ME
NU

OMELIE / Omelie TR

08 gen 2017
08/01/2017 - Mesih İsa'nın Vaftizi Bayramı - A

08/01/2017 - Mesih İsa'nın Vaftizi Bayramı - A

  1. Okuma Yeş 42,1-4.6-7 *Mez 28/29 *2. Okuma Hav İş 10,34-38 *İncil Mt 3,13-17

MEDİTASYON

İsa’nın Yahya’nın dileğine verdiği cevabı anlamak, bize zor gelir. Rab, Yahya’nın davetine itaat eden bütün günahkarlarla dayanışma içinde olarak, kendini vaftiz ettirmek için Yahya’ya geldi. Fakat Vaftizci Yahya, İsa’nın günahkar olmadığını bilmekte idi, bunun için O’nu vaftiz etmek istemiyordu: İsa’nın buna ihtiyacı yoktu, çünkü O temiz, günahların sonucu olan ağırlık ve karşılıktan özgür ve Allah ile mükemmel bir şekilde birleşmiş idi. Yahya ise, kendinin İsa tarafından vaftiz edilmesini isterdi. Fakat İsa ona, “Şimdi izin ver bana, çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir” diye cevap verdi. İsa’nın ve Yahya’nın yerine getirmeleri gerektiği “Doğru olan her şey” nedir? İsa, insanların arasında; bütünlükle günahkar olan insanların arasında bulunmaktadır. Bu insanlar tarafından O, gerçek bir insan olarak kabul edilmelidir. İsa’nın bu güveni var: Buna gerek olunca, bizzat Allah Kendini kurtarıcı olarak, kendi adını gerçekleştiren olarak tanıtacaktır! İsa bu Allah’ın isteğini, yani bu doğru olanı gerçekleştirmektedir. Ve de bu Allah’ın isteği, bu doğru olan şeyi; insanların günahlarını yüklenmek ve günahlarının sonuçlarını taşımak için Kendisini sunmaya getirmektedir. Bunun için Yahya, bütün günahkarları gibi, İsa’yı da vaftiz etmelidir. Bu şekilde İsa, günahkarlarla birlikte, suya giriyor öyle ki bu su, İsa sayesinde, onları temiz kılabilsin. Bu şekilde İsa doğru olanın her yönünü yerine getirmektedir.

İnsanlar doğruluk hakkında her konuştuklarında, geçmişe bakarlar. “Sen bunu ve de şunu yaptın, pahasını ödemelisin! Yaptığın için, buna hakkın var!”. Acaba, Allah’ın adaleti de böyle midir? İsa, Baba’dan öğrenerek, geçmişe değil de, geleceğe bakar. Geleceğe bakarak O şöyle diyor: “Evet, insanlar büyük kötülükler yaptılar, fakat şimdi onlara sevgimi gösterirsem eğer; onlara affımı armağan edersem eğer; onlar, dostlarım, benimle işbirliği yapanlar, ruhani bir bina olan hükümdarlığı inşa etmekte uzman kişiler olabilecekler!

Gerçekten de, İsa, Kendisini davet etmiş olan Simun’a şöyle dedi: “İki borçlu adam vardı; birincinin 500 parayı, ikincinin ise 50 parayı ödemesi gerekiyordu. Fakat daha sonra borçları silinmişti. Şimdi iki borçlu adamdan hangisi efendisini daha çok sevecektir? Şimdi Öğretmenimiz, bütün günahkarları sevmek için, onların üstünde olmak için değil de, onlarla birlikte olmak için, suya girmektedir. O’nu kim sevmeyecektir? O’na kim sınırsızca teşekkür etmeyecektir?

Bu davranışına değer verenler arasında, ilk olan tam da göklerdeki Baba’dır. O; İsa’nın alçakgönüllülüğünü ve itaatini, O’nun bütün insanları kurtarmak ve onlara Baba’nın merhametini ulaştırmak için Kendini sunmak istediğini de, gömektedir. Ve de Baba, Oğulu - o Oğul ki bu davranışla Kendini gerçekten Oğlu olarak, sevginin mükemmelliğini ve tamlığını taşıyan biri olarak göstermektedir - yüceltiyor. Sanki Baba, Yahya’nın vaftiz ettiği İsa’nın sadece günahsız olduğunu değil; O’nun En Çok Sevilen olduğunu da, peygamberlerin konuştukları kişi olduğunu da, O’nun isteğini, yani insanlara olan merhametini gerçekleştiren kişi olduğunu da, bütün insanlara tanıtmak zorundaymış gibi görünüyor. Ve sadece Baba değil, aynı zamanda Kutsal Ruh da araya giriyor; O, Kendisini görünür halde belli ediyor. Bu şekilde tam da bugün peygamberin bahsettiği Kutsal Ruh’un İsa’da daima bulunabildiğinden emin oluruz.

Ürdün nehrinde duyulmuş Baba’nın sesi, peygamberin söylediklerini kısaca özetlemektedir. İsa; Allah’ın sevgili kulu, yani O, otorite ile ve O’na layık bir şekilde Allah’ı temsil eden kişidir. Gerçekten de İsa Allah’ın hoşuna giden Kişidir, çünkü O, insanlara Allah'ın sevgisinin güzelliğini ve şefkatini göstermektedir. O’nun davranışları, insanları uzaklaştıran değil de, aksine kendisine çeken davranışlardır. İsa, Allah’ın adının insanlar için ne reddedilme ne de nefret sebebi olmaması için çalışacaktır. Gerçekten de İsa’nın yaşama ve insani zayıflıklara bakma şekli, herkeste Baba’ya doğru koşma isteğini uyandırır. İsa, en çok ihtiyacı olan insanlara, - o insanlar ki herkes tarafından büyük günahkar, bedenlerinde hastalıklarla ve engellerle cezalandırılmaları gereken büyük günahkar olarak sanılırlar,- iyilik ile bakacaktır. İsa bu insanlara onları iyileştirmeye kadar iyilik yapacak, gözlerini açacak, kötülüğün tutuklularını, ölümün tutuklularını bile, özgürlüğe kavuşturacaktır. Bu şekilde İsa, insani adalet ile ilahi adaletin arasında olan çelişkiyi belli kılacaktır. O; sevgi, eksik ve tamamlanmamış, bazen bozulmuş olsa bile küçük eylemleri değerlendirebilecektir: Kırık kamışı ezmeyecek, sönmekte olan fitili üflemeyecektir. Yani doğrultmayı, canlandırmayı, kuvvetlendirmeyi bilecektir. Herkes, insani adaletten farklı olan ilahi adaleti görecektir. Gerçekten de, insani adalet, gerçekleştirildiğinde, daha da büyük adaletsizlikleri yaratır. Allah’ın adaleti ise kurtarır ve özgür kılar, affeder ve yüreklendirir. İşte, İsa bu adaletin öğretmeni ve tanığı olacaktır. Bunu Aziz Petrus görüp bu sebepten dolayı mutlu olmuştur. Bugün bunu, pagan Kornelyus ile ailesini eğiterek doğruluyor. Şu sözleri bile söylüyor: “İsa her yeri dolaşarak iyilik yapıyor ve şeytanın eline düşmüş olanların hepsini iyileştiriyordu”. İsa bu tür insanları, şeytana itaat ettiklerinden dolayı cezalandırmadı; bunun yerinde, onlara iyilik etti, öyle ki onlar, kötülükten dirildikten sonra, Allah’ın Hükümdarlığının işçileri olsunlar! İsa gerçekten “doğru olan her şeyi”, Allah’ın adaletini yerine getirdi!


OKUMALAR

1.Okuma: Yeşaya 42,1-4.6-7

"İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhumu onun üzerine koydum.

Uluslara adaleti ulaştıracak.

Bağırıp çağırmayacak,

Sokakta sesini yükseltmeyecek.

Ezilmiş kamışı kırmayacak,

Tüten fitili söndürmeyecek.

Adaleti sadakatle ulaştıracak.

Yeryüzünde adaleti sağlayana dek

Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.

Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacaklar."

"Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

Seni halkıma antlaşma,

Uluslara ışık yapacağım.

Öyle ki, kör gözleri açasın,

Zindandaki tutsakları,

Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.


Mezmur 28/29

Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

RAB'bin sesi sulara hükmediyor,

Görkemli Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

RAB'bin sesi güçlüdür,

RAB'bin sesi görkemlidir.

RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

  1. Okuma Havarilerin İşleri 10,34-38

O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: «Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O'nunla beraberdi.

İncil Matta 3,13-17

Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria nehrine, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, «Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?» diyerek O'na engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: «Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.» O zaman Yahya O'nun dediğine razı oldu.
İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum.»