ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 ago 2020
15/08/2020 - MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI 

15/08/2020 - MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI 

1.Okuma Vahiy 11,19a; 12,1-6a.10ab Mez 44/45 2.Okuma 1Korintlilere 15,20- İncil Lk 1,39-56

 

Bugünkü mezmurda, kutladığımız gizemi belirten şu cümleyi okuduk: “Kraliçe Ofir altınıyla senin sağındadır”! Allah'ın sağında oturan Kraliçe kim olabilir? Hiç şüphemiz yoktur: O, İncil'de “mutlu” ilan edilen, “kadınların arasında mübarek” ve “Rab'bim’in annesi” diye çağrılan Meryem Anamızdır. Kutladığımız bu Bayramdan gelen sevincimiz, bugün göklerin şanına katılan yarattığı kişi için Allah'ın duyduğu sevincini paylaşmaktır. Bu sevinç, Meryem Ana'nın yaşamından dünyadaki yürüyüşümüz için teselli, kuvvet ve memnuniyet bulmak üzere ona bakmamız için bir fırsattır.

Meryem’in, kuzeni Elizabet'in yanında Allah'ı övmesi onun dünyadan uzak yaşamadığını göstermektedir. Meryem'in yüreği Allah'a dönüktü ve orada sevinç ve barış bulurdu, ama günahın acı üzerine acı eklediği bir dünyada yaşadığını biliyor. O, Allah'ı övüyor, O'ndan ve O'nun yaptıklarından mutludur: O, bir Baba gibi davranmaktadır. Meryem; Allah'ın küçüklere, saklı olanlara ve O'nu sevmekte çaba gösterenlere karşı ilgili olduğunu görüyor. Fakat O'nu güçlü ve büyük, küçüklere ve fakirlere eziyet edenlerden daha büyük de görüyor. Meryem; gururlu, güçlü, zengin olanların, acıların üstüne acılar ekleyerek Allah'ın armağanlarını sadece kendileri için kullanan insanların Allah'ın hoşuna gitmediklerini, alçaltılacaklarını ve ağlayacaklarını biliyor.

İşte bu Meryem Allah'ın sağındadır: O'nun merhametinden mutlu olmak ve bu merhameti dağıtmak için Allah'ın sağında oturmaktadır. Allah'ın merhameti sadece acı çekenlerin acılarını dindirmek değildir, aynı zamanda kibirli kişinin kalbinden gururu çıkararak mahvolmamasını sağlamak da, zenginlerin elinden tehlikesi büyük olduğu için zenginliği çıkarmak da, kendilerini Allah gibi görmemeleri için güçlüleri tahtlarından indirmektedir. Allah herkesi sevmektedir, bunun için de kibirlileri, güçlüleri, zenginleri, denemelerden ve mahvolmaktan, kurtarılabilecek duruma getirmelidir. Meryem gerçekçidir, yaşadığı dünyayı tanıyor. Allah'ın iyiliğini ve merhametini biliyor ve kendini O'nun arzularına açık kılarak bu iyiliğinin ve merhametinin aracı oluyor.

Meryem'in Allah'ın arzularına açık olması, Oğlu'nun haçtaki acılarını paylaşmaya da hazır olmasıdır. Sonra da Meryem, kötülük güçlerinden, daha doğrusu Şeytan tarafından zulüm edilen Kilise'nin de haçını  paylaşacaktır.

İlk okuma, peygambersel bir konuşma tarzı ile zulüm zamanlarında, geçmişte de günümüzde de Kilise'nin sürekli durumunu göstermektedir. Kilise'nin turfandası olan Meryem, dünyanın Kilise'ye beslediği kini, önce İsa ile sonra havarilerle birlikte ilk olarak tattı. Ama aynı zamanda Meryem Oğlunun şanına da ilk bürünendir: Bugün bütün Kilise ile birlikte onu mutlu ilan ediyoruz ve İsa'ya hizmet edenleri onurlandıran Allah'ın Kendisi ile birlikte Oğlu Kralın sağında oturan Kraliçe unvanını ona vererek onu onurlandırıyoruz. Tüm çağların azizleriyle birlikte Allah'ın onu sadakati için ödüllendirerek göğe aldığını ve Dirilmiş İsa'nın şanına katıldığına inanıyoruz.

Biz bu gizemi uygun sözlerle açıklayamıyoruz ve dediklerimizin yanlış anlaşılacağından korkuyoruz; fakat bu tehlikeyi kabullenerek şunu imanla söylüyoruz: “Meryem ruhu ve bedeni ile göğe alındı”! Onun tüm kişiliği aydınlanmakta, tüm yaşamı lütufla dolu, tüm varlığı Allah'ın hoşuna gitmektedir.

Biz Meryem'i seviyoruz ve bu sevgi ile İsa'ya ve Peder'e olan sevgimizi gösteriyoruz. Meryem'e bakarak sadakat, hikmet, ciddiyet, açıklık, hizmete hazır olma, Rab sevgisi için acı çekmeye hazır olma ve alçakgönüllülük yeteneklerini örnek almaktayız. 

İsa’nın annesi Meryem, seni örnek alarak, Oğlun İsa’dan bizi uzaklaştırmak isteyen kötülüklerden uzak kalmamızı Peder'den dile! Oğlun İsa’yı senin sevdiğin gibi sevmemizi ve O'nu kardeşlerimize sunmamızı da O'ndan dile! Ey yüreğimizin kraliçesi olan Meryem!

 

 

OKUMALAR

  1. Okuma: Vahiy 11,19a; 12,1-6a.10

Sonra Allah'ın gökteki tapınağı açıldı ve tapınakta O'nun antlaşma sandığı göründü. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı ve başında on iki yıldızdan oluşmuş bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Sonra gökte başka bir belirti göründü: yedi başlı, on boynuzlu ve yedi başında yedi taç olan, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birinisürükleyip yeryüzüne attı. Sonra, doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurduğu an ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Allah'a, Allah'ın tahtına götürüldü. Kadın ise çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Allah tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: “Allahımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesihinin yetkisi şimdi gerçekleşti”.

 

Mezmur 44

Kral kızları senin saygın kadınların arasında,

Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor.

    Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver,

Halkını, baba evini unut.

    Kral senin güzelliğine vuruldu,

Efendin olduğu için önünde eğil.

ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.

    Sevinç ve coşkuyla götürülecek,

Kralın sarayına girecekler.

 

  1. Okuma: 1Kor 15,20-26

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Allah'a teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Allah bütün düşmanlarını O'nun ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.

 

İncil: Lk 1,39-56

O günlerde Meryem kalkıp aceleyle dağlık bölgeye, Yahuda oymağının bir kentine gitti. Zekeriya'nın evine girerek Elizabet'i selamladı. Elizabet Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh'la dolan Elizabet, yüksek sesle şöyle dedi: «Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamının sesi kulaklarıma eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir». Meryem de şöyle dedi:

«Canım Rab'bi yüceltir; ruhum, Kurtarıcım Allah sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.
İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O'nun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.
Eliyle güçlü işler yaptı; kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.
Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti.
Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi.
Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti». Meryem, üç ay kadar Elizabet'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü.