ME
NU

OMELIE / Omelie TR

13 gen 2019
13/01/2019  -  MESİH İSA'NIN VAFTİZİ BAYRAMI  -  C YILI 

13/01/2019  -  MESİH İSA'NIN VAFTİZİ BAYRAMI  -  C YILI 

1.Okuma Yeşaya 40,1-5.9-11  * Mezmur 103  * 2. Okuma Titus 2,11-14; 3,4-7 * İncil Lk. 3,15-16,21-22

 

"Avutun halkımı! Avutun!": Bugün Allah'ın bize hitap ettiği ilk sözler, bunlardır.

Yeşaya'nın zamanında İsrail halkı büyük bir sıkıntıda bulunuyordu: En önemli insanlar, en iyi ustalar Babil'e sürgüne yollanmış, kölelikte yaşıyorlardı. İsa'nın zamanında da halk, Romalıların, Hirodes'in ve din görevlilerin egemenliğinin altında, acı çekiyordu. Bunların hepsi fakirlere merhamet ile davranmıyorlardı. Hıristiyan halkı da, bütün çağlarda, fakirliği ve zorlukları, ayartmaları ve zulümleri çeker: Sadece 'büyüklerin” bencilliğinden dolayı değil, kendi üyelerinin günahı yüzünden de. Böyle bir durumda Allah'ın Sözü ümit, ışık ve sevinç getirmektedir. Allah yüreğimizde bir yol hazırlamaya bizi davet ediyor, çünkü O bize gelmek, bizi karşılamak, bize özen gösteren iyi çobanın sevgisini göstermek istiyor!

Yeşaya'nın ümitle dolu sözleri, Vaftizci Yahya'nın ilanı tarafından tamamlanmaktadır: Artık Allah beklemiyor, kendi otoritesiyle etki etmeye gönderilen, artık dünyada bulunuyor, insanların yüreklerinde çalışmaya başlamaktadır; O, Kutsal Ruh'ta vaftiz edecek, 'Kutsal Ruh'a batırarak' yeni bir yaşamı, Allah'ın yaşamını verecek!

Yahya'nın sözleri, geleni tanıtmak için, yetmiyor: Peder de, güvercin ve ses aracılığıyla, araya giriyor. Mesih İsa o anda dua ediyor: Allah'ın sevgisi ile dolu, Peder'le derin bir diyaloğa giriyor. Kuşkusuz bu diyalogun, daha sonra Zeytinlik Bahçesinde olacak olan diyaloga benzediğini, yani Zeytinlik Bahçesindeki gibi, şu anda da İsa'nın, kendi çevresindeki günahkâr insanları kurtarmak için kendisini sunduğunu tahmin edebiliriz. Bu şekilde İsa kendi hakkında olan Kutsal Yazıları gerçekleştiriyor ve Peder O'ndan hoşnut oluyor! Güvercin bakışlarımızı İsa’ya çevirmemizi sağlarken, yeni ve güçlü ses, önemli ve gizemli peygamberlikleri hatırlatmaktadır. Bunlar, ikinci mezmurun ve Yeşaya'nın kimden söz ettiklerini açıklıyor: İkinci mezmur, Allah'ın, sadık sevgi olan otoritesi ile ebediyen hükmeden bir Oğuldan söz ediyor, Yeşaya ise, Allah'ın hoşnutluğunu kazanandan bahsediyor. Bu kişi, Yahya tarafından vaftiz edilendir, tövbe eden günahkârlarla birlikte kendini alçaltan insandır. O; herkesi gerçek tövbeye yöneltecek, halkı kararlılıkla Yeruşalim'e doğru, yani Peder'in isteğini yerine getirmek için kendi yaşamının sunuşuna doğru, götürecek.

Aziz Pavlus da Titus'a yazarken, diyor ki:"Bizi her suçtan kurtarmak, iyi işler yapmaya çaba gösteren kendisine ait halkı arıtmak için O kendini bizim uğrumuza feda etti". Kurtuluşumuz ve arınmamız Mesih'in kurbanından gelir, iyi işlerimizden değil! Peder merhametlidir! Ve İsa bizi kurtuluşa kavuşturdu! Biz Kutsal Vaftiz sayesinde Mesih'le birleşerek ve İsa'nın üzerimize üflediği Kutsal Ruh’u kabul ederek, arınmaktayız. Ayrıca İsa'dan yeni bir şekilde yaşamayı öğreniyoruz, çünkü O, "tanrısızlığı ve dünyasal istekleri bırakıp şimdiki çağda ağırbaşlı, adil ve Allah'ın yolunda yürüyen bir yaşam sürmemiz için bizi eğitiyor".

Hıristiyan hayatı yepyenidir. Biz bir şeyi hak etmek veya cennetti kazanmak için ya da Allah tarafından övülmek için, yaşamamaktayız! Tersine, zaten Allah tarafından tamamen ve mükemmel bir şekilde sevilmiş olduğumuzu bilerek, şükrederek yaşıyoruz! Yaşamımız, büyük bir 'Efkaristiya' yani bir 'şükretme' oluyor: Allah'ın bizimle paylaştığı sevgi için ve buna katılmamızı istediği için, büyük bir şükretme! Allah'a minnettar bir yürek ile, dünyanın boşluklarından kaçarak, yüzeyselliğe ve maddeciliğe götüren dünyanın aldatıcı teşviklerinden uzaklaşarak, yaşamaya çalışıyoruz.

Allah'ın arzularına itaat eden yaşamımız, karşılaşacağımız her acı çeken kişi için, ümitsizliğinden çıkabilmek için bir tebessüme; bir desteğe muhtaç olan için ise, bir avuntu olacaktır! Minnettar yaşamımız, birçoklarının günahları yüzünden devamlı acı çeken dünyaya Allah'ın şefkatini bağışlamak için kullandığı bir araç olacaktır! 

OKUMALAR

  1. OKUMA: Yeşaya 4,1-5.9-11

 

"Avutun halkımı" diyor Allah'ınız, "Avutun!

Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin.

Şöyle haykırıyor bir ses:

"Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın, bozkırda Allah'ımız için düz bir yol açın.

Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak.

Böylelikle engebeler düzleştirilecek, sarp yerler ovaya dönüştürülecek.

O zaman RAB'bin yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte onu görecek.

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı."Ey Siyon'a müjde getiren,

Yüksek dağa çık!

Ey Yeruşalim'e müjde getiren, yükselt sesini, bağır,

Sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, "İşte, Allah'ınız!" de.

İşte Rab Yahve gücüyle geliyor, kudretiyle egemenlik sürecek.

Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.

Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarına alacak kuzuları,

Bağrında taşıyacak; usul usul yol gösterecek emziklilere.

 

Mezmur 104

 

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Allah'ım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın, bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

Gökleri bir çadır gibi geren, evini yukarıdaki sular üzerine kuran,

Bulutları kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

Rüzgarları kendine haberci, ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın; yeryüzü yarattıklarınla dolu.

İşte uçsuz bucaksız denizler, içinde kaynaşan sayısız canlılar,

Büyük küçük yaratıklar:

Hepsi seni bekliyor, yiyeceklerini zamanında veresin diye.

Sen verince onlar toplar, sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

Ruhun'u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

 

  1. OKUMA: Aziz Pavlus’un Titus’a Mektubundan 2,11-14; 3,4-7

 

Çünkü Allah'ın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Allah ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

Ama Kurtarıcımız Allah, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

 

İNCİL: Luka 3,15-16.21-22

 

Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin aklında, «Acaba Mesih bu mu?» sorusu vardı.
Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: «Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.

Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O'nun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» dedi.