ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Februarie 2012
Februarie Calendar 2012

1/2 Să cădem în mâinile Domnului, căci mila lui este nemărginită 2Sam 24,14

Regele David a păcătuit încrezându-se în forţa şi capacitatea armatei sale: de aceea trebuie să fie pedepsit. Cunoscând din experienţă milostivirea lui Dumnezeu, el alege, dintre pedepsele posibile, trei zile de ciumă, în loc de trei luni de fugă de duşmani. Ştie, într-adevăr, că este mai bine să sufere prin mâinile lui Dumnezeu, decât prin mâinile oamenilor. Îţi mulţumesc, Tată, pentru felul în care vrei să ne educi spre a ne încrede numai în tine şi a recunoaşte şi experimenta, în păcat, milostivirea ta.

2/2 Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne Lc 2,29

Pentru Simeon, întâlnirea cu Isus este împlinirea unei vieţi puse în slujba lui Dumnezeu. Acum, când el îl vede cu ochii săi pe Mesia cel promis, se poate reuni cu părinţii săi şi bucura pe vecie de „darul lui Dumnezeu”. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru întâlnirea cu tine. Îţi mulţumesc pentru cei care au avut posibilitatea să se bucure de acest dar şi să reflecte în lume lumina feţei tale.

3/2 Adunaţi-vă comori în cer Mt 6,20

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru acest sfat sfânt al tău, pentru acest îndemn preţios; sfinţii tăi l-au trăit. Prin mijlocirea lor, condu-ne şi susţine-ne pe această cale a ta: comorile se adună în cer pe măsură ce dispar de pe pământ, pentru a uşura suferinţele de pe el.

4/2 I-au povestit tot ceea ce au făcut Mc 6,30

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru felul în care îi formezi pe ucenicii tăi, cu iubire şi înţelepciune divină. Tu le împărtăşeşti lor Duhul umilinţei şi al comuniunii cu tine, astfel încât ei doresc să-ţi încredinţeze tot ceea ce au făcut din ascultare faţă de tine. La examenul meu de conştiinţă, seara, vreau şi eu să-ţi spun nu numai păcate, dar ascultări concrete faţă de cuvântul tău!

5/2 A prins-o de mână şi a ridicat-o Mc 1,30

Isus inaugurează împărăţia Tatălui său. Iese din sinagoga din Cafarnaum şi intră în casa lui Simon. Îi vorbesc despre soacra sa bolnavă. Isus o atinge cu iubirea care alungă febra. Iar femeia începe să slujească. Dumnezeu ne-a dat sănătatea nu pentru a ne distra toată duminica, ci pentru a sluji în Biserica sa!

6/2 Norul a umplut templul Domnului 1Rg 8,10

Norul care îl condusese pe Israel prin pustiu, ziua şi noaptea, umple acum templul pe care regele Solomon l-a terminat de construit.

Îţi mulţumesc, Tată, pentru semnul tangibil al norului care arăta prezenţa ta în templu. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că acum tu eşti noul şi adevăratul templu al lui Dumnezeu unde se află norul Duhului pentru a ne lumina şi a ne conduce la Tatăl!

7/2 Inima lui este departe de mine Mc 7,6

Isus îl citează pe Isaia şi vede încă actuală observaţia pe care profetul o făcuse la timpul său. El se adresează fariseilor şi cărturarilor veniţi la Ierusalim pentru a cerceta învăţătura sa: caută să corijeze comportarea lor ipocrită, adică a apărea buni în faţa oamenilor şi totuşi a înşela şi a fura fără a-şi face probleme. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru cel care mă ajută să corijez atitudinile mele, pentru ca să poată fi expresie a iubirii Tatălui faţă de oameni.

8/2 Binecuvântat să fie Domnul care ţi-a arătat bunăvoinţă 1Rg 10,9

Când noi, creştinii, primim cu umilinţă darurile pe care Isus ni le face prin Biserica sa, pentru a-l putea sluji cu iubire şi fidelitate, atunci chiar şi cel care nu este creştin este ajutat să-l laude pe Dumnezeu şi să creadă în el.

9/2 N-a reuşit să se ascundă Mc 7,24

Isus voia să rămână puţin timp retras împreună cu ai săi, departe de mulţime.

Îţi mulţumim, Isuse, pentru toate acele locuri în care putem veni la tine în singurătate: acolo tu ne poţi asculta şi poţi răspunde la ceea ce îţi cerem cu umilinţă, pentru a fi întăriţi şi eliberaţi de ceea ce ne împiedică să credem din toată inima în cuvântul tău.

10/2 Ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat Mc 7,34

Isus s-a îndepărtat de mulţime însoţind un surdo-mut. Caută unirea cu Tatăl său înălţând privirea spre el: poate fi sigur că ceea ce va porunci, se va împlini!

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru alinarea pe care o primesc ascultând glasul tău şi primind atenţia ta, atunci când, în loc retras, îmi adresezi prin preot cuvântul iertării.

11/2 Păcat care i-a atras ruina şi dispariţia ei de pe faţa pământului 1Rg 13,34

Păcatul despre care este vorba aici este cel al lui Ieroboam, regele Israelului, care l-a constrâns pe poporul său să adore idolii. Această decizie a cauzat „mânia lui Iahve”, care în decursul anilor i-a făcut să dispară pe urmaşii regelui însuşi.

Întotdeauna păcatul, adică întoarcerea spatelui către Dumnezeu, este ruina lumii: de aceea Tatăl i-a acordat sfintei Fecioare Maria, la Lourdes, permisiunea de a interveni pentru a-i trimite pe fiii săi la pocăinţă!

12/2 Veneau la el de pretutindeni Mc 1,45

Isuse, tu, chiar dacă eşti considerat „necurat”, pentru că ai atins un lepros, eşti căutat de către oameni. Îţi mulţumesc, Isuse, că şi eu pot veni astăzi la tine participând la celebrarea euharistică. Mulţumesc, pentru că pot să te ating, ba chiar să te primesc în mine şi să contribui la cunoaşterea puterii numelui tău.

13/2 Bogatul... va trece ca floarea ierbii Iac 1,10

Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne ajută să nu dăm importanţă bunurilor materiale, onorurilor, stimei oamenilor, bunăstării: este important ca viaţa noastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl, să se asemene cu cea a lui Isus, în umilinţă şi în iubire.

14/2 Domnul mângâie pe poporul său Is 52,9

Dumnezeul nostru îl încearcă pe poporul său, dar îl şi mângâie. Aşa i s-a întâmplat poporului lui Israel în Babilon, după decenii de oprimare. Chiar dacă nu toţi s-au convertit „învăţând lecţia”, Dumnezeu a intervenit pentru a-i elibera.

Îţi mulţumesc, Părinte, că, prin mijlocirea sfinţilor patroni de astăzi, ne vei ajuta să depăşim încercarea prin care poporul creştin trece în acest timp în Europa.

15/2 I-au adus un orb şi l-au rugat să-l atingă Mc 8,22

Isus abia terminase de discutat cu acei farisei care voiau un semn din cer. Acum el le oferă un alt semn al mesianităţii sale: într-un loc retras atinge ochii orbului şi, cu ajutorul salivei, îl vindecă. Şi fariseii, orbi, pentru a crede în el vor avea nevoie să se lase atinşi de iubirea sa.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru darul de a te putea vedea şi de a vedea în tine iubirea Tatălui.

16/2 Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi Iac 2,8

În acest cuvânt există o cale de pace pentru fiecare om. Când am avut harul de a şti să-mi schimb programul, pentru a veni în ajutorul unei persoane, am avut pace şi bucurie în inimă. Vino, Duhule Sfânt, să mă călăuzeşti în continuare!

17/2 Credinţa fără fapte este moartă Iac 2,26

În mod sigur, când cred cu adevărat în Isus Cristos, viaţa mea străluceşte de înţelepciunea sa, de iubirea sa, de curajul său, de pacea şi bucuria sa. Isuse, reînsufleţeşte credinţa mea în tine, fă să devină tare şi matură pentru a aduce cinste şi mărire Tatălui.

18/2 Ce bine ne simţim aici Mc 9,5

Ascultarea faţă de Isus, urmarea lui acolo unde el vrea, nu ne duce numai la cruce, ci şi la bucuria şi la pacea care ne fac martorii săi.

O Duhule Sfânt, fă-ne atenţi şi docili faţă de voinţa Domnului pentru noi!

19/2 Fiul meu, ţi se iartă păcatele Mc 2,5

Isuse, când credeam că a păcătui ar însemna doar a greşi, nu-mi dădeam seama de suavitatea acestor cuvinte ale tale. Acum mă bucur auzind că îţi sunt fiu întotdeauna, chiar şi când am greşit, şi că tu poţi şi vrei să mă reînsănătoşeşti, pentru ca eu să mă întorc şi să rămân cu tine drept colaborator al tău. Nu aş putea spera, nici dori, nimic mai mult! Mulţumesc!

20/2 Să nu vă făliţi şi să nu falsificaţi adevărul Iac 3,14

Faptul de a se lăuda cu ceva este întotdeauna împotriva adevărului. Isus a spus: „Eu sunt adevărul”. El nu s-a lăudat niciodată, dar recunoştea că totul îi era dat de către Tatăl.

21/2 Umiliţi-vă în faţa Domnului Iac 4,10

A se înjosi, a fi umiliţi, este desigur o cale a păcii, favorizează unitatea, pentru care Isus s-a rugat, îi permite lui Dumnezeu să fie protagonistul relaţiilor noastre.

Doamne Isuse, fă să învăţăm de la tine să fim umili!

22/2 Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău Il 2,17

Este rugăciunea îndurerată a lui Ioel şi a întregului popor, pentru ca Dumnezeu să îndepărteze pedeapsa meritată a foametei şi a înfrângerilor continue din partea duşmanilor. Este rugăciunea pe care putem să o înălţăm Tatălui în acest Post Mare, pentru ca el să intervină în vederea găsirii soluţiilor pentru dificultăţile de a anunţa evanghelia tinerilor şi pentru problema instabilităţii familiilor creştine. Vreau să mă unesc, oferind angajarea mea în rugăciunea cea mai asiduă, în diferite forme de post şi în pocăinţă.

23/2 Cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui Lc 9,24

Trebuia să iau o decizie foarte importantă şi definitivă, dar eram foarte nehotărât. În timp ce stăteam în adoraţie în faţa lui Isus din Euharistie, un glas interior mi-a spus: „Ce cauţi?” Am răspuns imediat: „Isuse, pacea ta, oriunde ar fi, dar pacea ta!” Acest glas a reluat: „Cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde”. Am înţeles că Isus voia de la mine un „da” pur şi generos.

Chiar şi sfântul pe care îl amintim astăzi ne dovedeşte urgenţa adeziunii noastre faţă de Domnul.

24/2 Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Mt 9,15

Oare cum ne invită Isus să tresăltăm de bucurie acum când am început drumul de pocăinţă al Postului Mare? El, Dumnezeu, care se revelează drept mirele nostru, vrea să ne umple de iubirea sa. Să participăm la pătimirea sa făcându-i loc în viaţa noastră prin jertfa postului, iar el, la nunta viitorului Paşte, ne va face părtaşi de victoria sa asupra fragilităţii noastre şi a fricii de a-l urma.

25/2 Urmează-mă! Lc 5,27

Este un mare dar să fim chemaţi de Isus pentru a-l urma. Fiecare creştin este chemat să trăiască în el, chiar dacă în moduri diferite: care în familie, care într-o comunitate religioasă, care ca preot, care ca educator, care în slujirea socială şi politică dezinteresată... Iată-mă, Doamne Isuse, călăuzeşte-mă astăzi şi întotdeauna!

26/2 Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie Mc 1,15

A crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu nu ajunge! Aceasta nu dă pace şi bucurie, este necesar ca el să devină „totul”. Şi cum putem considera, asemenea unora, că Isus nu este de ajuns pentru a umple viaţa, chiar cea a unui laic? Isuse, îţi mulţumesc: am văzut bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, pentru care tu eşti într-adevăr totul!

27/2 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele Mt 25,32

La sfârşitul lumii Fiul omului va veni în slava sa, pentru a-l judeca pe fiecare om, indiferent cărei rase, cărui popor şi cărei religii îi aparţine. Care va fi criteriul de judecată? Acela de a fi primit şi ajutat sau nu pe fraţii care erau înfometaţi, însetaţi, goi, bolnavi şi în închisoare.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru acest timp al Postului Mare în care vrei să-mi revizuiesc pentru a avea o privire atentă faţă de fraţii tăi suferinzi.

28/2 Facă-se voia ta Mt 6,10

Isus îi învaţă pe ucenicii săi să se roage. Ei, pentru a deveni fii, vor trebui să caute a împlini voinţa Tatălui. El însuşi ne-a dat exemplu în grădina măslinilor, când a spus: „Tată... să nu se facă voinţa mea, ci a ta”.

29/2 Dumnezeu a văzut faptele lor Iona 3,10

Locuitorii din Ninive, de la cel mai mic până la cel mai mare, au recunoscut în cuvântul lui Iona glasul lui Dumnezeu. Şi-au dat seama de răutatea faptelor lor şi de violenţa mâinilor lor şi s-au angajat să ceară îndurare de la Dumnezeu prin patruzeci de zile de post.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru experienţa eliberatoare a postului: este o rugăciune pe care tu o asculţi cu plăcere, pentru că nu e făcută doar din cuvinte.

In primo piano