ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Ianuarie 2012
Ianuarie Calendar 2012

1/1 Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din femeie Gal 4,4

Într-adevăr, mare este adevărul de credinţă pe care îl celebrăm astăzi: Maria, mamă a lui Dumnezeu! Cum poate Dumnezeu, care este mai presus de toate, să aibă o mamă?

Iubirea sa este atât de mare, încât a voit să se facă mic, aşa încât a venit între noi ca om, printr-o femeie, o mamă.

Este frumos să începem un nou an contemplându-l cu uimire pe Isus, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, în braţele mamei sale, Maria.

2/1 Îndreptaţi calea Domnului In 1,23

Este invitaţia pe care Ioan Botezătorul o adresează tuturor celor care îi cer să fie botezaţi şi introduşi în viaţa lui Dumnezeu. Este vorba în esenţă despre un îndemn de a trăi ca nişte săraci, pentru a ne lăsa îmbogăţiţi de bunurile lui Dumnezeu, oferite de Mesia. Ioan va spune: „Cine are două haine să dea una celui care nu are şi cine are mâncare să facă la fel”. „Nu înşelaţi şi mulţumiţi-vă cu solda voastră”, fără a ne descurca în dezavantajul altora. Numai aşa ne putem pregăti pentru a trăi cu Isus şi a parcurge calea sa.

3/1 Oricine rămâne în el, nu păcătuieşte 1In 3,6

Isuse, cred că tu nu ai păcătuit niciodată, pentru că l-ai iubit pe Dumnezeu, Tatăl tău, din toată inima, făcând întotdeauna voinţa sa. Ajută-mă să trăiesc ca tine, ca fiu ascultător, din iubire faţă de Tatăl ceresc care ne iubeşte atât de mult şi întotdeauna. Îţi mulţumesc pentru că numele tău, pronunţat de buzele mele, îmi dă tărie în ispită.

4/1 Pe cine căutaţi? In 1,38

Cei doi ucenici ai Botezătorului nu erau atât de conştienţi de motivul pentru care îl urmau pe Isus: ascultaseră de învăţătorul lor, care îl arătase pe „mielul lui Dumnezeu” în Isus care trecea pe lângă ei. Această figură amintea de mielul împovărat de păcatele poporului şi trimis să moară în pustiu, mielul oferit la templu în fiecare zi drept jertfă, precum şi „mielul blând, dus la înjunghiere, care nu deschide gura”. Cei doi ucenici nu ştiau încă ce căutau: îl căutau pe el, pe Isus, pentru a-l cunoaşte!

5/1 Cine nu iubeşte rămâne în moarte 1In 3,14

Este adevărat că, atunci când nu reuşesc să-l iubesc pe Dumnezeu şi pe oameni, sunt trist, parcă paralizat, iar viaţa mea este goală. Isuse, în acele momente, ia-mă de mână şi dă-mi lumină şi tărie pentru a trăi cu credinţă şi iubire acolo unde mă aflu. Îţi mulţumesc, Isuse!

6/1 Am venit să ne închinăm lui Mt 2,2

Mă aşez şi eu astăzi înaintea lui Isus pentru a-l adora, pentru a deschide comorile inimii mele şi a-i încredinţa lui tot ceea ce mă apasă: sănătatea mea, munca mea, reputaţia mea, viitorul meu, durerile mele şi micile mele bucurii. El mă va copleşi cu pacea sa!

7/1 Nu daţi crezare oricărui duh 1In 4,1

Isuse, am ascultat de multe ori idei şi păreri care nu te aveau pe tine nici ca origine, nici ca scop. Le-am urmat, dar am suferit şi am provocat suferinţă; m-am căit pentru aceasta.

Vino, Doamne Isuse, luminează mintea şi inima mea cu înţelepciunea ta!

8/1 Tu eşti Fiul meu preaiubit Mc 1,11

Isuse, scufundându-te în Iordan, te faci asemenea nouă, iar pe noi ne faci asemenea ţie. Îţi mulţumesc pentru că, acum, Tatăl îmi adresează acel „tu”, cu atât mai mult cu cât mă străduiesc să mă asemăn cu tine.

9/1 Veniţi după mine Mc 1,17

Doamne Isuse, astăzi tu mă chemi tocmai pe mine! Vreau să te urmez: voi păşi pe urmele tale, în lumina iubirii tale şi a cuvântului tău. Vreau să fiu cu adevărat ucenicul tău: ajută-mă tu!

10/1 Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Mc 1,24

Cât de uşor sunt înclinat să cred că tu, Isuse, nu trebuie să te amesteci în toată viaţa mea şi că sunt liber să fac toate alegerile pe care le vreau. Părintele Divo Barsotti spunea: „Ai un gând al tău? Ai o părere a ta?... Nu eşti creştin”! Atât de adesea, în modul meu de a gândi, nu sunt creştin, nu sunt al tău, Isuse. Tu ai venit pentru a mă elibera de acest spirit care mă oprimă şi îmi neagă libertatea adevărată. Îţi mulţumesc!

11/1 Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă 1Sam 3,9

Îţi mulţumesc, Tată: tu eşti un Dumnezeu care ne vorbeşte! Astăzi îţi voi rezerva, numai ţie, o parte a zilei mele: voi alege un loc liniştit şi voi sta în pace în prezenţa ta. Sunt sigur că tu stai şi mă aştepţi pentru a-mi spune un cuvânt care va face mult bine vieţii mele!

12/1 Făcându-i-se milă Mc 1,41

În Isus, care se opreşte în faţa leprosului, vedem compasiunea lui Dumnezeu. Într-adevăr, numai Dumnezeu putea vindeca un lepros, considerat aproape mort. Isus ascultă şi primeşte rugăciunea sa, îi răspunde şi îl atinge. Astfel el se revelează ca Fiu al lui Dumnezeu.

Îţi mulţumesc, Isuse înviat, pentru sacramentele Bisericii, semne ale iubirii tale, cu care ne atingi, iertându-ne, vindecându-ne şi oferindu-ne împărtăşirea cu tine.

13/1 Văzându-le credinţa, Isus... Mc 2,5

Ce frumoşi sunt ochii tăi, Isuse, care mă privesc şi mă cunosc, ştiu când mă aşez şi când mă ridic! Tu vezi cât de autentic trăiesc eu cu tine, din tine şi prin tine! Mai mult, atunci când voieşti, Duhul Sfânt îi dă celui care este fără lumină posibilitatea de a trăi şi de a fi edificat prin tine.

14/1 N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi Mc 2,17

Isus a venit pentru păcătoşi, pentru cei care, deşi îl doresc, nu reuşesc să rămână credincioşi iubirii sale şi cuvântului său. Cu aceştia Isus este gata să se aşeze la masă. Însă cei care se consideră drepţi prin faptele lor „bune”, asemenea farizeilor, cred că nu au nevoie să fie mântuiţi. Isus este Mântuitorul celor care admit că sunt păcătoşi.

15/1 Iată Mielul lui Dumnezeu In 1,36

Isuse, iubirea ta faţă de Tatăl, ascultarea ta, jertfa ta fac din tine adevăratul miel care spală toate vinovăţiile noastre!

Noi vom trăi aproape de tine, te vom primi prin darul tău, conţinut în sacramentele Bisericii; păcatele noastre vor fi şterse treptat, iar noi ne vom apropia tot mai mult de Tatăl, ne vom bucura de iubirea sa.

16/1 Ascultarea este mai de preţ decât jertfa 1Sam 15,22

A renunţa la voinţa noastră pentru a o face pe cea a lui Dumnezeu sau cea a unui frate, din iubire faţă de Isus, este o jertfă plăcută Domnului, mai mult decât acelea pe care ni le impunem noi.

Isuse, ajută-mă, vreau să învăţ de la tine!

17/1 Oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima 1Sam 16,7

Când Dumnezeu îl alege pe cineva pentru împărăţia sa, el priveşte în inima sa, dacă acolo este corectitudine, umilinţă, iubire, adevăr; dar noi suntem mai atenţi la cele exterioare şi astfel rămânem adesea dezamăgiţi.

Vino, Duhule Sfânt, călăuzeşte tu alegerile noastre!

18/1 Du-te şi Domnul să fie cu tine 1Sam 17,39

Saul îl binecuvântează pe David. El experimentează prezenţa salvifică a lui Dumnezeu în istorie şi îl face pe cel din preajma sa să o experimenteze. Maria primeşte această binecuvântare şi prin ea am cunoscut şi noi prezenţa lui Dumnezeu printre oameni: Isus! În fiecare duminică primim această binecuvântare: cine ştie ce lucruri mari va voi Tatăl să facă împreună cu noi!

19/1 Cei stăpâniţi de diavoli... strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Mc 3,11

Oricine poate afirma prin cuvinte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, chiar şi diavolii. Dar a dezvălui cărui Dumnezeu îi este Fiu se poate face numai prin viaţă. O viaţă umilă, ascultătoare şi mişcată de iubire spune lumii: Dumnezeu este Tată!

20/1 I-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit Mc 3,13

Adesea dăm prea multă importanţă bunăvoinţei oamenilor şi credem că depinde numai de ei alegerea de a merge la Isus pentru a se lăsa formaţi de el, dar Dumnezeu este cel care atrage la sine şi trezeşte în oameni voinţa şi existenţa. Să-i ducem în faţa lui Isus, în rugăciune, pe fraţii care au nevoie de el. Cine ştie, poate el, în milostivirea sa, are milă şi îi cucereşte pentru iubirea sa!

21/1 Ai săi îşi ziceau: „Şi-a ieşit din minţi” Mc 3,21

Modul de a trăi al lui Isus şi al acelora care îl iubesc, fiind uniţi cu el, apare straniu pentru cel care nu crede; astfel Isus, precum şi apostolii, după ce l-au primit pe Duhul Sfânt la Rusalii, au fost consideraţi „ieşiţi din minţi”.

Duhule Sfânt, vino asupra celor ce cred în Isus, pentru ca să fie uniţi şi astfel lumea să fie ajutată să vină la tine!

22/1 Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie Mc 1,15

Isus ne îndeamnă să ne schimbăm mentalitatea. Într-adevăr, promisiunea lui Isus s-a împlinit: nu mai trebuie să aşteptăm, pentru că regele împărăţiei lui Dumnezeu este aşa de aproape, încât este deja în mijlocul nostru. El ne invită astfel să ne bazăm viaţa noastră pe persoana sa şi pe cuvântul său. Să ne rugăm ca Biserica să continue să anunţe evanghelia şi să pună capăt scandalului dezbinării din ea, care slăbeşte mărturia ei. Într-adevăr, lumea crede în Isus când vede că ucenicii săi se iubesc unul pe altul.

23/1 Domnul Dumnezeul oştirilor era cu el 2Sam 5,10

David abia cucerise fortăreaţa Ierusalimului ocupată de iebusei. O astfel de acţiune părea imposibilă, aşa încât iebuseii spuneau că „orbii şi şchiopii” ar fi fost de ajuns să o apere. Acest fapt ne poate stimula să continuăm a ne ruga pentru unitatea creştinilor, chiar dacă aceasta pare un vis: nimic nu este imposibil „Dumnezeului oştirilor” care este în mijlocul nostru.

24/1 Mulţimea era aşezată în jurul lui Mc 3,31

Mulţimea care se adună acum în mod stabil în jurul lui Isus este Biserica: fraţi şi surori de orice limbă, rasă şi naţiune, care trăiesc împreună în numele lui Isus, îl ascultă şi îl slujesc. Pentru ei nu mai este preponderentă legătura de rudenie, dar împlinirea voinţei lui Dumnezeu. Să-i cerem lui Isus ca sângele său să continue să stropească Bisericile sale, cele mai vechi şi cele mai recente şi să le însufleţească pentru ca să fie „una”!

25/1 Cine va refuza credinţa va fi osândit Mc 16,16

Astăzi comemorăm convertirea sfântului Paul. El, asemenea lui Isus, ne aminteşte că nu cuvintele sau faptele noastre sunt cele care ne obţin viaţa veşnică. A ne orienta mintea noastră, inima noastră şi voinţa noastră spre voinţa lui Dumnezeu şi persoana sa este modul cel mai sigur pentru a intra în viaţa veşnică şi a găsi mântuirea.

26/1 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă Mc 4,23

Isus ne invită să ascultăm cu „urechile” inimii cuvântul său, pentru că el ne poate face să progresăm pe calea sa. Chiar dacă mulţi nu ar voi să fie proclamat şi caută să-l reducă la tăcere pe cel care îl anunţă, el este vrednic de a fi anunţat „de pe acoperişuri”: prin el toţi vor avea oportunitatea de a cunoaşte iubirea lui Dumnezeu.

27/1 Este cel mai mic dintre toate seminţele din lume Mc 4,31

Isus vorbeşte despre grăuntele de muştar care, deşi este cel mai mic dintre toate seminţele, devine mai mare decât multe alte plante din grădină. Lui Isus îi sunt dragi micimea şi simplitatea, pentru că în ele se arată puterea lui Dumnezeu, aşa cum va spune sfântul Paul. Aşa a fost şi pentru sfânta sărbătorită astăzi care, catehizând puţine fete cu ajutorul ordinului său, a devenit educatoarea generaţiilor de tineri.

Lui Isus îi ajung doi sau trei adunaţi în numele său, ca familie sau confraternitate, pentru ca împărăţia sa să se răspândească în mod rodnic.

28/1 Au fost cuprinşi de o mare teamă Mc 4,41

În timpul primei mele întâlniri cu Isus, el a intervenit în viaţa mea în mod puternic. Am avut bucurie şi uimire: am recunoscut că doar el, Dumnezeu cu noi, putea să fie acela care să mă scape de disperare şi să aducă iubire în inima mea. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse!

29/1 Isus, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să înveţe Mc 1,21

Isus intră în viaţa şi în timpul poporului său şi al omului pentru a aduce lumină, pace şi mântuire. Şi eu şi noi suntem chemaţi cu toţii să intrăm în viaţa şi în timpul aproapelui nostru pentru a-l aduce pe Isus, mântuirea!

30/1 I-a venit în întâmpinare un om stăpânit de un duh necurat Mc 5,2

În faţa lui Isus duhurile necurate se simt descoperite, se află în dificultate, trebuie să fugă. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că ai venit printre noi oamenii, trimis de Tatăl, pentru a ne elibera de orice duh necurat şi pentru a ne da Duhul tău Sfânt! Vom căuta cu bucurie să-ţi stăm aproape şi să ascultăm de cuvântul tău!

31/1 Copila nu a murit, ci doarme Mc 5,39

La acest cuvânt al lui Isus, mulţi l-au luat în râs. Dar el este singurul care vede cu claritate realitatea: moartea nu este decât un somn, din care el ne va trezi, într-o zi.

In primo piano