın sen!»
İsa, «Sus, çık o adamdan!» diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı.
Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, «Bu nasıl şey?» diye sormaya başladılar. «Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar.» Böylece İsa'yla ilgili haberler, tüm Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı.