ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Decembrie 2012
Decembrie Calendar 2012

1/12 Fiţi atenţi Lc 21,34

Îţi mulţumim, Isuse: tu ne îndemni la veghere şi la rugăciune, pentru ca să nu fim doborâţi de ispitele care ne ruinează viaţa. Astfel vom şti să te slujim şi să te aşteptăm în orice moment.

2/12 Vegheaţi aşadar tot timpul şi rugaţi-vă Lc 21,36

Rugăciunea este un mare ajutor pentru veghere: adesea, când mă rog, sunt ajutat să-mi amintesc diferitele obligaţii şi servicii încredinţate mie şi să le trăiesc cu iubire.

3/12 Voi veni şi-l voi vindeca Mt 8,7

Cât eşti de bun şi disponibil pentru a ajuta, Isuse! Tu eşti speranţa care nu dezamăgeşte pe cel care, cu umilinţă, vine la tine, pentru a fi ajutat.

4/12 Se va odihni peste el Duhul Domnului Is 11,2

Prin această afirmaţie Isaia face profeţii cu privire la Isus, iar noi, citind evangheliile, recunoaştem că în el se află tot Duhul Tatălui, plin de iubire şi de înţelepciune.

5/12 Îmi este milă de mulţime Mt 15,32

Isuse, tu arăţi iubirea lui Dumnezeu faţă de fiecare om care vine la tine cu încredere şi te bucuri pentru faptul că oamenii te urmează şi acceptă că opera ta este de la Dumnezeu; tu ai milă de ei şi te îngrijeşti, împreună cu ucenicii tăi, de pâinea lor zilnică. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse!

6/12 Încredeţi-vă în Domnul pururea Is 26,4

Profetul Isaia ne îndeamnă astăzi să avem deplină încredere în Tatăl. El este susţinătorul nostru sigur, puternic şi fidel pentru totdeauna.

Îţi mulţumim, o Dumnezeule, mântuirea şi pacea noastră!

7/12 Facă-se vouă după credinţa voastră Mt 9,29

Îţi mulţumim, Isuse: tu eşti speranţă de mântuire în orice situaţie! Tu asculţi strigătul nostru după ajutor, aşa cum l-ai ascultat pe cel al celor doi orbi. Ne întrebi numai dacă credem cu adevărat că tu poţi să ne ajuţi!

8/12 Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine Lc 1,28

Marie, prin bucuria ta mă ajuţi să primesc cu recunoştinţă şi bucurie iubirea pe care Dumnezeu Tatăl mi-o oferă în atâtea moduri. Tu, plină de har, eşti prima soră şi prima mamă în Biserică. În ea mă bucur de apropierea ta asemenea unei mame atentă şi disponibilă. Tu mă apropii de sacramente şi mă faci atent la cuvântul Fiului tău, umpli de iubire timpul meu şi mă faci să-i preţuiesc pe toţi fraţii.

9/12 Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu Lc 3,6

Ce înseamnă „va vedea mântuirea”? Înţelegem mai bine dacă spunem: „Îl va vedea pe Mântuitorul”! Mântuitorul este Isus! Acest nume înseamnă tocmai „Dumnezeu mântuieşte”. Orice om va avea pace şi bucurie, când îl va întâlni pe Isus. Vino, Doamne Isuse, vino nu numai pentru mine, dar şi pentru cei din familia mea, pentru colegii mei, pentru prietenii mei şi pentru duşmanii mei! Pentru toţi doresc ca tu să fii lumina privirii şi pacea inimii.

10/12 Am văzut astăzi lucruri minunate Lc 5,26

Minunea cea mai mare de care toţi se miră nu este vindecarea paraliticului, dar iertarea păcatelor sale. Vindecarea a fost numai demonstrarea înfăptuirii reconcilierii omului cu Dumnezeu. Aceasta este o minune, în legătură cu care şi eu sunt nu numai martor, dar şi beneficiar. De câte ori m-ai iertat, Isuse!

11/12 Înalţă-ţi glasul Is 40,9

Profetul trebuie să-şi înalţe glasul pentru a anunţa bunele intenţii ale lui Dumnezeu. Dumnezeu doreşte şi vrea să-l mântuiască pe poporul său, vrea să-l mângâie după ce l-a pedepsit cu asprime. Acum, după ce s-a căit, trebuie să colaboreze din nou cu Dumnezeu, pentru a aduce tuturor oamenilor siguranţa iubirii sale.

12/12 Cei ce nădăjduiesc în Domnul, aleargă şi nu-şi pierd puterile Is 40,31

Întipăreşte-ţi în inimă aceste cuvinte. De ce te frămânţi, de ce te agiţi, de ce îţi pierzi speranţa şi suferi nelinişti şi temeri? Ai uitat de Dumnezeul tău? Ai uitat că Dumnezeu îţi este Tată? Te-ai îndepărtat de el până la a refuza mâna sa? Crezi că ai reuşit să cazi din braţele lui? Reîncepe să speri în el şi vei începe din nou să respiri.

13/12 Nu te teme, căci eu îţi vin în ajutor Is 41,13

Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu, pentru cuvintele tale de încurajare. Tu eşti mereu prezent, mai ales când eu sunt trist şi abătut. Tu eşti Dumnezeul creator a toate şi eşti cu mine. Cum pot să mă tem?

14/12 Cu cine voi asemăna neamul acesta? Mt 11,16

Isus se plânge. El îşi dă seama că se află printre persoane care nu vor să-i acorde încredere, deşi chiar şi Ioan Botezătorul a dat mărturie despre el. Cine nu este umilit, nu se lasă ajutat nici chiar de Dumnezeu; de aceea, nu-i recunosc pe aceia pe care Dumnezeu i-a trimis pentru mântuirea lor.

15/12 Ilie va veni într-adevăr şi va face din nou dreptate Mt 17,11

Profetul Ilie este profetul credinţei curate şi al curajului de a o mărturisi cu preţul vieţii. El a restabilit credinţa poporului lui Israel, când regele a permis idolatria. Este încă nevoie de Ilie, avem nevoie de tăria credinţei sale şi a curajului său. Primeşte şi tu spiritul său în viaţa ta!

16/12 Învăţătorule, noi ce trebuie să facem? Lc 3,12

Cel întrebat este Ioan Botezătorul. Şi el răspunde în mod liber. Pentru a-l primi pe Mesia este necesar să pregătim o inimă golită de egoism, de tendinţa de a profita de alţii. Să practicăm umilinţa şi generozitatea, dragostea faţă de cel care suferă şi ascultarea faţă de autoritate. Dacă nu vom avea interese de apărat, vom putea să-l urmăm pe Isus.

17/12 Nu se va depărta de la Iuda sceptrul de domnie Gen 49,10

Iuda este fiul pe care Iacob l-a binecuvântat, pentru a duce la îndeplinire promisiunea mântuirii. Un urmaş al său va domni pentru totdeauna. Într-adevăr, Isus este din tribul lui Iuda şi el este însărcinat de Dumnezeu să-i călăuzească pe oameni şi să-i adune pe credincioşi într-un singur popor. Împărăţiei sale îi aparţine cine vrea, cine vrea mântuire pentru sine şi pace pentru toţi.

18/12 Nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta Mt 1,20

Sfântul Iosif primeşte acest cuvânt de încurajare de la îngerul lui Dumnezeu, crede şi o ia în casa sa pe Fecioara care zămislise. Astăzi mi se pare un lucru frumos să meditez aceste cuvinte fiind adresate mie: o iau şi eu pe Maria în casa mea, iar ea va fi pentru mine mamă şi soră, mă va iubi mai mult decât oricare altul, ajutându-mă să-l primesc şi să-l iubesc pe Fiul său Isus.

19/12 Rugăciunea ta a fost ascultată Lc 1,13

Când este ascultată rugăciunea? Matta el Meskin, abate egiptean, mort acum câţiva ani, spunea că rugăciunea este adevărată, când este ascultată şi este ascultată; când, după ce ne-am rugat, suntem mai generoşi, bucuroşi, răbdători, aducători de pace, credincioşi, blânzi şi atenţi. Dacă a apărut în noi rodul Duhului, este semn că am fost ascultaţi.

20/12 Bucură-te, tu, care eşti plină de har Lc 1,28

Cea care ne poate ajuta cel mai mult să ne pregătim pentru naşterea lui Isus este fără îndoială mama sa, Maria. Astăzi ascultăm cuvintele îngerului care o invită la bucurie. Într-adevăr, bucuria Mariei este mare, pentru că Dumnezeu se foloseşte tocmai de ea, pentru a oferi lumii darul cel mai mare şi mai frumos. Şi noi avem parte de bucuria cea mai profundă, când Dumnezeu se poate sluji de noi pentru vreo intervenţie a sa în favoarea păcătoşilor.

21/12 Binecuvântat este rodul trupului tău Lc 1,42

Elisabeta îşi exprimă dubla bucurie de a o întâlni pe Maria şi de a-l avea în casă, prin ea, pe Fiul lui Dumnezeu.

Şi noi, Marie, îţi spunem: „Binecuvântată eşti tu pentru rodul trupului tău, binecuvântarea tuturor popoarelor. Ne bucurăm cu tine şi ne lăsăm conduşi de tine, spre a-l iubi pe fiul, pe care de câteva săptămâni îl porţi în tine!”.

22/12 Îl ofer Domnului 1Sam 1,28

Ana, mama lui Samuel, are bucuria de a-şi oferi fiul, avut prin minune, în slujba lui Dumnezeu. O mamă nu poate avea cinste mai mare decât de a-şi vedea propriul fiu slujind Domnului, trăind pentru el, fiind un instrument al iubirii sale faţă de oameni!

23/12 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul Lc 1,46

Suntem aproape de marea sărbătoare: ne pregătim pentru ea nu numai prin distracţiile comerţului, cât mai ales prin această rugăciune pe care ne-o sugerează astăzi mama lui Isus. Să ne punem bucuria noastră în acela care vine să salveze viaţa noastră!

24/12 A înălţat o putere de mântuire Lc 1,69

Aceasta este rugăciunea lui Zaharia, foarte mulţumit pentru naşterea fiului, dar şi mai mult pentru că fiul său este promisiune şi profeţie a mântuitorului tuturor. Mântuitorul care se va naşte mâine este puternic, capabil de a învinge duşmanul oamenilor. Puterea sa se va exercita şi se va arăta prin iubire!

25/12 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi In 1,14

Pruncule Isus, iată că eşti cu noi! Eşti într-adevăr cu noi, sărmani păcătoşi! Nu suntem capabili să te primim în mod vrednic: desigur cu noi te simţi străin. Vei începe curând să suferi văzând egoismele noastre; noi, dimpotrivă, ne vom bucura de iubirea ta, pe care o vei revărsa în inimile noastre, pentru ca să schimbe raporturile noastre, iar zâmbetul să strălucească pe chipurile noastre.

26/12 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu Mt 10,22

Venirea lui Isus nu este venirea personajului unei fabule. Cine îl primeşte, îşi schimbă viaţa, iar o viaţă schimbată este percepută drept condamnare de către cel care vrea să continue cu propriul egoism. Aşadar, cine îl primeşte pe Isus, este persecutat: să nu te miri de aceasta! Ştefan a fost de-a dreptul ucis, asemenea multor creştini din zilele noastre. Eşti gata să-l mărturiseşti pe Domnul tău?

27/12 El a văzut şi a crezut In 20,8

Apostolul Ioan pare să fi fost primul care a crezut că Isus a înviat şi care şi-a angajat viaţa pentru el. L-a iubit şi a înţeles că el este întruparea lui Dumnezeu – Iubire. Chiar şi numele său are această semnificaţie: „Dumnezeu este blând, Dumnezeu este iubire”!

28/12 Dumnezeu este lumină şi în el nu este întuneric 1In 1,5

Pruncii ucişi din porunca lui Irod sunt martori ai venirii lui Isus ca rege şi Mântuitor. De aceea, noi îi cinstim, chiar dacă erau prunci total inconştienţi că moartea lor violentă dădea mărturie pentru regele aşteptat de întreaga lume.

29/12 Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora Lc 2,34

Simeon a dedus bine, din Scripturi, valoarea venirii Fiului lui Dumnezeu, cel promis. Profeţii insistă, într-adevăr, spunând că acela care vine îi va mântui pe cei care îl aşteaptă cu iubire, dar va fi condamnare pentru cei care vor să continuie a trăi urmând capriciile proprii, adică idolii proprii.

30/12 Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Lc 2,49

Isus, copil fiind, parcă îi mustră pe părinţii săi pentru preocuparea lor. Le arată ceea ce ei cunoşteau deja: ei, însă, nu ştiu încă ce înseamnă a respecta libertatea fiului. Se simt responsabili pentru el într-o lume în care pericolele sunt mari şi zilnice.

Marie şi Iosife, dăruiţi înţelepciunea voastră şi simţul vostru de răspundere părinţilor de astăzi!

31/12 A venit la ai săi In 1,11

Încheiem anul cu aceste cuvinte care ne asigură că nu suntem singuri, că nu suntem lăsaţi la voia sărăciei şi incapacităţii noastre. Este cu noi Fiul lui Dumnezeu, iar în el este cu noi Dumnezeu. Să trăim în unire cu el, dându-i deplina noastră încredere şi recunoştinţă continuă. Recunoştinţa noastră este plăcută lui şi ne ajută mult pe noi. Într-adevăr, a mulţumi ne ajută să nu rămânem aplecaţi asupra noastră înşine şi să observăm din privirea sa, că ne însoţeşte de-a lungul trecerii timpului.

In primo piano