ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

spalis
10 spalis 2012

1/10 Pirmadienis XXVI E.S. [II]

(šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė ir Baž. mokytoja, † 1897)

Job 1,6-22; Ps 17; Lk 9,46-50

Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis Lk 9,48

2/10 antradienis Šv. Angelai Sargai

Iš 23,20-23; Ps 91; Mt 18,1-5.10

Taigi, kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje Mt 18,4

3/10 trečiadienis XXVI E.S. [II]

Job 9,1-12.14-16; Ps 88; Lk 9,57-62

Tu eik ir skelbk Dievo karalystę Lk 9,60

4/10 ketvirtadienis XXVI E.S. [II]

(šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis, † 1226)

Gal 6,14-18; Ps 16; Mt 11,25-30

Aš jus atgaivinsiu! Mt 11,28

5/10 Penktadienis ŠV. FAUSTINA KOVALSKA, vienuolė

Job 38,1.12-21; 40,3-5; Ps 139; Lk 10,13-16

Kas jūsų klauso, manęs klauso Lk 10,16

6/10 šeštadienis XXVI E.S. [II]

(šv. Brunonas, kunigas, † 1101)

Job 42,1-3.5-6.12-17; Ps 119; Lk 10,17-24

Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje Lk 10,20

7/10 sekmadienis XXVII E.S. B metai [III]

Job 2,18-24; Ps 128; Žyd 2,9-11; Mk 10,2-16

Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria! Mk 10,9

8/10 Pirmadienis XXVII E.S. [III]

Gal 1,6-12; Ps 111; Lk 10,25-37

Užtikęs jį, pasigailėjo Lk 10,33

9/10 antradienis XXVII E.S. [III]

Gal 1,13-24; Ps 139; Lk 10,38-42

Marija, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių Lk 10,39

10/10 trečiadienis XXVII E.S. [III]

Gal 2,1-2.7-14; Ps 117; Lk 11,1-4

Teateinie tavo karalystę! Lk 11,2

11/10 ketvirtadienis XXVII E.S. [III]

Gal 3,1-5; Ps: Lk 1,69-75; Lk 11,5-13

Belskite, ir jums bus atidaryta Lk 11,9

12/10 Penktadienis XXVII E.S. [III]

Gal 3,7-14; Ps 111; Lk 11,15-26

Kas nerenka su manimi, tas barsto Lk 11, 23

13/10 šeštadienis XXVII E.S. [III]

Gal 3,22-29; Ps 105; Lk 11,27-28

Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo Lk 11, 27

14/10 sekmadienis XXVIII E.S. B metai[IV]

Išm 7,7-11; Ps 89; Žyd 4,12-13; Mk 10,17-30

Niekas nėra geras, tik vienas Dievas Mk 10,18

15/10 pirmadienis XXVIII E.S. [IV]

(šv. Jėzaus Teresė, mergelė ir Baž. mokytoja, † 1582)

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Ps 113; Lk 11,29-32

Štai čia daugiau negu Jona Lk 11,32

16/10 antradienis XXVIII E.S. [IV]

(šv. Jadvyga, vienuolė, † 1243; šv. Margarita Marija Alakok, mergelė)

Gal 5,1-6; Ps 119; Lk 11,37-41

Duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą Lk 11,41

17/10 trečiadienis XXVIII E.S. [IV]

(šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas ir kankinys, † apie 115)

Gal 5,18-25; Ps 1; Lk 11,42-46

Dvasios vaisiai yra: meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas Gal 5,22

18/10 ketvirtadienis ŠV. LUKAS, Evangelistas [Š]

2Tim 4,10-17; Ps 145; Lk 10,1-9

Jums prisiartino Dievo karalystė! Lk 10,9

19/10 penktadienis XXVIII E.S. [IV]

(šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai , † XVII amž.; šv. Kryžiaus Paulius, kunigas, † 1775)

Ef 1,11-14; Ps 33; Lk 12,1-7

Jūs vertesni už daugybę žvirblių Lk 12,7

20/10 šeštadienis XVIII E.S. [IV]

Ef 1,15-23; Ps 8; Lk 12,8-12

Nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite Lk 12,11

21/10 sekmadienis XXIX E.S. B metai [I]

Iz 53,2.3.10-11; Ps 33; Žyd 4,14-16; Mk 10,35-45

Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vargas Mk 10,44

22/10 Pirmadienis XXIX E.S. [I]

(pal. Jonas Paulius II, popiežius, † 2005)

Ef 2,1-10; Ps 100; Lk 12,13-21

Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą Lk 12,21

23/10 antradienis XXIX E.S. [I]

(šv. Jonas Kapestranas, kunigas, † 1456)

Ef 2,12-22; Ps 85; Lk 12,35-38

Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti Lk 12, 35

24/10 trečiadienis XXIX E.S. [I]

(šv. Jonas Marija Klaretas, vyskupas, † 1870)

Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48

Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite Lk 12,40

25/10 ketvirtadienis XXIX E.S. [I]

Ef 3,14-21; Ps 33; Lk 12,49-53

Gal manote, kas esu atėjęs atnešti žemei ramybės? Lk 12,51

26/10 penktadienis XXIX E.S. [I]

Ef 4,1-6; Ps 24; Lk 12,54-59

Vienas Dievas ir visų Tėvas Ef 4,6

27/10 šeštadienis XXIX E.S. [I]

Ef 4,7-16; Ps 122; Lk 13,1-9

Jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado Lk 13,6

28/10 sekmadienis XXX E.S. B metai [II]

Jer 31,7-9; Ps 126; Žyd 5,1-6; Mk 10,46-52

Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“ Mk 10,49

29/10 Pirmadienis XXX E.S. [II]

Ef 4,32 - 5,8; Ps 1; Lk 13,10-17

Moterie, esi išvaduota iš savo ligų Lk 13,12

30/10 antradienis XXX E.S. [II]

Ef 5,21-33; Ps 128; Lk 13,18-21

Ji panaši į garstyčios grūdą Lk 13,19

31/10 trečiadienis XXX E.S. [II]

Ef 6,1-9; Ps 145; Lk 13,22-30

Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Lk 13,24

In primo piano

    Archivio