ME
NU

OMELIE / Omelie TR

08 dic 2020
08/12/2020 - Günahsız Meryem Bayramı

08/12/2020 - Günahsız Meryem Bayramı – 

İlk Okuma Çıkış 3, 9-15.20 Mezmur 97 İkinci Okuma Efeslilere 1,3-6.11-12  İncil Luka 1,26-38

 

İmanımızın gizemleri; Allah'ımızın hikmet, cömertlik ve ileriyi görebilme zenginliği ile bizi şaşırtıyorlar. Biz onları yavaş yavaş, sadece alçakgönüllülükte ilerlediğimizde, Allah'a ve kardeşlere sevgide büyüdüğümüzde, anlayabiliyoruz. Bu gizemleri hemen anlamayı, onları kendi akıl yürütmelerimize sınırlamayı talep edersek, onlar bizden kaçıyorlar ve bizler Allah'ın imgesini yanlış bir şekilde yaratma, sırlarını korumakla görevlendirdiği Kilise'sini yargılama riskisine girebiliyoruz.

Bugün bu gizemlerden biri için büyük bir bayram kutlamaktayız. Fakat bu gizemi aklımızda ve yüreğimizde kabul edebilmemiz için gerçekten alçakgönüllülüğe ihtiyacımız var: Meryem'in Günahsızlığının gizemi, Baba'nın sevgisinin ne kadar karşılıksız ve ne kadar sadık olduğunu gösteren bir gizemdir.

Litürji, kutlanan ve iman edilen gizemi anlamak için tek yoldur. Litürji, bize Adem'in soyundan geldiğimizi, şahsi ve topluca olarak atalarımızın yaşamlarının sonuçlarını taşıdığımızı hatırlatmaktadır. Onlar, Allah tarafından sevilmiş oldukları halde bu sevgiyi unuttular: Bu denenmeyi bizler de çok iyi tanıyoruz, çünkü o, bizim de kalbimizde var olmaktadır.

Allah tarafından sevildiğini unutuyor musun? O zaman O'nun Sözünü de unutacaksın ya da bu Sözü yeterli olmayan, hatta senin ve yanındaki insanların hayatı için zararlı sayacaksın. Bu Adem ile Havva'nın başına geldi. Onlar bu dünyadaki yaşamlarına kendileri yön vermek istediler, bunu da bedenlerinin içgüdülerine ve canlarının duygularına dayanan kendi akıl yürütmelerini izleyerek yapmakta idiler. Peki ya sonuçları? İlk önce korku: Başkasının seni görecek olmasından, seni derin derin tanıyacak olmasından olan korku. Böylece sevdiğin kişilerden bile gizlenmeye hatta kendinden de saklanmaya mecbur olacaksın, çünkü alçakgönüllü olmadığından, yardıma muhtaç olduğunu kabullenmeyeceksin. Allah'tan saklanmaya mecbur olacaksın, çünkü O sana bu dünyada, ötekilerle ilişkilerini yaşamakta yön bulman için Sözünü vermişti.

Biz Adem'den bu çarpık hayatı miras aldık, korku dolu bir hayat! Bu korku bizi ölümden kurtaracağına ölüme sürüklüyor ve bizi psikolojik ve fizyolojik olarak sarsıyor.

Allah bizi unutmadı! Bizimle tekrar birlik kurmak ve bize huzur vermek istedi. Bunun için O, bir kurtuluş hazırlamaya başladı: Biz buna kurtuluş tarihi diyoruz. İbrahim, Musa, Davud bu tarihin en önemli bölümlerini belirtmektedirler. Allah, itaatsiz insanların yaşamına itaatli insanlar aracılığıyla araya girmek istiyor. Nihayet en önemli an geldi: Kurtarıcı, Mesih, Allah'ın Oğlu gelmektedir! Fakat hangi şekilde? O'nu anne yüreği ile insanlara sunan kadın, O'na kendi kanını veriyor ve bu kanla birlikte insanlarla da, Allah ile de yeni bir ilişkiyi veriyor: Bu kadın Adem'in mirasından hür olmalıdır. Yani Meryem ilk günahtan hür halde doğmalıdır!

Allah, Anneyi hazırlarken hepimizi karşılıksız bir sevgi ile sevmektedir. İsa'nın Annesi, itaatsizliği miras almamaktadır: O, Peder'in isteğini gerçekleştirmek için – ve bunu, bozulmuş bir dünyada, kendi akıl yürütmelerini ve içgüdülerini izleyen bir dünyada yaşamakta olduğundan dolayı zorluk çekerek yapmaktadır - kendini sunuyor. Bu şekilde Meryem, yaşayanların gerçek annesi, yeni Havva oluyor. Çünkü vaftiz suyu bizi Allah'ın Oğlunun ölümüne ve dirilişine birleştirdiğinde onun hür ve kutsal hayatı bize girmektedir.

Bugün Baba'ya bu sevgisi için teşekkür ediyoruz ve kötülükten hür bir Annemiz olduğu için seviniyoruz: Bu şekilde denenmelere ve şeytanın tuzaklarına karşı savaşlarımızda güç ve güven buluyoruz: Güven, çünkü Annemizin kutsallığı, Allah'ın bizi kurtarma isteğini kanıtlıyor; güç, çünkü Meryem'in güzelliği ve örneği bizi çekmektedir. Meryem'le birlikte her gün Allah'a şöyle demeye hazırlanıyoruz: “İşte, senin hizmetkarınım!”, içimde Sözün gerçekleşsin, Sözlerinde saklı sevgin bende de gerçekleşsin! O Sözler ki; alçakgönüllülükte, küçük ve saf olmamdan mutlu olmakta yetkinleşinceye kadar gizemli kalacaklar!

Bugün Allah'a ve Oğlu’nun Annesine teşekkür edelim! En gerçek ve en güzel teşekkür, İsa'nın kurbanının sunulmasıdır ve bizim de, dünyada Baba'nın sevgisinin bir işareti olabilmemiz için, O'nunla birleşmemizdir!

OKUMALAR 

Yaratılış 3,9-15.20  

RAB Allah Adem'e, "Nerdesin?" diye seslendi. Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim" dedi. RAB Tanrı, "Çıplak olduğunu sana kim söyledi?" diye sordu, "Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?". Adem, "Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim" diye yanıtladı. RAB Allah kadına, "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine RAB Allah yılana, "Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın" dedi, "Karnın üzerinde sürünecek ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın."Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların anasıydı. 

Mezmur 97 

Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı, zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

İsrail halkına sevgisini, sadakatini anımsadı;

Allah'ımızın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

Sevinç çığlıkları atın RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ezgileriyle yeri göğü çınlatın! 

 

Efesliler 1,3-6.11-12 

 

Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Allah'a övgüler olsun. O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Allah'ın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. 

 

Luka 1,26-38 

 

Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Allah, melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, «Ey Allah'ın lütfuna erişen kız, selam! Rab seninledir» dedi.
Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, «Korkma Meryem» dedi, «sen Allah'ın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine `en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.» Meryem meleğe, «Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki» dedi. Melek ona şöyle cevap verdi: «Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Allah'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.» «Ben Rab'bin kuluyum» dedi Meryem, «bana dediğin gibi olsun.» Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.