ME
NU

OMELIE / Omelie TR

02 dic 2018
02/12/2018  -  NOEL'E HAZIRLIK DEVRESİ  -  C YILI 

02/12/2018  -  NOEL'E HAZIRLIK DEVRESİ  -  C YILI 

  1. Okuma Yeremya 33,14-16 * Mez 25 * 2. Okuma 1.Selanik. 3,12-4,2 * İncil Lk. 21,25-28. 34-36

 

Geleceğe bakarak, yeni bir liturjik yıla başlamaktayız. Bu günkü tüm okumalar buna bizi davet ediyorlar. Peygamber Yeremya, Allah'ın vaatlerini unutmamamız için bizi teşvik ediyor: Bunlar gerçekleşmek üzere. İyilik vaatleri oldukları için, sevinç ve ümit verirler. Bize "bir kurtuluş filizi"  bağışlayarak gerçekleşirler.

Allah, dünyada bencilliğin hükmettiğini bilmektedir. Ve bencillik insanları, görevlendirilmiş olanları dahil, paraya ve üne açgözlü ve adaletsiz kılar; fakirlerin ve ezilenlerin acılarına dikkat etmeden, sadece kendi çıkarıyla ilgilenirler. Gelecek Olan, dünyayı değiştirecek, adalete ve doğruluğa zafer kazandıracak öyle ki herkese huzur verilecektir. Bizler de O'nu beklemeye başlıyoruz ve beklerken seviniyoruz, çünkü O'nun Zamanı kesinlikle sakin ve mutlu bir zaman olacaktır.

 

Beklemek...: Bu davranış, başladığımız yeni yılda uygulamamız gereken birinci davranıştır. Yeremya'nın bize bahsettiğinin kim olduğunu bilmekteyiz. O zaten geldi: İnsanların yüreklerine girip, onları değiştirerek, kendi Adaletini, kendi Kurtuluşunu gerçekleştirdi. O, kendisini kabul eden dünyayı gerçekten değiştirdi. Fakat O'nun kurtuluş eseri bitmedi, çünkü doğan insanların hala O'na ihtiyacı var ve bir çok ulus O'nun mevcudiyetinin ilanından yoksun kaldı! Her nesil gerçek adaleti, kurtuluşu bekler, her çağ "bizim kurtuluşumuz" olan Rab'bi beklemektedir!

 

Bugün okuduğumuz İncil'de İsa öğrencilerine, dünyanın her zamanki durumunu anlatıyor. Tabiatın güçleri ve yaratılmış her şey, büyük ve gizemli olmalarına rağmen, sınırlı ve geçicidir. Hem de insan yüreğinin derin ihtiyaçlarına giderememekle, ulusların korkularını ve kaygılarını büyütmektedirler. Günümüzde de, bir çok insanın dünyanın karışıklığına ve bundan gelen güvensizliğine, ya da hastalıkların acılarına dayanmadığını ve gelecekten korkarak, ölümü dileyip, hatta kendisine onu sağladığını görmekteyiz.

İnsanın ihtiyacını karşılayamayan bir dünyada yaşıyoruz. O zaman İsa'nın öğrencileri ne yapacaklar? Dikkat edecekler, aldatıcı bir şekilde teselli eden içkiye, uyuşturucuya, sekse, modalara götüren ve düş kırıklığına uğratan geçici şeylerin etkisinden kaçmaya çalışacaklar.

İsa'nın öğrencileri dikkatli olacaklar. Bunun için, sakinlikle dünyanın karışıklığında yaşamaya hazır olabilmek için ve yüzeysel bir güvenliği sağlayan her şeyin sonunu rahatça kabul edebilmek için, duaya önem verecekler. Onlar şeyleri veya olayları değil, sadece İnsanoğlunu bekliyorlar. Çünkü yaşam veren ve kendi öğretişine göre herkesi yargılayan, O'dur. Onlar O'nu neşeyle bekliyorlar, çünkü O'nun tarafından sevildiklerini ve onlara bir yer vaat edilmiş olduğunu biliyorlar!

 

Aziz Pavlus, Selaniklilere yazarken, onlara ilettiği öğretişini yaşayarak, Allah'ı hoşnut etmeye çalışmalarını tavsiye ediyor. En önemli öğretiş sevgidir: İnsanı Allah'a benzettiren sevgi.

"Allah, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi çoğaltıp arttırsın". Sevgimiz ilk önce cemaattaki kardeşlere yöneltilmeli, çünkü her cemaat, birlik ve ortaklık örneği olarak, dünyanın gözleri önünde parlamalıdır. Kilise başkalarını, yemeğe ve giysiye ihtiyaçlı olanları sevmelidir, ama bundan önce, gerçek bir cemaat olabilmek için, kendi içinde sevgiyi yaşamalıdır; sağlam ve emniyetli ruhsal bir bina olabilmek için, Rab'bin Sözü ile beslenmelidir. O zaman cemaat içinde olmayanlara yöneltilmiş sevgi daha etkili ve gerçek olacak, insanlara Kurtarıcı olan İsa'yı vermek isteyen Peder Allah'ın sevgisini iletecektir!

 

Bu Noel'e Hazırlık Devresinde, bu günkü Rab'bin Sözünün bizi davet ettiği uyanıklık ile yaşayalım; maddi şeylerden yüreğimizi boşaltmaya ve Rab'bimiz Mesih İsa'yla derin bir birliktelikte yaşamaya çalışalım! Biz O'nu beklemekteyiz, ama O bizi daha çok bekleyip, alçakgönüllülüğün ve fakirliğin yolunda bize doğru gelmektedir!

OKUMALAR 

 

  1. OKUMA: YEREMYA 33,14-16

 

"İsrail ve Yahuda halkına verdiğim güzel sözü yerine getireceğim günler geliyor' diyor RAB.

O günlerde, o zamanda,

Davut için doğru bir dal[ii] yetiştireceğim;

Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

O günlerde Yahuda kurtulacak,

Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.

O, Yahve Doğruluğumuz adıyla anılacak".

 

MEZMUR 25

 

Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Allah sensin.

Bütün gün umudum sende.

 

RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

 

RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

 

2 OKUMA: AZİZ PAVLUS’UN SELANİKLİLERE 1. MEKTUBUNDAN 3,12-4,1-2

 

Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Allah'ın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

Kardeşler, nasıl yaşamanız ve Allah'ı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz.

 

İNCİL: LUKA 21,25-28.34-36

 

«Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanoğlu'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.»
«Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık durun, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve İnsanoğlu'nun önünde durabilmek için dua edin.»