ME
NU

OMELIE / Omelie TR

29 dic 2019
29/12/2019 - KUTSAL AİLE BAYRAMI – A Yılı 

29/12/2019 - KUTSAL AİLE BAYRAMI – A Yılı  

  1. Ok Ben Sirak 3,2-6.12-14 * Mez 127 * 2. Ok Koloslulara 3,12-21 * İncil Mt 2,13-15.19-23

 

Bugün en kutsal aile için bayram yapıyoruz: İsa'nın kabul olduğu ve büyüdüğü aile. İncil bu ailenin bazı zor ve acıklı olaylarını hatırlatıyor. Biz bu aileye kutsal diyoruz, çünkü o ailede Allah’ın Kutsalı yaşıyor ve ailenin her üyesi Peder’in isteğini gerçekleştirmek için çabalıyor. Yusuf, İsa’yı kendi oğlu gibi kabul ediyor ve misyonuna sonuna kadar sadık kalmak istiyor. Yusuf'un Allah'ın isteğini gerçekleştirmedeki dikkati, Allah tarafından görülüyor ve Allah'ın Kendisi Yusuf'a İsa’yı ve Annesini koruyabilmesi için rüyalar sayesinde hangi yolları kat edeceğini açıklıyor. Allah'ın isteğinin gerçekleşmesi, yaşamında ani ve radikal değişikliklere yol açsa da Yusuf daima hazır. İtaati sayesinde güçlü insanların şiddetinden kurtulabiliyor!

Kutsal Aile bize örnek olarak, hatta ideal olarak gösterilmektedir. Gerçekten de bu günkü dünyada bir aile modeline ihtiyacımız vardır. Batı dünyası, maddi zenginliklere dikkatini verdiği için, Allah’ın isteğine üzerine temeli atılmış bir ailenin değerlerini tanımamaktadır. Sadece fakirliğin mirasçısı olan fakir dünya da, İncil’i daha tanımamış halklar da onları tanımamaktadır.

Yusuf ile Meryem, yeni doğan İsa'nın sevgisi için birlikte yaşıyorlar. Nişanlı olduklarında daha hiç bir şey bilmiyorlardı, ama evlilik zamanı yaklaşınca Allah'ın arzusunu anladılar. Onu kabul ettiler ve tüm yaşamlarını ona adadılar. Meryem, Peder'in Söz'ünün gerçekleşmesi için kendini sunuyor; Yusuf ise her gün Peder'in dediklerini harfi harfine yerine getirmeye çalışıyor. Böylece onlar bir aile oluyorlar ve Allah'ın Oğlu'nu kabul etmek için uygun ortamı yaratıyorlar. İsa'nın varlığı fakirlik problemlerini çözmüyor, tersine başka sorunlar da doğuruyor: Bir ev arayışı, Mısır'a kaçış, İsrail'e dönüş, yine saklı bir köy arayışı. İdeal bir aile mi? Evet, çünkü Allah'ın Sözü üzerine temeli atılmış ailedir! Ailenin her şeyi İsa'da kendi merkezini buluyor.

Aziz Pavlus, mektuplarında, ailelerin her bir üyesine yeni davranış şekilleri tavsiye etmektedir, Normal olarak insanların yaşadığından değişik davranışlar. Hristiyan ailelerin üyeleri birlikteki davranışlarıyla sevgi olan, Allah’ın çehresini göstermeleri gerekiyor. Hristiyanlar, Peder’e bakarak fark ettikleri değişik sevgi şekillerini, yani merhamet, sevgi, alçakgönüllülük, iyilik, sabır, karşılıklı af, kusurlara karşı katlanırlığı, ilk önce kendi ailelerinde yaşarlar. Onlar, bu güzel ama zor yaşam için gücü, Mesih’in Sözünü dinlemekten, ona mezmurlar ve ilahilerle sevinçli bir cevap vermekten ve Efkaristiya'ya dayanan, yani Allah’a her şey için teşekkür eden bir hayattan, alırlar. Ne zaman ki bir ailede bu hava teneffüs ediliyor, o zaman kadına eşine itaatkar olması, kocaya da eşini Rabbimiz İsa'nın Kilisesini sevdiği gibi, fedakarlığa kadar sevmesi emredilebilir. Çocuklara da ebeveynlerine itaat etmesi tavsiye edilebilir, çünkü bu durumda ebeveynler Allah’a itaat etmektedirler. Havarinin tavsiyeleri, Ben Sirak kitabından alınmış birinci okumada da bulunuyorlar.

Kutsal Aile, İsa'nın yaşadığı ve büyüdüğü ailedir. Kutsal Aile, senin ailendir; çünkü burada birlikte İsa'yı sevmeye, bu şekilde de küçük bir Kilise olmaya çalışılıyor.

Mezmur şöyle diyor: “Ne mutlu Rab'den korkan aileye”. Yaşamı seven ve kutsal olmak isteyen bizler, İsa'yı ailemizin merkezi yapalım: O'nun Sözünü dinleyelim, ailemizin bütün üyeleri ile  birlikte dua edelim, her gün birlikte yaşadığımız kişilerin ruhani, duygusal ve maddi ihtiyaçlarına karşı sevgi dolu olalım. Aile, ruhani yaşamımızın büyümesi ve meyve vermesi için Allah'ın bize verdiği ortamdır.

 

OKUMALAR

1.Okuma: Ben Sirak 3,2-6.12-14

Her kim babasına saygı gösterirse günahlarını bağışlatır, annesine saygı gösteren, servet sahibi olan kişi gibidir. Babasına saygı gösteren kendi çocuklarıyla mutlu olacak, dua ettiği gün dualarına kulak verilecektir. Babasına saygı gösterenin yaşamı uzun olur, annesini rahat ettiren, Allah'ın buyruklarına uymuş olur. Oğlum, baban yaşlanınca ona destek ol, yaşamı süresince ona acı verme. Babanın aklı başında değilse, ona anlayış göster, sen sağlıklı ve güçlü durumdayken onu değersiz sayma. Çünkü babaya gösterilen sevecenlik unutulmaz, günahlarının bağışlanmasına yarar.

 

Mezmur 127

Evi RAB yapmazsa, yapıcılar bombona didinir.

Kenti RAB korumazsa, bekçi boşuna bekler.

Boşuna erken kalkıp geç yatıyorsunuz.

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler,

RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.

Çocuklar RAB'bin verdiği bir mirastır,

Rahmin ürünü bir ödüldür.

Yiğidin elinde nasılsa oklar,

Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!

Mahkemede düşmanlarıyla tartışırken

Utanç duymayacaklar.

 

  1. Okuma Koloslulara 3,12-21

Böylece, Allah'ın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağıolan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredenler olun! Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Allah'a nağmeler yükseltin. öylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Allah'a şükrederek yapın.

Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde, kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Ey çocuklar, her şeyde anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu, Rab'bi hoşnut eder. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin; yoksa cesaretleri kırılır.

 

İncil Mt 2,13-15.19-23

Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab'bin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.»
Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım.»
Hirodes öldükten sonra, Rab'bin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.»
Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail diyarına döndü. Ama Yahudiye'de Hirodes'in yerine oğlu Arhelas'ın tahta geçtiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada aldığı buyruğa uyarak Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, «O'na Nasıralı denecektir» sözünün yerine gelmesi için oldu.