ME
NU

OMELIE / Omelie TR

26 mar 2018
29/03/2018  -  KUTSAL PERŞEMBE

29/03/2018  -  KUTSAL PERŞEMBE

  1. Okuma Çıkış 12,1-14 *Mezmur 116 * 2.Okuma 1Kor 11,23-26 * İncil Yh 13,1-15

 

Bugün, tüm Kilisenin, Yeni Antlaşma’nın Rahiplik Gizemini ve Efkaristiya Gizemini kurulmasının anmasından kaynaklanan sevincine katılmaktayız.

İsa bize, Bedenini ve Kanını verir. Onları bize gıda olarak verir, yüreğinin mirası olarak bırakır. Onları bize daima ve ebediyen verir. Aramızda tekrarlamamız gereken bir hareket olarak verir, böylece O'nun mevcudiyeti, sevgisi ve Sözü aramızda daima canlı ve etkili kalır!

İsa'nın en derin arzusu, sevgidir! Bugün karşılıklı sevginin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Bu sevgi O’nun cemaatini yani Kiliseyi birlik içinde tutmalıdır. Bu sevgi, hizmet etmeyi bilen, kardeşin kirliliğinden korkmayan, kardeşin ihtiyacı ve zayıflığı yüzünden onu kınamayan, aksine kardeşini temizlemek için, onun önüne eğilen, sevgidir!

İsa sadece başkalarına hizmet etmemizi değil, başkalarının bize hizmet etmelerini alçakgönüllülükle kabul etmemizi de ister. Nitekim, kardeşlerimizin hizmetlerini alçakgönüllülükle kabul ettiğimiz anda birlik büyümektedir!

Bu birliği yaşadığımız zaman, O'nun sonsuz ve somut sevgisini, Bedenini ve Kanını sunan sevgiyi, bizi, kardeşlerin mutlu hizmetçileri kılan sevgiyi kutlayabiliriz.

Bugünkü Kutsal Ayini yöneten rahibimiz için de Rabbe şükredelim; aramızda rahiplerin bulunmaları, Rabbin bu günde bize verdiği diğer bir armağandır! Bugün, onların aldıkları çağrı ve vazifeler için, sadece rahipler değil, tüm Kilise sana şükrediyor Rab İsa!

İsa seni seviyoruz! Bunu sana, birbirimizi severek ve birbirimize hizmet ederek, gösteriyoruz! Kardeşlerimizin ayaklarını yıkayabilmemiz için, senin sevincini ve gereken gücü almak için, Bedenini yiyoruz! Onunla bizi besleyerek, Bedeninin üyesi oluyoruz, tamamen senin oluyoruz, hayatımızı vermeye hazır oluyoruz! Sana şan ve şeref olsun!

 

30/03/2018  -  KUTSAL CUMA

  1. Okuma İşaya 52,13-53,12 *Mezmur 31 * 2. Okuma İbr 4,14-16; 5,7-9 * İncil Yh 18,1-19,42

 

Bugün İşaya Peygamber, tekrar Jahwe'nin Kulu'nun ıstıraplarını ve ölümünü, günahkârlar yararına verdiği meyvesini, gözlerimiz önünde sermektedir. İbranilere Mektup da aynı şeyi ilan ediyor: "Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu".

Aziz Yuhanna tarafından yazılan, Mesih İsa'nın ıstıraplarının ve ölümünün okumasında, Petrus’un, Başkahinin, uşağı Malkus’un sağ kulağını kestiğini görmekteyiz. Malkus, 'kral' demektir. Başkahinin meshedilmesi esnasında, sağ kulağı, kurbanın kanıyla tutuluyordu. Şimdi halk, Başkahinden ve kraldan mahrum kalmıştır. Artık kendini sunan, tek gerçek Başkahin, İsa'dır; Allah'ın otoritesini temsil eden gerçek kral, O'dur!

Zeytin Bahçesinde O'nu yakalamaya geldikleri zaman İsa kaçmadı, tersine kendini sunmak için, onlara doğru çıktı!

Bugün İsa'ya olan sevgimiz artıralım! Haçın dibindeki Annesini evimize alarak, İsa’ya bu sevgiyi gösterelim!

 

31/03/2018  -  KUTSAL CUMARTESİ 

* Tekvin 1,1-2,2 * Tekvin 22,1-18 * Çıkış 14,15-15,18 * İşaya 54,5-14 * İşaya 55,1-11 * Baruk 3,9-15.32-38.4,1-4 * Hezekiyel 36,16-28

  1. Okuma Rom 6,3-11 * Mezmur 118 * İncil  Mk 16,1-7

 

Paskalya Büyük Arifesi, en büyük, en önemli, en şanlı imanımızın gizemini anlamamız için, bize bir çok işaretler ve birçok okumalar, sunmaktadır. Ateş, mumlar, su, ışık, ilahiler, çiçekler, bütün bunlar, mezarın boş bulunduğuna sevindiğimizi göstermek içindir! Yaratılış ve İsrail Halkının tarihi hakkında okumalar bize, her şeyin, bu kutsal geceye varabilmek için, yapıldığını ve yaşandığını anlatmaktadır! İnsanların günahları ve sadakatsizlikleri bile 'faydalı' oldu; onların yüzünden Kurtarıcı geldi, öldü ve dirildi! Bu gece bunlar övgü ilahisine dönüşmektedirler. "Korkmayın! Siz, çarmıha gerilmiş olan Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi! Burada değil!"