ME
NU

OMELIE / Omelie TR

10 nov 2019
10/11/2019 - OLAAN DEVRE - 32. PAZAR GN - C YILI

10/11/2019 - OLAAN DEVRE -   32. PAZAR GÜNÜ - C YILI

  1. Okuma * 2.Makabe 7,1-14 * Mez 17 * 2. Okuma 2.Selanik. 2,16-3,5 * 襤ncil Lk. 20,27-38

 

"Herkes iman sahibi deildir": Bu sözlerle Aziz Pavlus, Hristiyanlar覺n kar覺lat覺klar覺 say覺s覺z zorluklar覺n nedenini aç覺kl覺yor. Nitekim Hristiyanlar s覺k s覺k "ahlaks覺z ve kötü insanlar" aras覺nda yaamaktad覺r: Bunlar覺n da böyle olmalar覺n覺n sebebi imans覺z olmalar覺d覺r. 襤man; sevgiyi ve hikmeti yarat覺r, bar覺覺 ve iyilii arayan bir kültürü ina eder, herkese teselli ve destek vermek ister, insanlara kendini sunmak için f覺rsatlar arama, arzusu yarat覺r. Nitekim iman, Sevgi Allah'覺n覺n armaan覺d覺r, günahkârlar uruna kendisini feda eden Rabbimiz 襤sa Mesih'in Babas覺 olan Allah'覺n, armaan覺d覺r. 襤man eden; kendisini feda etmekten çekinmez ve sevincini hayat覺n覺 sunabilmekte bulur. "Herkes iman sahibi deildir": 襤man eden bir kii imans覺z insanlar aras覺nda yaad覺覺nda, kendisini "kurtlar覺n aras覺ndaki bir kuz gibi" hisseder. Nitekim iman etmeyen, seve seve imanl覺lar覺 küçümseyip engeller, onlar覺 rahats覺z edip bask覺 yapar ve ac覺 çektirir. Bu durum bir yenilik deildir: Tarih; geçenlerde ve günümüzde de olmu, yak覺n veya uzak, küçük ya da büyük böyle örneklerle doludur. Aziz Pavlus bu durumdan korkmuyor. Rabbin sad覺k olduunu, bu zorluklarda bize güç verip eytandan bizi koruyaca覺n覺 biliyor. Rab bizi, çevremizdeki nefretin yüreimize girmemesi, bize ac覺 çektiren imans覺zl覺覺n içimizde yerlememesi için, korur. Aziz Pavlus sadece dua etmemizi tavsiye ediyor: Fakat duam覺z; zulümden kurtulmam覺z覺 dileyen bir dua deil, zulmün 襤ncil'in ve onu kabul edenlerin sevincinin yarar覺na olmas覺n覺 dileyen bir dua olacakt覺r! 襤lk okuma, Kral Antiyokus zaman覺nda, yani hemen hemen Mesih'ten iki yüz y覺l önce, olduu bir zulüm olay覺ndan bahsetmektedir. Kendi dininin yasalar覺n覺 çinemeye mecbur edilen yedi karde, vicdanlar覺na kar覺 davranmaktansa ve Atalar覺n覺n Allah'覺na kar覺 gelmektense, ikence edilip öldürülmeyi seçtiler. Buna benzer durumlarda, sadece Aziz Pavlus'un zaman覺nda deil, sonra da ve günümüzde de, çok Hristiyan bulunuyor. 襤mandan dolay覺 bir çok imanl覺 ac覺 çekiyor, çünkü onlar覺n her seçimi, güncel düünce ve davranma tarz覺na kar覺 geliyor; günümüzdeki yayg覺n zihniyet, hem aile, hem hayata deer verme, hem vücudun ve ruhun iffeti konusunda, Hristiyan prensiplerine kar覺d覺r: Böyle olmas覺n覺n sebebi de, dünyan覺n Mesih 襤sa'y覺 reddetmesidir. "Herkes iman sahibi deildir": Mesih 襤sa da; insan覺 seven, günahkarlar覺 kurtarmak isteyen Peder Allah'a olan iman覺 yüzünden, ac覺 çekti. 襤sa'n覺n önünde de, iman etmek istemeyenler vard覺. 襤man, hayat覺n her yan覺 ile ilgilidir, zenginlik ile de. Bu yüzden zengin olanlar ebedi hayata, cennete ve cehenneme inanmak istemiyorlard覺. Sadukiler, Yerualem'lilerin en zengin kiileri idi. Ç覺karlar覺n覺 korumak için bir konuma ile 襤sa'n覺n ve bütün halk覺n iman覺na engel koymak istiyorlard覺. Onlar, rahatlar覺na göre yaayabilmek için, Allah'覺n Sözü olarak, Kutsal Yaz覺lar覺n覺n sadece ilk be kitab覺n覺 kabul ediyorlard覺, çünkü bunlarda ebedi hayattan bahsedilmediini düünüyorlard覺. 襤sa ise, Allah'覺n Sözünü sevgi ve hikmetle okumay覺 biliyor: O, o Kitaplarda da, Peder'in projesini, yani sonsuzlua dek, evlatlar覺 olarak, O'nunla beraber olmam覺z覺n projesini okumay覺 biliyor. Peder Allah insanlar覺, ölüme terk etmek için deil, Kendisinin önünde tutmak için yaratt覺: Böyle olmasayd覺, O'nun sevgisi, ne tür bir sevgi olurdu? Ne tür bir sadakat olurdu? "Allah, ölülerin, yani boluun ve hiçliin deil, yaayanlar覺n Allah'覺d覺r". O'nun gözlerinin önünde, biz asla ölmü olmayaca覺z, hatta bu dünyadan öbür dünyaya geçeceimiz zaman, hayat覺m覺z bu dünyan覺n s覺n覺rlar覺ndan özgür olacak. Öbür dünyadaki sevgimiz; sadece birkaç insan için, bir kar覺yla, bir kocayla s覺n覺rl覺 olmayacak, tersine Peder'in sevgisinin bütünlüüne kat覺laca覺z! Bundan baka 襤sa bize, baz覺lar覺n覺n, Allah'覺n çar覺s覺 ve armaan覺 olarak, imdiden sevginin bu boyutuna yaklaabildiklerini söylemekten, mutlu. Sevginin farkl覺 boyutlar覺n覺n var olduunu, Allah'覺n sevgisinin boyutlar覺n覺n var olduunu ilan etmek için ve insanlara ebedi hayat覺n bir peygamberliini sunmak için, evlenmekten vazgeçenler var - o zamanlar için bu, duyulmam覺 ve inan覺lmaz bir seçim idi! -. 襤sa'n覺n sevgisi için kabul edilen ve sunulan bakirelik, hepimizin bekledii diriliin somut bir ilan覺d覺r. Ve eer dirilii beklemekteysek, bu dünyan覺n zenginliklerinin ve onurlar覺n覺n hükmü alt覺nda kalm覺 olmayaca覺z; tersine ac覺 çekmek, alay edilmek ve haks覺zl覺a uramak pahas覺na da, iman覺m覺za salam olarak bal覺 kalaca覺z. Bugün yeniden, iman覺m覺z覺 ciddi bir ekilde yaamaya karar verelim: Say覺s覺z ehitlerin örnei, dünyan覺n çok yerinde ac覺 çeken kardelerimizin haberi ve diriliin gerçeini gözler önüne sermek için evlenmekten vazgeçen insanlar覺n, aram覺zda bulunmas覺, bize yard覺mc覺 olmaktad覺r!

 

OKUMALAR

 

  1. Okuma: Makabelerin 2. Kitab覺ndan 7,1-2.9-14

Anneleriyle tutuklanan yedi erkek karde de vard覺. Kral yasan覺n yasaklad覺覺 domuz etini yemeye onlar覺 zorlad覺. K覺rbaçlarla ve a覺r cezalarla onlara ikence etti. Aralar覺ndan bir tanesi hepsinin ad覺na konuarak öyle dedi: "Bizden ne örenmek istiyorsun? Atalar覺m覺z覺n yasalar覺na kar覺 gelmektense ölmeyi ye tutuyoruz." Büyük öfkeye kap覺lan kral atete tavalar ve kazanlar 覺s覺tmalar覺n覺 buyurdu.

Ard覺ndan tavalarla kazanlar iyice k覺zd覺ktan sonra kral sözcü olarak konuan gencin dilinin kesilmesini, ba覺n覺n derisinin yüzülmesini, el ve ayaklar覺n覺n kesilmesini buyurdu. O arada öbür kardeleriyle anneleri onlar覺 seyrediyordu. Delikanl覺 tamamen güçsüz duruma dütükten sonra ve hâlâ soluk al覺rken kral onun canl覺 olarak tavada k覺zart覺lmas覺n覺 buyurdu. Tavadan dumanlar yükselirken anneyle çocuklar覺 soylu biçimde ölmek için birbirlerini yüreklendiriyor ve öyle diyorlard覺:"Allah覺m覺z Rab her eyi görüyor ve elbette ki bize ac覺yor, t覺pk覺 Musa'n覺n ark覺s覺nda olduu gibi! Musa halka kar覺 tan覺kl覺k edip bu ark覺da unu bildiriyordu: "O, kesinlikle kullar覺na ac覺yacakt覺r." Birincisi böylece dünyadan ayr覺ld覺ktan sonra vahi elencelerini ikincisiyle sürdürdüler. Saçlar覺yla beraber ba覺n覺n derisini yüzdüler ve ard覺ndan ona sordular: "Vücudunun her uzvuna ikence etmememiz için, sana verdiimiz yemei yiyecek misin?" Ama o atalar覺 gibi konutu: "Asla!" imdi de ikence s覺ras覺 ona geldi. Son nefesini verirken öyle ba覺rd覺: "襤nsanl覺k d覺覺 canavar, yaam覺m覺za son verebilirsin, ama bu dünyan覺n kral覺 bizi diriltecektir, çünkü sonsuza dek yaamak amac覺yla onun yasalar覺 için ölüyoruz." Ard覺ndan üçüncüsüyle elendiler. Dilini istedikleri zaman hemen d覺ar覺 ç覺kartt覺, yürekli biçimde ellerini uzatt覺 ve onurlu sözlerle öyle dedi: "Bu uzuvlar覺 bana Allah verdi, O'nun yasalar覺 uruna bu uzuvlar覺 küçümsüyorum. O'nun bu uzuvlar覺 bana yeniden vereceini umut ediyorum." Genç adam覺n yüreklilii ve ac覺y覺 umursamamas覺 kral覺 ve yard覺mc覺lar覺n覺 hayrete düürdü. O ölünce dördüncüsüne de ayn覺 vahi ikenceyi uygulad覺lar. Ölmek üzereyken öyle ba覺rd覺: "Biz en iyisini seçtik, insan eliyle öldük. Ancak bizi yeniden diriltecei konusunda Tanr覺'n覺n verdii söze inan覺yoruz. Oysa sizler için ne dirili var, ne de yeni bir yaam."

Mezmur 17

Hakl覺 davam覺 dinle, ya RAB,

Feryad覺m覺 iit! Hilesiz dudaklardan ç覺kan duama kulak ver!

S覺k覺 ad覺mlarla senin yollar覺n覺 tuttum, kaymad覺 ayaklar覺m.

Sana yakar覺yorum, ey Allah, .ünkü bana yan覺t verirsin;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi! Koru beni gözbebei gibi;

Kanatlar覺n覺n gölgesine gizle! Ama ben doruluk sayesinde yüzünü göreceim senin,

Uyan覺nca suretini görmeye doyaca覺m.

 

  1. Okuma: Aziz Pavlus’un Selaniklilere 2. Mektubundan 2,16-3,5

Rabbimiz 襤sa Mesih'in kendisi ve bizi sevmi olup lütfuyla bize sonsuz cesaret ve salam bir umutvermi olan Babam覺z Allah sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekitirsin. Son olarak kardeler, Rab'bin sözü, aran覺zda olduu gibi, h覺zla yay覺ls覺n ve yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaks覺z ve kötü insanlardan kurtulmam覺z için de dua edin. Çünkü herkes iman etmi deildir. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekitirecek, kötü olandan koruyacakt覺r. Buyurduklar覺m覺z覺 yapmakta olduunuza ve yapaca覺n覺za dair Rab'de size güvenimiz vard覺r. Rab yüreklerinizi Allah'覺n sevgisine ve Mesih'in sabr覺na yöneltsin.

 

襤ncil: Luka 20,27-38

Ölümden sonra dirili olmad覺覺n覺 söyleyen Sadukilerden baz覺lar覺 襤sa'ya gelip unu sordular: «Öretmenimiz, Musa yaz覺lar覺nda bize öyle buyurmutur: `Eer bir adam覺n evli olan kardei çocuksuz ölürse, o adam ölenin kar覺s覺n覺 al覺p soyunu sürdürsün. Yedi karde vard覺. Birincisi kendine bir e ald覺, ama çocuksuz öldü. 襤kincisi de, üçüncüsü de kad覺n覺 ald覺; böylece kardelerin yedisi de çocuk b覺rakmadan öldü. Son olarak kad覺n da öldü. Buna göre, dirili günü kad覺n bunlardan hangisinin kar覺s覺 olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi.» 襤sa onlara öyle dedi: «Bu ça覺n insanlar覺 evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çaa ve ölülerin diriliine erimeye lay覺k görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu deildir. Çünkü meleklere benzerler ve diriliin çocuklar覺 olarak Allah'覺n çocuklar覺d覺rlar. Musa bile alevlenen çal覺yla ilgili bölümde Rab için, `襤brahim'in Allah覺, 襤shak'覺n Allah覺 ve Yakup'un Allah覺 deyimini kullanarak ölülerin dirileceine iaret etmiti. Allah ölülerin deil, yaayanlar覺n Allah'覺d覺r. Çünkü O'na göre bütün insanlar yaamaktad覺r.»