ME
NU

OMELIE / Omelie TR

23 feb 2020
23/02/2020 - Olaan Devre - 7. Pazar G羹n羹- A -

23/02/2020 - Olaan Devre - 7. Pazar Günü- A - 

1.Okuma Lev 19,1-2.17-18   * Mezmur 102  *  2.Okuma 1Kor 3,16-23  *  襤ncil Mt 5,38-48

 

Allah, Musa'y覺 halka daha önce kimsenin söylemeyi düünmeyecei bir söz söylemekle görevlendiriyor. Allah emirlerini itaat edilmek için veya 襤brahim halk覺 üzerinde bir otorite göstermek için deil, ama bu halk arac覺l覺覺yla yeryüzündeki dier tüm halklara kendini seven Peder olarak tan覺tmak için verdi. Allah'a itaat eden, O'nun gibi olur, yani sevmeye ve O'nun gibi sevgiyi yaymaya kabiliyetli olur. Bu sebepten tüm emirleri özetleyen emir udur: “Kutsal olun, çünkü ben, Allah'覺n覺z olan Rab, kutsal覺m”. Sonra da bu kutsall覺覺n nas覺l gelitiini anlatmaktad覺r: Yüreinde ne kine ne öce, ne de k覺rg覺nl覺a yer b覺rakmayacaks覺n, “... ama yan覺ndakileri kendin gibi seveceksin”. Yak覺n覺ndakini sevmek, hatta kin duyabilen yak覺n覺ndakini sevmek; kutsall覺覺n, bize rehberlik eden Allah'覺n kutsall覺覺n覺n, kendini göstermesidir.

 

襤sa, Levililer Kitab覺nda ele al覺nan bu öretiyi, üç tane örnek - tokat, h覺rs覺zl覺k ve iddia hakk覺nda örnekleri - vererek, gelitiriyor. Sana vuran olabilir, kanunlar覺 kullanarak sana h覺rs覺zl覺k yapmak isteyen olabilir, senden bedava yorulman覺 iddiayla isteyenler de olabilir. Bu hareketler genelde a覺r tepkiler uyand覺r覺yorlar. 襤sa'n覺n örencisinin yüreinde neler oluyor? O, Allah'覺n sevgisini göstermek, yani O'nun kutsall覺覺n覺 her yere ta覺mak istiyor, bu sebepten de yüreinin deimesine izin vermiyor, kötülüün kendisini etkilemesine de izin vermiyor. eytan senin de onun gibi kötü olman覺 ister, fakat Rab, senin tam da bu durumu kullanarak O'nun kutsall覺覺n覺 göstermeni arzu eder. Bu durumlar, Allah'覺n iyiliine tan覺kl覺k etmen için kullanabilecein deerli f覺rsatlard覺r. Bu ekilde seni görenler, Baba'n覺n bilgeliinin ve kar覺l覺k beklemeyen sevgisinin bir yüzünü görmü olacakt覺r.

襤sa baka tavsiyeler de vermektedir: “Size zulmedenler için dua edin”. Evlad覺n yürei Baba gibi sever. Baba iyileri de kötüleri de sever; onlar覺, yüreklerini kendisine çekmek ve deitirmek için sever. O halde bizden de, sevilmeden bile, sevmemiz istenmektedir; bu bir lütuftur ve bize de verilmektedir! Biz sevgiye cevap vermek için deil de, Allah'覺n evlatlar覺 olduumuz için sevmeliyiz!

 

Aziz Pavlus'un tevikleri de bu öretilerin dorultusundad覺r: Bizler Allah'覺n tap覺naklar覺y覺z ve içimizde O'nun Ruh'u yaar. Her eylemimiz bu gerçee sayg覺 gösterip onu aç覺klamal覺d覺r. Dünya, ayaklar覺m覺z覺n ezilmemesi için kurnaz olmak gerekir, diyor. Fakat biz dünya gibi düünemeyiz Bizim kurnazl覺覺m覺z dünyada kendimizi yüceltmemiz deildir, tersine kuzu gibi uysal ve her durumda iyi olmam覺zd覺r, hatta kurtlar覺n aras覺nda bulunduumuzda bile! Biz iki sandalye üzerinde oturamay覺z: Ya dünya gibi oluruz ve onunla yar覺 yapar覺z ya da Allah'覺 sevgisinin güzelliini gösterme görevini yapar覺z, insanlardan gelebilen haça katlanmam覺z覺n pahas覺na da.

 

Bu günkü duay覺 hep beraber tekrar edelim çünkü bu dua gerçekten “yeni” kiiler olmay覺 arzulad覺覺m覺z覺 belirtmektedir: “Allah'覺m, sen ki Olu'nun haçta soyulmas覺 ve alçalt覺lmas覺 ile sevginin gücünü gösterdin, yüreimizi Ruh'un armaan覺na aç ve iddetin ve kinin zincirlerini k覺r, öyle ki, kötülüü iyilikle yenerek, senin bar覺 襤nciline tan覺kl覺k edelim”. 

 

OKUMALAR

1.Okuma: Levililer 19,1-2.17-18

RAB Musa'ya öyle dedi:

"襤srail topluluuna de ki: Kutsal olun, çünkü ben Allah覺n覺z RAB kutsal覺m.

"Kardeine yüreinde nefret beslemeyeceksin. Komun günah ilerse onu uyaracaks覺n. Yoksa sen de günah ilemi olursun.

Öç almayacaks覺n. Halk覺ndan birine kin beslemeyeceksin. Komunu kendin kadar seveceksin. RAB benim.

 

Mezmur 103

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal ad覺na övgüler sun, ey bütün varl覺覺m!

RAB'be övgüler sun, ey can覺m!

襤yiliklerinin hiçbirini unutma!

Bütün suçlar覺n覺 ba覺layan,

Bütün hastal覺klar覺n覺 iyiletiren,

Can覺n覺 çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tac覺 giydiren,

RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Bize günahlar覺m覺za göre davranmaz,

Suçlar覺m覺z覺n kar覺l覺覺n覺 vermez.

Dou bat覺dan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklat覺rd覺 bizden isyanlar覺m覺z覺.

Bir baba çocuklar覺na nas覺l sevecen davran覺rsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davran覺r.

 

  1. Okuma: Aziz Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubundan 3,16-23

Allah'覺n tap覺na覺 olduunuzu, Allah'覺n Ruhunun sizde yaad覺覺n覺 bilmez misiniz? Eer bir kimse Allah'覺n tap覺na覺n覺 y覺karsa, Allah da onu y覺kacak. Çünkü Allah'覺n tap覺na覺 kutsald覺r ve o tap覺nak sizsiniz.
Hiç kimse kendini aldatmas覺n. Eer aran覺zdan biri kendini bu ça覺n ölçülerine göre bilge san覺yorsa, bilge olmak için `ak覺ls覺z' olsun! Çünkü bu dünyan覺n bilgelii Allah'覺n gözünde ak覺ls覺zl覺kt覺r. Yaz覺lm覺 olduu gibi, «O, bilgeleri kurnazl覺klar覺nda yakalar.» Yine, «Rab, bilgelerin düüncelerinin bo olduunu bilir» diye yaz覺lm覺t覺r. Bu nedenle hiç kimse kiilerle övünmesin. Çünkü her ey sizindir. Pavlus, Apollos, Kefas, dünya, yaam ve ölüm, imdiki ve gelecek zaman, her ey sizindir. Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanr覺'n覺nd覺r.

 

襤ncil: Matta 5,38-48

«`Göze göz, die di' denildiini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye kar覺 direnmeyin. Sa yana覺n覺za bir tokat atana öbür yana覺n覺z覺 da çevirin. Size kar覺 davac覺 olup mintan覺n覺z覺 almak isteyene aban覺z覺 da verin. Sizi bin ad覺m yol yürümeye zorlayanla iki bin ad覺m yürüyün. Sizden bir ey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.

«`Komunu sev, düman覺ndan nefret et' denildiini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, dümanlar覺n覺z覺 sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerde olan Baban覺z覺n oullar覺 olas覺n覺z. Çünkü O, güneini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine dodurur. Yamurunu da hem dorular覺n hem de erilerin üzerine yad覺r覺r. Eer yaln覺z sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapm覺yor mu? Yaln覺z kardelerinize selam verirseniz, fazladan ne yapm覺 olursunuz? Putperestler de öyle yapm覺yor mu? Bu nedenle, göksel Baban覺z yetkin olduu gibi, siz de yetkin olun.