ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01 apr 2021
1-3/04/2021 - EN KUTSAL ÜÇ GÜN – B -

1-3/04/2021 - EN KUTSAL ÜÇ GÜN – B -

Kutsal Perşembe Çıkış 12,1-8.11-14 1Korint. 11,23-26 Yuhanna 13,1-15

Kutsal Cuma Yeşaya 52,13 - 53,12 İbr. 4,14-16; 5,7-9 Yuhanna 18,1 - 19,42

Kutsal Cumartesi - -Sessizlik günü -

Kutsal Haftanın En Kutsal Üç Gününün Litürjisi, meditasyon yapmak ve tövbe etmek için birçok ip ucu vermektedir.

Kutsal Perşembe Günü, İsa'nın Havarilerinin ayaklarını yıkayarak bize açık örnek verdiği yeni emri alıyoruz. Gerçekten de tam bu günde bu sevgi eylemi gözlerimizin önüne serilmektedir ve böylece Efkaristiya ile beslenmenin ve rahipliğin ne meyve vermesi gerektiğini anlayabilmekteyiz. Bu iki gizem, Efkaristiya Gizemi ve Ruhbanlık Gizemi, bugün kuruldu: Biz her gün onlardan faydalanmaktayız ve onlar sayesinde yaşamımız barış içerisindedir. Rab'bimiz onları, “birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi seviniz” emrini yaşayabilmemiz için verdi.

Kutsal Cuma Günü, İsa'yı kederli olaylarında takip ettiğimizde, havarilerin ayaklarının yıkanması ile sembolize edilen sevgisinin tamamlanmasına hayranlık ve sevgi içinde bakacağız. O kutsal günde Aziz Yuhanna'nın İncil'ine göre İsa'nın Ölümünün duyurulmasını dinleyeceğiz, Meryem ve Rab'bin sevdiği havari ile birlikte şaşırıp acı çekeceğiz. İsa'nın haçtan onlara verdiği söz ile yeni bir yaşama başlamayı kabul ettikleri gibi, biz de İsa'nın sözüne, onların nasıl günlerimizi değiştirilebileceklerini keşfetmek için dikkat edeceğiz.

İsa'nın bedeni, sessizlik içerisinde kendi sevgilerini gösteren dostların gelişini beklediği odaya parfümlerle konulmaktadır. Kutsal Cumartesi Günü, biz de Allah'ın sürprizini bekleyerek o sessizlik içerisinde yaşayacağız. İsa'nın dirilişi, tüm dünya için olan sürprizdir! Kim bilir Rab'bimiz benim için, ailem için, cemaatim için, ne gibi bir sürpriz hazırlamaktadır! Artık beklemediğim, hatta ümit etmediğim bir şeyi, Baba, İsa'yı seven bana bulundurabiliyor!

Geçen günlerde henüz yapmadıysam, bugün günahlarımı bir rahibe itiraf ederek Tövbe Gizemi kutlayacağım. Mümkünse sabahları kilisede sessiz tapınma için bir saatimi geçirmeye çalışacağım. İsa, Kendisinin insanın son düşmanı olan ölümü yenmesini sevinçle yaşamaya hazırlanmama layıktır!

Görkemli Kutsal Arife, artık Rab'bimiz Mesih İsa'nın Dirilişini kutlayan Paskalya'dır. Birçok işaret bizi hazırlamakta ve çok okumalar bizi beslemektedirler: Ateşin kutsanması, Paskalya mumunun hazırlanışı ve yakılması, imanlıların elindeki mumların yakılması, melekleri, tüm yeryüzünü ve tüm Kilise'yi coşmaya çağıran ilahi gibi! Bu gecede kutladığımız değişik olaylara hayranlıkla bakarak Baba'nın sevgisini övmekteyiz: “Köleyi kurtarmak için Oğlunu feda ettin!”. Sonra da okumaları dinliyoruz: Eski Ahit’ten yedi okuma vardır (fakat sık sık sadece üç veya dört tanesi okunur): Bu okumalar, kurtuluş tarihini geçirmemize yardım etmek için dünyanın yaratılışından başlayarak peygamberlerin Kurtarıcıyı müjdelemelerine kadar devam ediyorlar. Aziz Pavlus ise bizi tekrar vaftizimizi düşünmeye çağırıyor (Romalılara 6,3-11): Gerçekten de bizler, vaftizimiz sayesinde İsa'nın dirilişine katılarak tekrar doğduk! Markos tarafından yazılan Diriliş İncil'ini dinliyoruz (Mk 16,1-8): Kadınlar mezarı boş bulunca şaşırıp haça gerilmiş İsa'nın dirilişini müjdeleyen meleği görünce korktular. Meleğe itaat edip olanları On ikilere anlatmaya gidiyorlar. Kim bilir, ben de ölümün İsa'nın üzerinde bir etkisi olmadığını ve O'nunla birlik olunca benim hayatımı da etkilemeyeceği haberini kabul edebilecek miyim? Kendimi O'na emanet ediyorum, Mistik Bedeni olan Kilise ile birleşiyorum, böylece insanları sarsan korkulara tekrar kapılmayacağım. Tüm Kilise ile birlikte sevinçli ve ümitli Alleluya ilahisini yeniden söylemeye başlıyorum. Ve de tüm kardeşlerimle vaftizde verdiğim sözleri yeniliyorum, imandan ve birlikten beni ayırmaya çalışan Şeytan'dan vazgeçtiğimi de tekrar ediyorum. Allah'ın babalığına, İsa'nın Rab olduğuna, imanlıları kutsallaştırarak Kilise'ye birliği sağlayan Kutsal Ruh'a olan 'imanımı' yüksek sesle ilan ediyorum. Yenilenmiş ve yüreklendirilmiş olarak İsa'nın dirilişine tanıklığımı bekleyen dünyaya döneceğim ve bu gecenin uyandırdığı sevinç ile her olayı yaşayacağım. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu gecede vaftiz olan ve ilk defa olarak Allah'ın evlatları, Kilise’nin üyesi, En Yüce Allah'ın Kutsal Üçlüğü’nün sevgisine dalmış olma güzelliğini ve büyüklüğünü tadan katekümenlerden kendimi eksik hissetmeyeceğim. Alleluya, alleluya, alleluya!