ME
NU

OMELIE / Omelie TR

09 feb 2020
09/02/2020 - Olağan Devre - 5. Pazar – A  

09/02/2020 - Olağan Devre - 5. Pazar – A  

1 Okuma Yeşaya 58,7-10 Mezmur 111/112 2. Okuma 1Korint. 2,1-5                               İncil Mt 5,13-16

 

İsa, “Siz yeryüzünü tuzusunuz, siz dünyanın ışığısınız” deyince bizler, O'nun öğrencilerinin ışığından aydınlatılan hayatlarından mutlu olduğunu anlamaktayız.

İsa'nın öğrencileri önemlidirler, çünkü dünyadaki varlıkları faydalı, hatta gereklidir. Gerçekten onlar dünyaya bir yenilik, onlarsız dünyada olmayan bir şey getirmektedirler. İsa bunu tuz ve ışık sembolü ile anlatıyor. İsa'nın öğrencileri, gerçek öğrencileri oldukları zaman yani her şeyin önüne İsa'yı koyduklarında, O'nu sevdiklerinde, O'na hizmet ettiklerinde, O'nun düşüncelerine uygun davrandıklarında, O'nun varlığıyla mutlu olduklarında, yeryüzünün tuzu olmaktadırlar: Aileye, akrabalara, mahallelerine, iş yerine, topluma, yani bulundukları ortama yeni ve iyi bir tat vermekte, yaşadıkları ortamı güzelleştirip ahenkli kılmaktadırlar. Sadece bu da değil: Onlar dünyanın ışığı olmaktadırlar, yani onlar herkesin her şeyin anlamını, Allah'ın her varlığa, her olaya verdiği değeri görmesini sağlamaktadırlar; herkesin yaşamını tam olarak yaşayabilmesi için, herkesin birbiri için armağan ve mutluluk kaynağı olabilmesi için kat etmek gereken yolu göstermektedirler.

Bugünkü ilk okuma ve mezmur, Rab'den korkan insanın davranışını anlatmaktadır. Bu davranış; İsa'nın fakirlere, zayıflara, ezilenlere, acı çekenlere ve hastalara karşı merhametini görmüş olan Hristiyanların yaşam tarzıdır. İsa daha önce peygamberlerin tavsiye ettiklerine uygun olarak yaşadı ve bize en güzel örnek oldu - elbette İsa, örnek olmaktan çok daha öte idi! - Biz, O'nun Ruh'u ile yönlendirilmiş olarak yaşadığımızda ve etrafımızdakilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğumuzda gerçekten dünyayı şenlendiren ışık oluruz: “Karanlıklarda ışığın parlayacaktır!”. Yoksulları sevenin, açlara ilgi gösterenin, evsizleri ağırlamaktan utanmayanın hayatı, ışıklı bir hayattır. Bu şekilde davranan kişi; ümit verir, yürekleri sevindirir, gizli olan Allah'ın iyiliği ve merhametini ortaya koyar.

İsa gibi yaşayan kişinin gösterdiği tanıklık, acı ve haça mal olabilir, çünkü İsa haça Gerilendir. Biz haça gerilmiş İsa'ya sevgiyle baktığımızda kuvvet ve cesaret almaktayız. Bunu, sevinç İncilini, haçın zayıflığıyla vaaz eden Pavlus da belirtmektedir. Ona şöyle itiraz edenler olabilir: Haçta ölmüş birine güvenirsen, seni kim dinler? Kim seni ciddiye alacak? Tedbir ve sağduyu; refahtan, herkesin aradığı o refahtan, her arzuları doyuran, her zevki tatmin eden, kendini gerçekleştirmeyi sağlayan o refahtan bahsetmek gerektiğini söyler. Fakat bütün bunar, insanların bencilliklerini, ve onunla birlikte acılarını ve baskılarını artırırlar. Hayır, Pavlus haça gerilmiş İsa'dan konuşuyor: İsa'nın Kendisi, tam da karşılıksız ve hür sevgisini gösterdiği haçtan insanları kendine çeker; bunların hayatları O'nun tarafından kurtarılacak, yenilecek, sevinilecek, kutsallaştırılacak.

İsa, öğrencilerinin görevlerinden mutludur: Bu ödev, yiyecekleri muhafaza edip onların tadını değiştiren tuza; nerede olduğumuzu, her gerçeğin değerini gösteren ışığa benzemektedir.

Fakat aynı zamanda İsa öğrencileri için meraklanmaktadır: Mobilyanın altına konan lamba gibi onlar da saklanıp boşu boşuna mı oturacaklar? Uzun zaman için kullanılmayan tuz gibi onların da tadı kaçacak mı? İsa'ya bağlı olmayan ve sadece kendilerini düşünen Hristiyanlar ne işe yararlar ki? Varış noktasına varmak için yukarıdan gelen ışığa ihtiyacı olan dünya için yararsız olurlar!

Hristiyanlar Rab'lerine bağlı kalmak için ellerinden geçen her şeyi yapacaklardır: Sevinçle Peder'in sevgisine ve O'nun övgülerine yer açan sevgi eylemleri yapacaklardır. Kendilerini göstermek için değil de, tüm şeyler üzerine Allah'ın hikmeti yaymak için şamdan üzerinde olan ışık olacaklardır.

 

OKUMALAR

 

1.Okuma: Yeşaya 58,7-10Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?

Barınaksız yoksulları evinize alır,

Çıplak gördüğünüzü giydirir,

Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,

Işığınız tan gibi ağaracak,

Çabucak şifa bulacaksınız.

Doğruluğunuz önünüzden gidecek,

RAB'bin yüceliği artçınız olacak.

O zaman yardım çağrılarınıza RAB yanıt verecek,

Feryat ettiğinizde, 'İşte buradayım' diyecek.

"Eğer boyunduruğa, kaba işaretler yapmaya,

Kötücül konuşmalara son verirseniz,

Açlar uğruna kendinizi feda eder,

Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,

Işığınız karanlıkta parlayacak,

Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

 

Mez 111/112

Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.

 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

Asla sarsılmaz,

Sonsuza dek anılır doğru insan.

Kötü haberden korkmaz,

Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

Mallarını yoksullara cömertçe dağıtır,

Doğruluğu sonsuza dek sürer,

Gücü ve saygınlığı artar.

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubundan 2,1 –5

Kardeşler, yanınıza gelip Allah ile ilgili bildiriyi size duyurduğum zaman, etkileyici sözlerle ya da üstün bir bilgelikle gelmedim. Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım. Ben size zayıflık ve korku içinde geldim, nasıl da titriyordum! Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh'un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki, imanınız insanların bilgeliğine değil, Allah'ın gücüne dayansın. 

 

İncil: Matta 5,13-16

«Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp insanların ayakları altında çiğnenmekten başka bir şeye yaramaz. «Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine, kandilliğe koyarlar; oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan Babanızı yüceltsinler!