ME
NU

OMELIE / Omelie TR

29 dic 2013
29/12/2013 - KUTSAL AİLE BAYRAMI – A

29/12/2013 – KUTSAL AİLE BAYRAMI - A

1. Okuma Sir 3,2-6.12-14 * Mezmur 127 * 2.Okuma Kol 3,12-21 * İncil Mt 2,13-15.19-23

Aziz Yusuf’un yaşamında rüyaların önemi büyüktür, başoyuncuları hep “Rabbin melekleri”dir. Allah, Aziz Yusuf’la konuşmak için hep bu yolu kullanmıştır: Sebebi, Yusuf’un daima dikkatli ve itaatkar olması, kendi projelerini değil de, Allah’ın isteğini gerçekleştirmeye çalışmasıydı. Böyle bir adam, Allah’ın Oğluna, daima evlat, daima itaatkar olmayı öğrenmesi gereken Oğul’a babalık yapabilirdi. Yusuf’u düşünürken, yıllar önce babalara konuşan birini hatırladım; o şöyle diyordu: “Oğullarının itaatkar olmayı öğrenmelerini istiyor musun? Sen de Baba’ya itaatkar ol”. Yusuf, Baba’ya itaat ediyordu, Oğlu da bunu öğrendi, o kadar ki kendisine ve Meryem’e, Allah’ın ve insanların önünde bilgelikte ve lütufta büyümek için, hep itaatkar oldu.

Kutsal Kitap, ebeveynlerle evlatları arasındaki ilişkilerden sıkça konuşur; ebeveynlerin ve evlatlarının düşüncelerini aydınlatan ve davranışlarını yöneten birçok örnekler verir. Hatta Allah, on emirden birini bu konuyla ilgili vererek, ailenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu konuyla ilgili, bugün Ben Sirak’ın ve aziz Pavlus’un birer metnini de okuduk. Bunlar değerli sözlerdir: Nitekim sık sık ailede ilişki sorunları var, sebepleri daima bazı günah, Allah’a bazı itaatsizlik veya bilgeliğini hor görmektir. Günümüzde bu metinler özellikle faydalıdırlar, çünkü teneffüs ettiğimiz hava gerçekten bozuk! Çevremize baktığımızda – bu düşünülmez olsa da – aileleri yok etmeye çalışıyorlar, değeri düşürülüyor, başka çeşit birliktelikler önemliymiş gibi gösteriliyor, bunların da, çocukluktan beri ailelerimizde tecrübe ettiğimiz ya da arzu ettiğimiz huzur, ahenk, iyilik ve saflık ile hiç ilgileri yoktur. Aile mevhumunu yıkan yeni ve negatif eğilimlerin birçok günahın, Allah’a itaatsızlığın sonucu olduklarını inkar edemeyiz: Eşler arasında sadakatsizlik, pornografik eğilim, oğlancılık denemeleri, eğitimde yüzeysellik, topluluğumuzun birçok ailesinde mevcut. Ancak tüm bu kötülükler, sağlıklı ve huzurlu ailelerin güzelliğini ve iyiliğini silemezler. Allah gerçekten de aileyi kendisinin mevcut olabileceği bir yer olarak düşündü, orada sevgisini gösterebileceği ve herkesin tadabileceği bir yer.

Allah’ın sevgisini birçok şekilde görebiliriz, anlayabiliriz: Özellikle eşler, evlilik gizemiyle aldıkları lütuf sayesinde özel ve devamlı bir kutsamadan faydalanmaktadırlar. Onlar, birbirlerine Allah’ın sevgisinin sadakatini göstererek, İsa’nın Kilise’ye sevgisinin işareti olurlar. Bunun bilincinde olduklarında birbirleri için güç ve bilgelik alırlar ve Allah’ın aracıları olmaktan mutlu olurlar. Ebeveynlerin çocuklarına sevgileri de, Allah’ın ailede olan sevgisinin bir başka şeklidir. Bu şekilde, yaşam veren ve gereksinmeleri sağlayan merhamet dolu Baba Allah’a benzer olurlar. Çocukların ebeveynlerine olan sevgileri de, Oğul’un Baba Allah’a sevgisini yansıtır: İtaatkar bir sevgidir, çocuğun, gencin, içsel yaşamını büyütmesine yardımcı olan bir sevgidir. Kardeşler arasındaki sevgi ise onların sosyal topluma girişini hazırlar, orada da bir kardeşlik ortamı sayesinde, hayat hafif ve sevinçli oluyor.

Bugünkü ilk okumada, Allah’ın kendisi, aile ilişkilerine rehberlik etmesi gereken önder olarak tanıtılır. O, “Çocukların babalarına saygı göstermelerini ve analarının sözlerine uymalarını emretmiştir”. Babaya ve anneye saygı göstermek, barış ve iyiliğin ilk kaynağıdır, hatta kim onlara saygı duyuyorsa, oğullarda ve torunlarda sürecek bir sevgi zinciri başlatmaktadır, bu sevgiden kendisi de faydalanacaktır. Ancak maalesef birçok kere tersine de şahit oluyoruz, dedenin kötülüğü torunlarda görülmektedir, sanki maddi şeylerin yanında, manevi ve ruhani özellikler de miras kalıyor. Bu sebepten Kutsal Kitap, çocukların Allah’a itaat ederek babalarına saygı duymalarına teşvik ediyor, hatta “şuurunu kaybetse” bile! Rab’bin verdiği örneği aziz Pavlus da tekrar ele alır ve Hıristiyan ailelere önerir. Şöyle diyor: Vaftiz ile kendilerini Allah’a sunanların ve Mesih ile giyinmiş olanların, kendi ailelerinde de haçını taşımaları gerekecektir: Birlikte yaşayarak, birbirlerinden şikayet edeceklerine, birbirlerine sabretme ve affetme imkanını bulacaklar. Rab’bin olduğu ailede de, ailenin diğer üyeleri büyüsünler, huzur ve neşeye kavuşsunlar diye, kendini inkar etmek için ve susmak için fırsat var. Bunlar, Allah’ın kendini Baba, Oğul ve Teselli Edici olarak gösterebilmesi için değerli fırsatlardır!

Ne zaman ki ailelerde Allah’a şan vermek ve arzusunu gerçekleştirmek istenmektedir, O, imanlılarına barış ve kurtuluş yollarını göstermek için, hala meleklerini göndermeyi bilir!