ME
NU

OMELIE / Omelie TR

22 nov 2020
22/11/2020 - MESİH İSA EVRENİN KRALI BAYRAMI- A

22/11/2020 - MESİH İSA EVRENİN KRALI BAYRAMI- A

1.Oku. Hezekiel 34,11-12.15-17 *Mez 22 *2. Oku. 1.Korint. 15,20-26.28 *İncil Mt 25,31-46

 

Rab Hezekiel Kitabında şöyle diyor: “Koyunlarımın peşinde koşacağım ve onlara kendim bakacağım”. Rab Allah koyunlarını nasıl arıyor? Cevabı İncil'de buluyoruz: “İnsanoğlu kendi yüceliği içinde bütün melekleriyle birlikte geldiğinde, görkemli tahtına oturacak…” Mesih, Allah’ın insanların iyiliği için yapmaya söz verdiği tüm şeyleri gerçekleştiriyor. Bir çoban gibi davranıyor: İlk önce koyunları bir araya toplayıp onların tümünün var olduğundan emin olmak istiyor. O, uyanık ve gerçekçidir: Kimin Kendisine ait olup olmadığını gayet iyi bilir. Karışıklığı sevmez. Kendisine ait olmayanlarla farklı bir şekilde ilgilenecektir.

İnsan Oğlu nasıl seçim yapabiliyor? O aynı zamanda kraldır, ta baştan itibaren hazırlanan hükümranlığın kralıdır. Bu hükümranlık, Mesih'e sadık insanlar için düşünüldü; bu hükümranlıkta iyilik kötülükle, Peder'e sadakatle sadakatsizlik, O'nun arzularına boyun eğmekle onları reddetmek, Allah'a benzer olmakla olmamak, karışmamaktadır. Ve işte, aynı zamanda Peder'in Oğlu da olan İnsanoğlu, ve de kral da olan O, tüm halkları birleştirdikten sonra yargılamaya başlıyor. Bu kral, her dinden bütün halkları yargılamak için neye bakıyor? O'nun dua saatlerini ve büyük işleri göz önünde tutmaması bize garip geliyor ve O'nun, Kendisini en basit şeylere ihtiyaç duyanlarla eşleştirip onlarda Kendisine iyilik edildiğini hissetmesinden şaşmaktayız. Yemeğe, kıyafete, sağlığa, eve, özgürlüğe, insanlık doluluğuna ihtiyacı olanlar, işte bunlar, Mesih'in bedenidir, tamamlanması gereken Allah'ın imgesidir. İyileri kötülerden ayıran özellik budur: Onları sevenler; onlar için yaşamını vereni, onlar için yollananı da severler. Onlarla ilgilenerek onları sevenler, Allah'ın hoşuna gitmektedirler.

İnsanları ayıran “çelişki işareti” daima ve yalnız, yaşayan Allah'ın Oğlu, İsa'dır, fakat İsa, Kendini her zaman ve her yerde yardıma, bakıma, dikkate, sevgiye muhtaç kişilerde saklanıp Kendisi ile karşılaşmaya izin vermektedir. Onları tedavi etmek, doyurmak, ziyaret etmek, kabul etmek için ilgilenenler, Hezekiel peygamber kitabında tasvir edilen Peder'in sevgisini gerçekleştirmektedirler. O halde onlar, Allah'ın gönderdiği Mesih'in yardımcılarıdır, Mesih'in şefkat dolu elleridir, dünyaya yaşayan Allah'ın sevgisini getiren bedeninin uzuvları olarak tanınabilmektedirler. Onlar, Peder'in evlatlarının yüreklerine koyduğu sevgiyle severek Allah'ın gerçek çehresini göstermektedirler!

Meselin ikinci kısmı belki bizi hayrete düşürebilir: İyi ve cömert olan kral, sadece kendilerini sevmekle ilgilenenlere ve başkalarının ihtiyaçlarına gözlerini kapayanlara karşı çok sert davranmaktadır. Bunlar kardeşçe davranmadıkları için evlat gibi karşılanamazlar. Onların kaderi egoizmdir: Egoizm acı verir, birliği bozar, yalnızlık yaratır, gözyaşı getirir. Başkalarının acılarına gözlerini ve ellerini kapayanlar, ebedi ıstırapta aynı acıları çekeceklerdir.

Biz günümüzde çok sık Allah'ın merhametinden bahsediyoruz. Kimse O'nun kadar merhametli değildir, O kalbini herkese açar ve herkesi ne günah işlerse işlesin affetmeye hazırdır. Fakat İsa'nın meseli bizim egoizm içerisinde yaşayamayacağımızı söyler, yoksa Peder'in büyük merhametini görmeye ve almaya kabiliyetli olmayacağız. Allah insanları kuklaya davranırmış gibi davranmaz: Bizim seçimimize saygı duyar. Egoizmi seçersek sonunda egoizmin meyvesini alacağız: Ebedi acıyı ve sevgi birliğinden yoksun olmayı.

Allah'ın merhametli oluşu, affını almak için yüreğimizi açar, ancak aynı zamanda gözlerimizi, ellerimizi, yüreklerimizi, zenginliklerimizi O'nun yüreğinin emrine koymamıza götür: Allah'ın yüreği, bedeni ve ruhu aç olanlara, acı çekenlere açıktır.

Bizi daima korku ve acı içerisinde tutan düşmanın üzerinde, ölülerden Dirilenin, yaşamın Rab'binin zaferi bu şekilde başlamaktadır! İsa'nın ölümün üzerinde zaferi başlamaktadır, daha doğrusu bizim acı çekenlere karşı gösterdiğimiz sevgi vasıtasıyla ölüm yok edilmeye devam etmektedir. İsa ile birlikte kendimiz muzaffer olmaktayız: Sevincimiz; birçokları için ümit, gelecekteki iyiliklerin öncüsü, Allah'ın sevgi olduğunun, O'nu bekleyenler için sevgi olduğunun ispatı olmaktadır!

Evrenin kralı, yüreğimin Kralı İsa, seni seviyorum, sana tapıyorum, sana hizmet edip seni takip etmek istiyorum!

OKUMALAR

 

1.OKUMA: Hezekiyel 34,11-16

"'Rab Yahve şöyle diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu, karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım. Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. Onları İsrail dağlarında, vadilerde, ülkenin bütün oturulabilir yerlerinde güdeceğim. Onları iyi bir otlakta güdeceğim; yaylaları İsrail'in yüksek dağları üzerinde olacak. Orada iyi bir otlakta yatacak, İsrail'in yüksek dağlarındaki verimli otlaklarda otlayacaklar.

Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Rab Yahve böyle diyor.

Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim.

 

MEZMUR 23

RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür.

İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin, Kâsem taşıyor.

Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, hep RAB'bin evinde oturacağım. 

 

  1. OKUMA: Aziz Pavlus'un Korintoslulara 1.Mektubundan

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Allah'a teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Allah bütün düşmanlarını O'nun ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Her şey Oğul'a bağımlı kılınınca, o zaman Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Allah'a bağımlı olacaktır. Öyle ki, Allah her şeyde her şey olsun.

İNCİL: Matta 25,31-46

«İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. «O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!' diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.' «O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecekler: `Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk, ya da susamış görüp içecek verdik? Seni ne zaman yabancı gördük de içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?' «Kral da onlara şöyle cevap verecek: `Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.' «Sonra solundakilere şöyle diyecek: `Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. «O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: `Ya Rab, seni ne zaman aç, susamış, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de sana hizmet etmedik?' «Kral da onlara şu cevabı verecek: `Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.' «Bunlar sonsuz azaba uğrayacak, doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar.»