ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani AL

10 TETOR 2012
10 TETOR 2012

TETOR

2012

Sh.Tereza

e Krishti t Fëmijë 1

Kush është

ndër ju më i vogli,

ai është vërtet

i madh

E E HËNË

1/10 E HËNË XXVI K.GJ.V. [II]

Sh.Tereza e Jezusit Fëmijë

virgj. e mësuese † 1897

Jb 1,6-22; Ps 16; Lk 9,46-50

Kush është ndër ju më i vogli, ai

është vërtet i madh Lk 9,48

Është dëshira dhe kërkimi i shumë

njerëzve, të cilët mbahen si të

mëdhenj, për të qenë ndër të parët

dhe për t’u marrë në konsideratë

nga të gjithë.

Jezusi na mëson udhën: të jesh i

vogël e atëherë Hyji merret me ty;

vihu poshtë të gjithëve e atëherë Hyji

do të të shikojë me përkujdesje. Je

i madh kur të konsiderohesh i tillë

prej Hyjit!

Sh. Tereza e Jezusit Fëmijë e ka

përshkuar këtë udhë dhe është bërë

mësuese.

Ti kërkojmë që të na ndihmojë për

të dashur vogëlsinë.

TETOR

2012

2

Unë po e dërgoj

një engjëll

që të prijë

E MARTË

ENGJËJT

ROJTARË

2/10 E MARTE Shenjtërit ENGJËJ

ROJTARË [P]

Dal 23,20-23; Ps 90; Mt 18,1-5.10

Unë po e dërgoj një engjëll që të

prijë Dal 23,20

Hyji Atë merret me secilin prej nesh

me një kujdes të veçantë. Engjëlli i

rojës është shenja dhe garantuesi

i kësaj dashurie, prej së cilës jemi

bërë objekt.

Kush është i kujdesur ndaj kësaj

pranie të gjallë dhe të dashur

për veten, e njeh nganjëherë prej

shenjave të vogla apo të mëdha që

na shoqërojnë.

Sot le ta falënderojmë Atin për këtë

dhuratë!

TETOR

2012

3

Ti shko e prediko

mbretërinë e Hyjit

E E MËRKURË

Sh. Kandidi

3/10 E MERKURË XXVI K.GJ.V. [II]

Sh. Kandidi

Jb 9,1-12.14-16; Ps 87; Lk 9,57-62

Ti shko e prediko mbretërinë e Hyjit

Lk 9,60

Jezusi i përgjigjet kështu cilitdo

që dëshiron ta ndjekë nga pas.

Ai person nuk duhet të ketë tjetër

merak, as edhe që t’i pëlqejë

farefisit të vet. Edhe ata kanë nevojë

që t’u njoftohet mbretëria e Hyjit.

TETOR

2012

4

Unë do t’ju çlodh

E E ENJTE

Shën FRANÇESKU

I ASIZIT

4/10 E ENJTE Sh. FRANÇESKU

I ASIZIT Pajtor i Italisë † 1226 [P]

Gal 6,14-16; Ps 15; Mt 11,25-30

Unë do t’ju çlodh Mt 11,28

Premtimi i Jezusit është ngushëllues.

Ai i drejtohet kujt është i lodhur e

i shtypur. Qetësimi i Zotit arrin në

fund të shpirtit e vepron për një

kohë të gjatë.

Sh. Françesku ka ndihmuar shumë

njerëz, që t’i drejtohen Jezusit me

besim, aq sa për të qenë i shpallur

për këtë arsye pajtor i Italisë.

Të mos kufizohemi për ta nderuar,

por le të kërkojmë edhe ta imitojmë

në dashurinë e tij ndaj Zotit.

TETOR

2012

5

Kush ju dëgjon ju,

më dëgjon mua

E E PREMTE

Sh. Plaçidi

5/10 E PREMTE XXVI K.GJ.V. [II]

Sh. Plaçidi

Jb 38,1.12-21; 40,3-5; Ps 138; Lk 10,13-16

Kush ju dëgjon ju, më dëgjon mua

Lk 10,16

Kështu Jezusi i inkurajon nxënësit e

vet. Ata gëzohen me mbështetjen e

vazhdueshme.

Edhe unë jam inkurajuar për t’i

dëgjuar dhe për t’iu bindur atyre që

Jezusi dërgon si lajmëtarët e vet.

Nuk duhet të ndjek shijet e mija, por

Fjalën që më jepet prej atij që në

këtë tokë përfaqëson Jezusin.

TETOR

2012

6

Gëzohuni

se emrat tuaj

janë të shkruar

në qiell

E SHTUNË

Sh. Bruno

6/10 E SHTUNË XXVI K.GJ.V. [II]

Sh. Bruno murg † 1101

Jb 42,1-3.5-6.12-17; Ps 118; Lk 10,17-24

Gëzohuni se emrat tuaj janë të

shkruar në qiell Lk 10,20

Të falënderoj, o Zot Jezus, për

këtë siguri që na jep. Ti e ke parë

tashmë emrin tonë të shkruar në

librin e Hyjit. Nuk jemi të harruar

prej tij, madje i jemi vazhdimisht të

pranishëm. Nuk ekziston më vend

për trishtim në zemrën tonë!

TETOR

2012

7

Çka bashkoi Hyji,

njeriu të mos guxojë

ta ndajë

SHËN MARIA

VIRGJËR E RRUZARES

E DJELË 2012 2012

7/10 E DJELË XXVII K.GJ.V. Viti B [III]

Shën Maria Virgjër e Rruzares

Dal 2,18-24; Ps 127; Eb 2,9-11; Mk 10,2-16

Çka bashkoi Hyji, njeriu të mos

guxojë ta ndajë Mk 10,9

Kur prindërit e mi janë martuar,

kanë marrë si dhuratë një kryq të

qendisur mbi pëlhurë me shkrimin:

“Unë të flas pa zë, askush nuk

shkon në qiell pa kryqin”.

Kryqi i të martuarve nuk është i

largët: ata vetë, janë të paktën në

momente pak a shumë të zgjatura

kryqi për njëri-tjetrin.

Kujdesi duhet të jetë i drejtuar ndaj

veprës së Hyjit e jo ndaj kënaqësisë

të vet.

Vepra e Hyjit është bashkimi i tyre,

i cili, pasi pikërisht kushton, është

pasuri e çmueshme për bijtë dhe për

të gjithë shoqërinë.

TETOR

2012

8

E pa

dhe pati

dhembshuri

për të

E E HËNË

Sh.Pelagia

8/10 E HËNË XXVII K.GJ.V. [III]

Sh. Pelagia

Gal 1,6-12; Ps 110; Lk 10,25-37

E pa dhe pati dhembshuri për të

Lk 10,33

Jezusi tregon një shembëlltyrë që u

pëlqen të gjithëve.

Një samaritan vë në plan të dytë

zotimet e veta, për të lehtësuar

vuajtjet e të tjerëve në të njëjtën

kohë. Sa persona e realizojnë

mirësinë e këtij njeriu! E çfarë

thellësie gëzimi i jepet kujt lodhet

për vëllezërit!

Lodhje e tillë është pjesëmarrja për

tek dhembshuria e Hyjit; e për këtë

arsye ajo lë një kuptim plotësie dhe

përmbushjeje të qenies së vet.

Në të kundërt, trishtimi është

karakteristik i atij që nuk jepet dhe

mendon vetëm për vete.

TETOR

2012

9

E MARTË

Sh. Dionizi

Sh.Gjon Leonardi

Maria dëgjonte

fjalën e tij

9/10 E MARTË XXVII K.GJ.V. [III]

Sh. Dionizi ipeshkëv dhe shokët martirë

† shek. III; Sh.Gjon Leonardi meshtar † 1609

Gal 1,13-24; Ps 138; Lk 10,38-42

Maria dëgjonte fjalën e tij Lk 10,39

Ndodhemi në Betani, pranë

Jeruzalemit, ku Jezusi është duke

mbërritur për të kryer flijimin e

jetës së tij. Ai që sapo i ka mësuar

nxënësit mbi dashurinë për të

afërmin, bën të theksohet se çdo

shërbim duhet të lindë nga dëgjimi

i Fjalës së tij.

Maria nuk e lë veten të tërhiqet nga

motra e saj, Marta, në vorbullin

e punëve për t’u bërë, sepse për

të, të dëgjosh Jezusin është më e

rëndësishme: është ai që duhet të

thotë çfarë të bëhet!

TETOR

2012

10

Ardhtë

mbretëria jote

E E MËRKURË

Sh.Danieli

10/10 E MERKURË XXVII K.GJ.V. [III]

Sh. Damieli

Gal 2,1-2.7-14; Ps 116; Lk 11,1-4

Ardhtë mbretëria jote Lk 11,2

Mbretëria jote, o Zot Jezus, është

një sistem i ri politik! Në mbretërinë

tënde nuk ekzistojnë funksionarët,

por janë vetëm vëllezërit.

Në mbretërinë tënde nuk ekzistojnë

partitë, por ka vetëm një dëshirë,

ajo e të sjellurit të gjithëve shenjat e

dashurisë sate. Në mbretërinë tënde

nuk ka taksa, sepse në të çdokush

jep vetveten për të mirën e

të gjithëve.

Ardhtë mbretëria jote!

TETOR

2012

11

Trokitni

e do t’u hapet

E E ENJTE

Sh. Firmini

11/10 E ENJTE XXVII K.GJ.V. [III]

Sh. Firmini

Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13

Trokitni e do t’u hapet Lk 11,9

Jezusi na nxit për t’i kërkuar Atit, për

të trokitur në portën e zemrës së tij

të pasur me mëshirë.

Por duhet ta bëjmë këtë me besim,

të sigurtë se jemi dëgjuar dhe të

sigurtë se Ati di më mirë se ne për

çfarë kemi nevojë.

Lutja jonë nuk do të humbasë kurrë.

TETOR

2012

12

I drejti

do të jetojë

me anë të fesë

E E PREMTE

Sh. Serafi ni

12/10 E PREMTE XXVII K.GJ.V. [III]

Sh. Serafini

Gal 3,7-14; Ps 110; Lk 11,15-26

I drejti, do të jetojë me anë të fesë

Gal 3,11

Shën Pali na e përsërit këtë fjalë

të profetit Habakuk. I drejti, pra

kush është i pëlqyer prej Hyjit, që e

përmbush vullnetin e tij, e merr jetën

falë besimit që ka.

Besimi është i nevojshëm për të dalë

dhe vënë në jetë dashurinë që na

bën të ngjashëm me Atin tonë. Le t’i

besohemi për këtë, me besim, Hyjit

dhe ta lëmë veten në vullnetin e tij

duke e dëgjuar atë nga Jezusi.

TETOR

2012

13

Të gjithë ju

jeni një

në Krishtin Jezus

E E SHTUNË

Sh. Eduardi

13/10 E SHTUNË XXVII K.GJ.V. [III]

Sh. Kalisti

Gal 3,22-29; Ps 104; Lk 11,27-28

Të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus

Gal 3,28

Jemi pagëzuar në emër të Jezusit

e, për këtë arsye, dashuria e tij na

bashkon, na bën një trup të vetëm

dhe nga ne të gjithë, ajo (dashuria)

bën një realitet të vetëm.

Kur besimi yt të bëhet i gjallë dhe

dashuria jote për Jezusin do të

ndryshojë zemrën, atëhere kupton të

vërtetën e kësaj fjale të apostullit.

TETOR

2012

14

Askush s’është

i mirë

përveç Një Hyji

Sh. Kalisti

E DJELË 2012 2012

14/10 E DJELË XXVIII K.GJ.V.

Viti B [IV]

Ur 7,7-11; Ps 89; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30

Askush s’është i mirë përveç Një Hyji

të vetëm Mk 10,18

Një person, duke iu drejtuar Jezusit,

e quajti ‘Mësues i mirë’. Është një

kompliment? Çfarë i duhen Zotit

komplimentet? Fjala ‘i mirë’ ka një

vlerë të madhe, është një mbiemër

që i shtohet vetëm Hyjit.

Duke e quajtur ‘të mirë’, Jezusin,

është si të thuash: e marr çdo fjalën

tënde, si fjalën e Hyjit dhe dua të

bindem ty, ashtu siç i bindesh “Hyjit.

Kur flasim për Jezusin nuk mund të

përdorim fjalë lajkatuese: ai e merr

seriozisht çdo fjalë që i themi.

TETOR

2012

15

Ja,

Dikush më i madh

se Jona

E E HËNË

Sh. Tereza

e Avilës

15/10 E HËNË XXVIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Tereza e Avilës virgjër e mësuese † 1582

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Ps 112;

Lk 11,29-32

Ja, Dikush më i madh se Jona Lk

11,32

Jona ka qenë një profet i

rëndësishëm për paganët e Ninives,

të cilët i janë bindur ndonëse nuk e

kishte mbartur në veten mëshirën e

Hyjit për atë popull.

Jezusi po jepte shenjat e mëshirës

së Hyjit ndaj bashkatdhetarëve të tij,

por ata nuk ia kthenin besimin: ishin

më keq se paganët.

Do të bëj kujdes sot, për sa më

thotë Zoti.

TETOR

2012

16

Jepni pra

për lëmoshë

ç’është brenda

E MARTË

Sh. Hedviga

Shën Margarita

Maria Alakok

16/10 E MART XXVIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Hedviga rregulltare † 1243;

Shën Margarita Maria Alakok virgjër † 1690

Gal 5,1-6; Ps 118; Lk 11,37-41

Jepni pra për lëmoshë ç’është brenda

Lk 11,41

Lëmosha është një akt i pëlqyer para

Hyjit nëse është shenjë dashurie.

Jezusi i qorton farisenjtë, të famshëm

për të vëzhguar të gjitha rregullat

sipërfaqësore, duke mos qenë të

aftë për të jetuar të njëjtën dashuri të

mëshirshme që Hyji e ka për të gjithë;

edhe për mëkatarët e për kë nuk ia

del mbanë të vërë në jetë të

gjithë ligjin.

Para se të japësh diçka, nevoitet të

japësh vetveten!

TETOR

2012

17

Fryti i Shpirtit

është dashuria

E E MËRKURË

Sh. Injaci

i Anti okisë

17/10 E MERKURË XXVIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Injaci i Antiokisë ipeshkëv dhe martir

† rreth 115

Gal 5,18-25; Ps 1; Lk 11,42-46

Fryti i Shpirtit është dashuria

Gal 5,22

Kur Shpirti i Shenjtë hyn në ne,

kujtohemi. Në këtë çast ndryshon

diçka në zemrën tonë: bëhemi

të aftë për të dashur, që të duam

gjithkënd, që të duam me çdo kusht

dhe që të duam me dashurinë

e Hyjit.

Janë shumë të ndryshme çastet në

të cilat Shpirti i Shenjtë është në ne,

prej atyre momenteve në të cilat

shpirtëra të tjerë lëvizin brenda

zemrës sonë!

TETOR

2012

18

U afrua

Mbretëria

e Hyjit

E E ENJTE

Zoja e Shkodrës

SH. LUKA

18/10 E ENJTE Sh. LUKA

Ungjillëtar [P]

2Tim 4,10-17; Ps 144; Lk 10,1-9

U afrua Mbretëria e Hyjit Lk 10,9

Mbretëria e Hyjit është pranë kur

është pranë mbreti, ai që Hyji e

dërgoi për të gjykuar njerëzit në

ecjen drejt tij, për të bërë prej tyre

një popull, për t’i bashkuar në një

vullnet të vetëm të paqes

dhe bashkimit.

Qyshkur ti Jezus, je me ne, Hyji

është pranë, madje është mes nesh

mbretëria e Hyjit!

TETOR

2012

19

Ju vleni më shumë

se një mori

trumcakësh!

E E PREMTE

Sh. Gjon Brebëf

Sh. Izak Joges

Sh. Pal i Kryqit

19/10 E PREMTE XXVIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Gjon Brebëf Izak Joges meshtarë

dhe shokët martirë † shek. XVII;

Sh. Pal i Kryqit meshtar † 1775

Ef 1,11-14; Ps 32; Lk 12,1-7

Ju vleni më shumë se një mori

trumcakësh! Lk 12,7

Faleminderit, o Zot Jezus, për këtë

fjalë që na qetëson.

Në sytë e Atit tënd, çdokush nga ne

ka një vlerë të madhe: për ne ai ka

zotuar dashurinë e vet, për ne të ka

dërguar ty, dhe për ne ti ke vuajtur

dhe ke vdekur.

Vlejmë me të vërtetë më shumë se

trumcakët!

TETOR

2012

20

Mos u shqetësoni…

se çfarë

do të thoni

E E SHTUNË

Sh. Irena

20/10 E SHTUN XVIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Irena

Ef 1,15-23; Ps 8; Lk 12,8-12

Mos u shqetësoni …

se çfarë do të thoni Lk 12,11

Është një këshillë e mirë. Mund të

qëndrojmë gjithmonë në paqe dhe

paqja është përgatitja më e mirë për

të takuar një njeri.

E dija që një miku im donte të

më shikonte për t‘më qortuar.

Vazhdimisht më vinte tundimi i

përgatitjes së mbrojtjes sime, por

më pas mendova: mbrojtja më e

mirë është fjala e Jezusit dhe ai nuk

do që të përgatitem. Ky takim, ka

qenë me të vërtetë i bekuar

prej Zotit.

TETOR

2012

21

Kushdo prej jush

që do të jetë

më i madh,

le të bëhet

shërbëtori juaj

Sh. Ursula

E DJELË 2012 2012

21/10 E DJELË XXIX K.GJ.V. Viti B [I]

Sh. Ursula

Is 53,2.3.10-11; Ps 32; Heb 4,14-16; Mk

10,35-45

Kushdo prej jush që do të jetë më

i madh, le të bëhet shërbëtori juaj

Mk 10,43

I pari është ai i cili është më tepër i

mbushur me dashurinë e Hyjit.

E Hyji e gjen vendin për t’ia kthyer

dashurinë e tij personit që e do dhe

kërkon t’i ngjasojë, atij që bëhet

katër copash për ta dashur dhe kujt

nuk preokupohet për vetveten.

Të gjithë i drejtohen me vullnet kujt

është i gatshëm për të shërbyer:

ai është me të vërtetë i pari.

TETOR

2012

Çfarë grumbullove,

po kujt

do t’i mbesë?

E E HËNË

Sh. Maria Saloma 22

22/10 E HENË XXIX K.GJ.V. [I]

Sh. Maria Saloma

Ef 2,1-10; Ps 99; Lk 12,13-21

Çfarë grumbullove, po kujt

do t’i mbesë? Lk 12,20

Kush vdes papritur, edhe në qoftë

i pasur, lë mjaft probleme për të

afërmit dhe për vete nuk nxjerr asnjë

fitim nga pasuria e tij. Vallë, ia vlen

barra qeranë, të grumbullosh para

e pasuri? A nuk do të ishte më mirë

për vete dhe për personat e dashur,

të lësh një shembull përzëmërsie,

të shkëputjes nga sendet dhe të

kujdesit ndaj të varfërve si dhe

nismave të bamirësisë materiale

e dashurisë shpirtërore?

TETOR

2012

23

Ai është

paqja jonë

Sh. Gjoni

nga Kapistrani

E MARTË

23/10 E MARTË XXIX K.GJ.V. [I]

Sh. Gjoni nga Kapistrani meshtar † 1456

Ef 2,12-22; Ps 84; Lk 12,35-38

Ai është paqja jonë Ef 2,14

Shën Pali na flet për Jezusin.

Ai e ka bërë për vete dhe për këtë

arsye, nuk heq dorë të gjejë rastin për

ta bërë të njohur tek të tjerët.

Kush e do Jezusin nuk shikon më

askënd si armik dhe për këtë, mund të

themi se është Jezusi paja, madje edhe

paqja midis popujve.

Paqja e vendosur mes qeverive dhe

qeveritarëve zgjat pak kohë. Nuk

ekziston paqja as mes personave të

veçantë, as mes familjeve dhe as mes

etnive e popujve derisa të mos mbërrijë

Jezusi nëpër zemrat e tyre.

TETOR

2012

24

Edhe ju, pra,

jini gati

E E MËRKURË

Sh. Antoni

Maria Klaret

24/10 E MERKURË XXIX K.GJ.V. [I]

Sh. Antoni Maria Klaret ipeshkëv † 1870

Ef 3,2-12; Is 12,2-6; Lk12,39-48

Edhe, ju, pra jini gati Lk 12,40

Qëndrojmë të gatshëm, o Jezus,

për çdo gjë që mund të na ngjasë.

Siguria nuk mund të vijë nga

njerëzit dhe as që mund të jetë e

qëndrueshme në këtë botë.

Në çdo moment, në fakt, mund

të ngjasë diçka, e cila mund t’i

përmbysë programet tona e që do

të na bënte të vuanim dhe që do të

na bënte t’i druheshim vdekjes që e

kemi pranë.

Le të qëndrojmë të bashkuar në ty,

si i vetmi që mund të na sjellësh

qetësinë këtu në tokë dhe i vetmi që

mund të na mirëpresësh në botën

krejt të re, ku jemi të pritur

për përjetësinë.

TETOR

2012

25

E po, më duhet

të pagëzohem me

pagëzim

E E ENJTE

Sh. Tabita

25/10 E ENJTE XXIX K.GJ.V. [I]

Sh. Tabita

Ef 3,14-21; Ps 32; Lk 12,49-53

E po, më duhet të pagëzohem me

pagëzim Lk 12,50

Jezus, je në pritjen e Orës së madhe

që do të ndryshojë jetën tënde:

është momenti i kalimit tënd nga kjo

botë në drejtim të Atit; po e pret atë

me dëshirë të madhe, sepse do të

jetë ora e shëlbimit tonë.

“Pagëzimi” yt është të vdesësh duke

dhënë vetveten me dashuri, për t’u

ngritur më pas e për të na dhenë

edhe ne plotësinë e dashurisë.

TETOR

2012

26

Një Hyj

të vetëm,

Atin e të gjithëve

E E PREMTE

Sh. Valeriani

26/10 E ENJTE XXIX K.GJ.V. [I]

Sh. Valeriani

Ef 4,1-6; Ps 23; Lk 12,54-59

Një Hyj të vetëm, Atin e të gjithëve

Ef 4,6

Që ekziston një Hyj duket

afërmendsh, aq sa edhe paganët

e mendojnë këtë.

Që Hyji të jetë Atë, jemi vetëm ne

që e besojmë, ne që e kemi dëgjuar,

dashur e mirëpritur Jezusin.

Që Hyji të jetë Ati që i do të gjithë

madje edhe ata që ndjekin besime

të tjera, është ende e vështirë për ta

menduar: kush nuk është i krishterë

nuk e pranon.

Ne e dimë se Jezusi ka vdekur

edhe për ata, që nëse do të jenë

të shëlbuar, do të jenë të tillë falë

Jezusit, Birit të këtij Hyji që

e quajmë Atë!

TETOR

2012

27

Shkoi, kërkoi

fryte në të,

por nuk gjeti

E E SHTUNË

Sh. Sabina

27/10 E SHTUNË XXIX K.GJ.V. [I]

Sh. Sabina

Ef 4,7-16; Ps 121; Lk 13,1-9

Shkoi, kërkoi fryte në të, por nuk

gjeti Lk 13,6

Pema e fikut është një simbol.

Prej saj na paraqiten, në kohën e vet

të pjekjes, frytet e ëmbla dhe

të ushqyeshme.

Është populli i Hyjit që duhet t’i japë

botës atë çka mund ta mbajë në

këmbë dhe ta ushqejë. Është Kisha

që i ofron përgjigje kujt kërkon një

kuptim për jetën e vet, ndihmë kujt

kërkon lehtësim për vuajtjet e veta

dhe dritë kujt kërkon të vërtetën pasi

të ketë qenë disa herë i gënjyer.

Nëse ne, si anëtarë të Kishës, do të

jemi të bashkuar me Jezusin, do të

sjellim shumë fryt!

TETOR

2012

28

Jezusi zuri vend

e tha: ”Thirreni!”

Sh. SIMONI

Sh. JUDA, apostuj

E DJELË 2012 2012

28/10 E DJELË XXX K.GJ.V. Viti B [II]

Sh. Simoni Sh.Juda apostuj

Jer 31,7-9; Ps 125; Heb 5,1-6; Mk 10,46-52

Jezusi zuri vend e tha: ”Thirreni!”

Mk 10,49

Një lypsar! Jezusi bën që ta

thërrasin jo sepse është i verbër dhe

pa para, por sepse ka besim; një

besim që duhet të jetë si shembull

e mbase edhe si qortim ndaj

nxënësve të vet.

Ata kanë frikë të ecin pas tij, ndërsa

i verbëri, i shëruar, e ndjek nga pas

me vendosmëri dhe me gëzim Zotin,

ndonëse të drejtuar në Jeruzalem,

ku do të takojë vdekjen!

TETOR

2012

29

Jeni njëri

për tjetrin

zemërdhimbshëm

E E HËNË

Sh. Ermelinda

29/10 E HENË XXX K.GJ.V. [II]

Sh. Ermelinda

Ef 4,32 - 5,8; Ps 1; Lk 13,10-17

Jeni njëri për tjetrin zemërdhimbshëm

Ef 4,32

Edhe Jezusi ua kishte dhënë këtë

urdhër të vetëve, duke shtuar:

“si Ati juaj”.

Mëshira është karakteristike e Hyjit

të vërtetë e Hyjit të vetëm; e këtij Hyji

që i do njerëzit.

Kush do t’i pëlqejë Hyjit, që ta njohë

dhe të jetë pjesëtar i dritës së tij,

duhet ta vërë në veprim mëshirën.

Kush nuk e vë në veprim mëshirën,

është larg Hyjit, ndonëse mund të

jetë i bindur se mund të ketë

njëqind arsye.

TETOR

2012

30

Është e ngjashme

me kokrrën

e sinapit

Sh. Marçeli

E MARTË

30/10 E MARTË XXX K.GJ.V. [II]

Shën Marçeli

Ef 5,21-33; Ps 127; Lk 13,18-21

Është e ngjashme me kokrrën e

sinapit Lk 13,19

“Mbretëria e Hyjit është e ngjashme

me…”. Një karakteristikë e kësaj

kokrre, praktikisht, është që të jetë

e padukshme. Është aq e vogël,

sa për ta parë është thuajse e

domosdoshme lentja zmadhuese!

Mbretërinë e Hyjit e sheh, pikërisht

nëse do ta shohësh; ajo nuk

imponohet, as për të detyruar që

ta pranosh e as për të frikësuar.

Nëse e pret atë, transformon jetën

tënde duke e bërë atë bekim për

shumë njerëz.

TETOR

2012

31

Ndero

babën tënd

dhe nënën

Sh. Alfonsi

E E MËRKURË

31/10 E MERKURË XXX K.GJ.V. [II]

Ef 6,1-9; Ps 144; Lk 13,22-30

Ndero babën tënd dhe nënën

Ef 6,2

Faleminderit, Atë, për këtë dëftim të

urtësisë sate! Babai dhe nëna bëjnë

pjesë në jetën tonë, qysh nga fillimi.

Ata janë mjeti që të ka shërbyer për

të na dhënë jetën dhe, për mjaft prej

nesh, edhe njohjen për ty.

Ti nderosh prindërit është diçka që

kërkon të jetosh sipas mësimeve të

tua dhe diturisë sate.

Kush jeton sipas dritës sate i nderon

me të vërtetë prindërit e tij!

In primo piano