ME
NU

OMELIE / Omelie TR

07 lug 2019
07/07/2019 - OLAAN DEVRE - 14. PAZAR GN - C YILI

07/07/2019 - OLAAN DEVRE - 14. PAZAR GÜNÜ - C YILI

1.Okuma Yeaya 66,10-14 Mez 66   2.Okuma Galatyal覺lar 6,14-18 襤ncil Lk 10,1-12.17-20

 

Birinci okuma 襤ncil'in müjdesi için yüreimizi haz覺rlamaktad覺r. "Nee dolunuz... sevinçten counuz!" Hangi müjde, hangi sevinçli haber bize ulamak üzeredir? Peygamber Yeaya sevgi ve hayat doluluunu ilan ediyor: Bir annenin sevgisi kadar büyük olan ve yaam覺m覺z覺 dolduran bir sevgi bize verilecektir! Allah bize özenini göstermek için bizzat bizimle kar覺lamak istiyor: "Siz onu göreceksiniz ve yüreiniz sevinçle dolacak". Mezmurda da ayn覺 sevinç var. Allah'覺n eserleri bizi sevindiriyor, çünkü O, "duam覺 geri çevirmedi ve sevgisini benden esirgemedi".

Sevinçli haber, 襤ncil'dir! Nihayet örenciler, ikier ikier dünyaya 襤sa'y覺 ilan etmek için hareket ediyorlar: Onlar 襤sa'n覺n önünden gitmeliler. 襤sa onlar覺 izleyecek ve örencilerinin Sözünü getirecekleri her yere O’nun Kendisi de varacakt覺r. Onlar覺n ilk Sözü, "bu eve esenlik olsun" olacakt覺r. Bu Söz, onlar覺n bütün müjdelemesinin özetidir. Ayr覺ca bu Söz sadece bir söz deildir, bir mevcudiyet, bir davet, bir armaand覺r. Bir mevcudiyettir: Örenciler taraf覺ndan sevilmi ve dinlemi olan, onlar覺n yüreklerinde yaayan 襤sa'n覺n mevcudiyetidir. Bir davettir: Bize Peder'i tan覺tan 襤sa’y覺 beklemeye, O'nu kabul etmeye, O'nu dinlemeye, O'nunla kalmaya, sevgisini tatmaya bir davettir. Bir armaand覺r: Yaamak ve uramak için, ac覺 çekmek için de, yeni bir sebep veren bir armaand覺r; bir dostun ve bir kardein beklenmemi bir armaan覺d覺r.

Bu müjdeyi ilan etmek için, sadece on iki Havari deil, yetmi iki örenci, yani bütün H覺ristiyanlar gönderilmektedir! Bu numara bize, 襤srail Halk覺 çölde yürürken, Musa'n覺n yetmi iki yard覺mc覺lar覺n覺 hat覺rlat覺yor; bu numara 襤sa'y覺 izleyenlerin tümünü ifade etmektedir. 襤sa, hepimizin sorumlu olduumuzu, hepimizin ibirlii yapmaya ça覺r覺ld覺覺m覺z覺 anlatmak istiyor; O'nun, herkesin kurtulmas覺na arzusu, bizimki de olmal覺d覺r. O, "kendisinin gidecei her kente ve her yere, kendi önünden onlar覺 ikier ikier gönderdi". 襤sa onlar覺, zemin haz覺rlamalar覺 için, gönderiyor. Ancak onlar覺n ilan覺 yetmez: Hayat ve sevinç, sevgi ve huzuru getirmek için, 襤sa'n覺n Kendisi gelmesi gerekir. Fakat 襤sa gelince, yürekler haz覺r olmal覺d覺r. Vaftizci Yahya da böyle yapm覺t覺: Halk覺n Mesih'e bekleyiini canland覺rm覺t覺; d覺sal haz覺rl覺k arac覺l覺覺yla deil, yürekleri ar覺nd覺rarak, halk覺n Mesih'i bekleyip kabul etmesi için haz覺rlam覺t覺. Rab’bin örencileri de; insanlar覺 piman olmaya ça覺rarak, onlar覺 kendi al覺kanl覺klar覺ndan ve düüncelerinden daha hikmetli olan Rab’bin öretilerini izlemeye haz覺rlayarak O’nun geliini ilan ediyorlar.

Onlar覺n ilan覺n hakiki olarak görülebilmesi için, örencilerin kendilerinin her eyden, kendi arzular覺na ve mallar覺na olan her çeit bal覺l覺ktan tamamen özgür olmalar覺 gerekiyor. Kendileri için hiçbir eyi aramamal覺, kendi hayatlar覺 için hiç merak etmemelidirler. Böylece onlarla ilgilenen efkatli Peder'in var olduunu tecrübe edeceklerdir. Onlar, kendi ç覺karlar覺na bakmadan yüreklerini ancak ve ancak 襤sa'ya yönelterek, yaayacaklard覺r. Bu ekilde onlar覺n sözleri güvenilir olacaklar. Onlar覺n gözleri ve yürekleri yukar覺ya dikmi olacaklar, çünkü tek güvenleri Allah olacakt覺r: Nitekim insanlardan sadece s覺k覺nt覺lar覺 bekleyebilecekler. Bunu 襤sa aç覺kça söylemektedir: "Sizi kurtlar aras覺na kuzular gibi gönderiyorum". Kurtlar aras覺nda bulunan kuzular覺n ba覺na ne gelebilir?

Aziz Pavlus bunu biliyor, çünkü bunu yaad覺. Kurtlar aras覺nda bir kuzu olmaktan, o m覺r覺ldanm覺yor, tersine 襤sa'n覺n uruna çektii ac覺larla övünmektedir. 襤sa’ya iman yüzünden yaanm覺 s覺k覺nt覺lar, onun gururu oluyorlar, çünkü bunlar onun, Mesih'in anl覺 haç覺na kat覺lmas覺n覺 salamaktad覺rlar. 襤sa'n覺n örencileri herkes taraf覺ndan hemen kabul edilmelerini beklemeyecekler, alay ve zülüm edildiklerinde kederli olmayacaklar. Eer kabul edilmeyeceklerse, bakalar覺n覺 lanet etmeyecekler: Onlara bir uyar覺 daha yap覺p sevinçli bir müjde b覺rakacaklar ve sonra uzaklaacaklard覺r: "Yine de unu bilin ki, Allah'覺n Hükümranl覺覺 yaklat覺"! Kim bilir, belki biri davran覺覺n覺 deitirecektir...

Ancak 襤sa, her eyden önce, örencilerine baka bir temel görev veriyor: Onlar, dua etmeliler, çabalar覺n覺n ve itaatlerinin meyvesinin Allah'覺n elinde olduunda bilinçli olmal覺lar. Onlar, Allah'覺n hasad覺na baka içileri göndermesi için dua etmeliler ve kendi güzel sözlerine ve fikirlerine, yani kendilerine güvenmemeliler. Dua, onlar覺n ilk iidir, Allah'覺n Hükümranl覺覺na yap覺lacak ilk ibirliidir! Eer insanlar dualarla kaplam覺 yollar bulurlarsa, 襤sa'n覺n yaam覺na ve bar覺覺na gelmeyi bileceklerdir!

 

OKUMALAR

  1. Okuma Yeaya 66,10-14

 

Yerualim'le birlikte sevinin, onu sevenler, hepiniz onun için coun,

Yerualim için yas tutanlar, onunla sevinçle coun.

Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyas覺n覺z, kana kana içip

Onun yüce bolluundan zevk alas覺n覺z."

Çünkü RAB diyor ki: "Bak覺n, esenlii bir 覺rmak gibi,

Uluslar覺n servetini tak覺n bir 覺rmak gibi ona ak覺taca覺m.

Ondan beslenecek, kucakta ta覺nacak, dizleri üzerinde sallanacaks覺n覺z.

Çocuunu avutan bir anne gibi avutaca覺m sizi, Yerualim'de avuntu bulacaks覺n覺z.

Bunlar覺 gördüünüzde yüreiniz sevinecek, bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.

Herkes bilecek ki, RAB'bin koruyucu eli kullar覺n覺n, gazab覺ysa dümanlar覺n覺n üzerindedir."

 

Mezmur 66

 

Ey yeryüzündeki bütün insanlar, Allah'a sevinç ç覺l覺klar覺 at覺n!

Ad覺n覺n yüceliine ilahiler söyleyin, O'na görkemli övgüler sunun!

"Ne müthi ilerin var!" deyin Allah'a, "Öyle büyük gücün var ki,

Dümanlar覺n eiliyor önünde. Bütün yeryüzü sana tap覺n覺yor,

襤lahiler okuyor, ad覺na ezgiler söylüyor." Gelin, bak覺n Allah'覺n neler yapt覺覺na!

Ne müthi iler yapt覺 insanlar aras覺nda: Denizi karaya çevirdi,

Atalar覺m覺z yaya geçtiler 覺rmaktan. Yapt覺覺na sevindik orada.

Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, gözleri uluslar覺 süzer;

Bakald覺ranlar gurura kap覺lmas覺n! Gelin, dinleyin, ey sizler, Allah'tan korkanlar,

Benim için neler yapt覺覺n覺 size anlatay覺m. Az覺mla O'na yakard覺m, övgüsü dilimden dümedi.

Yüreimde kötülüe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi.

Oysa Allah dinledi beni, Kulak verdi duam覺n sesine.

Övgüler olsun Allah'a, çünkü duam覺 geri çevirmedi, sevgisini benden esirgemedi.

 

  1. Okuma Gal 6,14-18

 

Bana gelince, Rabbimiz 襤sa Mesih'in çarm覺h覺ndan baka bir eyle asla övünmem. O'nun çarm覺h覺 arac覺l覺覺yla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Sünnetli olup olmaman覺n önemi yoktur, önemli olan yeni yarat覺l覺t覺r. Bu kurala uyanlar覺n hepsine ve Allah'覺n 襤srailine esenlik ve merhamet olsun.
Bundan böyle kimse bana sorun ç覺karmas覺n! Çünkü ben, 襤sa'n覺n yara izlerini bedenimde ta覺yorum.
Kardeler, Rabbimiz 襤sa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.

 

襤ncil Lk 10,1-12.17-20

 

Bu olaylardan sonra Rab yetmi kii daha görevlendirdi. Bunlar覺 ikier ikier, kendisinin gidecei her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara öyle dedi: «Ürün bol, ama içi az. Bu nedenle, ürünün sahibi olan Rab'be yalvar覺n da, ürününü kald覺racak içiler göndersin. Haydi gidin! 襤te, kurtlar覺n aras覺na kuzular gibi gönderiyorum sizi. Yan覺n覺za ne kese, ne torba, ne de çar覺k al覺n. Yolda hiç kimseyle selamlamay覺n. Hangi eve girerseniz, önce, `Bu eve esenlik olsun!' deyin. Orada esenliksever biri varsa, dilediiniz esenlik onun üzerinde kalacak; yoksa, size dönecektir. Girdiiniz evde kal覺n, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü içi kendi ücretini hak eder. Evden eve ta覺nmay覺n. «Bir kente girdiinizde sizi kabul ederlerse, önünüze konulan覺 yiyin. Orada bulunan hastalar覺 iyiletirin ve kendilerine, `Allah'覺n Egemenlii size yaklat覺' deyin. Ama bir kente girdiinizde sizi kabul etmezlerse, o kentin caddelerine ç覺k覺p öyle deyin: `Kentinizde ayaklar覺m覺za yap覺an tozu bile size kar覺 siliyoruz. Yine de unu bilin ki, Allah'覺n Egemenlii yaklat覺. Size unu söyleyeyim, yarg覺 günü Sodom kentinin hali o kentin halinden daha dayan覺l覺r olacak. 襤sa onlara öyle dedi: «eytan'覺n gökten y覺ld覺r覺m gibi dütüünü gördüm. Ben size, y覺lanlar覺 ve akrepleri ayak alt覺nda ezmek ve düman覺n bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir ey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte, ruhlar覺n size boyun emesine sevinmeyin, adlar覺n覺z覺n gökte yaz覺lm覺 olmas覺na sevinin.»