ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03 dic 2023
03/12/ 2023 - NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ – 1 Pazar günü- B

03/12/ 2023 - NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ – 1 Pazar günü- B -

1.Okuma Yeş 63,16-17.19;64,1-7 Mezmur 79 2.Okuma 1Kor 1,3-9 İncil Mk 13,33-37

Peygamber Yeşaya tüm İsrail'in duasını yankılatmaktadır: ''Keşke gökleri yarıp insen!''

Bu, garip bir duadır: Allah dünyaya inebilir mi? O; gelip ağır suçlardan, yalandan, karanlıktan, günahtan o kadar acılı bir şekilde kirletilmiş insanlığımıza dokunabilir mi? O'nun sevgi ile gözettiği bir insanın, bir yaratığın var olduğu her yerde O şimdiden mevcut değil mi?

Bu dua ile O'nun farklı bir şekilde var olmasını mı istemekteyiz? Yeni bir şekilde bizimle var olmasını, yeni bir dikkat ile bizi sevmesini mi istiyoruz?

Allah bizi severdi ve yanımıza gelirdi, hayatımız ümit etmeye, ışık görmeye, dirilmeye başlayacaktı.

Eğer Allah gelmezse – diyor peygamber – bu, O'nun bize gelmek istememesi için değil de, bizim O'nsuz hiç bir şeyi yapamaz olduğumuzu fark etmemiz içindir. Bu şekilde duamızı kabul etmesine hazırlanmamız için kendimizi O'na yöneltmemize, kendimizi O'nun evlatları olarak tanımamıza, doğruluk eylemlerini yaparak hayatımızı değiştirmemize hemen hemen zorundayız. İsa da, bugün okuduğumuz İncil'in kısa metninde, gece gündüz dikkatimizi Rab'be doğru yöneltmiş tutarak uyanık olmaya bizi teşvik etmektedir. Bu yöneltme olmasını bırakırsak kolayca ve emin olarak günahın, yani bencilliğin, gururun, başkalarına sahip olmanın, hoşumuza gelenin – bu, kardeşlerimize zarar verirse de önemli değil! -, köleliğine düşürecektik. İsa bize daimi davranışımızın hangisi olması gerektiğini söylemektedir: Uzun zaman sonra uzaktan dönen efendiyi bekleyen kişinin davranışı! O kadar ilgilenen hizmetkarı, efendinin gelişine hazır olmaya sevinçle çalışır, çünkü onu sevip onun memnun olmasını ister. Bu şekilde hizmetkarı da sadık olarak tanınabilecektir ve sadakatin ödülünü alabileceğinden emin olabilecektir.

Korintoslulara yazarken Aziz Pavlus tam da bunun için o Hristiyanları övmektedir, çünkü ''Rab'bimiz İsa Mesih'in görünmesini'' beklemekteler. Bu beklemekte olmak, Rab'bin Kendisinden sabit bir iman ve armağanlarının zenginliklerle kesinlikle mükafatlandırıldığı bir duadır.

Rab'bi iman ve sevgi ile bekleyen cemaatte, bütün ruhani armağanla, özellikle İsa'ya tanığa faydalı olan söz ve bilgi armağanları var olmaktadırlar.

Söz armağanı, Allah'ın gizemlerini herkesten anlaşılabilen şekilde ifade edebilme armağanıdır. Ve bilgi armağanı; bütün projelerinde, İsa'nın ve havarilerinin hayatında, onların öğretişlerinde ve de insanları şeytandan kurtarıp onları kutsallaştıran Kilise'deki gizemlerinde Baba'nın sevgisini anlayabilmek ve görebilmektir. Karizmalar denilen bu ruhani armağanlar, dayanma ile İsa'da kalan kişiler içinlerdir.

Noel'e Hazırlık Devresinin dört haftası ile yeni Kilise'nin yılına başlarken, Rab'bi ruhani bekleme davranışında alıştırılacağız. O gelmektedir: O'nu sevgi ile beklemekte olan kişi bunu fark edecektir; sadece O'na hizmet etmeye çalışan kişi, O'nu kabul etmeye ve O'nun var olmasından mutlu olmaya hazır olacaktır.

Sözümüzü ve bilgimizi; sevgisine, iyiliğine ve merhametine tanıklık vermek için kullanacağız. ''Keşke gökleri yarıp insen!'' diyen dua, bir eminliğe dönüşüyor: Allah gökleri açıp bizlerden biri olmaktadır, öyle ki bizler O'nu görebiliyor, dinleyebiliyor ve sevebiliyoruz. Bütün hayatımız değişecektir ve hayatın tatmin olmayan ve kendilerini hala gerçekleştirmeyen insanlara güzel haberi ilan etmek için sözlerimiz olacaklar. Bu insanlar da İsa'yı tanıyınca dirilecekler.

OKUMALAR

1.Okuma Yeş 63,16-17.19;64,1-7

Ya RAB, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor,

Senden korkmamızı engelliyorsun? Kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön.

Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için, keşke gökleri yarıp insen!

Dağlar önünde sarsılsa! Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,

Suyu kaynatmasına benzese! Uluslar senin önünde titrese! Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak

Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı. Çünkü kendisine umut bağlayanlar için

Etkin olan tek Allah sensin; Senden başkasını hiç kimse işitmedi,

Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. Doğru olanı sevinçle yapanların,

Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.

Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.

Nasıl kurtuluruz? Hepimiz murdar olana benzedik, Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz,

Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Adınla sana yakaran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;

Çünkü bizden yüz çevirdin, suçlarımız yüzünden bizi tükettin.

Yine de Babamız sensin, ya RAB, biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

Mezmur 79
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden, Keruvlar arasında taht kuran,

Saç ışığını, Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde

Uyandır gücünü, gel, kurtar bizi!

Bizi eski halimize kavuştur, ey Allah, yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

İlgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine seçtiğin oğulla!

Asman kesilmiş, yakılmış, Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!

O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım!

Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Allah, bizi eski halimize kavuştur,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

2.Okuma 1Kor 1,3-9

Allah'ın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten, Allah'ın Korint'teki topluluğuna selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Allah'ın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Allah'ıma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizi, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Allah güvenilirdir.

İncil Mk 13,33-37

Dikkat edin, uyanık durun, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve birer görev verir, kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü evin efendisi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu, bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın! Size söylediklerimi herkese söylüyorum; uyanık kalın!»

Documenti allegati