ME
NU

OMELIE / Omelie TR

20 dic 2020
20/12/2020 - NOEL'E HAZIRLIK DEVRESİ - 4. PAZAR - B yılı 

20/12/2020 - NOEL'E HAZIRLIK DEVRESİ - 4. PAZAR - B yılı   

İlk okuma 2Samuel 7,1-5.8b-12.14.16  Mezmur 88/89 İkinci okuma Rom 6,25-27  İncil  Luka 1,26-38

 

 

Allah'ın peygamberi Natan, Kral Davud'un arzuları ve projelerini dinleyip onaylıyor. Fakat Allah'ın isteğini anlayınca, hemen fikrini değiştirmeye hazırdır. Bazen Allah'ın düşünceleri, O'nun peygamberlerinkinden bile farklı olabilirler! Davud Allah'a, oturacak yer olarak güzel bir tapınak inşaa edip sunmak istiyor, fakat Allah insanları hayrete düşürüyor: O, sınırlı bir yerde, bir evde, altın kaplanmış olsa da, kapatılmak istemiyor. O, insanlara sevmeyi bilen bir yürek verdi: İşte aralarında, hatta içlerinde oturmak, hemen hemen onlarla bir olmak istiyor! Bu yeni projeyi gerçekleştirmek için, Allah bir aileyi, tam Davut'un ailesini seçiyor: Bu ailede oturacak ve bu aileden tüm insanlığa ulaşacaktır! Bu ailede, hükümranlığı aracılığıyla tüm dünyaya kurtuluş ve yeniliği getiren Allah'ın Oğlu doğacak. Ne Natan ne de Davut Allah'ın niyetlerini tamamen anlayabilirlerdi, bunun için onlara Allah'ın projesi tamamen açıklanmamaktadır.

 

Bu açıklanma, Nasıra'da yaşayan genç bir kıza sağlanmaktadır, ne kralların tahtlarına ne de insanların büyüklük taslamalarına alışmış genç bir kıza. O, o kadar küçük ki, zorlanmadan Allah'ın büyük şeylerini kabul edebiliyor ve de harika ve yüce tasarılarından şüphelenmiyor. Ona göre Allah o kadar büyüktür ki, her şeyi, onun anlamadıklarını da, yapabilir. Meryem için Allah'ın, kendi şahsını, O'nun uğruna her şeye hazır oluşunu kullanabilmesi en güzel şeydir. Nitekim Meryem meleği, "Bana dediğin gibi olsun" diye yanıtlıyor. Sanki şöyle demiştir, ''Ben anlamıyorum, ama biliyorum ki, Allah büyük ve iyidir, yaptığı her şey herkes için en iyisidir, bundan dolayı işte buradayım. Bana ne olacak önemli değil. Allah'ın ellerinde olacaksam, o benim için en iyi yerdir, başka bir şey istemiyorum''.

Biz Allah'ın projesinin önünde mi yoksa hiç tereddüt etmeden kendisini sunan Meryem'in cevabının önünde mi daha hayran kalıyoruz? İkisi de tek bir gizin gerekli iki yanıdır. İnsanın küçüklüğünde somutlaşan Allah'ın projesi sınırsızdır ve de o insanda Allah'ın büyüklüğünün ışığını ve rengini görebiliyoruz!

Havari gibi bizler de hayranlıkla doluyuz ve Allah Baba'nın Oğlunu göndermek için anlama kabiliyetimize bu kadar yakın bir yolu seçtiği için O'na şan ve şeref vermek istiyoruz. Meryem, kendindeki Allah'ın mevcudiyeti yüzünden, bizden daha büyük kılındı. Buna rağmen onun mütevazılığı ve küçüklüğünden dolayı, onu bize çok yakın hissediyoruz. O, Allah'ın ilk gerçek tapınağıdır; o, bize Allah'ın içimizde de ikamet edebilmesi için, nasıl olmamız ve ne yapmamız gerektiğini öğretmektedir. Noel'e hazırlandığımız bu son günlerde, içimizde Allah'ın Oğluna ilk yeri verebilmemiz için Meryem'e dikkatle gözlerimizi çevirelim: Doğuşunda Allah'ın Oğlu hala Meryem'in kucağında, onun tarafından sevilmiş, korunmuş, beslenmiş ve öpülmüş olacaktır, Bu seneki Noel Bayramı bizim için de, Allah'ın Oğlunu sevmek, öpmek ve beslemek için değerli bir fırsat olacaktır. Yakınımızdaki insanlara, normal olarak ilgisizlikle davrandığımız ve hiç teşekkür etmediğimiz insanlara da yapacağımız küçük sevgi eylemlerini O'na sunacağız. Bu şekilde bazılarına Peder'e, sevgisini ve hikmetini bize gösteren Oğlu'na da teşekkür etmelerine fırsat vereceğiz!

OKUMALAR

 

Samuel'in 2. Kitabından Sözler

Kral sarayına yerleşmişti. RAB de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. O sırada kral, Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın Sandığı bir çadırda duruyor!" dedi.
Natan, "Git, tasarladığın her şeyi yap, çünkü RAB seninledir" diye karşılık verdi.
O gece RAB Natan'a şöyle seslendi: Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınakyapacaksın? Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım.
Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de, halkım İsrail'e önderler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. RAB senin için bir soy kuracağını belirtiyor. 'Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.'"

 

Mezmur 89(88)

Rabbin iyiliklerini daima öveceğim, Asırlar boyunca ağzım onun sadakatini bildirecek.
Çünkü sen dedin ki: "Sevgi ebedi bir yapıdır. Göklerde doğruluğunun temellerini attın."

"Seçtiğim olanla bir sözleşme yaptım, Kulum Davud'a yemin ettim.
Senin Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım."

Seslenecek bana: "Sensin babam, Allah’ım, koruyucu kayam!" diye.
Saklayacağım ona ebediyen sevgimi, ve sözleşmem ona sadık kalacak.

 

Aziz Pavlus'un Romalılara Mektubundan Sözler 

Kardeşlerim, Allah, duyurduğum müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir.
O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Allah’ın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir.
Bilge olan tek Allah’a İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

 

Aziz Luka Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncili'nden Sözler 

Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Allah, melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di.
Onun yanına giren melek, "Ey Allah’ın lütfuna erişen kız, selam! Rab seninledir" dedi.
Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı.
Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "sen Allah’ın lütfuna eriştin.
Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın.
O büyük olacak, kendisine 'en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Allah O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi.
Melek ona şöyle cevap verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Allah Oğlu denecek.
Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Allah’ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur."
"Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "bana dediğin gibi olsun." Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.