ME
NU

OMELIE / Omelie TR

06 gen 2021
06/01/2021 - EPIFANYA BAYRAMI   

06/01/2021 - EPIFANYA BAYRAMI   

Dünya Çocuklara Destek Günü

İlk Okuma Yeşaya 60,1-6 Mezmur 71/72 İkinci Okuma Efeslilere 3,2-3.5-6 İncil Matta 2,1-12

 

Bugün İncil'i okuduktan sonra rahip, yılın büyük bayramlarının tarihlerini, Paskalyadan başlayarak ilan eder. Paskalya, kurtuluş gizeminin merkezidir ve İsa'nın ölümü ile dirilişinin kutlandığı her Efkaristiya Ondan kaynaklanır. Bugünkü bayram da Paskalya sırrının hazırlanışıdır. Okuduğumuz İncil, İsa'ya karşı duyulan kinin altını çizer, bu kin onu ölüme götürmek isteyecektir. Fakat bu kin alçakgönüllülerin, bazı yabancıların ve paganların O'na olan sevgilerini - bu sevgi ki, büyük sayılabilen insanları da alçakgönüllü kılar! - engellememektedir.

yıldızbilimciler bu dünyadaki gerçeklerden - yıldızlardan – itilmiş olarak, tanımadıkları bir kişiyi aramak için yola koyulurlar: Bu kişiden yaşamın doluluğunu elde edeceklerinden eminlerdir. Araştırmalarının sonucunda bir yerlere varıyorlar, ama yıldızlar her şeye cevap veremezler. Varmak istedikleri yere ulaşabilmek için başka insanlara sorular sormalılar ve sonunda İsrail'in peygamberlerinin Kutsal Yazılarına başvuracaklar. İşte bu şekilde Kutsal Yazılar hikmetli insanların kalplerinin ve akıllarının arayışına bir cevap verebilmektedirler!

Kudüs'te Kutsal Yazıların uzmanları Rab'bin nerede olduğunu biliyorlar. Fakat bilmek, O'nunla karşılaşmak için yeterli değildir. Alçakgönüllü değillerse ve kurtarılmaya ihtiyaç hissetmezseler,   bilgi onlara hiç fayda getirmeyecektir. Eğer bilgi, gurura destek olursa, gurur bilgiden faydalanmayı engellemektedir.

Herodes bilgiyi, kıskançlığını tatmin etmek için kullanmaktadır, Kutsal Kitap bilginleri doğacak olana ihtiyaçları olduğunu bilmiyor, bu yüzden O'nunla karşılaşmak için hiçbir adım atmıyorlar.

Adımları uzaktan gelen, yıldızları araştıran paganlar atıyorlar. Onlar kısıtlı bir insani bilime dayansalar da, tanımadıkları kişi ile karşılaşmak için arzu ve kararlılıkla hareket ediyorlar: O'nun hakkında bildikleri tek şey, O'nun karşılaşılmaya ve tapılmaya layık olmasıdır. Onların yürüyüşleri bana şunları hatırlatmaktadır: Ben de İsa'nın var olduğunu bilmekle yetiniyorum, O'nun hakkında bildiklerim yeterli geliyor, başkaları ise O'nunla kişisel olarak karşılaşmak için ve sevgisini tatmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Aklıma İsa ile karşılaşmak için akrabaları ve yurttaşları tarafından öldürülmeyi göze alan veya uzak ülkelere kaçmak mecburiyetinde kalan bazı kişiler gelmektedirler.

Uzaktan gelen yıldızbilimciler Bebeği Annesinin kucağında buluyorlar. Meryem herkes için önemlidir, çünkü Bebek için önemlidir. Yıldızbilimcilere Çocuğu gösteren sessiz Annedir. Onların tapınma işaretini gösteren, Çocuk için ve kendileri için anlam dolu armağanları kabul eden yine Annedir: Altın armağanı, Bebeğin kral ve büyük olduğunu, tütsü armağanı O'nun, Allah olduğunu ve şanını, mür armağanı ise Allah için ve herkes için değerli olacak bir ölüme doğru yürüdüğünü göstermektedir. Yıldızbilimciler için ise bu armağanlar; fakirliği kabullendiklerini, itaat etmeyi arzuladıklarını, yaratılmış her gerçekten hür olduklarını göstermeye fırsattır.

Şimdi İsa çocuktur, ama hikâyesi şimdiden acı çekeceği dramatik olayların rengini ve dirilişin şanlı ışığını almaktadır. Hikâyesinde peygamberin şu sözleri gerçekleşmektedir: “Aydınlığa kavuş ve ışılda, çünkü sana ışık geldi: Allah'ın şanı senin üzerinde parlar” ve de “Milletler senin ışığına doğru, krallar senin pırıldayan şafağına doğru yürüyorlar!”. İsa evrenin merkezidir, insan kalbinin arzularının 'varış çizgisi'dir. Tüm arayışlar O'nda son bulur, çünkü O'nda her şey tamamlanır, O'nda tüm insanların yüreği sevinç ve huzur bulur. O; halen küçük olsa da, halen bir söz söylemiyorsa da,  Allah'ın armağanı ve tüm arayışlara cevap veren Kurtarıcıdır. Biz bunu biliyoruz, bunun için alçakgönüllü, itaatkâr sevgimizle, şanının bir aynası olmak istiyoruz, öyle ki başka birçokları da O'na ulaşmak için yolu bulabileceklerdir. Yaşamımızı, hayat arayışında olanlar İsa ile karşılaşabilsinler, bundan zenginleştirilip değiştirilebilsinler diye yıldız olarak yaşamak istiyoruz.

Bugünkü bayram bize müjde etmeye iten bir ruhu vermek istemektedir. Öyle ki İsa, kendi varlığının tatlı ve değerli meyvesini tattıran hayatımızdan Kendisine birçoklarını çekmek için faydalanabilsin. Çocuklar bile bütün çocukların, kendileri için barış ve sevinç, teselli ve zenginlik, huzur ve güven olan İsa'yı tanımaları arzusu ile yaşayabilirler!

 

OKUMALAR

 

1.Okuma: Yeşaya 60,1-6

Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

Uluslar senin Işığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor.

Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor.

Bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak;

Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak.

Deve sürüleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak.

Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günnük getiriyor,

RAB'bin erdemlerini ilan ediyorlar.

 

Mezmur 71

Ey Allah, adaletini krala,

Doğruluğunu kral oğluna armağan et.

Senin halkını doğrulukla,

Mazlum kullarını adilce yargılasın!

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!

Egemenlik sürsün denizden denize,

Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek!

 

  1. Okuma: Ef 3,2-3.5-6

Allah'ın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Allah, sır olan tasarısını doğrudan bana açıklayıp bildirdi. Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmedi. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, diğer uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktırlar.

 

İncil: Mt 2,1-12

İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.» Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. «Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:

Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem,
Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder
senden çıkacaktır.'»

Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. «Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek onları Beytlehem'e gönderdi. Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğudagörmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. Yıldızı gördüklerindeolağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular. Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.