ME
NU

OMELIE / Omelie TR

21 nov 2021
21/11/2021 - Mesih İsa Evrenin Kralı Bayramı - B

21/11/2021 - Mesih İsa Evrenin Kralı Bayramı - B

İlk Okuma Dan. 7, 13-14 Mezmur 92 İkinci Okuma Vahiy 1, 5-8 İncil Yh. 18, 33-37

İsa kral unvanını reddetmedi. O; peygamberlerin ve Mezmurlar’ın kullandığı dili tanıyordu, Allah’ın Davut’a ve evlatlarına verdiği sözleri de biliyordu. O; tüm halkın İsrail Kralı, Davut’un Oğlunu beklediğinin bilincindeydi. Bu yüzden O, Allah’ın kendisine Kutsal Yazılar’da birçok kere verdiği bu unvanı bilmezlikten gelemiyor ve bunu yapmak istemiyordu bile. Ama Yazılar’ı tanımayan Pilatus’un önünde bulununca İsa bunları açıklamak zorunda bulundu. Yazıların bahsettiği kral bir despot değildir, kendi çıkarlarını arayan biri de değildir; O, insanların önünde Allah’ı temsil edendir. Gelmesi “gereken” kral, “eşek sırtında” gelmekte olandır: O, uysal ve alçakgönüllüdür ve dünyanın hükümdarlıklarını yıkmayı düşünmemektedir. O; şiddet kullanmayacak, ordu yönetmeyecek, savaş borazanını çalmayacaktır. O’nun krallığı şimdi insanları korkutan krallıklarla rekabet etmiyor, çünkü onlara benzememektedir. O kraldır, çünkü bunun böyle olmasını Allah istemektedir: O, Allah’ın gerçek yüzünü gösterecek bir kral olacaktır.

İsa’nın gerçekleştirdiği krallık, “gerçeğe tanıklıktır”. Biz de O’na gerçeğin ne demek olduğunu soralım, ancak O’na istediği gibi cevap verebilme zamanını verelim. Pilatus gibi yapmayalım: O, başkaları tarafından suçlanan ve hor görülen biriyle konuşmaktan çekiniyordu. İsa Havarilerine şöyle demişti: “Ben gerçek’im” ve bunu şöyle açıklamıştı: “Beni gören Peder’imi görmektedir” (Yh. 14, 9). Yani İsa, Peder’i tüm sevgi ve merhametiyle göstermektedir. Bunun için O’nun krallığı, insanların korktuğu, şiddet ve hükmetmekten ibaret olan krallıklardan çok farklıdır. Biri Allah’ın hoşuna gitmek istiyorsa, İsa’yı tanımaya, O’na itaat etmeye, sesini dinlemeye ve sözünü gerçekleştirmeye çalışacaktır.

Pilatus anlamıyor veya değişmek zorunda kalmamak için anlamak istemiyor. Biz İsa’yı gerçek kral gibi karşılamaya çalışıyoruz. Ben O’nu kralım gibi kabul ediyorum, sen O’nu kralın gibi kabul ediyorsun. Başka türlü yapmanın imkanı yoktur. İsa’nın bizi buna zorlamasını beklemiyoruz, çünkü O, köleleri istemiyor, sadece evlatları ve kardeşleri istemektedir. Bizim kendisi gibi sevgi dolu olmamızı istiyor, çünkü O’nun krallığı Peder’in gerçek yüzünü göstermelidir, tüm krallığı dünyaya sevgisinin yeniliğini getirmelidir.

Bugünkü bayram İsa’nın kimliği hakkında bizi bilinçli kılmaktadır, aynı zamanda herhangi bir sorumluluk taşıyorsak, otorite sahibiysek veya sorumluluk üstlenmeye çağrılıyorsak, bunda bizi yöneltmek istemektedir. İsa’nın bir öğrencisine, özellikle Kilise’de fakat her hangi başka bir alanda da – sivil ya da toplumsal olsa bile- bir yetki verildiğinde, bunu, İsa’nın krallığını yaşadığı ruhla yaşamaya çalışacaktır. Hristiyan dünyasında yetki veren görevler; hizmet gibi, sevgi eylemi olarak ve Allah’ın babalığının gözüktüğü yer olarak yaşanmaktadır. Bunun kolay olmadığının farkındayız, çünkü hükmetme arzusu her yerde, özellikle emretmenin mümkün olabileceği yerlerde, kendini göstermektedir. Fakat her birimiz yaşadığı yerde, ailesinde, iş yerinde, arkadaşları arasında, araba kullanırken, başkalarının önünde az zaman kaldığımız yerlerde, kısacası her yerde Allah’ın babalığının hizmetkarları olarak yaşamaya çalışabiliriz. Böylece “gerçeği” gözükecek ve sevgi, anlayış, barış meyveleri verecektir. Bugünkü okumalar, Danyel peygamber ve Vahiy, bize kralımız İsa’dan çok görkemli bir şekilde bahsederler. Bunlar bizi ne korkutmalı ne de endişelendirmelidir. Nitekim Rab İsa bizi her korkudan, her etkiden kurtarmaktadır, çünkü O, delinendir, “yeryüzünün tüm halkları O’nun üzerine ağlayıp sızlanacakları” Olan’dır.

Ayrıca İsa’nın Evrenin Kralı olması bize bu dünyanın krallıkları ve hükümdarları karşısında da huzur vermektedir. Halen acı çektiren, ümitsizlik veren, fakirlere ve imanlılara huzurlu bir yaşamı engelleyen hükümdarlıklar vardır ve daima olacaklardır. Bunlar haksızlıklardan zevk alıyor gibidirler. Emir yerlerinde halen Pilatus’a benzeyen kişiler, yani hizmet etmeyi değil, emretmeyi isteyen kişiler var olmaya devam etmektedirler. Biz bunlardan korkmayacağız. Biz gerçek kralımıza hizmet etmeye, O’ndan öğrenmeye, O’na her şeyde itaat etmeye devam edeceğiz. Her ne yaparsak O’nun için yapacağız. O zaman yüreklerimizde barış ve sevinç olacaktır, birçok kişiye yardım etmenin sevincini yaşayacağız ve Rab’bimiz İsa bize hak ettiğimiz, bol, mükafatı verecektir.

Mesih İsa’nın Krallığı Bayramı Okumaları

1. OKUMA: Daniyel 7,13-14

Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi.

Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.

92 Mezmur’dan

RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

  1. OKUMA: VAHİY 1,5-8

Ben Yuhanna'dan, Asya ilinde bulunan yedi topluluğa selam!

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan,

dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Allah'ın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin.

İşte, bulutlarla geliyor! Her göz O'nu görecek, O'nun bedenini delmiş olanlar bile.
O'nun için dövünecek yeryüzünün tüm halkları.
Evet, böyle olacak, amin!

İlk ve son ben'im

İNCİL: YUHANNA 18,33-37

Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp O'na, «Sen Yahudilerin Kralı mısın?» diye sordu.
İsa şöyle karşılık verdi: «Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?»
Pilatus, «Ben Yahudi miyim?» dedi. «Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?»
İsa, «Benim krallığım bu dünyadan değildir» diye karşılık verdi. «Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.»
Pilatus, «Demek sen bir kralsın, öyle mi?» dedi.
İsa, «Söylediğin gibi, ben kralım» karşılığını verdi. «Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.»