ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01 gen 2022
01/01/2022 - ALLAH’IN ANNESİ MERYEM BAYRAMI – C

01/01/2022 - ALLAH’IN ANNESİ MERYEM BAYRAMI – C

İlk Okuma Say. 6, 22-27 Mezmur 66 İkinci Okuma Gal. 4, 4-7 İncil k. 2, 16-21

Beytlehem’deki çobanlar bugün bize dinlemeyi, itaat etmeyi, konuşmayı ve paylaşmayı öğretiyorlar. Onlar meleklerin olağandışı seslerini dinliyorlar, olağandışı bir hızla da onlara itaat ediyorlar ve dinlediklerini ve gördüklerini anlatmaktan çekinmiyorlar, yaşadıkları tecrübeyi paylaşmaktan da sevinç duyuyorlar. Çobanlar basit kişilerdir, kültürsüz, güvensiz, dünyanın şanından uzak kişilerdir. Tam da bunun için ilk olarak melekler korosunu dinlemek için ve onların ilahilerinin sadakatli ileticileri olmak için Allah tarafından seçildiler. Çobanlar henüz ispatları görmeyen Allah’ın Annesine sevinci tattıran ilk olanlardır, çünkü onun bildiklerini tasdik ettiler. Meryem acı ve reddedilmeyi yaşamıştı, bunlar onun imanını deneyebilirdi. Çobanlar gibi, Allah’ın eylemlerinden sevinç alanlar diğer çok insan için sevinç kaynağı olurlar. Çobanlar sevinçle konuşuyorlar ve Meryem sessizlik içerisinde onları dinliyor. Meryem’in bu sessizliği ne güzel!

“Meryem ise, bu olaylar üzerinde derin derin düşünerek, onları kalbinde saklıyordu”.

Meryem; beklediğimiz, kabul ettiğimiz, tüm adımlarını izleyeceğimiz ve tüm sözlerini dinleyeceğimiz, Çocuğun Annesidir! O Anne, sadece Anne. Biz hiçbir zaman onu O’nun yerine koymayacağız: Bunu o da istemez. Fakat İsa’yı kabul edersek Annesi Meryem’i de kabul ederiz. Meryem’in, kim bilir yüreğinde bize söyleyeceği ne kadar çok şeyi vardır: Bunlar çobanların önünde başlayan sessizliğinde olgunlaştılar. Onun yanında kalmak bize iyi geliyor: İsa’yı sevmeyi, adımlarını izlemeyi ve sözlerini saf, gerçek, karşılıksız bir sevgiyle dinlemeyi öğreneceğiz. Eğer bizler İsa’yı Annesi gibi seversek, O, tarafımızdan da sevildiğini hissedecektir.

Bugün Oğul’un, sünnet acısını çektikten sonra, Allah’ın halkı tarafından kabullendiği gündür. O’nunla acı çeken Anne, tüm halkın annesi olur. Bu onu sevmek için, onun melekten “O kutsaldır ve O’na Allah’ın Oğlu denilecektir” duyduğu sözleri nasıl ciddi aldığını görmek için de artı sebeptir.

Meryem’in kollarında taşıdığı, emzirdiği ve sünnet olduğu için acı çeken bebek, Allah’ın Oğludur! Allah’ın Oğlunu, bebek olsa da Allah olarak kabul ediyorum, Allah’ın hak ettiği dikkati ve tapmayı O’na yapıyorum. Meryem de Allah’ın Oğlunun Annesidir! Bu yüzden O, Allah’ın Annesidir! Meryem, Elizabet’in evinde söylediği ilahide ki gibi, alçakgönüllü olmaya devam ediyor, sessiz kalıyor. O, Allah’ın Annesidir, bebek olarak kollarındaki Allah’ın Annesi, peygamberlerin vaatlerini gerçekleştiren bebeğin Annesidir!

Onlar bu bebeği “barış prensi” olarak adlandırmışlardı. Bir bebek barışı nasıl getirebilir? O’nu kabul eden ve seven herkes, barışı alır ve barışçı olur. O’nun barışı gerçektir, çünkü insanın yüreğine girer ve yüreğinden insanların tüm ilişkilerini iyileştirmek için çıkar. O olmadan barış asla olamaz. Güçlü adamların verdikleri barış sözleri sadece güzel sözler kalır, ancak ve ancak O’nunla, barış prensi ile karşılaşırlarsa gerçek olabilirler.

Biz bunu yapıyoruz: İsa’yı kabul ederek insanların arzularına anlam verceğiz, yılın bu ilk gününde söyledikleri dilekleri ve verdikleri sözleri sadece O gerçekleştirebilir. Bu yeni yılda İsa’nın hüküm süreceği yerlerde lütuf ve barış yılı olacaktır.

Gel, Rabbimiz İsa: Seni okşamak için ellerimiz halen çok sert ve kirli ise de yine gel! Seni bizim için Annen kucaklayacak. Gel, Rabbimiz, yanımızda kal!

OKUMALAR

1.Okuma: Sayılar 6,22-27

RAB Musa'ya şöyle dedi:

"Harun'la oğullarına de ki: 'İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki:

RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

"Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım."

Mezmur 66

Allah bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Sela

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Halklar sana şükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana şükretsin!

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

Allah bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

  1. Okuma; Galatyalılara 4,4-7

Ama zaman dolunca Allah, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Allah, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Allah sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

İncil: LUKA 2,16-21

Çobanlar aceleyele Beytlehem’e gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem isebütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Allah'ı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.

Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isim di.