ME
NU

OMELIE / Omelie TR

28 giu 2020
28/06/2020 - OLAĞAN DEVRE - 13. PAZAR GÜNÜ - A YILI  

28/06/2020 - OLAĞAN DEVRE - 13. PAZAR GÜNÜ - A YILI  

İlk Okuma  2Krallar 4,8-11.14-16a Mezmur 88/89  İkinci Okuma  Rom. 6,3-4.8-11 İncil Mt.10,37-42

 

Allah'ın Sözü bugün bize mükafattan bahsediyor. Allah bizden sadece itaat etmemizi istemekle kalmıyor, çünkü O'nun kalbi hassas ve şefkatli, tıpkı sevgi dolu bir babanın kalbi gibi. O, mükâfatlandırmayı, ödül vermeyi, yüreklendirmeyi ve evlatlarını mutlu etmeyi seviyor. Bugün hem İsa, hem Elişa bundan bahsetmektedir. Aziz Pavlus da bize vaftizimizi bir ödül olarak düşündürür: Bizler vaftiz ile acı çekip ölen İsa ile birleşerek zorlukları çekmemekteyiz, fakat bununla mükafat veren Allah'ın şanına doğru önemli bir adım atmaktayız. Biz günahtan vazgeçerek, yani bedenlerimizin arzularını ve hırslarımızı tatmin eden, fakat bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü şeyden vazgeçerek, İsa'nın ölümüne katılmaktayız. “Kendimize ölmek”: Bu söz, sık sık söylenen ve azizler tarafından sıkça kullanılan bir sözdür. Vaftiz olmak; farklı bir hayatı, Allah'tan, Baba olan o Allah'tan kaynaklanan farklı bir hayatı yaşamak için kendimize ölmeyi kabul etmektir. Bu hayat; Allah'ın Sözünü yaşamaktan ibarettir ve onun hedefi Baba olarak tanıdığımız o Allah'a ulaşmaktır. Aziz Pavlus, “O’nunla yaşayacağız” diyor: Mükafat olarak İsa ile tam bir birlik içinde olma lütfunu alacağız!

Peygamber Elişa, Allah'ı, çok büyük karşılık vermeyi bilen birisi olarak, tanıtmaktadır. Elişa bir kadının evinde misafir olarak kalıyor: Kadın, Allah'ın sevgisi yüzünden, ikramda çok cömert davranıyor. Onun ödüllendirilmesi gerekiyor! Kadının tek istediği şey, bir çocuk sahibi olmaktı. Elişa, Allah'ın kadına kendi cömertliğini göstermesini diliyor ve Allah, kadını artık ümit edilmeyen bir çocukla ödüllendiriyor! Şimdi kadının hayatı yeni bir değer, yeni bir anlam kazandı: Çocuk onu sevmekte kabiliyetli kılıp kendisinin yaşam Allah'ı tarafından sevilmesini hissettirir.

İsa da Kendisini Allah’ın Oğlu olarak tanıyanların Baba tarafından ödüllendirileceğini söylüyor. O'na olan sevgimizi göstermenin birçok farklı yolu vardır. İsa artık görünür değildir, yani kimse yolda yürürken O'nunla karşılaşamaz. Ama herkes O'nun öğrencilerinden biri ile karşılaşabilir ve ona iyilik yapabilir. Rab'bin bir öğrencisi için bir sevgi eylemini yapmakta mısın? Bunun aracılığıyla İsa senin tarafından kendisini sevilmiş hissedecek ve sana ödülünü verecektir! İsa'nın bir öğrencisine sadece bir bardak su mu veriyorsun? O öğrencinin Rab'bine itaat ederek yaptığı bütün iyiliğin ödülünü alıyorsun.

İsa, gerçekten Allah'ın Oğludur ve bu yüzden her şeyin ve herkesin üstüne koyulmalıdır. O, gerçekten Allah'ın Oğludur ve bu yüzden O, her ilgimizin, her kararımızın, her eylemimizin merkezi olmalıdır. Bir başkasını O'ndan daha çok seviyor musun? Bu, bir kişiyi Allah'tan daha büyük, daha sevimli görüyorsun demektir! Sunemli kadın bize bir örnektir; o kadın, Peygamberi evinde iyi ağırlamak için, onun ihtiyacı olan rahat, sessiz bir ortamı ona sunmak için, ona sevinçle hizmet etmek için her an hazır idi. İşte gerçek bir Hristiyan da Rab İsa'ya böyle davranmalıdır!

“Allah'a itaat etmek insanlara itaat etmekten iyidir” demek, sevgimiz için de, iyilik eylemlerimiz için de izlememiz gereken bir düzen var olduğu anlamına gelir. Bugün bize, Allah'ın Oğlu İsa'nın herkese tercih edilmesi gerektiği söylenmektedir. Hayatımız O'nu severek mükemmelleşir; anne-babalık sevgimiz, kardeşlik sevgimiz de İsa'yı herkesten fazla severek, O'nu herkese tercih ederek mükemmelleşir! Allah'ın Kendisi bize annemizi, babamızı, kardeşimizi ve diğer kişileri sevmemizi emrediyor. Fakat insanlara olan her sevgi Allah'a olan sevginin koşuluna bağlı olmalıdır. Eğer sen beni, sevimli biri olduğum için ya da kendini iyi hissetmek için seviyorsan, ben senin bu sevginin beni etkilediğini, bir şekilde beni sana 'bağladığını' hissederim. Ama eğer sen beni İsa'nın sevgisi için seversen, ve bu sevgi yüzünden beni azarlayıp düzeltmeye de hazır olursan, ben kendimi özgür ve senin sevgini daha gerçek, daha güçlü hissederim.

İsa'nın sevgisi pahalıya mal olur, çünkü O, haçı taşır. İsa'yı sevmek pahalıya mal olur, çünkü O'nun yaşadığı reddedilişi biz de yaşayacağız. Fakat İsa'yı sevmek; hayattır, her insani arzuyu tatmin eden gerçek hayattır. Hatta İsa'yı sevenler ebedi bir mükafat bekleyebilmektedirler. 

 

OKUMALAR

 

1.Okuma 2Krallar 4,8-10, 14-16

Elişa bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elişa'yı yemeğe alıkoydu. O günden sonra Elişa ne zaman Şunem'e gitse, yemek için oraya uğradı.

Kadın kocasına, "Bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir Allah adamı olduğunu anladım" dedi,

"Gel, damda onun için küçük bir oda yapalım; içine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın." Bir gün Elişa geldi, yukarı odaya çıkıp uzandı. Elişa Gehazi'ye şöyle dedi: "Ona de ki, 'Bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için kralla ya da ordu komutanıyla konuşayım mı?' " Kadın, "Ben halkımın arasında mutlu yaşıyorum" diye karşılık verdi. Elişa, "Öyleyse ne yapabilirim?" diye sordu. Gehazi, "Kadının oğlu yok, kocası da yaşlı" diye yanıtladı. Bunun üzerine Elişa, "Kadını çağır" dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelip kapının eşiğinde durdu. Elişa, kadına, "Gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak" dedi.

 

Mezmur 88/89

RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Romalılara mektubundan 6,3-4. 8-11

Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş olan, günahtan özgür kılınmıştır.
Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

 

İncil: Matta 10,37-42

Mesih İsa oniki şakirdine şöyle dedi: “Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır.
«Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.»