ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01 gen 2020
01/01/2020 - ALLAH'IN ANNESİ MERYEM'İN BAYRAMI

01/01/2020 - ALLAH'IN ANNESİ MERYEM'İN BAYRAMI

İlk Okuma Sayılar 6,22-27 * Mezmur 66 * İkinci Okuma Galatyalılara 4,4-7 *İncil Luka 2,16-21

 

Bugün Bakire Meryem’in anneliğini kutluyoruz, ancak aynı zamanda yılın ilk gününü ve Dünya Barış Gününü de kutluyoruz. Bunu yapmak için ilk okuma bize yardımcı olmaktadır: Allah, rahipleri aracılığıyla bizi kutsuyor. Başladığımız yeni yıl, Allah'ın bir armağanıdır ve bunu her gün duamızda hatırlıyoruz. Biz yeni yılı minnettarlıkla başlamak istiyoruz ve onun sadece bizim için değil, tüm sevdiklerimiz ve karşılaştıklarımız için de bir lütuf ve kutsanmış bir yıl olmasını arzuluyoruz. Bugünkü Efkaristiya bunun için de bir şükran ayini olacaktır.

Kendini barışın Allah'ı olarak tanıtan Allah'ın kutsaması ile en büyük armağan olan barışı da elde ediyoruz. Kutsal Kitap için barış; gerçek bir birliktelik yaşamak, aynı sevinçleri ve aynı şeyleri paylaşmaktır. Barış; Allah'tan gelir; o, Allah'ın en büyük mutluluğu olan Oğlu İsa'dır. Peder'den ışık ve hikmet alanlar, Oğlu'nu kabul edip herkese olan sevgisini paylaşanlar, barış insanlarıdır. Dünya barışı için dua ettiğimiz zamanlar, her yerde kalbini İsa'ya açabilecek, O'nun gibi başkalarının mutluluğu için kendini sunabilecek insanların olmalarını dilemekteyiz.

Allah'ın kutsaması ve Allah'ın barışı, Allah'ın Oğlunun Kendisidir. Bugün O'nu çobanlar ile birlikte Beytlehem'de ziyaret etmekteyiz. O'nu, Meryem ile Yusuf’un ortasında görmekteyiz. Bize O'nu tanıştıran, dünyada doğan diğer çocuklar arasında O'nu ayırt etmemizi sağlayan, onlardır. O bebek, meleklerin onlara haber verdiğini bulmaktan şaşıran, çobanların sevinci oluyor.

Bugün, İsa'nın doğumundan sekiz gün sonradır ve sünnet edildiği gündür. Dikkatimizi Bebeği bize sunan kollara ve yüreğe yöneltiyoruz. Meryem bize O'nu sessizlik içinde sunuyor. Söz varken sözlere gerek yoktur! Çocuğun varlığı her şeyi söylemektedir. Meryem; Oğlunu sevmek, anlamak ve armağan etmek için sessizlikte kalmalıdır. O, Oğlu hakkında söylenenleri yüreğinde hazine gibi muhafaza ediyor. Bu sözler Oğlunu sevmesine ve ihtiyacı olan tüm dikkati ve hizmeti vermesine yardımcı oluyor.

Bugün çocuğun artık Meryem'in olmadığı, Antlaşma Halkına ait kabul edildiği gündür. Ve bu; çocuğun ağlamasına ve acı çekmesine, Meryem'in de gözyaşlarına, anne gözyaşlarına sebeptir.

Bugün Meryem, Cebrail'in ağzından duyduğu Ad ile Oğlunu çağırmaya başlıyor. İsa adı, Meryem'in ağzından çıkıyor, Yusuf onu tekrar ediyor ve tüm halkın ağzında dolaşmaya başlıyor. Bu Ad, İsa'dır: “Allah kurtarıyor”, “Allah bizi ziyaret ediyor”, “Allah bizimledir”! Bu ad; bir ad değildir, bir müjde, yüreklerimizi sevindiren bir haberdir. Meryem ilk olarak bu adı yüksek sesle telaffuz ediyor. O; Allah’ın sevgisinin var olduğunu söyleyen, Peder tarafından sevildiğimizi müjde veren, bu ebedi sevginin kollarında taşıdığı o ufacık bebeğin olduğunu ilan eden ilk kadındır.

Ben de o Adı telaffuz ediyorum: Anneden öğrenmek istiyorum, çünkü o Ad kutsal ve kutsanmıştır; Anneden en gerçek sevgi ile, kabul eden, hizmet etmeye hazır olan, kendini kazandırılmaya izin veren, İsa'nın herkes için gerekli olduğunu tanıklık eden o sevgi ile o adı telaffuz etmeyi öğrenmek istiyorum.

O Çocuğun annesi, Allah'ın Annesidir: Meryem'in sevgiyle baktığı ve hizmet ettiği o zayıf çocuk, Allah'tır. Allah'tır: Peder'in armağanı, O'nun sevinci, O'nun sevgisi, O'nun ışığı, O'nun yaşamıdır. Ve anne, Allah'ın Annesi'dir! Bizler de Meryem'i böyle selamlıyoruz: O, sessizliğini devam ediyor ve sessizliğinden biz kutsanmaktayız.

Yeni yıl, Allah'ın Annesi Meryem, bayramı ile başlıyor. Tüm yıl, Meryem Anamız, huzurlu bakışlarını bizden ayırmayacaktır, bunun için tüm yıl, huzurlu olacaktır. Bugün Meryem'in bakışları altında birbirimize barış işaretini verelim ve birbirimize barış ve huzur dileyelim.

OKUMALAR

 

1.Okuma: Sayılar 6,22-27

RAB Musa'ya şöyle dedi:

"Harun'la oğullarına de ki: 'İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki:

RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

"Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım."

 

Mezmur 66

Allah bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Halklar sana şükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana şükretsin!

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Halklar sana şükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana şükretsin!

Allah bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 

  1. Okuma; Galatyalılara 4,4-7

Ama zaman dolunca Allah, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. Evlatlar olduğunuz için Allah, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Allah sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

İncil: LUKA 2,16-21

Çobanlar aceleyele Beytlehem’e gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem isebütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Allah'ı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isim di.