ME
NU

OMELIE / Omelie TR

21 giu 2020
21/06/2020 - OLAĞAN DEVRE - 12. PAZAR GÜNÜ – A 

21/06/2020 - OLAĞAN DEVRE - 12. PAZAR GÜNÜ – A 

Birinci okuma Yeremya 20,10-13 Mezmur 68/69 İkinci okuma Rom. 5,12-15 İncil Matta 10,26-33

 

Mesih İsa sayesinde bütün insanların üzerine Allah'ın lütfü gelir! Aziz Pavlus bize bu gerçeği hatırlatır. Hiçbir insan Adem'in günahının etkisinin dışında kalmamıştı. O günah dünyaya ölümü ve ölüm korkusunu getirmişti, böylece insanların hayatı zor, acı dolu ve hemen hemen yaşanılmaz oldu. İsa'nın kendisini sunuşu sayesinde, Peder'in karşılıksız sevgisi bütün insanları sarar!

Bizi ölümün ağır köleliğinden kurtarmanın bedeli, İsa’nın kendisini sunması idi: O, alaya, nefrete, zulme ve haksız mahkumiyete uğradı. Bütün bunlar İsa’ya çok pahalıya mal oldu, fakat İsa her şeyi özgürce, düşünülemez bir sevgi ile kabul etti. Önceden peygamber Yeremya bunun, her peygamber için ve özellikle Allah'ın Kulu için hazırlanan yol olduğunu yazmıştı. İnsanlar, kıskançlıktan doğan tipik kötülükle, adaleti ve sevgiyi seven, baskıyı ve hileyi kınan Allah'a itaat etmeyi tavsiye eden herkesi denemek ister. Bu yüzden peygamber haçı taşımaya hazır olmalı, kendi sevdikleri tarafından, şeytanın etkisinden kurtarmak, iyilik yapmak istediği insanlar tarafından zülüm ve alay edilmeye, dışlanmaya ve küçümsenmeye hazır olmalıdır. 

İsa'nın öğrencileri O'nun Sözünü ilan edecek, bunun için onlar da peygamberlerin aynı kaderini paylaşmaya hazır olmalı, fakat korkmamalıdırlar. Korku; Allah'ın varlığını, sevgisini ve gücünü unutmaktan gelir. İnsanlar İsa'nın öğrencilerini öldürme gücünde bile olabilirler, fakat bedeni öldürmek en kötü zarar değil: En kötüsü, Peder'den ve tek kurtarıcı olan İsa’dan onları uzaklaştırmayı başarmak olacaktır!

Bugünkü Rab'bin Sözü gerçekçilik ile dünyadaki rolümüze bakmamıza yardımcıdır: Biz, kinle karşılaşan, nefret edilen bir hikmetin ve bir davranışın taşıyıcılarıyız. Boş verip herkes gibi yaşamak için ayartılabiliriz: Fakat bunu yaparsak, artık İsa'nın öğrencileri olmayacağız, O da bizi, O'na ait olanlar olarak, tanıyamayacaktır. Artık tatsız tuz, sönmüş, dolayısıyla yararsız lambalar, toplumu değiştirme gücünü kaybeden maya olacaktık. Dünyanın zihniyetine karşı gelmekten korkmamalıyız; alaylar, iftiralar, hakaretler bizi korkutmamalıdır: İsa'yla birlikte olduğumuzda, başımızdaki saçları sayacak ve üzerimizden bakışını hiç kaldırmayacak kadar bizi seven Baba tarafımızdadır. O, serçelere bile özen gösteriyor: Evlatları olan bizler için, kim bilir neler yapacaktır! Sevgiyle Peder'e bakarsak, Oğlunun bütün öğretişlerini yaşamak için gereken sevincimiz, gücümüz ve cesaretimiz olacaktır; o zaman O'nun gönderdiği peygamberler gibi, dünyaya faydalı, hatta gerekli insanlar olacağız!

 

Bu yüzden imanla Peder'e şu duayı yöneltelim: Allah'ım, zayıflığımıza rağmen, bizi Sözünü ilan etmekle görevlendiriyorsun; Sana olan imanımızdan hiç çekinmeden, açıkça insanların önünde kutsal İsmine tanıklık edebilmemiz için, Kutsal Ruh'un kudreti ile bize destek ol!

 

OKUMALAR

 

1.Okuma Yeremya 20,10-13

Birçoklarının, "Her yanda dehşet!

Suçlayın! Suçlayalım onu!" diye fısıldaştığını duydum.

Bütün güvendiğim insanlar düşmemi gözlüyor, "Belki kanar, onu yeneriz,

Sonra da öcümüzü alırız" diyorlar.

Ama RAB güçlü bir savaşçı gibi benimledir.

Bu yüzden bana eziyet edenler tökezleyecek, üstün gelemeyecek,

Başarısızlığa uğrayıp büyük utanca düşecekler;

Onursuzlukları sonsuza dek unutulmayacak.

Ey doğru kişiyi sınayan, yüreği ve düşünceyi gören Her Şeye Egemen RAB!

Davamı senin eline bırakıyorum.

Onlardan alacağın öcü göreyim!

Ezgiler okuyun RAB'be!

Övün RAB'bi! Çünkü yoksulun canını kötülerin elinden O kurtardı.

 

Mezmur 68/69

Rab’bim, senin için, hakarete uğradım

ve utanç yüzümü örtüp kapladı.

Kardeşlerime yabancı,

Anamın öz oğullarına uzak kaldım.

Çünkü evine harcadığım çaba beni yedi bitirdi,

Sana edilen hakaretler benim üstüme çöktü.

Oruç tutup ağlayınca,

Yine hakarete uğradım.

Beni çamurdan kurtar,

İzin verme batmama;

Benden nefret edenlerden,

Derin sulardan kurtulayım.

Kulundan yüzünü gizleme,

Çünkü sıkıntıdayım, hemen yanıt ver bana!

Çünkü RAB yoksulları işitir,

Kendi tutsak halkını hor görmez.

O'na övgüler sunun, ey yer, gök,

Denizler ve onlardaki bütün canlılar!

Çünkü Allah Siyon'u kurtaracak,

Yahuda kentlerini onaracak;

Halk oraya yerleşip sahibi olacak.

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Romalılara Mektubundan 5,12-15

Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal Yasa'dan önce de dünyada günah vardı; ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa Âdem'den Musa'ya kadar ölüm, gelecek Kişi'nin örneği olan Âdem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlara da egemendi. Ama  Allah'ın armağanı Âdem'in suçu gibi değildir. Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse, Allah'ın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı.

 

İncil: Matta 10,26-33

Mesih İsa öğrencilerine şöyle dedi: «Bunun için onlardan korkmayın. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi, siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı, damlardan duyurun.

Bedeni öldüren, ama canı öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmayın. Hem canı hem de bedeni cehennemde mahvedecek güçte olan Allah'tan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanızın oluru olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki saçlar bile tek tek sayılıdır. Öyleyse korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
«İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerde olan Babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerde olan Babamın önünde inkâr edeceğim.