ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01/01/2012
01/01/2012 - ALLAH’IN ANNESİ MERYEM BAYRAMI

01/01/2012 - ALLAH’IN ANNESİ MERYEM BAYRAMI

1.Okuma Say. 6,22-27 Mezmur 66 2.Okuma Gal. 4,4-7 İncil Lk. 2,16-21

Bugün İsraillilerin Harun’dan aldıkları kutsamayı biz alıyoruz. Bu takdis çok özel, çünkü sözleri Allah tarafından ilham edildi. Bu sebepten tüm kutsamaların kalıbı budur. Ne kadar çok kutsama alıyoruz! Her Ayine katıldığımızda ve litürjik bir duaya katıldığımızda takdis ediliyoruz. Ancak aldığımız bu kutsamalara ne kadar az dikkat ediyoruz. Bir lanet aldığımızda ise çok daha dikkatli oluyoruz, korkuyoruz, üzülüyoruz ve bunlar kutsamalarla aldığımız lütufların hatırasını yok ediyorlar.

Kutsamalar Allah’tan gelirler, lanetler ise şeytandan gelirler. Allah’ın kutsamasını almış olmaktan mutlu hatta gururlu olabiliriz ve herhangi bir lanet karşısında rahat kalabiliriz, korkmamalıyız. Allah, şeytandan güçlüdür. Çünkü İsa zayıflığıyla şeytanın gücünü yendi. Bize Ondan her türlü kutsama gelir, başlayacağımız yeni yılda da böyle olacaktır. Kutsayan İsa, bugün Meryem’in kollarında… Meryem sessiz kalsa da, daima bize yardımcı olmaktadır; yardımıyla Rabbin huzurunu ve gücünü alırız.

Meryem her kilisede ve her imanlının evinde saygı görür. Bu doğru ve gereklidir, çünkü o bize İsa’yı bebek olarak tanıttı ve İsa haçta ölürken bizleri Meryem’e emanet etti. İsa’nın, insan olarak, güçsüz anlarında Meryem hep yanında idi. Bu sebepten biz ona Allah’ın Annesi diyoruz: Allah’ın sevgisinin İsa’nın insan olmasında en çok gözüktüğü anlarda, Meryem anne olarak hep oradaydı. Meryem Allah’ın Annesidir, çünkü aramızda olan Allah’ın sevgisinin mevcudiyetinin Annesidir. Allah’ın kendisi Annesini evimize kabul etmemizden mutlu, bunu ilk olarak havari Yuhanna’nın yaptığı gibi. Bizler günahkâr mıyız? Buna layık değil miyiz? Meryem, bizden utanmadan hep yanımızda kalıyor, bizlere Kurtarıcıyı tanıtıyor, bize Affedeni, günahkâr için yaşamını Vereni gösteriyor. Meryem herkes için, hatta insanlar tarafından hor görülenler için bile Allah’ın kutsamasının garantisidir.

“Rab sizi takdis etsin ve korusun.

Rab yüzünün nuru ile sizi aydınlatsın ve sana lütfunu size bağışlasın.

Rab size yüzünü çevirsin. Barış ve huzur versin”.

Kutsandığımızda biz de başkaları için kutsama oluyoruz. Bugün, sivil yılın başlangıcında Allah’ın kutsamasına özellikle dikkatliyiz. Tebrikler yeterli gelmiyor, meyve vermeyen boş ve gereksiz sözler olabilirler. Ama bunları Allah söylüyorsa o zaman değerlidirler, çünkü faydalı sonuçlar doğuracaklardır. Kardeşlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve düşmanlarımız Allah’ın ellerine emanet edelim ve onlar için dua edelim. Bugün özellikle düşmanlarımızı kutsamalıyız, tabii düşmanımız varsa. Biz tarafımızdan herkesle barış içersinde olmak istiyoruz, ama belki herkes bizimle barış içersinde olmak istemiyor. İşte, bugün onların üzerlerine de Allah’ın kutsamalarını gönderelim: Bu şekilde O’nun kutsaması yüreğimizde barışa dönüşecektir.

Yeni yılı Meryem ile başlayalım, barış içersinde başlayalım. Elbette, dünya barışı için dua edeceğiz ve her milleti takdis edeceğiz, çünkü ancak dünya barışı ile herkesin huzuru olabilir. Ama bu duanın dinlenilmesi ve gerçekleşmesi için ilk önce biz düşmanlarımızı sevmeye başlamalıyız.

Bugün aldığımız takdis, yaşamımız olsun ve bu yeni yaşam, karşılaşacağımız herkes için kutsama olsun. Yüzümüzün Baba’nın sevgisinin nurunu göstermesini sağlayalım; böyle olsun diye Rab’be her gün biraz zaman ayıralım. Günlerimizde dua yoksa, Baba’nın ve İsa’nın nuruna çıkmazsak kimse için kutsama olamayacağız ve dünyada var olmasını istediğimiz barışa katkıda bulunamayacağız. Bu sebepten Meryem gibi yapmak istiyoruz: derin derin düşünerek yüreğimizde İsa’nın yaşamının olaylarını saklayacağız ve günlük hayatımızda yaşamalarını sağlayacağız; bu sayede İsa’yı seveceğiz ve sevgisiyle kardeşlerimizi kabul edeceğiz.