ME
NU

OMELIE / Omelie TR

06 dic 2020
06/12/2020 - NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ - 2. - B

06/12/2020 - NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ - 2. PAZAR – B - 

İlk Okuma Yeşaya 40,1-5.9-11 Mezmur  84 İkinci Okuma 2Petrus 3,8-14 İncil Markos 1,1-8 

 

İsa öğrencilerine döneceğini söyledi, ancak bu beklenmedik bir zamanda ve şekilde olacaktır. Bugün, halkının arasında ilk gelişinin nasıl hazırlandığına bakarak kendimizi hazırlamaya teşvik edilmekteyiz. İşte: Yahya çölde, İsrail'in putperestlerle bağlantı kurulabilen yolların olduğu, bunun için sözlerini herkesin duyabildiği bir yerde, çokça önceden söylenen en güzel peygamberlikleri hatırlamakta ve bunların gerçekleşmesinin yakın olduğunu müjdelemektedir. Yüzyıllarca hafızada muhafaza edilip fakat uzak ve gerçekleşmeyecek bir rüya gibi sayılan bu peygamberlikler kapıdadırlar. Nitekim onları gerçekleştirmek için yollanan kişi artık insanların arasındadır!

Bu litürjik yıl boyunca bize eşlik eden İncil yazarı Markos, Yahya'nın görevini birkaç satırla özetlemektedir. Bize onu eski peygamberlerden biri olarak tanıtmaktadır: Giydiği kıyafetler çok fakir, beslenme şekli çok basit, özellikle de mesajı kısa ve kesindir. Yahya insanların modasına uymamaktadır, onların alışkanlıklarından etkilenmemektedir. Bu şekilde, onu gören ve dinleyen insanların, sözlerinin yukarıdan geldiğine inanması daha kolaydır: Onun yaşam şekli, mesajının gerçek olduğuna, kişisel yararı aramadığına da inandırmaktadır.

Yahya tövbeye, yani düşünme, dolayısıyla davranış tarzını da değiştirmeye çağırmaktadır: Artık Allah'ın uzak olduğunu ve O'nunla karşılaşmanın zor olacağını, düşünme! O sana yaklaşmaktadır: O'na yolu hazırla, günahlarından, günlük itaatsizliklerinden, her işinde çıkan egoizminden doğan engelleri kaldır! Allah'a itaatsizliklerin ne kadar somut olmuş olduğuysa, şimdi O'na dönmek için yapacağın adımlar da o kadar somut olsun: Su ile yıkanmana izin ver, elimin altına çömel, halk tövbe ettiğini görsün. Benden sonra Gelen, benden çok daha büyük, benimkinden çok daha güzel görevleri var: Ben seni biraz arındırıyorum, O senin kalbini Kutsal Ruh ile Allah'ın hayatı ile dolduracaktır! Ben şişeyi bir pislikten temizleyici gibiyim, O bu şişeye değerli bir içki koyacaktır. Ben O'nu gösteriyorum, O ise damadın gelini sevdiği gibi seni tek ve tam, derin ve sevinçli bir sevgiyle sevecektir.

Yahya'nın varlığı ve sözü, insanların tarihinde Allah'ın gelişini bekleyenler için bir tesellidir. Fakirler bu gelişi beklemektedirler, çünkü acı ve baskı içerisindeler. Dünyada yetkileri olmayan, paranın gücüne de güvenmek istemeyen fakirler, Allah'ın hükümranlığını beklemektedirler: Onlar Yahya'yı, verdiği sözü tutan sadık Allah'ın işareti ve armağanı olarak görüyorlar. Bunun için onlar, artık ümit ve teselli verici sözlerin yankılanmadığı Kudüs'ün tapınağından uzaklaşarak Yahya'ya koşmaktadırlar: Onun sesini; “iyi haberler müjdeleyen”, “İşte Allah'nız” diyen ses olarak tanıyorlar. Onlar, İsa'yı kabul etmekte zorlanmamaktadırlar.

Yahya'nın mesajı bizi teselli etmektedir, bize ümit vermektedir. Fakat ikinci okumada aziz Petrus, biraz daha sabretmemiz gerektiğini söylemektedir. Allah da bize karşı sabırlıdır, bizler de, sadece uyanık değil de, sabırlı da olmalıyız: Kurtarıcımız olan Allah'ın her günkü gelişine dikkat etmekte uyanık ve O'nun bizim günlük acılarımızda gelişini beklemekte sabırlı. Acele etmeden, beklemekte kalalım!

OKUMALAR

 

İlk Okuma Yeşaya 40,1-5.9-11

 

 "Avutun halkımı" diyor Allahımız, "Avutun!

Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin.

Şöyle haykırıyor bir ses:

"Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın, bozkırda Allahımız için düz bir yol açın.

Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak.

Böylelikle engebeler düzleştirilecek, şarp yerler ovaya dönüştürülecek.

O zaman RAB'bin yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte onu görecek.

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı."

Ey Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık!

Ey Yeruşalim'e müjde getiren, yükselt sesini, bağır, sesini yükselt, korkma.

Yahuda kentlerine, "İşte, Allah'ınız!" de.

İşte Rab Yahve gücüyle geliyor, kudretiyle egemenlik sürecek. Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.

Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarına alacak kuzuları,bBağrında taşıyacak; usul usul yol gösterecek emziklilere.

 

Mezmur 84

 

Kulak vereceğim RAB Allah'ın ne diyeceğine; halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

            Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, görkemi ülkemizde yaşasın diye.

            Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik öpüşecek. Sadakat yerden bitecek,

            Doğruluk gökten bakacak.

Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek, toprağımızdan ürün fışkıracak.

 Doğruluk önüsıra yürüyecek, adımları için yol yapacak.

 

İkinci Okuma 2Petrus 3,8-14

 

Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Allah'ın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Allah yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. Ama biz Allah'ın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz. Bunun için sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Allah'ın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin. Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. 16

 

İncil  Markos 1,1-8

 

Allah'ın Oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı.
Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır: «Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;
o senin yolunu hazırlayacak.»
«Çölde yükselen ses, `Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin' diyor.»

4Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. 5Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. 6Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. 7Şu haberi yayıyordu: «Benden sonra benden daha güçlü Olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. 8Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir.»