ME
NU

OMELIE / Omelie TR

09 gen 2022
09/01/2022 - İsa’nın Vaftizi Bayramı – C

09/01/2022 - İsa’nın Vaftizi Bayramı – C

İlk Okuma Yeş. 40,1-5.9-11 Mezmur 103 İkinci Okuma Titus 2,11-14; 3,4-7 İncil Lk. 3,15-16.21-22

Yeşaya halkın köleliğinin sona erdiğini ve en yüksek yerlerden bağırılması gereken başka bir haberi de müjdelemekte: Allah’ın Kendisi gelmekte, ödülü getirmekte, sürüsüne özen gösteren bir çoban gibi gelmekte! Bu, Yahudi halkının teselli edilmesi için gereken sözlerdir ve tarihin her çağında her halkın duymaya ihtiyaç duyduğu teselli sözleridir. Bizim de bugün ihtiyacımız olan sözlerdir. Kaç kişi bağlı yaşamakta, çeşitli sahipleri tarafından yaşamak istediklerinden başka şekilde yaşamaya zorlanmaktalar! Sahipler; modalardır, ideolojilerdir, televizyonlardaki terbiyesiz konuşmalardır, komşuların, iş arkadaşlarının ilgisiz, meraklı, yüzeysel bakışlarıdır ve bunlardan da kötüsü, egoizmle beslediğimiz arzularımızdır. Bu sahiplerin hükmü altında ne kadar acı, hüzün, kölelik var! Müjde getiren sen, sesini yükselt!”. Maalesef bizler sesimizi kısmaya, hatta Rabbimiz İsa’nın yaşamımıza girdiğinin iyi haberini söylememeye bile alışığız. Bizi günahlardan kurtardığı ve gözlerimizi açarak barış ve birlik yolunu gösterdiğini bile söylemeyiz. ”Sesini güçle yükselt” diyor bize Yeşaya. Bu, Vaftizci Yahya’nın yaptığıdır.

Yahya gerçeği söyleyerek kendisinin herkesin yüreğinde beklediği kişinin gelişini hazırlayan biri olduğunu bildirir: İçimize gelerek sevinç ve sevgi ateşi yakacak Kutsal Ruh’u bize verebilecek tek kişi İsa’dır.

İşte İsa! O da Yahya’yı dinliyor ve vaftiz oluyor. Biz O’nun suya inerek vaftiz olmasında büyük bir alçakgönüllülük görüyoruz, çünkü İsa’dan önce o suya günah, kibir, şiddet, cinsel sapkınlıklar, hırsızlıklar, cinayetler, küfür, sihir ve kandırmalarla dolu insanların indiğini görmüştük. “Sen, İsa, o suda ne yapıyorsun? Sen bizim gibi kibirle ve egoizmle lekelenmedin, sen hiçbir zaman bizim işlediğimiz günahları işlemedin, yıkanmaya ihtiyacın yok. Yahya’nın elinin altında ne yapıyorsun? Niçin bizim kirlettiğimiz suya giriyorsun?”

İsa sessiz, üzerine bir yığın kötülük, acı, intihar, cimrilik, haksızlık, aldatma, yalan, zina ve cinsel sapkınlık yüklenmektedir. O cevap vermemekte: Çok ağır bir haç taşımaya başlamakta, her birimizin taşıması gereken haçı o taşımakta!

Bize göklerden, sessizlikten cevap veren, Baba’dır. O bize o insanın üzerine bir güvercin, yani Kutsal Ruh’u yollayarak, cevap veriyor. Baba İsa’dan hoşnut, çünkü bu anda O, her insanın işlediği ve onaramadığı günahların yükünü üzerine almakta. İsa o kadar büyük bir sevgi eyleminde bulunmakta ki, Baba bile bundan duygulanmakta: Gerçekten İsa, şunu diyen eylemi gerçekleştirmekte: “İman ve sevgi nehrinin suyunu bulandıran günahların cezasını bana ver, ben kötülükleri onaracağım”. İşte, her insanın kurtulmasını isteyen Baba, bunun için O’nda kendi sevgisinin büyüklüğünü ve tamlığını görmekte ve şöyle demekte: “Sen gerçekten benim Oğlumsun, bana her şeyde benzemektesin, senin sevgin, benim sevgimdir!”.

İsa ile birlikte bizler de bazı alçakgönüllülük adımlarını atacağız; bizim doğal duygularımıza hakim olacağız öyle ki İsa’dan bize verilen Kutsal Ruh’a Baba’nın kalbine benzer bir kalbi vermeye izin verebilelim: Merhametli ve özgür, kutsal ve her iyilik, her lütuf ile dolu bir kalp!

OKUMALAR

  1. OKUMA: Yeşaya 4,1-5.9-11

"Avutun halkımı" diyor Allah'ınız, "Avutun!

Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden İki katıyla aldıklarını ilan edin.

Şöyle haykırıyor bir ses: "Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Allah'ımız için düz bir yol açın.

Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak.

Böylelikle engebeler düzleştirilecek, şarp yerler ovaya dönüştürülecek.

O zaman RAB'bin yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte onu görecek.

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı."

Ey Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık!

Ey Yeruşalim'e müjde getiren, yükselt sesini, bağır,

Sesini yükselt, korkma.

Yahuda kentlerine, "İşte, Allah'ınız!" de.

İşte Rab Yahve gücüyle geliyor, kudretiyle egemenlik sürecek.

Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.

Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarına alacak kuzuları,

Bağrında taşıyacak; usul usul yol gösterecek emziklilere.

Mezmur 104

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Allah'ım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın, bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

Gökleri bir çadır gibi geren, evini yukarıdaki sular üzerine kuran,

Bulutları kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

Rüzgarları kendine haberci, ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın; yeryüzü yarattıklarınla dolu.

İşte uçsuz bucaksız denizler, içinde kaynaşan sayısız canlılar,

Büyük küçük yaratıklar. Hepsi seni bekliyor,

Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

Sen verince onlar toplar,

Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

Ruhun'u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

  1. OKUMA: Aziz Pavlus’un Titus’a Mektubundan 2,11-14; 3,4-7

Çünkü Allah'ın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

Ama Kurtarıcımız Allah, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

İNCİL: Luka 3,15-16.21-22

Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin aklında, «Acaba Mesih bu mu?» sorusu vardı.
Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: «Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.

Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O'nun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» dedi.