ME
NU

OMELIE / Omelie TR

10 dic 2017
10/12/2017 - NOEL BAYRAM HAZIRLIK DEVR. - 2. PAZAR – B -

10/12/2017 - NOEL BAYRAM HAZIRLIK DEVR. - 2. PAZAR – B -

1.Okuma İşaya 40,1-5.9-11 Mezmur 84 2. Okuma 2Petrus 3,8-14  İncil Mk 1,1-8

 

İsa öğrencilerine döneceğini söyledi, ancak bu beklenmedik bir zamanda ve şekilde olacaktır. Bugün, halkın arasında ilk gelişi bize örnek olarak verilmektedir ve hazırlanmamız önerilmektedir. İşte: Yahya Kudüs’ü Eriha’ya bağlayan çölde konuşmaktadır. O halde herkes onun hatırlattığı, daha önce söylenen en güzel peygamberlikleri dinleyebilir ve bunların gerçekleşmesinin yakın olduğu müjdesini dinleyebilirler. Yüzyıllar önce peygamberlerin bildirdiği ve uzak bir rüya gibi bilinen olaylar artık yakında gerçekleşeceklerdir, çünkü onları gerçekleştirecek Olan doğmuştur!

Bu B yılı boyunca İncil yazarı Markos’un metinlerini okuyacağız. Markos Yahya’nın görevini birkaç satırla özetlemektedir. Bize onu eski peygamberlerden biri olarak tanıtmaktadır, giydiği kıyafetler ve beslenme şekli bunu kanıtlamaktadır, ancak en önemlisi mesajının güvenirliliği ve kısa olmakla birlikte anlam dolu olmasıdır. Yahya insanların modasına uymamaktadır, onların alışkanlıklarından etkilenmemektedir. Bu şekilde, onu gören ve dinleyen kişi, sözlerinin yukarıdan geldiğine inanması daha kolaydır.

Yahya tövbeye yani düşünme tarzını değiştirmeye ve dolayısıyla davranmaya çağırmaktadır: “Artık Allah’ın uzak olduğunu ve O’nunla karşılaşmanın zor olacağını, düşünme! O sana yaklaşmaktadır: O’na yolu hazırla, günahlarından, günlük itaatsizliklerinden, her işinde çıkan egoizminden doğan engelleri kaldır. Allah’a itaatsizliklerin ne kadar somut oldularsa, şimdi O’na dönmek için yapacağın adımlar da o kadar somut olsun: su ile yıkanmana izin ver, elimin altına çömel, herkes tövbe ettiğini görsün. Benden sonra gelen, benden çok daha büyük, benden çok daha güzel görevleri var: ben seni biraz arındırıyorum, O senin kalbini Kutsal Ruh ile, Allah’ın hayatı ile dolduracaktır! Ben şişeyi bir pislikten temizleyenim, O bu şişeye değerli bir içki koyacaktır. Ben O’nu sadece ilan ediyorum, O ise seni gelini gibi tek ve tam bir sevgiyle sevecektir”.

Yahya’nın varlığı ve sözü insanların tarihinde Allah’ın gelişini bekleyenler için bir tesellidir. Fakirler O’nu beklemektedirler, çünkü acı ve baskı içersindeler. Onlar dünyada güce sahip değiller, paranın gücüne de güvenemezler, Allah’ın hükümranlığını beklemektedirler: onlar Yahya’yı, verdiği sözü tutan sadık Allah’ın, işareti ve armağanı olarak görürler. Onlar Kudüs’ün tapınağından ayrılarak Yahya’nın yanına koşmaktadırlar: onun “İşte Allah’ınız” diyen sesini ve iyi haberler müjdelediğini dinliyorlar. Onlar İsa’yı kabul etmekte zorlanmayacaklardır.

Yahya’nın mesajı bizi teselli etmektedir, bize ümit vermektedir, ancak ikinci okumada aziz Petrus, biraz daha sabretmemiz gerektiğini söylemektedir. Allah da bize karşı sabırlıdır, ancak biz sabırlı olmanın yanında uyanık da olmalıyız: Kurtarıcı Allah’ın her günkü gelişine dikkat edelim ve her günkü sorunlardan ve acılardan kurtulmak için de O’nun bizi kurtarmasını sabırla bekleyelim. Acele etmeden, sabredelim!

OKUMALAR

 

İlk Okuma      İşaya 40,1-5.9-11

 

"Avutun halkımı" diyor Tanrınız,

"Avutun!

Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini,

Suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden

İki katıyla aldıklarını ilan edin.

Şöyle haykırıyor bir ses:

"Çölde[i] RAB'bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.

Her vadi yükseltilecek,

Her dağ, her tepe alçaltılacak.

Böylelikle engebeler düzleştirilecek,

Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.

O zaman RAB'bin yüceliği görünecek,

Bütün insanlar hep birlikte onu görecek.

Ey Siyon'a müjde getiren,

Yüksek dağa çık!

Ey Yeruşalim'e müjde getiren[iii],

Yükselt sesini, bağır,

Sesini yükselt, korkma.

Yahuda kentlerine, "İşte, Tanrınız!" de.

İşte Rab Yahve gücüyle geliyor,

Kudretiyle egemenlik sürecek.

Ücreti kendisiyle birlikte,

Ödülü önündedir.

Sürüsünü çoban gibi güdecek,

Kollarına alacak kuzuları,

Bağrında taşıyacak;

Usul usul yol gösterecek emziklilere.

 

Mezmur                  84

 

Kulak vereceğim RAB Tanrı'nın ne diyeceğine;

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,

Görkemi ülkemizde yaşasın diye.

Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,

Toprağımızdan ürün fışkıracak.

Doğruluk önüsıra yürüyecek,

Adımları için yol yapacak.

 

İkinci Okuma  2Petrus 3,8-14

 

Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. Ama biz Tanrı'nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz.
Bunun için sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin.

 

İncil Markos 1,1-8

 

Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır: «Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;o senin yolunu hazırlayacak.» «Çölde yükselen ses,`Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin' diyor.»

Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu.
Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu: «Benden sonra benden daha güçlü Olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir.»