ME
NU

OMELIE / Omelie TR

24 mag 2020
24/05/2020 - MESİH İSA'NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ BAYRAMI - A

24/05/2020 - MESİH İSA'NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ BAYRAMI - A

İlk Okuma  Hav. İşl. 1,1-11  *Mezmur 46/47  *İkinci okuma Efes. 1,17-23  *İncil Matta 28,16-20

 

Bugün Rab İsa'nın göğe çıkışının gizemi için şükrediyoruz. Bu olay dirilişinin şanını tamamlamaktadır. Bugün Rab'bimiz, dostumuz ve kardeşimiz İsa'ya ilahi şanda hayranlıkla bakabilmekte, O'nunla birlikte en büyük, tam ve ebedi sevinci tadabilmekte, özellikle de O'nun otoritesine kendimizi teslim edebilmekteyiz. Nitekim O, Büyük İman Duasında söylediğimiz gibi ve ikinci okumadan dinlediğimiz gibi, "Peder'in sağında oturmaktadır". Bu ifade, Peder’in İsa'ya her yetkiyi verdiği anlamına gelmektedir. Bunun için Peder, İsa'nın Sözü’ne gösterdiğimiz itaate göre bizi yargılayacak, şimdi ve ebediyen sağında oturan Oğlu’nu sevdiğimizden bizi kurtaracaktır.

Bugün Havari Pavlus Efesdeki Hristiyanları için, ve bizim için de, bu isteğini ve bu duasını açıklamaktadır: "Baba'ya kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum". Ben, İsa'yı tanımak için çok seneler çalışmama rağmen, O'nu hala çok az tanıdığımı fark etmekteyim. İncil'i her okumamda O'nun bilgeliğinin ve O'nun sevgisinin yeni bir yönünü keşfediyordum. Fakat özellikle O'nunla ve O'nun için her acı çektiğimde, O'nun gizemine giriyorum ve o zaman O'nun sevgisinin tanınması içimde beklenmemiş bir şekilde zenginleşiyor.

Bu günkü kutladığımız olay, bir bekleyiş gizemidir: İsa göğe yükselişine yaklaşınca, öğrencilerini dua ederek Kutsal Ruh'u beklemeye teşvik etti. Kutsal Ruh üzerlerine inince, İsa'nın tanıkları olabilmeleri için onlara gereken gücü verecektir. "Beyaz giysiler içinde iki adam" da Rab İsa'nın şanlı ve sevinçli ikinci gelişinini ilan ediyorlar. O'nun dönüşü beklenmeli, çünkü bununla insanlığın tarihi tamamlanacaktır! Bu yüzden bizler de, bu çift bekleyişi yaşamaya devam ediyoruz: Kutsal Ruh'u ve Mesih İsa'yı beklemekteyiz! Bu bekleyiş, 'Gel, Kutsal Ruh! Gel, Rab İsa' diye yalvaran duamızı dolduruyor, güzelleştiriyor ve onun Peder'in hoşuna gitmesini sağlıyor. Bu yalvarışlar, önceden, Rab'bin öğrettiği duada da mevcut oluyorlardı. O zamanda Rab İsa bize şöyle söylemeyi öğretti: "Göklerdeki Baba'mız... Hükümranlığın gelsin". Bu; Hükümranlığın Kralı’nın gelişini ve O'nun eylemlerini, Hükümranlığın Kutsal Ruh sayesinde gerçekleştirilmesini sağlayan O'na itaatimizi de istemek demektir.

Kutsal Ruh, Rab İsa'yı bencil bir şekilde beklemememize yardımcı oluyor. O'nun huzurunda şifa bulmak için değil, tersine kendimizi tamamen O'na vermek istediğimiz için, O'nun Hükümranlığının gelişi ve Kilise'nin gelişmesi yararına, ulusların ve kalplerin barışının yararına, kendimizi sunmak istediğimiz için, O'nu beklemekteyiz.

Gerçekten de gözlerinin önünden götürülmeden önce, İsa'nın Havarilere verdiği son takdis onlara yeni bir görevin teslimi oldu. Bu yeni görev yaşamlarının anlamını ve yönünü değiştirdi. "Gidin...": Onlar artık kendileri için yaşamıyorlar. Şimdi bütün dünyada İyi Haber'in nurunu ve lütfunu yaymak için, insanların uğruna ölüme kadar hayatını vermesi için Oğlunu gönderen Allah'ın sevgisini herkese tanıtmak için yaşıyorlar! Gerçekten de bütün insanlar İsa'yı tanıyıncaya kadar, kederli ve mazlumlardır; birçok korku ile onları ezen Şeytan’ın etkisi altında ya da kendi şanını arayanların yalanlarından dolayı acı çekmektelerdir.

Ben de Kutsal Ruh'u beklemekteyim ve O'nu, İsa'nın kurbanının adına, Peder'den diliyorum. Kutsal Ruh yaşamımı değiştirecek, o zaman beni seven ve benim için hayatını veren İsa'ya tanıklık etmeyi bileceğim! Kutsal Ruh, İsa'yı beklememe ve hayat veren O'nun Sözü’nün etkisi altında her an yaşamama yardımcı olacaktır.

Gel, Kutsal Ruh! Gel, Rab İsa! Tüm Kilise'nin birliğinde ve beni çağırdığın bu cemaatte, sadelikle, sana hizmet etmek için ve senin şanının ve dünyanın kurtuluşunun aracı olabilmem için, kendimi sunmayı bileceğim!

OKUMALAR

 

1.Okuma: Havariler İşlerinden 1,1-11

1-2Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. 3İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Allah'ın Egemenliğine dair konuştu. 4Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs'ten ayrılmayın, Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. 5Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.» 6Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: «Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?» 7İsa onlara, «Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi. 8«Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.» 9İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. 10İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. 11«Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. «Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.»

 

Mezmur 46/47

2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

3 Halkları altımıza,

Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

6 Ezgiler sunun Allah'ya, ezgiler;

Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

7 Çünkü Allah bütün dünyanın kralıdır,

Maskil[i] sunun!

8  Allah kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

9 Ulusların önderleri

İbrahim'in Allah'ın halkıyla bir araya gelmiş;

Çünkü Allah 'a aittir yeryüzü kralları.

O çok yücedir.

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Efesliler’e Mektubundan 1,17-23

Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. 18-20O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın[b] yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Allah'ın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. 22Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. 23Bu topluluk O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

 

İncil: Matta 28,16-20

16On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağagittiler. 17İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. 18İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla[çç] vaftiz edin. 20Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.»