ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 dic 2012
Takvim: Aral覺k 12/2012

B 2012

1/12 CUMARTES襤

Vahiy 22,1-7; Mez 94; Lk 21,34-36 [II]

Kendinize dikkat edin Lk 21,34

襤sa, teekkürler; yaam覺m覺z覺 mahveden ayartmalar bizi yenmesinler diye, sen uyan覺k olmam覺z覺 ve dua etmemizi istiyorsun. Böylece sana hizmet etmeyi bilecek ve her an seni bekleyeceiz.

2/12 PAZAR 1. N.H.D. C Y覺l覺 [I]

Yer 33,14-16; Mez 24; 1Sel 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36

Her an uyan覺k durun, dua edin Lk 21,36

Dua, uyan覺k kalmam覺z için çok büyük bir yard覺md覺r. S覺k s覺k dua ederek, bana verilmi görevleri ve yapmam gereken hizmetleri hat覺rlamak ve sonra da onlar覺 sevgi ile yaamak için yard覺m görüyorum.

3/12 PAZARTES襤

Aziz Francesko Saverio, rahip, †1552

Ye 2,1-5; Mez 121; Mt 8,5-11 [I]

Gelip onu iyiletireceim Mt 8,7

襤sa, ne kadar iyisin ve her zaman yard覺m etmeye haz覺rs覺n! Yard覺m覺n覺 dilemek için sana alçakgönüllülükle geleni hiç bir zaman hayal k覺r覺kl覺覺na uratmayan umutsun.

4/12 SALI

Ye 11,1-10; Mez 71; Lk 10,21-24 [I]

Rabbin ruhu O’nun üzerine olacak Ye 11,2

Bu sözle peygamber Yeaya, 襤sa’dan bahsediyor. Ve biz, 襤ncil’i okurken, O’nda gerçekten de Baba'n覺n sevgi ve bilgelik dolu Ruh'unun var olduunu görüyoruz.

5/12 ÇARAMBA

Aziz Johannes Taumaturgo, †760 - Frijia

Ye 25,6-10; Mez 22; Mt 15,29-37 [I]

Halka ac覺yorum Mt 15,32

襤sa, sana güvenle gelen halka Tanr覺'n覺n sevgisini gösteriyorsun ve senin ard覺ndan gelip senin eylemlerinin, Tanr覺’n覺n eserleri olduklar覺n覺 anlad覺klar覺nda mutlu oluyorsun; onlara ac覺yor ve havarilerinle birlikte onlar覺n günlük ekmeklerini sal覺yorsun. Rab 襤sa, teekkürler!

6/12 PEREMBE

Aziz Nicolas, episkopos, †350 - Myra/ Demre

Ye 26,1-6; Mez 117; Mt 7,21.24-27 [I]

Rabbe daima güvenin Ye 26,4

Peygamber Yeaya bugün bizi Baba'ya tamamen güvenmeye davet ediyor. O bizim güvenli, güçlü ve her zaman için sad覺k desteimizdir. Kurtuluumuz ve bar覺覺m覺z olan Rabbimiz, teekkürler!

7/12 CUMA

Aziz Ambrosius, Episkopos ve Kilise Doktoru, †397

Ye 29,17-24; Mez 26; Mt 9,27-31 [I]

襤man覺n覺za göre olsun Mt 9,29

襤sa, teekkürler: sen her durumda kurtulu ümidisin! Sen, iki körü dinlediin gibi, bizim de yard覺m ç覺l覺klar覺m覺z覺 duyuyorsun. Sadece, yard覺m覺m覺za senin koabileceine iman edip etmediimizi göstermemizi istiyorsun!

8/12 CUMARTES襤 MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZLII BAYRAMI

Yar 3,9-15.20; Mez 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 [Ö]

Sevin, ey Tanr覺'n覺n lütfuna erien k覺z! Lk 1,28

Meryem, sevincin sayesinde, Tanr覺 Baba’n覺n çeitli ekillerde gösterdii sevgisini minnettarl覺k ile kabul etmeme yard覺m ediyorsun. Lütuf dolu sen, hepimizin ilk k覺z kardei ve tek annesisin. Kilise’de, dikkatli ve her eye haz覺r anne olarak senin yak覺nl覺覺n覺 hissediyorum. Sen, beni Kutsal Gizemlere çekiyorsun ve Olu’nun Sözüne dikkatli olmam覺 sal覺yorsun, zaman覺m覺 sevgi dolu k覺l覺yor, kardelerime deer vermemi sal覺yorsun.

9/12 PAZAR 2. N.H.D. C Y覺l覺 [II]

Baruk 5,1-9; Mez 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

Tüm insanlar Tanr覺’n覺n salad覺覺 kurtuluu görecektir Lk 3,6

“Kurtuluu görecektir”; öyle dersek daha iyi anlar覺z: «Kurtar覺c覺y覺 görecektir»! Tanr覺’n覺n Kurtar覺c覺s覺 襤sa’d覺r! Bu isim zaten «Tanr覺 kurtar覺r» demektir. Her insan 襤sa ile kar覺lat覺覺nda bar覺 ve mutlulukla dolacakt覺r. Gel, Rab 襤sa, sadece benim için deil, ama yak覺nlar覺m, i arkadalar覺m, arkadalar覺m ve dümanlar覺m için de gel! Herkesin bak覺lar覺n覺n 覺覺覺 ve yüreklerinin bar覺覺 olman覺 istiyorum.

10/12 PAZARTES襤

Aziz Cemellus, † IV yy - Ankara

Ye 35,1-10; Mez 84; Lk 5,17-26 [II]

Bugün a覺lacak iler gördük Lk 5,26

Herkesin hayranl覺kla bakt覺覺 olaanüstü olan ey felçlinin iyilemesi deil, günahlar覺n覺n affedilmesidir. 襤yileme sadece insan覺n Tanr覺 ile bar覺mas覺n覺n kan覺t覺 oldu. Bu olaanüstü olay覺n ben de ahidiyim, hatta bundan faydalan覺yorum da! 襤sa, beni kaç kez affettin!

11/12 SALI

Aziz Daniel, †493 - Istanbul

Ye 40,1-11; Mez 95; Mt 18,12-14 [II]

Yükselt sesini, ba覺r Ye 40,9

Peygamber, Tanr覺'n覺n iyi niyetlerini ilan etmek için sesini yükseltmelidir. Tanr覺 halk覺n覺 kurtarmay覺 arzular ve ister, ona sert bir ekilde ceza verdikten sonra onu teselli etmek ister. imdi halk piman olduu için, Tanr覺 ile yeniden ibirlii yapacak, O’nun sevgisini herkese tan覺tacakt覺r.

12/12 ÇARAMBA

Aziz Spyridon, †348 - K覺br覺s

Ye 40,25-31; Mez 102; Mt 11,28-30 [II]

Rabbe umut balayanlar, koar ama yorulmazlar Ye 40,31

Yüreine bu sözleri koy. Neden can覺n覺 s覺k覺yorsun, neden huzursuzsun, neden umutsuzsun ve neden zor durumlarda s覺k覺nt覺 çekiyorsun? Tanr覺'n覺 unuttun mu? O’nun, Baba'n olduunu unuttun mu? Elini reddedecek kadar O’ndan uzaklat覺n m覺? Yoksa O’nun, kollar覺ndan senin dümene izin verdiini mi düünüyorsun? O’na tekrar ümit et... o zaman yeniden komaya balayacaks覺n.

13/12 PEREMBE

Azize Lucia, bakire ve ehit, †404 civar覺

Ye 41,13-20; Mez 144; Mt 11,11-15 [II]

Korkma, sana yard覺m edeceim Ye 41,13

Cesaret verici sözlerin için teekkürler, Tanr覺’m. Sen her zaman, özellikle de üzgün ve moralim bozuk olduunda yan覺mdas覺n. Sen her eyin yarat覺c覺s覺 Tanr覺's覺n ve benimlesin; ben nas覺l korkabilirim?

14/12 CUMA

Aziz Yuhanna de La Kruz, rahip ve Kilise doktoru, †1591

Ye 48,17-19; Mez 1; Mt 11,16-19 [II]

Bu kua覺n insanlar覺n覺 neye benzeteyim? Mt 11,16

襤sa ikâyet ediyor; Vaftizci Yahya'n覺n 襤sa’ya tan覺kl覺k yapm覺 olmas覺na ramen, kendisine güvenmeyen insanlar aras覺nda bulunduunu fark ediyor. Alçakgönüllü olmayan, Tanr覺'n覺n bile kendisine yard覺m etmesine izin vermez; bu sebeple onlar覺n kurtuluu için Tanr覺'n覺n yollam覺 olduu kiilere inanm覺yorlar.

15/12 CUMARTES襤

Sirak 48,1-4.9-11; Mez 79; Mt 17,10-13 [II]

襤lyas her eyi yeniden düzene koyacak Mt 17,11

Peygamber 襤lyas, gerçek iman覺n ve yaam覺 uruna iman etme cesaretinin peygamberidir. O, kral putperestlie izin verdiinde, 襤srail halk覺n覺n iman覺n覺 yeniden canland覺rd覺. Hala 襤lyas’a ihtiyaç vard覺r; onun iman覺na ve cesaretine ihtiyac覺m覺z var. Sen de yaam覺nda onun ruhunu kabul et!

16/12 PAZAR 3. N.H.D. C Y覺l覺 [III]

Sef 3,14-18; Ye 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Öretmenimiz, biz ne yapal覺m? Lk 3,12

Sorgulanan, Vaftizci Yahya'd覺r. Mesih'i kabul etmek için yürei egoistlikten, dierlerini sömürme al覺kanl覺覺ndan kurtarmak gerekir. Alçakgönüllü ve cömert olal覺m, ac覺 çekenlerle ilgilenelim, yetkililerimize itaat edelim. Gözeteceimiz menfaat yok ise, 襤sa'n覺n ard覺ndan gidebileceiz.

17/12 PAZARTES襤 Bugün Noel için 9 günlük dua süreci bal覺yor

Yar 49,2.8-10; Mez 71; Mt 1,1-17 [III]

Krall覺k asas覺 Yahuda’n覺n elinden ç覺kmayacak Yar 49,10

Yakup, olu Yahuda’y覺 kurtulu sözünün gerçeklemesi için kutsad覺. Onun soyundan gelen biri sonsuza dek hükmedecektir.

Gerçekten de 襤sa, Yahuda kabilesindendi ve Tanr覺; insanlara rehberlik etmesi ve imanl覺lar覺 tek bir millet olarak toplamas覺 için O’nu görevlendirdi. O’nun hükümdarl覺覺na, isteyen herkes kat覺labilir; kendisi için kurtulu ve herkes için bar覺 isteyen, hükümdarl覺覺na aittir.

18/12 SALI

Aziz Auxentius, †325 - Yak覺p覺nar

Yer 23,5-8; Mez 71; Mt 1,18-24 [III]

Meryem'i kendine e olarak almaktan korkma Mt 1,20

Aziz Yusuf, bu cesaretlendirici sözü Tanr覺’n覺n meleinden al覺yor, inan覺yor ve evine hamile Bakire’yi al覺yor. Bugün bu sözlerini bana yöneltilmi gibi düünmek güzeldir; ben de Meryem’i evime al覺yorum, o benim için anne ve k覺z karde olacak, beni herhangi birinden daha çok sevecek ve Olu 襤sa’y覺 kabul etmem ve sevmem için bana yard覺mc覺 olacak.

19/12 ÇARAMBA

Aziz Çiriyakus, †303 - 襤zmit

Hak 13,2-7.24-25; Mez 70; Lk 1,5-25 [III]

Duan kabul edildi Lk 1,13

Dua ne zaman kabul ediliyor? Birkaç y覺l önce vefat etmi olan M覺s覺rl覺 kei, Matta el Meskin, duan覺n, kabul edildiini anlayabilmemizi öyle anlatm覺t覺; dua ettikten sonra daha cömert, mutlu, sab覺rl覺, bar覺ç覺l, sad覺k, uysal ve dikkatli olursak, duam覺z gerçeklemi ve kabul edilmi demektir. Ruh’un meyvesi bizde doarsa bu, dualar覺m覺z覺n kabul edildiinin belirtisidir.

20/12 PEREMBE

Aziz Filigonius, †324 - Antakya

Ye 7,10-14; Mez 23; Lk 1,26-38 [III]

Sevin, ey Tanr覺’n覺n lütfuna erien k覺z Lk 1,28

Bizi, 襤sa’n覺n Douuna haz覺rlamak için daha çok yard覺m edecek olan kii kukusuz annesi Meryem’dir. Bugün onu sevinmeye davet eden melein sözlerini dinlemekteyiz. Gerçekten de Meryem’in sevinci çok büyük, çünkü Tanr覺, dünyaya en güzel ve en büyük armaan覺 ba覺lamak için onu kullan覺yor. Bakalar覺na yard覺m etmek için Tanr覺 bizi de kulland覺覺nda, biz de en derin sevinç içinde oluruz.

21/12 CUMA

Aziz Glycerius, †303 - 襤zmit

Ezg 2,8-14 veya Sef 3,14-18; Mez 32; Lk 1,39-45 [III]

Karn覺nda ta覺d覺覺n çocuk da mübarektir Lk 1,42

Elizabet, Meryem ile kar覺laman覺n ve onun arac覺覺 ile Tanr覺'n覺n Olu'nu evinde a覺rlaman覺n verdii çift mutluluu belirtmektedir. Meryem biz de sana öyle diyoruz: “Kad覺nlar覺n en mübarei sensin ve mübarektir senin evlad覺n 襤sa. O tüm milletler için kutsamad覺r. Seninle biz de mutluyuz ve birkaç haftad覺r karn覺nda ta覺d覺覺n olunu sevmemiz için bizi yönlendirmene izin veriyoruz!".

22/12 CUMARTES襤

1Sam 1,24-28; ezgi: 1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-55 [III]

Ben de onu Rab’be ad覺yorum 1Sam 1,28

Samuel'in annesi Hanna, mucize sayesinde sahip olduu olunu Tanr覺'n覺n hizmetine sunmaktan memnun. Bir anne için, olunun Rabbe hizmet ettiini, O’nun için yaad覺覺n覺 ve tüm insanlar için O’nun sevgisinin arac覺 olduunu görmek kadar büyük onur verebilecek bir ey yoktur!

23/12 PAZAR 4. N.H.D. C Y覺l覺 [IV]

Mika 5,2-5; Mez 79; 襤br 10,5-10; Lk 1,39-48

Can覺m Rabbi yüceltir Lk 1,46

Büyük bayrama yaklat覺k; ticaretin dikkatimizi da覺tmas覺na çok da izin vermeden, bugün 襤sa'n覺n Annesi'nin bize önermekte olduu bu dua ile bu bayrama haz覺rlan覺yoruz. Yaam覺m覺z覺 kurtarmaya Gelene sevincimizi sunuyoruz!

24/12 PAZARTES襤 Noel Arifesi

2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Mez 88; Lk 1,67-79 [IV]

Bizim için güçlü bir kurtar覺c覺 ç覺kard覺 Lk 1,69

Bu, olunun doumundan ve ayr覺ca olunun herkesin kurtar覺c覺s覺n覺n sözü ve kurtar覺c覺s覺n覺n geliini haz覺rlay覺c覺 olmas覺ndan daha çok mutlu olan Zekeriya'n覺n duas覺d覺r. Yar覺n doacak olan kurtar覺c覺 çok güçlüdür, insanlar覺n düman覺n覺 bile yenebilecek kudrettedir. Kuvvetini sevgide gösterecektir!

25/12 SALI RAB’B襤N DOU GÜNÜ BAYRAMI

Gece: Ye 9,1-6; Mez 95; Titus 2,11-14; Lk 2,1-14 [Ö]

Gündüz: Ye 52,7-10; Mez 97; 襤br 1,1-6; Yh 1,1-18

Kelam beden olup aram覺zda yaad覺 Yh 1,14

襤te, bebek 襤sa bizimlesin! Biz zavall覺 günahkârlarlas覺n gerçekten de! Biz seni lay覺k bir ekilde kabul etmeyi bilmiyoruz; yak覺nda egoistliimizi görerek ac覺 çekmeye balayacaks覺n. Biz ise, senin sevginden mutlu olaca覺z; kalbimize dökecein bu sevgi ilikilerimizi düzeltecek ve yüzlerimizdeki gülüü ayd覺nlatacakt覺r.

26/12 ÇARAMBA N.D.

Aziz 襤stefanos, 襤lk din ehidi

Elç 6,8-10; 7,54-59; Mez 30; Mt 10,17-22 [Ö]

Benim ad覺mdan ötürü herkes sizden nefret edecek Mt 10,22

襤sa'n覺n gelii, bir masal kahraman覺n gelii deildir. O’nu kabul eden, yaam覺n覺 deitirir ve yaam deitirmek, egoistliine devam etmek isteyen için mahkûmiyet gibidir. 襤sa'y覺 kabul eden, zulme urar; buna a覺rma! Bugün pek çok H覺ristiyan’覺n ba覺na geldii gibi, 襤stefanos da öldürülmütü. Rab’binin ahitliini yapmaya haz覺r m覺s覺n?

27/12 PEREMBE N.D.

Aziz Yuhanna, Havari ve 襤ncil Yazar覺

1Yh 1,1-4; Mez 96; Yh 20,2-8 [Ö]

Gördü ve iman etti Yh 20,8

Havari Yuhanna 襤sa'n覺n dirilmi olduuna inanan ve kendisini ona adayan ilk kiilerin aras覺ndayd覺. Yuhanna 襤sa’y覺 sevdi ve O’nun, Tanr覺’n覺n sevgisinin “beden almas覺” olduunu anlad覺. Hatta Yuhanna’n覺n isminin kelime anlam覺 udur: «Tanr覺 merhametlidir, Tanr覺 sevgidir»!

28/12 CUMA N.D. Masum Çocuk ehitler Bayram覺

1Yh 1,5 - 2,2; Mez 123; Mt 2,13-18 [Ö]

Tanr覺 覺覺kt覺r ve O’nda hiç karanl覺k yoktur 1Yh 1,5

Herodes’in öldürttüü çocuklar, 襤sa'n覺n kral ve kurtar覺c覺 olarak geliinin ahitleridir. Bu sebepten, her ne kadar onlar iddetli ölümleriyle, tüm dünya taraf覺ndan beklenen kurtar覺c覺 krala ahitlik yapt覺klar覺n覺 fark覺nda olmasalar da, biz onlar覺 hürmetle an覺yoruz.

29/12 CUMARTES襤 N.D.

Aziz Marcellus Acemete, †480 – 襤stanbul

1Yh 2,3-11; Mez 95; Lk 2,22-35 [Ö]

Birçoklar覺n覺n dümesine ya da kalkmas覺na neden olacak Lk 2,34

imon, Kutsal Yaz覺lardan, vaat edilmi olan Tanr覺'n覺n Olu'nun geliinin deerini iyi anlad覺. Asl覺nda, peygamberler gelecek Olan’覺n, sevgi ile bekleyenleri kurtaraca覺n覺, ama kendi kaprisleri, yani kendi putlar覺 dorultusunda yaamaya devam etmek isteyenler içinse bir mahkûmiyet olaca覺n覺 覺srarla söylemilerdi.

30/12 PAZAR 襤sa, Meryem ve Yusuf’un Kutsal Ailesi

1Sam 1,20-22.24-28; Mez 83; 1Yh 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52 [Ö]

Babam’覺n evinde kalmam gerektiini bilmiyor muydunuz? Lk 2,49

Çocuk 襤sa, ailesinin onu merak etmesi üzerine, onlar覺 bu ekilde azarlamaktad覺r. Onlara, zaten bildiklerini söylemektedir; ancak onlar, oullar覺n覺n özgürlüüne sayg覺 duyman覺n henüz ne demek olduunu bilmiyorlar. Her gün büyük tehlikelerin olduu bir dünyada kendilerini, O’nun hakk覺nda sorumlu hissediyorlar!

Meryem ve Yusuf, günümüzdeki anne ve babalara hikmet ve kendi sorumluluk bilincinizi ba覺lay覺n!

31/12 PAZARTES襤 N.D.

1Yh 2,18-21; Mez 95; Yh 1,1-18 [Ö]

Kendi yurduna geldi Yh 1,11

Bize yaln覺z olmad覺覺m覺z覺n, zay覺fl覺klar覺m覺zla ve beceriksizliklerimizle terk edilmediimizin güvencesini veren bu sözle y覺l覺 bitiriyoruz. Tanr覺'n覺n Olu bizimledir ve O’nda Tanr覺’n覺n kendisi bizimledir.

O’na tam güvenimizi vererek ve O’na minnettar olarak O’nunla yaayal覺m. Tanr覺, ükran覺m覺z覺 takdir ediyor ve bu bize de yar覺yor. Gerçekten de teekkür etmek, sadece kendimizi düünmememize yard覺mc覺 olur ve her zaman üzerimizde olan bak覺lar覺n覺n fark覺na varmam覺z覺 salar.