ME
NU

OMELIE / Omelie TR

24 mar 2013
24/03/2013 - Mesih İsa'nın Yeruşalim’e Girişi Bayramı Zeytin Dalı Pazarı – C

24/03/2013 - MESİH İSA’NIN YERUŞALİM’E GİRİŞİ BAYRAMI
Zeytin Dalı Pazarı – C -

Giriş Lk. 19,28-40 İlk Okuma Yeş. 50,4-7 Mezmur 21 İkinci Okuma Fil. 2,6-11 İncil Lk. 22,4 – 23,46

İsa’nın Kutsal Kent, Yeruşalim’e girişi sanki diriliş sevincinin habercisidir! Biz dirilmiş İsa’ya sevinçle haykırıyoruz, çünkü O alçakgönüllülüğü ile ölümü yendi. Ölümü, günahın sonucu olmaktan çıkarıp Allah’ın şanına, en büyük sevgi göstergesine, Baba Allah’ın sevgisinin eylemine çevirdi. Bugün zeytin dalları taşıyarak, Yeruşalim yanındaki dağdan inip Kent’in kapılarına yaklaşan şakirtlerinin kalabalığı gibi İsa için alkışlıyoruz. Burada bulunan Ferisiler, halkın sevincine ve övgülerine katılmıyorlar, hatta, karşı çıkıyorlar. Onların sesi kederli olayları hazırlıyor, biz de bu olayları tamamıyla bugünkü İncil metninde duyuyoruz.
Her şeyden önce Akşam Yemeği hazırlıkları ve gerçekleşmesi anlatılmaktadır. Rab ve şakirtleri arasındaki diyalogda, gerçekleşecek olay hakkında konuşuluyor. Aralarından birinin, Rab’bi ele verecek kadar O’ndan ayrılacağını duymak, şakirtleri üzer. Yahudiler İsa’yı ele vereceğe bir mükâfat sözü vermişlerdi; para hırsı Rab’be sadakati aşması mümkün mü? Maalesef bu Yahuda’da oldu. Maalesef bu halen de olmaktadır; başkalarını düşünmemize gerek yok, çünkü bazen bizim için de, küçük olaylarda da olsa, para kazanmak en önemli şeydir, onu ruhani sağlığımızın önüne, hatta Allah’ımızın şanından öne koyabiliyoruz!
O Akşam Yemeği esnasında tüm dikkat ekmek ve şarap üzerindedir: Beden ve Kan, “sizin için dökülen” antlaşmanın kanıdır. İncil’in en önemli noktasıdır; iyi haber, müjde gerçekleşiyor: Şahsi ve tüm insanların yaşamlarındaki tüm kötülüklerin kaynağı olan günahlar affediliyor. Kim o Bedeni yiyor ve o Kanı içiyorsa, kendini Allah’la birlik içersinde buluyor, O’ndan ayrı olamıyor artık.
İsa’nın ıstırabını okuyarak İsa’nın günahkârlara olan sevgisini tekrar görüyoruz. Kayafa ve Pilatus’un önünde İsa yeni insandır, ne kin ne de cahillikten, hatta şiddet ve insani haksızlıklardan etkilenmeden sevgiyi yaşıyor. Haçta iken dua etmeye devam ediyor ve tüm acısıyla ve güveniyle Baba’ya yöneliyor. Haçta iken haydudun sevgisine cevap veriyor ve ilk olarak ona hükümdarlığını sunuyor. Putperest yüzbaşı da imana ilk ulaşanlardandır ve Allah’ı yücelterek şöyle diyor: “Bu adam gerçekten doğru biriydi”. Sonuncu olan günahkâr ve putperest birinci olmuşlardır.
Biz taparak ve şükrederek dinliyoruz. İsa kurtarıcıdır; tüm hafta boyunca dikkatimizi O’nun ıstıraplarına çevireceğiz, hacımızı O’nunla birlikte taşımaya hazırlanacağız. Kimse kendi hacını seçmez, hatta kendi hacını ret edenlerin başına daha da ağır bir haç gelmektedir.
Rab’bin acısı ve ölümü karşısında kaçmayan kadınlar gibi, biz de bu günleri O’nunla birlik içersinde yaşayacağız, özellikle sessizliği ve orucu arayarak, devamlı duada kalacağız. Böylece vaftizimizin sözlerini ve lütfünü yenilemeye hazırlanacağız ve Paskalya sevincini yaşayabileceğiz.