ME
NU

OMELIE / Omelie TR

10/06/2012
10/06/2012 - EFKAR襤ST襤YA BAYRAMI - B

10/06/2012 - EFKAR襤ST襤YA BAYRAMI - B

1.Okuma Ç覺k覺24,3-8 & Mezmur 115 & 2.Okuma 襤br. 9,11-15 & 襤ncil Mk. 14,12-16.22-26

襤sa yeni antlamadan konuuyor. Musa, Allah ile halk aras覺ndaki antlamay覺 genç öküzlerin kan覺 ile yapt覺. Antlama ciddiydi, halk bunu anlad覺 ve u sözü verdi: “Rabbin bütün söylediklerine uyaca覺z ve hepsini yerine getireceiz”. Müttefik olarak Allah’a sahip olan bir halk, daha güçlü ve savaç覺 dümanlarla çevrili olsa da, huzur içinde olabilir. Müttefik olarak Allah’覺n olmas覺, güvenlik, istikrar, gelime anlam覺na gelmektedir. Allah ile antlamadan faydalanmak için Onun emirlerine uymak artt覺r ve sesine devaml覺l覺kla dikkat etmek demektir. Bunu ite, halk yapamamaktad覺r, çünkü, zengin olduunda, müttefikini ve kendisine iyilik yapanlar覺 unutmaktad覺r; kendini ulat覺覺 güzel eylere b覺rakmakta ve bunlar onun için birer ilah olma riskini ta覺maktad覺rlar.

Ama daima merhametli ve sad覺k olan Allah, putperest halk覺n覺 terk etmiyor. Putperestliin kötü sonuçlar覺n覺 anlamas覺 için halk覺n ac覺 çekmesine izin veriyor, ayn覺 zamanda da onu dikkatle izliyor ve yeni bir antlama kurman覺n yollar覺n覺 düünüyor. Öyle bir antlama kuracak ki bunu bir daha hiçbir ey, günah ve putperestlik bile, bozamas覺n. Bu antlamay覺 kurabilmek için Oul kendini sunuyor, bu sebepten bir beden al覺yor, ölümcül bir beden: Genç öküzlerin yerine, kendi kan覺n覺 kurban olarak sunmak için!

襤sa akirtlerine öyle diyor: “Bu benim kan覺md覺r, birçoklar覺 için dökülen Ahit kan覺d覺r”. Bu yeni bir antlamad覺r, o kadar yenidir ki ak覺l bile alamaz. Allah’覺n sevgisi bu antlamayla kendini tamamen gösterir, çünkü taahhüt sadece onundur. Halk, yani insanlar, bu antlamayla kârl覺 ç覺karlar: Onlardan hiçbir ey istenmiyor, sadece o kan覺 içmeleri ve o bedeni yemeleri isteniyor. Hayatlar覺n覺 ileyip deitirecek olan, bu yeni besin ve içki olacak. Bunun için bu yeni besin ve içecee “Efkaristiya” denir, yani ükran eylemi. Bize düen tek ey, teekkür etmektir! Minnettarl覺覺m覺z, sadece bir söz deildir. Gerçekten minnettar olmak istiyoruz, bu sebepten 襤sa’ya bize verdii yaam覺 sunuyoruz: O’nun için ya覺yoruz, O’na dikkatimizi ve itaatimizi veriyoruz, içimizde Ruhuna yer aç覺yoruz. Önceki antlamalarda köle gibi emirlere uymak gerekiyordu, imdi sevgi veriyoruz, evlat gibi itaat ediyoruz, itaatimiz sevgiden geliyor, müttefiksiz kalma korkusundan deil!

Bugün kutlama yap覺yoruz: Mesih’in Bedenini ve Kan覺n覺 en büyük zenginliimiz olarak tan覺yal覺m. O, onsuz yapamayaca覺m覺z bir armaand覺r, çünkü O olmasa, Allah’tan uzak oluruz, o zaman da, O art覺k bizim müttefikimiz olmaz! Mesih’in Bedeni ve Kan覺 bizimle oldukça, Allah’覺n aram覺zda mevcut olaca覺na emin olabiliriz, O’na güvenerek günlük ac覺 ve tehlikelere ramen, sevinçle ilahi söyleyebilir, ümit edebiliriz.

Birçok yerde ümit ve güven, sevinç ve huzurun yok olduunu görebiliyoruz. Dikkatle bakal覺m: Orada, o yerlerde deiik sebeplerden, Efkaristiya mevcudiyetine dikkat azalm覺t覺r, Efkaristiya’ya kat覺lma al覺kanl覺覺 azalm覺t覺r. Baz覺 kiiler Efkaristiya’ya kat覺lm覺yorlar çünkü yaamlar覺n覺 cemaatle olan birliktelie önem vermeyen yollarda sürdürmektedirler, örnein Evlilik Gizemi olmadan aile olarak yaamaktad覺rlar ve Kiliseyle birlik içersinde deildirler. Bakalar覺n覺n Efkaristiya’ya kat覺lmama sebebi ise, yaamlar覺n覺 bir ükran eylemine dönütürmemeleridir, sadece kendi haklar覺n覺 aramakta, görevlerini görmezlikten gelmekte ve Allah’a itaati önemsememekteler: Egoizm ve günahlar, günlük ekmekleri haline gelmitir.

Bugün Efkaristiya ile yürüyüü yaparken birbirimize ve herkese aç覺kça unu ilan etmekteyiz; hayata ve sosyal topluma olan sevgimizin ve ümidimizin kayna覺 Allah’la antlamam覺zd覺r, bu antlama bizim için ve herkes için kendini sunan Mesih’in Bedeni ve Kan覺 ile somutlam覺t覺r. Yürüyüümüz müjdelemedir; o ekmein, Allah’覺n halk覺n覺n birlik ve gerçek yaam kayna覺 ve sevgi taml覺覺 olduunun ilan覺d覺r.